samen doen, samen leven en iedereen doet mee! 2016 – stichting welzijn alblasserdam 1 samen...

Download Samen doen, samen leven en iedereen doet mee!  2016 – Stichting Welzijn Alblasserdam 1 Samen doen, samen leven en iedereen doet mee! Jaarverslag 2016 Groeiend netwerk Het jaar 2016 stond in het

Post on 16-Feb-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam

  1

  Samen doen, samen leven en iedereen doet mee!

  Jaarverslag 2016

  Groeiend netwerk

  Het jaar 2016 stond in het teken van groeien. Het mogen groeien was een rode draad voor ieder persoonlijk,

  maar ook voor het team, bestuur en netwerk. Waarom doen wij wat wij doen, was een vraag die wij onszelf

  steeds opnieuw hebben gesteld. Wij hopen dat iedereen in Alblasserdam gelukkig is met wat men doet,

  maar even belangrijk met wie men is.

  Open blik

  Wij hebben ervaren dat geluk niet afhankelijk is van dingen die om ons heen gebeuren, maar van de manier waarop wij de dingen zien. Als SWA hebben wij onder andere gezien dat:

  de Alblasserdamse samenleving veel talenten heeft en deze goed inzet,

  wij gelukkig zijn met de vele vrijwilligers die zich bij ons of elders inzetten voor een sterk dorp,

  het inspireert als we inwoners in hun kracht zetten,

  het belangrijk is kwetsbare inwoners een luisterend oor te bieden,

  het belangrijk blijft verbinding in het netwerk te realiseren,

  we steeds weer een stap vooruit kunnen zetten en

  het netwerk in beweging is en groeit in samenwerking, ten gunste van onze inwoners.

  Blijven inspelen op vragen

  Wij zijn ons bewust van de vergrijzing, individualisering en bezuinigingen in het sociaal domein. We lopen

  allemaal met vragen rond, zoals wie zorgt er voor mijn ouders als ze niet kunnen worden opgenomen in een

  verpleeghuis? Hoe komen wij aan voldoende kwantiteit en kwaliteit van vrijwilligers in de samenleving? Hoe

  gaan wij om met het feit dat onze kinderen het wellicht slechter krijgen als wijzelf?

  Op deze vragen willen wij blijven inspelen en daarvoor is ruimte, innovatie en samenwerking van cruciaal

  belang. En dit kunnen wij niet alleen daarvoor hebben wij elkaar in het netwerk nodig!

  Lancering maatjesproject Vice Versa

 • Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam

  2

  Prettige samenleving

  Wij zijn de schakel om kleurrijke talenten in te zetten en inwoners vooruit te helpen!

  Dat is in het kort het doel van de werkzaamheden die de SWA uitvoert en de diensten die wij aanbieden voor

  de leefbaarheid en sociale samenhang in ons dorp. De uitgangspunten voor de prestatieafspraken met de

  gemeente Alblasserdam voor 2016 waren op hoofdlijnen:

  Burgers staan centraal, de inzet van het welzijnswerk is meer dan ooit gericht op het activeren van

  inwoners en het inzetten van hun netwerk.

  De inzet van de SWA is primair gericht op de inwoners van Alblasserdam en daarvoor zoeken wij actief

  samenwerking in het netwerk op.

  In dit jaarverslag presenteren wij een overzicht van de hoogtepunten in 2016. Het jaarverslag moet in samenhang worden gelezen met de onderliggende matrix waarin de prestatieafspraken met

  bijbehorende aantallen verder is uitgewerkt.

  Dag van de Ouderen

 • Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam

  3

  Ondersteuning vrijwilligerswerk

  De lancering van maatjesproject Vice Versa was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de vrijwilligerscentrale. Het maatjesproject is een middel dat preventief ingezet kan worden bij mensen die zich

  in kwetsbare posities bevinden en is gericht op: versterken van het eigen netwerk, verkrijgen van sociale

  contacten, voorkomen van sociale uitsluiting, het bevorderen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

  De wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers kreeg veel

  aandacht in de (lokale) pers en leidde tot de opzet van een

  enthousiast vrijwilligersteam. In de loop van 2016 volgden deze

  nieuwe vrijwilligers een training specifiek gericht op

  maatjesprojecten. Wij werken nu met een gecertificeerd

  maatjesteam. Het Vice versa project kreeg ook positieve

  landelijke aandacht en dat resulteerde in de toezegging van 2 jaar

  co-financiering via het Oranjefonds.

  Het voeren van intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers en het

  maken van matches tussen vrijwilligers en organisaties gaat daarnaast onverminderd door. Het doen van vrijwilligerswerk heeft een hoge sociale waarde: iets voor een ander betekenen n tegelijkertijd zelf

  ontwikkelen door talenten in te zetten.

  Ook organiseerden wij de jaarlijkse feestavond voor SWA vrijwilligers, dit keer in de Merwelanden.

  In de tweede helft van 2016 hebben wij een opzet gemaakt voor een vernieuwd concept van het Captains

  Dinner. Dit vrijwilligers event, waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet en jaarlijkse stimulansprijzen worden uitgereikt, zal niet langer in november zal plaatsvinden, maar samen gaan vallen

  met NLdoet.

  We interviewden wethouder Arjan Kraijo over het belang van vrijwilligerswerk. Dat gesprek resulteerde in

  een enthousiasmerend artikel in De Kantlijn.

  Een vrijwilliger die met enige regelmaat op bezoek gaat bij een alleenstaande oudere kan hem of haar een

  stimulans geven om bepaalde hobbys op te pakken of wat vaker naar buiten te gaan [Wethouder Arjan Kraijo]

  Certificering vrijwilligers Vice Versa

 • Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam

  4

  Mantelzorg

  De doelgroepaanpak voor de komende jaren hebben we in 2016 ontwikkeld en vertaald naar concrete

  inzet op themas: bewustwording, vinden, verbinden, verlichten en versterken. Deze aanpak is ontwikkeld op

  basis van: signalen van mantelzorgers/partners, onderzoek in Alblasserdam en landelijk trends en

  ontwikkelingen. Wij hebben een begin gemaakt met actieve PR & communicatie en het aantal geregistreerde mantelzorgers is inmiddels van vijftig naar ruim tweehonderd gegaan. Zij zijn nu bekend met

  de preventieve ondersteuning die wij bieden om overbelasting voorkomen.

  We hebben informatieve presentaties gegeven bij het Diakonaal Platform, verschillende kerken en het huisartsenplatform en daarmee bewustwording aangescherpt, maar ook nieuwe contacten in ons

  groeiend netwerk gemaakt. Signalen opvangen, bespreken, doorzetten en acties uitzetten, zo brengen we

  mantelzorg steeds meer onder de aandacht in ons dorp.

  Tijdens de week van de mantelzorg in november hebben we die bewustwording verder vorm gegeven en veel nieuwe mantelzorgers

  mogen verwelkomen! Zo groeit de bekendheid met de

  ondersteuningsmogelijkheden die de SWA biedt. De workshops, lezingen

  en andere activiteiten brachten wederom veel mantelzorgers met elkaar in

  contact.

  De maandelijkse mantelzorgbijeenkomsten werden steeds goed bezocht.

  Een greep uit de themas die ter tafel kwamen: respijtzorg, balans vinden,

  ontspanning, clintondersteuning en lachen is gezond. Het aanbieden van de mantelzorgwaardering in de

  vorm van lokale belevingsbonnen werd gecordineerd vanuit de SWA. Aan het eind van 2016 hebben we

  reeds honderdtwintig bonnensets kunnen uitgeven.

  De wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers voor de respijtpoule is succesvol geweest en heeft geleid tot een vernieuwde vormgeving van het team. De vrijwilligers bieden mantelzorgers een stukje adempauze; de

  mogelijkheid om even de deur uit te gaan terwijl er op hun partner/familielid wordt gepast.

  Wij hebben actief deelgenomen aan overleggen met partners in de werkgroep mantelzorg teneinde samenwerking verder te concretiseren.

  Week van de Mantelzorg

 • Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam

  5

  Wonen en leven

  Initiatieven vanuit de samenleving ophalen en verwelkomen en een

  ondersteunende en inspirerende rol spelen in de uitvoering. Zo nodigden wij

  bewoners tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Alblasserdam uit

  om in gesprek te gaan met burgermeester en raadsleden en hun ideen (als

  puzzelstukken) in te leveren. De ingebruikneming en planting van een

  herinneringsboom in Alblasserdam was daarvan een mooie opbrengst.

  Tijdens diezelfde nieuwjaarsreceptie presenteerden wij ook een film waarin

  mantelzorgers, vrijwilligers en wijkbewoners een verhaal

  vertellen over wat hen bezig houdt en over hoe de SWA hen op weg helpt.

  In samenwerking met de regisseur van de gemeente hebben wij een begin

  gemaakt met het voorbereiden van bewonersgroepen op de verandering

  naar een nieuwe vorm van opbouwwerk: samenlevingsgericht werken.

  Zo hebben wij het voorzittersoverleg van bewonersgroepen opnieuw vormgegeven met ieder jaar een ander thema. Voor 2016 hebben wij de lerende wijk als thema genomen en hebben wij bevindingen samen

  met Woonkracht 10 en de gemeente opgeleverd in een bondig rapport. Op basis hiervan is de start gemaakt

  naar dorpsambassadeurs.

  Uiteraard hebben wij ook bewonersgroepen in Alblasserdam ondersteuning gegeven. Een nieuw initiatief hierin was de Blokweer 2 bewonersgroep.

  Dorpen en wijken gaan pas leven als er plekken zijn

  waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. [Koningin Mxima]

  Ingebruikneming herinneringsboom Foto: Cees vd Wal

  ees vd Wal

  https://youtu.be/FkZoznfqYJU

 • Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam

  6

  Ondersteuning inwoners

  Wellicht een van de belangrijkste facetten van het Signalerend Huisbezoek is dat er bewustwording bij een ouder wordende generatie wordt gecreerd. Bewustwording dat het niet langer meer

  vanzelfsprekend is dat alle zaken automatisch geregeld worden door de overheid, maar dat iedere inwoner

  ook zelf de verantwoordelijkheid heeft om zijn of haar zaken te regelen. Ouderen in Alblasserdam kunnen

  door hun deelname aan het Signalerend Huisbezoe

Recommended

View more >