rumusan pemantauan pelaksanaan pbs · pdf filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3...

of 43 /43
www.moe.gov.my/lp

Upload: hoangkhue

Post on 30-Jan-2018

298 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

www.moe.gov.my/lp

Page 2: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran
Page 3: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN

SEKOLAH

/ / /

PENTAKSIRAN PAJSK / / /

PENTAKSIRAN

PSIKOMETRIK

/ /

PENTAKSIRAN PUSAT /

PELAPORAN

Page 4: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran Pusat merupakan satu

pendekatan pentaksiran yang

dilaksanakan di sekolah dengan

peraturan pentaksiran, instrumen

pentaksiran, tugasan, garis panduan,

peraturan penskoran dikeluarkan oleh

Lembaga Peperiksaan

Page 5: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

Strategi Pelaksanaan

PP

Penjaminan Kualiti

Kepelbagaian Instrumen

Format dan tugasan

disediakan oleh LP

Peraturan penskoran ditetapkan

oleh LP

Jadual pelaksanaan ditentukan

oleh LP

Ditadbir oleh sekolah

Ditaksir oleh sekolah

Diskor oleh sekolah

Laporan disediakan

oleh LP

Page 6: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran
Page 7: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

BAHASA MELAYU BAHASA

INGGERIS BAHASA ARAB

BAHASA CINA BAHASA TAMIL SCIENCE

BAHASA IBAN BAHASA

KADAZANDUSUN MATHEMATICS

Page 8: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN

ISLAM

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN MUZIK

PENDIDIKAN MORAL

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGA-NEGARAAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN

KESIHATAN

KEMAHIRAN HIDUP

PENDIDIKAN KESENIAN

Page 9: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

MATA PELAJARAN BERTUTUR MENDENGAR

1. Bahasa Melayu √ √

2. Bahasa Inggeris √ √

Page 10: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN

SEKOLAH

/ / /

PENTAKSIRAN PAJSK / / /

PENTAKSIRAN

PSIKOMETRIK

/ /

PENTAKSIRAN PUSAT /

Page 11: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

DOKUMEN SUMBER MAKLUMAN

1. JADUAL WAKTU UJIAN

BERTULIS

LAMAN WEB LP PENTADBIRAN

UJIAN BERTULIS

2. PANDUAN PENGURUSAN

PENTAKSIRAN PUSAT

(PPPP)

LAMAN WEB LP PENTADBIRAN PP

3. PANDUAN PENJAMINAN

KUALITI (PPK)

LAMAN WEB LP PEMENTORAN

PEMANTAUAN

PENYELARASAN

Page 12: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

SEKOLAH KERAJAAN SEKOLAH BANTUAN

KERAJAAN SM PENDIDIKAN KHAS

SEKOLAH DI BAWAH AGENSI KERAJAAN

SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN

(SABK)

SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI

(SMAN)

SEKOLAH MENENGAH AGAMA RAKYAT

(SMAR)

SEKOLAH SWASTA YANG BERDAFTAR

DENGAN KPM

SEKOLAH SWASTA YANG TIDAK

BERDAFTAR DENGAN KPM TETAPI MENGIKUTI KURIKULUM

KEBANGSAAN

Page 13: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

UJIAN BERTULIS

OKTOBER

UJIAN LISAN

OKTOBER

PELBAGAI INSTRUMEN

APRIL HINGGA OGOS

Page 14: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

INSTRUMEN BULAN

J F M A M J J O S O N D

Pelbagai

Instrumen

GEO SEJ PI/P

M &

PS/

MUZ

SIV PJK

&

KHB

Ujian Bertulis BM, BI,

BC,BT,

BA, BI,

BKD,

SC,

MAT

(7 - 9)

Ujian Lisan BM BI

Page 15: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

PEMENTORAN PENYELARASAN PEMANTAUAN

Page 16: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

KOMPONEN TANGGUNGJAWAB WAKTU PERKARA

Pementoran Ketua Panitia Sebelum

memulakan

tugasan

Memberi kefahaman mengenai

pengurusan tugasan

Menyediakan keperluan

melaksana tugasan

Pemantauan Pentadbir Sekolah Semasa

pelaksanaan

tugasan

Semasa

penyelarasan

penskoran

Memantau pelaksanaan

ujian/tugasan dan penskoran

menepati prosedur yang

ditetapkan oleh LP

Penyelarasan Ketua Panitia Semasa

penyelarasan

penskoran

Menyelaras pemeriksaan skrip

menepati peraturan

pemarkahan yang ditetapkan

oleh LP

Page 17: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

INSTRUMEN BULAN

J F M A M J J O S O N D

Pelbagai Instrumen GEO SEJ PI/PM &

PS/

MUZ

SIV PJK

&

KHB

Penjaminan kualiti

Ujian Bertulis BM, BI,

BC, BT,

BA, BIb,

BKD, SC,

MAT

Penjaminan kualiti

Ujian Lisan BM & BI

Penjaminan kualiti

Page 18: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

DALAM LUAR

Guru yang dilantik oleh: Pegawai yang dilantik oleh:

Pengetua Lembaga Peperiksaan (KPM)

Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Pejabat Pendidikan Negeri (PPD)

Page 19: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

DALAM LUAR

Guru yang dilantik oleh:

Pegawai yang dilantik oleh:

Pengetua Lembaga Peperiksaan (KPM)

Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Pejabat Pendidikan Negeri (PPD)

Page 20: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

DALAM LUAR

Ketua Panitia Pegawai Lembaga Peperiksaan

Guru Cemerlang Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK)

Jurulatih Utama Ketua Pentaksir Negeri (KPN)

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)

Pentaksir Kawasan

Page 21: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

PENTAKSIR PERINGKAT PELANTIKAN

Ketua Pentaksir

Kebangsaan (KPK)

Kebangsaan Lembaga

Peperiksaan

Ketua Pentaksir Negeri

(KPN)

Negeri JPN

Ketua Pentaksir Kawasan

(KPKw)

Daerah JPN/Daerah

Pentaksir Kawasan (PKw) Daerah JPN/Daerah

Page 22: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

PENTAKSIR BILANGAN

Ketua Pentaksir

Kebangsaan (KPK)

1 Peringkat

Kebangsaan

Ketua Pentaksir Negeri

(KPN)

1 Setiap Negeri

Ketua Pentaksir Kawasan

(KPKw)

1 Setiap Daerah

Pentaksir Kawasan (PKw) 1 Setiap 5 sekolah di

Semenanjung

Setiap 3 sekolah di

Sabah dan Sarawak

Page 23: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

PENTAKSIR BILANGAN

Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) 1

Ketua Pentaksir Negeri (KPN) 16

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) 144

Pentaksir Kawasan (PKw) 2,794

JUMLAH 3,185

Page 24: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

PENTAKSIR BILANGAN

Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) 21

Ketua Pentaksir Negeri (KPN) 308

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) 2,794

Pentaksir Kawasan (PKw) 15,855

JUMLAH 18,978

Page 25: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

PENTAKSIR BAYARAN

Bayaran Ikhtisas KPK RM 150.00

Bayaran Ikhtisas KPN RM 100.00

Bayaran Ikhtisas KPKw RM 75.00

Bayaran Ikhtisas PKw RM 50.00

Bayaran Penyelarasan Skrip

(10 skrip setiap sekolah)

RM 2.00

Page 26: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

PENTAKSIR BAYARAN

Bayaran Ikhtisas KPK RM3,150

Bayaran Ikhtisas KPN RM30,800

Bayaran Ikhtisas KPKw RM209,550

Bayaran Ikhtisas PKw RM792,760

Bayaran Penyelarasan Skrip ( 10 skrip

setiap pusat)

RM1,897,820

Bayaran Perbatuan RM2,236,720

JUMLAH RM4,134,540

Page 27: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

KEBANGSAAN DAERAH

MENGAPA Menyampaikan maklumat mengenai pentaksiran pusat

Memberi latihan pemeriksaan dan penyelarasan

SIAPA KPK, KPN, KPKw PKw

BILA Mac 2014 Mac 2014

DI MANA Zon Tengah Daerah

BAGAIMANA Taklimat berpusat di zon

tengah megikut mata

pelajaran

Taklimat berpusat di

daerah megikut mata

pelajaran

Page 28: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

KEBANGSAAN DAERAH

MENGAPA Memeriksa skrip murid

Menyelaraskan skor muriD

SIAPA KPK, KPN, KPKw PKw

BILA Mulai April 2014 Mulai April 2014

DI MANA Zon Tengah Daerah

BAGAIMANA Taklimat berpusat di zon

tengah mengikut mata

pelajaran

Taklimat berpusat di

daerah mengikut mata

pelajaran

Page 29: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Menjalankan pemeriksaan berdasarkan peraturan pemarkahan LP dan menjalankan penyelarasan

2

• Menghantar markah secara atas talian ke Lembaga Peperiksaan mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh LP.

3

•Menghantar satu salinan lembaran markah bagi semua mata pelajaran yang telah disahkan oleh Pengetua ke Lembaga Peperiksaan mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh LP.

Page 30: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

INSTRUMEN BULAN

J F M A M J J O S O N D

Pelbagai

Instrumen

Pentadbiran GEO SEJ PI/PM

& PS/

MUZ

SIV PJK

&

KHB

Penjaminan

Kualiti

Kemasukan

Markah

Ujian Bertulis Pentadbiran 7-9

Penjaminan

Kualiti

7-9

Kemasukan

Markah

Ujian Lisan Pentadbiran BM

BI

Penjaminan

Kualiti

Kemasukan

Markah

Keputusan

Page 31: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Menguruskan penerimaan kertas soalan daripada LP dan menyimpan di bilik kebal yang telah ditetapkan sehingga hari ujian bertulis.

2

• Melantik Ketua Pengawas dan Timbalan Ketua Pengawas bagi melaksanakan pengawasan ujian bertulis.

3

• Menyerahkan kertas soalan kepada Ketua Pengawas dan Pengawas yang dilantik oleh JPN pada hari ujian bertulis.

4

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian bertulis di peringkat negeri

5

• Menguruskan penghantaran skrip jawapan ke LP pada tarikh yang ditetapkan

Page 32: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian bertulis di peringkat daerah.

Page 33: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Menyediakan keperluan fizikal pelaksanaan ujian bertulis di sekolah.

2

• Melantik guru di sekolah sebagai pengawas ujian bertulis.

Page 34: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Memastikan sekolah memuat turun tugasan dari portal LP

2

• Menyelia dan memantau pelaksanaan tugasan pelbagai instrumen di peringkat negeri.

3

• Melantik Ketua Pentaksir Negeri dalam kalangan guru mata pelajaran untuk menyelaras pemeriksaan skrip jawapan dan memantau Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

Page 35: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Menyelia dan memantau pelaksanaan tugasan PP di peringkat daerah.

2

• Membantu JPN dalam pelantikan Ketua Pentaksir Kawasan dan Pentaksir Kawasan untuk menyelaras pemeriksaan skrip jawapan

3

• Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Penskoran bersama Ketua Pentaksir Kawasan dan Pentaksir Kawasan.

Page 36: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Memuat turun tugasan dan peraturan pemarkahan dari portal LP.

• Mentadbir tugasan berdasarkan arahan dan jadual LP.

2

• Memeriksa jawapan murid berpandukan peraturan pemarkahan yang disediakan oleh LP

3

• Menjalankan penyelarasan skor berdasarkan peraturan pemarkahan.

• Menghantar skor murid secara atas talian ke LP

Page 37: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Menguruskan penerimaan CD dan kertas soalan daripada LP dan menyimpan di bilik kebal yang telah ditetapkan sehingga hari ujian .

2

• Menyerahkan CD dan kertas soalan kepada Ketua Pengawas dan Pengawas yang dilantik oleh JPN pada tarikh yang telah ditetapkan.

3

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian lisan mendengar di peringkat negeri

• Melantik Pentaksir Luar dalam kalangan guru mata pelajaran untuk menyelaras pemeriksaan skrip jawapan.

Page 38: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian lisan mendengar di peringkat daerah

2

• Membantu JPN dalam pelantikan Pentaksir Luar untuk menyelaras pemeriksaan skrip jawapan

3

• Menyelia dan memantau penyelarasan ujian lisan mendengar di peringkat daerah

Page 39: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Menerima instrumen pentaksiran

• Menyediakan keperluan tugasan berdasarkan arahan LP.

2

• Menjalankan ujian lisan mendengar berdasarkan jadual dan panduan pelaksanaan yang ditetapkan oleh LP.

3

• Memeriksa jawapan murid berpandukan peraturan pemarkahan yang disediakan oleh LP

• Menjalankan penyelarasan skor dengan Pentaksir Luar berdasarkan peraturan pemarkahan.

Page 40: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Memastikan sekolah memuat turun kertas soalan dari portal LP

2

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian lisan bertutur di peringkat negeri

3

• Melantik Pentaksir Luar dalam kalangan guru mata pelajaran untuk menyelaras pemberian skor.

Page 41: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Menyelia dan memantau pelaksanaan ujian lisan bertutur di peringkat daerah

2

• Membantu JPN dalam pelantikan Pentaksir Luar untuk menyelaras pemberian skor

Page 42: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran

1

• Memuat turun instrumen pentaksiran dari portal LP

• Menyediakan keperluan tugasan berdasarkan arahan LP.

2

• Menjalankan ujian lisan bertutur berdasarkan jadual dan panduan pelaksanaan yang ditetapkan oleh LP.

3

• Memberi skor berpandukan peraturan pemarkahan yang disediakan oleh LP

Page 43: RUMUSAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS · PDF filekomponen tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 pentaksiran sekolah / / / pentaksiran pajsk / / / pentaksiran psikometrik / / pentaksiran