elektroniske spor

of 29 /29
Elektroniske spor Samfunnsinformatikk Per A. Godejord Dekan og Førstelektor i informatikk URL: http://www.academia.edu/2648834/Academic_CV

Author: per-arne-godejord

Post on 13-Dec-2014

2.125 views

Category:

Education


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Forelesningspresentasjon INF107, HiNe og OAL151, HiNT

TRANSCRIPT

Page 1: Elektroniske Spor

Elektroniske sporSamfunnsinformatikk

Per A. GodejordDekan og Førstelektor i informatikkURL: http://www.academia.edu/2648834/Academic_CV

Page 2: Elektroniske Spor

Før vi begynner.....

...kan det være greit å kjapt skissere hva Internett er. Det er tross alt dette mediet vi er mest opptatt av når vi snakker om digitale spor.

Page 3: Elektroniske Spor

Internett• Er Internett ETT nettverk? Nei, det er det ikke.

• Internett er flere hundre tusen mindre nettverk som er knyttet sammen gjennom en felles kommunikasjonsprotokoll (TCP/IP) som gjør det mulig å utveksle informasjon på tvers av nettverkene.

Page 4: Elektroniske Spor

Internett forts...

• Internett er vel et fysisk nettverk, med masse kabler og greier?

• Nei, Internett er ikke et fysisk nettverk, men en kobling av tusenvis av mindre nett

Page 5: Elektroniske Spor

Internett forts...

• Men det er i alle fall min internettleverandør som er ansvarlig for mitt Internett.

• Nei, det er ingen som alene er ansvarlig for Internett. Så dersom du ikke kommer inn på en webside, er det ikke sikkert at feilen ligger hos din Internett-leverandør, men kanskje der du forsøker å koble deg opp.

Page 6: Elektroniske Spor

Internett forts...

• Internett er et globalt nettverk.

• Stilig! Da finnes det jo ingen lover og regler! Endelig et sted med anarki!

• Vel, sett fra et juridisk ståsted er det nok slik at:▫ Dersom server A befinner seg i land B, gjelder

land B sine lover serveren/den delen av nettet▫ Borger C vil alltid være omfattet av sitt lands

lover, uansett om handlingene foretas i land B

Page 7: Elektroniske Spor

Internett forts...

• Datamaskiner trenger et felles språk for å kunne kommunisere med hverandre

• Vi kaller dette for kommunikasjonsprotokoll

• Protokollen som brukes på Internett kalles TCP/IP.

• TCP/IP er ikke en protokoll, men flere forskjellige protokoller.

Page 8: Elektroniske Spor

Internett forts...

• Hver datamaskin har en unik IP-adresse.

• DNS (Domain Name Service) knytter et unikt navn til en IP-adresse.

128.39.163.16

www.hinesna.no

Page 9: Elektroniske Spor

Internett forts...

Page 10: Elektroniske Spor

Hva er så Internett?•FYSISK

•FUNKSJONSMESSIG

•KULTURELLT

Fysiske forbindelser, TCP/IP, DNS, etc.

Filbibliotek, samling med ulike medier,Sosiale samlingsplasser, diskusjonsarenaer, oppslagsverk, etc.

Like organisert/uorganisert som den enkelte bruker, kreativt, differensiert

Page 11: Elektroniske Spor

Ok, så har vi en slags forståelse av hvor vi befinner oss.

Så la oss se litt på dette med elektroniske spor...

Page 12: Elektroniske Spor

Elektroniske spor

• All elektronisk kommunikasjon setter spor som kan loggføres og lagres, og som i ettertid kan fortelle hvilken kommunikasjon som har funnet sted

Page 13: Elektroniske Spor

Hva er elektroniske spor?• En hendelse i cyberspace

▫ E-post, surfing , åpning av elektroniske dokument, bruk av betalingstjeneste, etc.

• Selve hendelsen kaller vi trafikkdata eller kommunikasjonsdata

• En hendelse har attributter knyttet til seg, så som tidm, sted, personnavn, og lignende. Dette kaller vi hendelsesdata .

• Selve innholdet kalles ofte innholdsdata, og disse beskriver f. eks. helseinformasjon, salgs/kjøpsinformasjon, og lignende.

Page 14: Elektroniske Spor

Enkel oversikt – elektroniske spor• Elektroniske  spor  kan  altså deles  opp  i to

 hovedtyper:

▫ Hendelsesdata/trafikkdata

▫ Innholdsdata. 

Page 15: Elektroniske Spor

Enkel oversikt – Elektroniske spor forts...

•Informasjon om kommunikasjonen, for eksempel tidspunkt, sender og mottaker▫= Data om hendelse

•og det som kommuniseres▫= Data om innhold

Page 16: Elektroniske Spor

Når er vi sporbare?• Vi etterlater oss elektroniske spor når vi:

▫ logger oss på datamaskinen▫ surfer på Internett▫ betaler med kort▫ ringer med telefon▫ har mobiltelefon påslått▫ registrerer oss i et kunderegister▫ kjører gjennom bomringen med abonnementsbrikke ▫ eller har moderne bil med sensorer som registrer

hendelser og overvåker forskjellige faktorer i bilen.

Page 17: Elektroniske Spor

Hvilke spor etterlater vi?

• Autentisering og digital ID• Betalingstjenester• Adgangskontroll• Sporing av biler og folk

Page 18: Elektroniske Spor

Ulike typer av spor og informasjonType Hva Eksempler

Identifiserende informasjon

Informasjon som direkteidentifiserer en person

Personnummer

Identitetsinformasjon Informasjon om seksuelle legning, ekteskapelig status, etnisk tilhørighet etc.

Ugift, Pakistaner, Muslim

Lokasjonsinformasjon Informasjon om hvor vi befinner oss i den fysiske verden og i den elektroniske ved gitte tidspunkter

GSM-celle, WLAN-aksesspunkt, Hjemme, GPS-koordinater

Helseinformasjon Informasjon om den enkeltes helse, sykdom, sykemelding medisinering, behandling etc.

Elektroniske pasientjournalerOvervåkning av pasienter i hjemmet

Kundeinformasjon Informasjon om kunder Kredittkortnummer, betalingsdyktighet

Medlemskapsinfo Informasjon om medlemskap i foreninger og partier

Lederverv, partimedlemsskap,

Biometrisk informasjon

Informasjon om en personlig egenskap / karakteristikk

Biometriske pass med Fingerav- trykk eller Retinainfo. DNA-profil

Adgangs ogtilgangsinformasjon

Informasjon om fysisk adgangog logisk tilgang

Dataområde, Besøkslister, Passering i bomring.

Ytringer Meninger distribuert online tilstørre grupper av personer,

e-post til distribusjonslise, Blog

Betalingsinformasjon Informasjon om kjøp Betalingstransaksjon medBankkort, Kredittkort etc.

Page 19: Elektroniske Spor

En transaksjon, mye info

• Du foretar et  innkjøp  og bruker ditt Visa-kort. Vi får betalingsinformasjon, men også:

• Stedsinformasjon▫(betalingen ble utført på et bestemt tidspunkt

på et gitt sted) 

• Forbruksinformasjon ▫(som i seg selv gir flere typer informasjon).

Page 20: Elektroniske Spor

To informasjonshentere – et eksempel

Kaker og lus

Page 21: Elektroniske Spor

Cookies

• Informasjonskapsler• En liten tekstfil som lagres på din maskin• Gjør deg identifiserbar ved senere besøk• Nytt besøk aktiverer cookie-filen• En cookie avleser hvor og når du beveger deg på

nettet, hvilke sider du leser, fra hvilken webside du ankom, osv.

Page 22: Elektroniske Spor

Lus, eller HTML IMG tags AKA Web bugs• Ofte små bilder (1x1 pixel) i samme farge som

bakgrunnen på websiden• Inneholder sett med instruksjoner for å kunne

avlese hvem du er, hvor du kom fra og når du var der

• Kan benyttes for informasjonshenting også i e-post

Page 23: Elektroniske Spor

Lus og kaker• Har det til felles at de begge er laget for å hente

informasjon om dine bevegelser på nettet, og

• Når en e-post blir lest, på hvilken datamaskin den ble lest og hvor ofte den aktuelle e-posten blir åpnet

Page 24: Elektroniske Spor

Sosiale nettverk/ WEB2.0 – et annet sett med digitale spor• WEB2 .0 var en betegnelse for det vi nå kaller

Sosiale media. Dette begrepet innbefatter en rekke positive ting, der dialog og interaksjon er i sentrum, og ord som kreativitet, deling og samarbeid flittig benyttes.

• Men hvilke type spor legger vi igjen der? La oss ta en titt...

Page 25: Elektroniske Spor

Kreativitet

Er det så farlig da?

Page 26: Elektroniske Spor

Informasjonsdeling

”Det er jo bare mine venner som ser meg på nettet...”

Mobilnunmmer

Page 27: Elektroniske Spor

Å google – et nytt verb• Mange arbeidsgivere benytter Google (og andre

søkemotorer) for å finne info om arbeidssøkere.

• Arbeidssøkere har blitt avvist med henvisning til ”upassende” bilder eller informasjon funnet på nett.

• Overgripere søker etter informasjon om mulige offer

• Kriminelle søker informasjon før de slår til, enten det nå er innbrudd eller ID-tyveri.

• Hvilken informasjon ligger ute på nett om deg, eller ditt/dine barn?

Page 28: Elektroniske Spor

Les denne artikkelen av professor dr. jurisJon Bing, UiO:

http://www.forskning.no/Artikler/2003/mars/1046699982.86/artikkel_print

Page 29: Elektroniske Spor

Kilder/ litteratur for videre lesning• Innføring i informasjonsteknologi, 6. utgave, Kap. 4, av Per A.

Godejord, HiNe, TAPIR Akademisk forlag, 2009, ISBN: 9788251924276• Internet, changing the way we communicate, URL:

http://www.nsf.gov/about/history/nsf0050/internet/internet.htm• Data og overvåkingsteknologi - hva bringer morgendagen av

utfordringer også sett fra ansattes ståsted, av Tor Hjalmar Johannessen, Telenor R&D

• Hva er Internett og hvordan fungerer nettet?, av Kjetil Sander, OnNet AS, fra Kunnskapssenteret.com, URL: http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2689/1/Hva-er-Internett-og-hvordan-fungerer-nettet/Hva-er-Internett-og-hvordan-fungerer-nettet.html

• 128 sider om PC-sikkerhet, ... Og mysteriet med filene som forsvant, TAPIR Akademisk Forlag, ISBN 82-519-1774-3, av Hillman Cox

• Social Informatics Wiki, URL: http://samfinfo.pbworks.com/