sinav uygulama duyurusu - meb.gov.tr .metabol°k hastaliklarin n–roloj°k...

Download SINAV UYGULAMA DUYURUSU - meb.gov.tr .metabol°k hastaliklarin n–roloj°k –zell°kler° hepat°k

Post on 27-Mar-2019

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI

- Salk Bakanl Yan Dal Snav

SINAV CRET ve SINAV BAVURUSU

- Aday, snav creti olarak 960 TL yi ( Dokuzyzaltm Trk Liras KDV dhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Mdrl Dner Sermaye letmesinin T.C. Ziraat Bankas,

Trkiye Vakflar Bankas ve Trkiye Halk Bankas ubelerinden herhangi birine,

Kurumsal Tahsilat Program aracl ile 06 Temmuz 2015 ve 20 Temmuz 2015

tarihleri arasnda yatracaklardr.

- Adaylar bavurularn http://www.meb.gov.tr adresinden yapacaklardr. Elektronik ortamda http://www.meb.gov.tr adresinden bavuru yapmayan adaylar snava

alnmayacaktr.

SINAV YER

- ANKARA

SINAV TARH, GN VE SAAT

- 22 Austos 2015 Cumartesi gn saat:10.00da yaplacaktr.

SINAV GR BELGES

- Adaylar snav giri belgesini 12 Austos 2015 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV KONULARI

- Snav kitapnda yer alacak sorularn hazrlanaca grup bazl konu balklar ekte yer almaktadr.

SINAV UYGULAMASI

- Salk Bakanl Yan Dal Snavnda 100 soruluk oktan semeli (be seenekli) testlerden oluan A ve B soru kitap kullanlacaktr. Snav 110 dakika srecek, tek

oturum olarak uygulanacaktr.

- Adaylar snava, snav giri belgesi ve zel kimlik belgelerinden birisi (Nfus czdan, src belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Snav giri belgesi ve zel kimlik belgesi

yannda olmayan adaylar snava alnmayacaktr.

- Snav soru ve cevap anahtar 25 Austos 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve www.saglik.gov.tr internet adreslerinden yaymlanacaktr.

- Aday snav sonu bilgileri, 17 Eyll 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve www.saglik.gov.tr internet adreslerinden yaymlanacaktr.

- Snav binasnda sigara ienler hakknda ilgili kanun gereince ilem yaplacaktr.

ENGELL ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

- Snav srasnda tedbir alnmasn gerektirecek herhangi bir zel duruma sahip olan aday/adaylar var ise Salk Hizmetleri Genel Mdrl (SHGM) tarafndan lme

Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrlne (DSGM) bildirilecektir.

http://www.meb.gov.tr/http://www.meb.gov.tr/http://www.meb.gov.tr/http://www.meb.gov.tr/http://www.saglik.gov.tr/http://www.meb.gov.tr/http://www.saglik.gov.tr/

- Beyan edilen engel durumunun doruluundan bavuruyu yapan aday, raporun geerliliinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktr

SINAVIN DEERLENDRLMES

- Yan Dal Snav deerlendirme grup numaralar aadaki tabloda belirtildii gibidir. (Toplam 3 grup):

GRUP TABLOSU

Grup Ad Grup Nu Konular Soru Says

Yan Dal

1 Youn Bakm 100

2 ocuk Youn Bakm 100

3 ocuk Acil 100

- Deerlendirme 100 puan zerinden yaplacak, doru cevaplar dikkate alnarak 60 ve

zerinde puan alanlar baarl saylacaktr ve baar puan hesaplamasnda; [Puan=(Doru

Says / Soru Says) x 100] forml kullanlacaktr.

Snavda yer alacak her sorunun puan olarak deeri eittir.

- Cevap anahtarnda hata olmas ve bu hususun komisyon karar ile belirlenmesi

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatal olan soru/sorularn doru klar dikkate

alnmak suretiyle deerlendirmeye bu soru/sorular dhil edilecektir.

- Deerlendirme srasnda hatal soru/sorular kmas durumunda hatal bulunan

soru/sorular tm adaylar lehine doru kabul edilerek 100 puan zerinden deerlendirilecektir.

LETM ve DUYURU

- Snavla ilgili bilgilendirmeler ve iletiim iin adaylar, MEB letiim Merkezi Alo

147 numaral telefondan yararlanabilecektir.

SINAV TRAZLARI

- Adaylar; snav sorularna ve uygulamasna ilikin itirazlarn, soru ve cevap

anahtarlarnn www.saglik.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adreslerinde

yaymlanmasndan itibaren en ge 5 (be) i gn ierisinde SHGMye yapabileceklerdir.

SHGM bu itirazlar cevaplandrmak zere DSGMye bildirecektir.

- Adaylar, snav sorular, snav uygulamas ve snav sonularna itiraz bavurularn

Milli Eitim Bakanl Destek Hizmetleri Genel Mdrlne bal Dner Sermaye

letmesinin T.C. Ziraat Bankas, Trkiye Vakflar Bankas ve Trkiye Halk Bankas

http://www.meb.gov.tr/

ubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilt Program aracl ile 20 TL (yirmi TL

KDV Dhil) itiraz creti yatrarak alnan banka dekontu ve snav adnn yazl olduu

dileke ile yapacaklardr.

- Adaylar snav sonularna ilikin itirazlarn, snav bilgilerinin www.saglik.gov.tr ve

http://www.meb.gov.tr internet adreslerinde yaymlanmasndan itibaren en ge 10 (on) gn

ierisinde SHGMye yapabileceklerdir. tirazlar SHGM tarafndan DSGMye

bildirilecektir. DSGM gelen evrak kayt tarihi dikkate alnacaktr.

- Snav sorular, uygulamas ve sonulara ilikin itirazlar 10 (on) gn ierisinde

DSGM tarafndan incelenip sonulandrlarak SHGMye bildirilecektir, tm itiraz

sonularn adaylara SHGM bildirecektir.

- Sresi getikten sonra yaplan itirazlar ile adayn T. C. kimlik numaras, imza, adres

ve dekontu olmayan dilekeler ile faksla yaplan itirazlar dikkate alnmayacaktr.

- Snava, snav uygulama takviminde belirtilen sreler ierisinde e-bavurusunu

yapmayan, snav geersiz saylan, snava girmeyen, snava alnmayan ya da snavdan

karlan adaylarn/kurumlarn bu konuyla ilgili itiraz bavurular dikkate alnmaz.

Snavlarda yanl yatrlan cretlerin iadeleri snavn tamamlanmasndan yaklak 4 hafta

sonra tek yanl olarak dner sermaye iletmesi tarafndan adaylardan herhangi bir bavuru

talep etmeksizin yaplmaktadr

- cretler hangi bankaya yatrld farketmeksizin yalnzca T.C. Ziraat Bankas

sistemleri aracl ile iade edilmektedir.

- ade ilemi gerekletirildikten sonra adaylar herhangi bir ziraat bankas ubesinden

merkezi deme ekranlarndan MEB iade bedeli altnda TC kimlik no ile sorgulama

yaplarak iade ilemi gerekletirilir

- Adayn snav yerletirilmesi yaplmsa snav iptal olmad srece(idare kusuru)

hangi sebeple olursa olsun aday snava girmemise iade talep edemez.

lme Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrl

http://www.meb.gov.tr/

EK SINAV KONULARI

OCUK ACL MFREDAT KONULARI ANA KONULAR ALT KONULAR

YASAMI TEHDIT EDEN

ACILLER

TEMEL YASAM DESTEGI

LER YASAM DESTEGI

YENDOAN CANLANDIRMASI

OK

HIZLI ARDIIK ENTBASYON

MEKANK VENTLATRDE HASTA ZLEM

NONNVAZF VENTLASYON

AN BEBEK LM SENDROMU

AIKA YASAMI TEHDT EDEN OLAY

SOLUNUMSAL ACLLER

SOLUNUM SIKINTISI

STRDOR

HIILTI

APNE

KSRK

HEMOPTZ

PLEVRAL EFZYON

ST SOLUNUM YOLUNDA TIKANIKLIK OLUTURAN DURUMLAR

ALT SOLUNUM YOLU TIKANIKLIKLARI

AKUT ASTIM ATAI

NTERSTSYEL PNMONLER

YABANCI CSM ASPRASYONLARI

ASPRASYON SENDROMLARI VE ASPRASYON PNMONS

AKCGER DEM

AKCER EMBOLS

AKCER KANAMASI

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU (ARDS)

ALLERJK ACLLER

AKUT RTKER VE ANJODEM

ANAFLAKS

SERUM HASTALII

LA REAKSYONLARI

GIDA ALERJLER

ALERJK RNT

ALERJK GZ HASTALIKLARI

KARDYOLOJK ACLLER

ARPINTI

GS ARISI

FRM OLAN OCUA YAKLAIM

SYANOZU OLAN OCUA YAKLAIM

DOUTAN KALP HASTALIKLARI

HPOKSK ATAK (SPELL)

KONJESTF KALP YETERSZL

AKUT ROMATZMAL ATE

ENFEKTF ENDOKARDT

MYOKARDT

AKUT PERKARDT

KAWASAK HASTALII

ARTMLER

KALP KAYNAKLI AN LMLER

MYOKARD ENFARKTS

DERN VEN TROMBOZU

SIVI ELEKTROLT BOZUKLUKLARI

SIVI-ELEKTROLT TEDAVS

ASD-BAZ BOZUKLUKLARI

DEHDRATASYON VE HPOVOLEM

NEFROLOJIK ACILLER DZR

DEM

HEMATR

RNER SSTEM ENFEKSYONLARI

AKUT GLOMERLONEFRT

NEFROTK SENDROM

HEMOLTK REMK SENDROM

AKUT BBREK YETERSZL

RABDOMYOLZ VE AKUT BBREK HASARI

HPERTANSYON

KRONK BBREK YETMEZLNDE ACL SORUNLAR

RNER SSTEM TA HASTALII

METABOLIK HASTALIKLAR DOUTAN METABOLK HASTALIKLAR

HPOGLSEM

METABOLK ASDOZ

HPERAMONYEM

ORGANK ASDEMLER

RE SKLS BOZUKLUKLARI

YA ASD OKSDASYON BOZUKLUKLARI

KARBONHDRAT BOZUKLUKLARI

NROLOJK ACLLER BAS AGRISI

BAS DNMESI

KATILMA

TORTKOLS

KONVLZYONLAR

STATUS EPLEPTKUS

AKUT BLN DEKL

AKUT MMUN POLNROPATLER

NME

HAREKET VE DENGE BOZUKLUKLARI

AKUT NROMSKLER GSZLK

KRANAL SNR FONKSYON BOZUKLUKLARI

HEMATOLOJK VE ONKOLOJK ACLLER

ANEM

KANAMA DYATEZ

TROMBOSTOPEN

LENFADENOMEGAL

BATINDA KTLE

MEDYASTNAL KTLE

MALGN PLEVRAL VE PERKARDYAL EFZYON

YUMUAK DOKU KTLES

HEMATOLOJK ONKOLOJK METABOLK ACLLER

HEMOFL

YAYGIN DAMAR PIHTILAMA BOZUKLUU

METHEMOGLOBNEM

NTROPENK ATE

TMR BASISINA BALI ACLLER

KAN VE KAN RNLERNN KULLANIMI

GASTRONTESTNAL ACLLER

BULANTI VE KUSMA

HEMATEMEZ, HEMATOKEZYA VE MELENA

KARIN GERGINLIGI

YUTMA GLG

AKUT KARIN AGRISI

KABIZLIK

SARILIK

ST GASTROINTESTINAL SISTEM KANAMALARI

ALT GASTROINTESTINAL SISTEM KANAMALARI

PEPTIK LSER HASTALIGI

VRAL HEPATTLER

AKUT KARACER YETMEZL

AKUT PANKREATT

LYAK HASTALII (GLUTENE DUYARLI ENTEROPAT)

YANGISAL BARSAK HASTALIKLARI

REYE SENDROMU VE REYE BENZERI HASTALIKLAR

SAFRA YOLU SORUNLARI

MALNUTRSYON

View more