elektroniske tjenester statens lånekasse for utdanning

of 33 /33
Elektroniske tjenester Nordisk studiestøttekonferanse Thorshavn 10. – 13. juni Ingunn Bakkene Cowan

Upload: adelio

Post on 07-Feb-2016

66 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektroniske tjenester Nordisk studiestøttekonferanse Thorshavn 10. – 13. juni Ingunn Bakkene Cowan. Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning. Overordnet strategi i Forvaltningen Lånekassens strategi Lånekassens løsninger Veien videre. Overordnet strategi i Forvaltningen. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Elektroniske tjenesterNordisk studiestøttekonferanse

Thorshavn 10. – 13. juni

Ingunn Bakkene Cowan

Page 2: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

• Overordnet strategi i Forvaltningen

• Lånekassens strategi

• Lånekassens løsninger

• Veien videre

Page 3: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Overordnet strategi i Forvaltningen

• Felles løsninger for:

–Pålogging/autentisering og signering

–Samhandling for datafangst

• Portaler

–Min side

–Altinn

Page 4: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Strategi kunder

• Datafangst skal automatiseres og effektiviseres

• Tilby flere selvbetjeningsløsninger

• Skreddersy informasjon om regelverk og løsninger til den

enkelte kunde

• Styre kundenes adferd i ønsket retning gjennom

kommunikasjonstiltak

• Besvare kundenes henvendelser effektivt

Page 5: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

De viktigste tjenestene våre:

•Nettstedet med åpen informasjon – 4 millioner besøk i 2007

•Dine sider – innloggingstjeneste for personlig informasjon

Egen PIN-kode

Min side

•Nettsøknad om stipend og lån (videregående/gymnas og høyere)

•Nettsøknad om betalingsutsettelse

•Database med alle læresteder i utlandet vi har gitt støtte til

•Støttekalkulator og betalingskalkulator

•E-faktura

•E-postkasse

•E-henvendelse (e-post i sikker kanal)

Page 6: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Dine sider – personlig informasjon

Page 7: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Nettsøknad om stipend og lån – høyere utdanning1 Studenten søker om stipend og lån

Lånekassen

Page 8: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Nettsøknad om stipend og lån – høyere utdanning2 Datainnhenting og behandling

Lærestedene:

• Eksamensresultater

• Opptaksdata

Maskinell eller manuell

behandling

Klart til utsending av

gjeldsbrevSkattedirektoratet:

• kontonummer

Folkeregisteret:

• Identitet og adresse

Page 9: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Nettsøknad om stipend og lån – høyere utdanning3 Signering og utbetaling

Dialog:

Hvis noe mangler eller studenten vil

endre noe

Signering av gjeldsbrev:

På papir eller med smartkort

på Altinn.no

Overføring av penger til konto

Page 10: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Nettsøknad om stipend og lån – videregående opplæring1 Eleven søker om stipend og lån – innhenting av data – melding ut

Data hentes inn fra vigo; preutfylles:

•Lærested•Studieprogram•Rettighet•Mobilnummer•E-postadresse

Eleven logger seg inn på Vigo.noNasjonal database for opptak i videregående opplæringellerDine sider påLanekassen.no

Avvises-må bruke

papirsøknad

Avvises-må bruke

papirsøknad

Utveksling av data fra andre eksterne systemer:

ReiseavstandHentes fra: • Folkeregister• Geodata

Page 11: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Nettsøknad om stipend og lån – videregående opplæring2 Datautveksling og behandling

Maskinell eller manuell

behandling

Utsending av gjeldsbrev til

lærestedetSkattedirektoratet:

• Foreldrenes inntekt og formue

• kontonummer

Folkeregisteret:

• Identitet og adresse

Utsending av melding til

hjemmet hvis eleven er under

18 år og har søkt lån

Lånekassen

Page 12: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Nettsøknad om stipend og lån – videregående opplæring3 Signering og utbetaling

Dialog:

Hvis noe mangler eller

eleven vil endre noe

Signering av papirgjeldsbrev:

Eleven og foreldrene

Overføring av penger til elevens

konto

VedtakGjeldsbrev

eller stipendmelding

Page 13: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Kunden får kundespesifikk info raskt og hun lærer hva Dine sider inneholder, kan senere finne svar selv

E-henvendelseE-post i sikker kanal; Dine sider

Kunde Lånekassen

Kunden får svar på spørsmål:•Generell info på e-post•Kundespesifikk info i brev

Før:

Kunden sender brev/e-post

Får svar per brev eller e-post

KundeLånekassensDine sider

Nå:

Kunden logger seg inn, finner svaret selv eller

sender e-post

Page 14: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning
Page 15: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Erfaringer e- henvendelser

•Kundene tok løsningen i bruk umiddelbart

•Kundene får bedre svar – blir mer fornøyd

•Dialogen blir arkivert

•Kundebehandler i 1. linja bruker noe mer tid på å besvare

•Antakelse om at mengde e-post reduseres – ikke bekreftet ennå

Page 16: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Søknad om betalingsutsettelse

•Alle nettsøknader blir maskinelt behandlet

•De som ikke kan innvilges maskinelt, må søke på papir

138501 120616 112166

1838554187 81457 87599

166068

0

50000

100000

150000

200000

250000

2004 2005 2006 2007

Nett

Papir

Page 17: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

eFakturautviklingen 2005-2008Førstegangsvarsling

55367 60851 68081 89861 106582 124629 134459 143613 151738 158157 168421

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000500000

Aug

200

5

Nov

200

5

Feb

200

6

Mai

200

6

Aug

200

6

Nov

200

6

Feb

200

7

Mai

200

7

Aug

200

7

Nov

200

7

Feb

200

8

Papirfaktura

eFaktura

Andel eFaktura i nov. 2007 var 38 % - Målet er 45 % i nov. 2008

Page 18: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Sikker postkasse på Dine sider

•Etablert i 2006

•2007: 500 000 elektroniske brev erstattet papirbrev

•Vedtaksbrev skal sendes på papir etter en uke hvis uåpnet

•Infobrev – ikke krav om papir

•Utfordringen er å få kundene til å åpne brev

•Varslingsmåten har stor betydning for åpningsgrad

•Høyere åpningsgrad hvis brevet er respons på kundehenvendelse

Page 19: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Åpningsgrad for brev i 2008

Andel som åpner innen en uke Varslingsmåte

sms epost

Betalingsplan-vedtak 7 % 33 %

Vedtak om betalingsutsettelse 11 % 43 %

Omgjøring av lån etter bestått eksamen 15 % 29 %

Bekreftelse på innfridd lån 5 % 26 %

Årsoppgave for 2007 6 % 8 %

Ferdig med utdanningen – info om bet

Melding om renteendring

Page 20: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Brukerundersøkelsen:”Hvis det var mulig å motta og sende alle brev gjennom en sikker elektronisk postkasse, ville du foretrekke dette framfor å motta og å sende brev i posten?”

Andelen som ønsker elektronisk postkasse, er større for studenter i høyere utdanning enn for annen utdanning og noe større for menn enn for kvinner.

Page 21: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Markedsføring av nettjenestene

•E-post til kunden virker best

•Lærestedene er viktige videreformidlere til de unge

•Konkurranser brukes til å

–Påvirke tidspunktet for handling, for eksempel søke tidlig

–Påvirke der gevinsten til kunden er liten, og Lånekassens stor

–Samtykke til å få til sikker postkasse

–eFaktura – kundene må dyttes litt

•Annonsering i studentmedier, dagspressen – økt synlighet

Gode nettjenester BLIR tatt i bruk!

Page 22: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Markedsføring av E-faktura

•Alle markedsføringstiltak har gitt effekt

–Vedlegg til faktura

–E-post med konkurranse – vinn et terminbeløp

–E-post uten konkurranse

•Hvorfor?

•eFaktura er gebyrfri, papir koster 35 kroner

•Mange tenker på å gå over, men trenger et dytt

Page 23: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Lånekassen er innovativ

• Lånekassen utviklet PKI-løsningen i Altinn

• Ingen offentlige etater i Norge brukte PKI for

enkeltbrukere før Lånekassen

• Ingen aksepterte signering av gjeldsbrev med PKI før

Lånekassen

• Selve dialogen med kunden i løpet av

søknadsprosessen er innovativ

Page 24: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Gjenbruk av offentlige fellesløsninger

Bruk av offentlige fellesløsninger:

• Bruker PKI-løsning i Altinn til signering av gjeldsbrev

• Bruker Min side som innloggingsportal i tillegg til vår egen

• Tilbyr tjenestene i Dine sider til Min Side

Bruk av data fra andre offentlige registre:

• Sjekker opptak og eksamensdata hos lærestedene

• Sjekker kontonummer og ligningsdata hos

Skattedirektoratet

• Sjekker kundens identitet hos Folkeregisteret

Page 25: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

God service til studentene

• Valgfritt å bruke nett eller papir

• Slipper å skaffe dokumentasjon

• Kortere behandlingstid på grunn av

bedre søknadskvalitet

• Oversikt over søknadsprosessen

gjennom Dine sider og SMS

Page 26: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

De involverte partene sparer tid og penger

Studenten:

•Tid

•Kø

•Penger

•Pes

Lærestedene:

•Søknadshåndtering

•Utdeling av

gjeldsbrev

•Administrasjon

•Porto

Lånekassen:

•Skannekostnader

•Transaksjonskostnader

•Saksbehandling

•Telefoner og e-post

Page 27: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Færre telefonerAntall anrop – august måned

Page 28: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Anrop og besvarte telefoner 2006-2008

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Anrop 2008 Besvarte 2008

Anrop 2007 Besvarte 2007Anrop 2006 Besvarte 2006

Page 29: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Strategi for henvendelser

Nettbesøk og telefonanrop

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2004 2005 2006 2007 2010

An

tall

Anrop telefon Innlogginger på Dine sider Besøk www.lanekassen.no

Måltall 2010

Page 30: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Lånekassens nettsted

• Gir innsparinger for Lånekassen

• Ble kåret til årets statlige nettsted 2005

(norge.no og Kommunal rapports kåring)

• Dine sider ble kåret til Årets nettjeneste i 2006

• Fyrlyktprisen 2007

Page 31: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Nytte for andre

• Teknologisk gjenbruk av PKI

• Aktiv og personalisert dialog

• Bruk av tredjepartsdata

• Lære av våre utfordringer!

Page 32: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Nøkkelen til suksess

•Brukerorientering

–Vi gir studentene det de vil ha, helst før de vet det selv

•Tilgjengelighet – minst mulig pes!

–Studentene finner tjenestene våre når som helst og hvor som helst

–Løsningene må være enklere enn du tror!

•Verdiskapning

–Økt selvbetjening

–Saksbehandlingstiden er halvert (per i dag 9 dager)

–Redusert bemanning med 20 %

Page 33: Elektroniske tjenester Statens Lånekasse for utdanning

Fem utfordringer for offentlig sektor

• Bedre samarbeid internt i det offentlige

• Lytt til brukerne

• Lag enkle felles offentlige sikkerhetsløsninger

• Gi brukerne rettigheter uten at de trenger å søke

• Gjør det mulig å kutte ut papirer