jadual kerja pentaksiran tingkatan 3...

of 21 /21
©2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018 1 JADUAL KERJA UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN MATA PELAJARAN SEJARAH BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN 1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Kebangsaan. 27 hingga 29 Mac LP, JPN, KPK, KPN 2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Negeri, Daerah dan Sekolah 1 hingga 6 April JPN, PPD, Pengetua, GKMP (Pementoran) 3 Memuat turun tugasan dan panduan penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat https://pt3.moe.gov.my. Melaksanakan verifikasi instrumen pentaksiran secara teknikal dan mengesahkan instrumen pentaksiran. 9 hingga 11 April Pengetua, PKP, SuP 4 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai Instrumen Peringkat Kebangsaan. 10 hingga 11 April LP, KPK, KPN 5 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai Instrumen Peringkat Negeri /Daerah /Sekolah 15 hingga 20 April KPN, KPKw, PKw, KPMP, GMP 6 Mencetak dan memperbanyakkan instrumen pentaksiran mengikut arahan dan jadual percetakan Catatan: Tarikh yang sama bagi sekolah yang mempunyai calon CBK. 15 hingga 20 April PKP, AKP 7 Taklimat dan serahan tugasan pelbagai instrumen kepada calon dan pengumpulan bahan tugasan 22 hingga 27 April KPMP, GMP 8 Pentadbiran tugasan pelbagai instrumen mata pelajaran Sejarah 2 hingga 25 Mei Sekolah

Author: dinhhuong

Post on 28-May-2018

255 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  1

  JADUAL KERJA UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN

  MATA PELAJARAN SEJARAH

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat

  Kebangsaan.

  27 hingga 29

  Mac LP, JPN, KPK, KPN

  2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat

  Negeri, Daerah dan Sekolah 1 hingga 6 April

  JPN, PPD,

  Pengetua, GKMP

  (Pementoran)

  3

  Memuat turun tugasan dan panduan

  penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat

  https://pt3.moe.gov.my.

  Melaksanakan verifikasi instrumen

  pentaksiran secara teknikal dan

  mengesahkan instrumen pentaksiran.

  9 hingga 11

  April

  Pengetua, PKP,

  SuP

  4 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai

  Instrumen Peringkat Kebangsaan. 10 hingga 11

  April LP, KPK, KPN

  5 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai

  Instrumen Peringkat Negeri /Daerah

  /Sekolah

  15 hingga 20

  April

  KPN, KPKw, PKw,

  KPMP, GMP

  6

  Mencetak dan memperbanyakkan instrumen

  pentaksiran mengikut arahan dan jadual

  percetakan

  Catatan: Tarikh yang sama bagi sekolah

  yang mempunyai calon CBK.

  15 hingga 20

  April PKP, AKP

  7 Taklimat dan serahan tugasan pelbagai

  instrumen kepada calon dan pengumpulan

  bahan tugasan

  22 hingga 27

  April KPMP, GMP

  8 Pentadbiran tugasan pelbagai instrumen

  mata pelajaran Sejarah 2 hingga 25 Mei Sekolah

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  2

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  9

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Kebangsaan

  Catatan: Setiap pentaksir hendaklah

  membawa 30 skrip dari sekolah masing-

  masing dengan nisbah 3:4:3.

  25 hingga 28

  Mei LP, KPK, KPN

  10

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Negeri, Daerah dan Sekolah

  Catatan:

  Bilangan personel pentaksiran yang

  terlibat untuk setiap sekolah adalah 1

  KPMP dan 1 GMP

  Setiap pentaksir hendaklah membawa

  30 skrip dari sekolah masing-masing

  dengan nisbah 3:4:3.

  30 Mei hingga

  8 Jun

  JPN, KPN, KPKw,

  PKw, KPMP, GMP

  11

  Penskoran skrip jawapan calon (SJC).

  Catatan : PMP boleh mula melaksanakan

  penskoran selepas menghadiri Mesyuarat

  Penyelarasan Penskoran Peringkat Sekolah

  24 Jun hingga

  13 Julai PMP

  12 Pembentangan Tugasan 24 Jun hingga

  27 Julai PMP

  13 Moderasi Pertama SJC dan Verifikasi skor

  calon 1 hingga 13

  Julai KPMP

  14

  Moderasi Kedua SJC dan Verifikasi skor

  calon

  Catatan: Sekolah yang telah selesai

  melaksanakan penskoran boleh

  menghubungi KPKw/PKw untuk

  menjalankan moderasi penskoran lebih

  awal.

  15 hingga

  27 Julai

  KPN, KPKw, PKw

  15 Moderasi Ketiga SJC untuk Kes-Kes Khas. 29 Julai hingga

  3 Ogos KPN, KPKw, PKw

  16 Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di

  alamat https://pt3.moe.gov.my dengan

  menekan butang SIMPAN

  29 Julai hingga

  10 Ogos

  PMP

  SuP

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  3

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  17

  Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut

  kelas dan mata pelajaran untuk semakan

  teknikal antara PMP dan KPMP.

  Catatan: Perekodan dan percetakan

  Borang Skor Kelompok bagi sekolah yang

  terlibat dengan moderasi ke-3 dilakukan

  selepas proses selesai

  29 Julai hingga

  10 Ogos KPMP, PMP, SuP

  18 Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh

  Pengetua 29 Julai hingga

  10 Ogos Pengetua

  19 Pemantauan pengurusan kemasukan skor

  pelbagai instrumen mata pelajaran Sejarah 29 Julai hingga

  10 Ogos LP, JPN, PPD

  20 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi

  Skor (JVS). 29 Julai hingga

  10 Ogos

  JVS

  21 Pemantauan verifikasi skor di sekolah 29 Julai hingga

  10 Ogos LP, JPN, PPD

  22

  Penghantaran skor calon dengan menekan

  butang PENGESAHAN pada Aplikasi PT3.

  Catatan: Skor yang telah disahkan ke

  Lembaga Peperiksaan adalah muktamad

  29 Julai hingga

  10 Ogos

  SuP

  Catatan:

  Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 dan

  Panduan Penjaminan Kualiti PT3.

  Personel yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

  ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  4

  JADUAL KERJA UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN

  MATA PELAJARAN GEOGRAFI

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat

  Kebangsaan.

  27 hingga 29

  Mac LP, JPN, KPK, KPN

  2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat

  Negeri, Daerah dan Sekolah 1 hingga 6 April

  JPN, PPD,

  Pengetua, GKMP

  (Pementoran)

  3

  Memuat turun tugasan dan panduan

  penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat

  https://pt3.moe.gov.my.

  Melaksanakan verifikasi instrumen

  pentaksiran secara teknikal dan

  mengesahkan instrumen pentaksiran

  4 hingga 6 Jun Pengetua, PKP

  SuP

  4 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai

  Instrumen Peringkat Kebangsaan. 5 hingga 6 Jun

  LP, KPK, KPN

  5 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai

  Instrumen Peringkat Negeri, Daerah dan

  Sekolah

  24 hingga 29

  Jun

  KPN, KPKw, PKw,

  KPMP, GMP

  6

  Mencetak dan memperbanyakkan instrumen

  pentaksiran mengikut arahan dan jadual

  percetakan

  Catatan: Tarikh yang sama bagi sekolah

  yang mempunyai calon CBK.

  24 hingga 29

  Jun PKP, AKP

  7 Taklimat dan serahan tugasan pelbagai

  instrumen kepada calon dan pengumpulan

  bahan tugasan 1 hingga 6 Julai KPMP, GMP

  8 Pentadbiran tugasan pelbagai instrumen

  mata pelajaran Geografi 8 hingga 27 Julai Sekolah

  9 Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Kebangsaan 30 Julai hingga

  2 Ogos

  LP, KPK, KPN

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  5

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  Catatan: Setiap pentaksir hendaklah

  membawa 30 skrip dari sekolah masing-

  masing dengan nisbah 3:4:3.

  10

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Negeri, Daerah dan Sekolah

  Catatan:

  Bilangan personel pentaksiran yang

  terlibat untuk setiap sekolah adalah 1

  KPMP dan 1 GMP

  Setiap pentaksir hendaklah membawa

  30 skrip dari sekolah masing-masing

  dengan nisbah 3:4:3.

  5 hingga 10

  Ogos

  JPN, KPN, KPKw,

  PKw, KPMP, GMP

  11

  Penskoran skrip jawapan calon (SJC).

  Catatan : PMP boleh mula melaksanakan

  penskoran selepas menghadiri Mesyuarat

  Penyelarasan Penskoran Peringkat

  Sekolah

  12 Ogos hingga

  7 September PMP

  12 Pembentangan Tugasan 12 Ogos hingga

  21 September PMP

  13 Moderasi Pertama SJC dan Verifikasi skor

  calon 26 Ogos hingga

  7 September KPMP

  14

  Moderasi Kedua SJC dan Verifikasi skor

  calon.

  Catatan: Sekolah yang telah selesai

  melaksanakan penskoran boleh

  menghubungi KPKw/PKw untuk

  menjalankan moderasi penskoran lebih

  awal.

  9 hingga 21

  September KPN, KPKw, PKw

  15 Moderasi Ketiga SJC untuk Kes-Kes Khas.

  23 hingga 28

  September KPN, KPKw, PKw

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  6

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  16

  Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di

  alamat https://pt3.moe.gov.my dengan

  menekan butang SIMPAN

  23 September

  hingga 5

  Oktober PMP, SuP

  17

  Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut

  kelas dan mata pelajaran untuk semakan

  teknikal antara PMP dan KPMP.

  Catatan: Perekodan dan percetakan

  Borang Skor Kelompok bagi sekolah yang

  terlibat dengan moderasi ke-3 dilakukan

  selepas proses selesai

  23 September

  hingga 5

  Oktober

  KPMP,PMP,SuP

  18 Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh

  Pengetua

  23 September

  hingga 5

  Oktober

  Pengetua

  19 Pemantaun pengurusan kemasukan skor

  pelbagai instrumen mata pelajaran Geografi

  23 September

  hingga 5

  Oktober

  LP, JPN, PPD

  20 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi

  Skor (JVS)

  23 September

  hingga 5

  Oktober

  JVS

  21 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 23 September

  hingga 5

  Oktober

  LP, JPN

  22

  Penghantaran skor calon dengan menekan

  butang PENGESAHAN pada Aplikasi PT3.

  Catatan: Skor yang telah disahkan ke

  Lembaga Peperiksaan adalah muktamad.

  23 September

  hingga 5

  Oktober

  SuP

  Catatan:

  Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 dan

  Panduan Penjaminan Kualiti PT3.

  Personel yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

  ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  7

  JADUAL KERJA UJIAN LISAN BERTUTUR /

  UJIAN KOMUNIKASI : BERISYARAT / BERTUTUR

  MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS DAN

  AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL MUASIRAH

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Ujian Lisan Peringkat Kebangsaan. 6 hingga 8 Mac

  LP, JPN, PPD

  KPK, KPN

  2

  Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Ujian Lisan Peringkat Negeri, Daerah

  dan Sekolah

  Catatan: 16 hingga 25 Mac Cuti

  Pertengahan Penggal 1.

  11 hingga 16

  Mac

  JPN, PPD,

  Pengetua, GKMP

  (pementoran)

  3

  Memuat turun instrumen pentaksiran,

  Arahan Persediaan Tugasan dan Panduan

  Penskoran Ujian Lisan Bertutur dari Aplikasi

  PT3 di alamat https://pt3.moe.gov.my

  Melaksanakan verifikasi instrumen

  pentaksiran secara teknikal dan

  mengesahkan instrumen pentaksiran

  26 hingga 28

  Mac

  Pengetua,

  PKP,SuP

  4 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Ujian

  Lisan Bertutur Peringkat Sekolah

  29 hingga 30

  Mac

  PKP, KPMP, PMP

  5

  Pentadbiran ujian lisan bertutur.

  Pentaksiran dan penyelarasan penskoran

  dalaman ujian lisan bertutur.

  1 hingga 30

  April

  Sekolah, PMP,

  KPMP

  6 Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di

  alamat https://pt3.moe.gov.my dengan

  menekan butang SIMPAN

  2 hingga 11 Mei PMP, SuP

  7

  Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut

  kelas dan mata pelajaran untuk semakan

  teknikal antara PMP dan KPMP.

  Catatan: 27 Mei hingga 11 Jun cuti

  Pertengahan Tahun.

  2 hingga 11 Mei KPMP, PMP,SuP

  https://pt3.moe.gov.my/https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  8

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  8 Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh

  Pengetua 2 hingga 11 Mei Pengetua

  9 Pemantauan pengurusan kemasukan skor

  ujian lisan bertutur

  9 hingga 11 Mei

  LP, JPN, PPD

  10 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi

  Skor (JVS).

  14 hingga 19

  Oktober JVS

  11 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 14 hingga 19

  Oktober LP dan JPN

  12

  Penghantaran skor calon dengan menekan

  butang PENGESAHAN pada Aplikasi PT3.

  Catatan:Skor yang telah dihantar ke

  Lembaga Peperiksaan adalah muktamad.

  14 hingga 19

  Oktober JPN dan SuP

  Catatan:

  Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 dan

  Panduan Penjaminan Kualiti PT3.

  Personel yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

  ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  9

  JADUAL KERJA UJIAN LISAN MENDENGAR /

  UJIAN KOMUNIKASI: MELIHAT / MENDENGAR

  MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS DAN

  AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MUASIRAH

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1

  Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti PT3 Ujian Lisan Peringkat

  Kebangsaan.

  6 hingga 8 Mac LP, JPN, PPD,

  KPK, KPN

  2

  Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti PT3 Ujian Lisan Peringkat Negeri,

  Daerah dan Sekolah

  11 hingga 16

  Mac

  JPN, PPD,

  Pengetua, GKMP

  (pementoran)

  3 Penghantaran bahan audio Ujian Lisan

  Mendengar ke JPN

  10 hingga 11

  Julai LP

  4 Mengedarkan bahan audio Ujian Lisan

  Mendengar ke sekolah

  12 hingga 22

  Julai JPN dan PPD

  5

  Memuat turun instrumen pentaksiran Ujian

  Lisan Mendengar dari Aplikasi PT3 di alamat

  https://pt3.moe.gov.my

  Melaksanakan verifikasi instrumen

  pentaksiran secara teknikal dan

  mengesahkan instrumen pentaksiran

  1 hingga 2 Ogos

  Pengetua,

  PKP,SuP

  6

  Melaksanakan uji lari bahan audio Ujian

  Lisan Mendengar

  Catatan: Bahan audio perlu

  diperbanyakkan mengikut keperluan.

  5 hingga 10

  Ogos

  Pengetua, PKP

  dan SuP

  7

  Mencetak dan memperbanyakkan instrumen

  pentaksiran mengikut arahan dan jadual

  percetakan

  5 hingga 10

  Ogos PKP, AKP

  8 Pentadbiran Ujian Lisan Mendengar Mata

  Pelajaran Bahasa Melayu 13 Ogos Sekolah

  9 Pentadbiran Ujian Lisan Mendengar Mata

  Pelajaran Bahasa Inggeris 14 Ogos Sekolah

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  10

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  10 Pentadbiran Ujian Lisan Mendengar Mata

  Pelajaran Al-Lughah al-Arabiah al-Muasirah 15 Ogos Sekolah

  11

  Memuat turun Panduan Penskoran Ujian

  Lisan Mendengar dari Aplikasi PT3 di alamat

  https://pt3.moe.gov.my

  Mata Pelajaran Bahasa Melayu

  Mata Pelajaran Bahasa Inggeris

  Mata Pelajaran Al-Lughah al-Arabiah al-

  Muasirah

  Catatan:

  22 Ogos 2018 Cuti Hari Raya Haji 17 hingga 25 Ogos Cuti

  Pertengahan Penggal 2

  15 hingga

  17 Ogos

  PKP dan SuP

  12

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Kebangsaan.

  Catatan: Setiap pentaksir hendaklah

  membawa 30 skrip dari sekolah masing-

  masing dengan nisbah 3:4:3.

  28 hingga 30

  Ogos LP, KPK dan KPN

  13

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Negeri dan Daerah dan Sekolah

  Catatan:

  Bilangan personel pentaksiran

  yang terlibat untuk setiap sekolah

  adalah 1 KPMP dan 1 GMP

  Setiap pentaksir hendaklah

  membawa 30 skrip dari sekolah

  masing-masing dengan nisbah

  3:4:3.

  2 hingga 7

  September

  JPN, KPN, KPKw,

  PKw, KPMP,GMP

  14

  Penskoran dan Moderasi Pertama skrip

  jawapan calon (SJC).

  Catatan: PMP boleh mula melaksanakan

  penskoran selepas menghadiri Mesyuarat

  Penyelarasan Penskoran Peringkat

  Sekolah

  9 hingga 21

  September KPMP, PMP

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  11

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  15

  Moderasi Kedua SJC dan Verifikasi skor

  calon.

  Catatan: Sekolah yang telah

  melaksanakan penskoran boleh

  menghubungi KPKw/PKw untuk

  menjalankan moderasi penskoran lebih

  awal.

  23 hingga 28

  September KPN, KPKw, PKw

  16 Moderasi Ketiga untuk Kes-Kes Khas.

  31 September

  hingga 2

  Oktober

  KPN, KPKw, PKw

  17

  Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di

  alamat https://pt3.moe.gov.my dengan

  menekan butang SIMPAN

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  PMP

  18

  Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut

  kelas dan mata pelajaran untuk semakan

  teknikal antara PMP dan KPMP.

  Catatan: Perekodan dan percetakan

  Borang Skor Kelompok bagi sekolah yang

  terlibat dengan moderasi ketiga dilakukan

  selepas proses moderasi tersebut selesai.

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  SuP,KPMP

  19 Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh

  Pengetua

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  Pengetua

  20 Pemantauan pengurusan kemasukan skor

  ujian lisan mendengar.

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  LP, JPN, PPD

  21 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi

  Skor (JVS).

  14 hingga 19

  Oktober JVS

  22 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 14 hingga 19

  Oktober LP, JPN

  23

  Penghantaran skor calon dengan menekan

  butang PENGESAHAN pada Aplikasi PT3.

  Catatan: Skor yang telah disahkan ke

  Lembaga Peperiksaan adalah muktamad.

  14 hingga 19

  Oktober SuP

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  12

  Catatan:

  Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 dan

  Panduan Penjaminan Kualiti PT3.

  Personel yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

  ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  13

  JADUAL KERJA UJIAN TILAWAH DAN HAFAZAN

  MATA PELAJARAN MAHARAT AL-QURAN DAN HIFZ AL-QURAN

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti Ujian Tilawah dan Hafazan.

  28 hingga 30

  Ogos

  LP, JPN, PPD

  KPK, KPN, KPKw,

  KPMP, GMP

  2

  Memuat turun instrumen pentaksiran,

  Arahan Persediaan Tugasan dan Panduan

  Penskoran Ujian Tilawah dan Hafazan dari

  Aplikasi PT3 di alamat

  https://pt3.moe.gov.my

  Membuat verifikasi instrumen pentaksiran

  secara teknikal dan mengesahkan

  instrumen pentaksiran

  3 hingga 5

  September

  Pengetua, PKP,

  SuP

  3

  Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Ujian

  Tilawah Dan Hafazan Peringkat Sekolah

  12 hingga 14

  September

  PKP,KPMP, PMP

  4

  Pelaksanaan pentadbiran ujian tilawah dan

  hafazan.

  Pentaksiran dan penyelarasan dalaman

  ujian tilawah dan hafazan.

  18 hingga 28

  September

  PMP, sekolah

  5

  Merekod skor dan band prestasi hafazan

  calon pada Aplikasi PT3 di alamat

  https://pt3.moe.gov.my dengan menekan

  butang SIMPAN.

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  SuP, PMP

  6

  Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut

  kelas dan mata pelajaran untuk semakan

  teknikal antara PMP dan KPMP.

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  SuP, KPMP, PMP

  7

  Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh

  Pengetua.

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  Pengetua

  https://pt3.moe.gov.my/https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  14

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  8

  Pemantauan pengurusan kemasukan skor

  ujian tilawah dan hafazan.

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  LP, JPN, PPD

  9 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi

  Skor (JVS).

  30 September

  hingga 5

  Oktober JVS

  10 Pemantauan verifikasi skor di sekolah.

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  LP, JPN

  11

  Penghantaran skor calon dengan menekan

  butang PENGESAHAN pada Aplikasi

  PT3.

  Catatan: Skor yang telah disahkan ke

  Lembaga Peperiksaan adalah muktamad.

  30 September

  hingga 5

  Oktober

  SuP

  12

  Cetakan Pernyataan Keputusan dan

  Pernyataan Prestasi Hafazan Pentaksiran

  Tingkatan 3 (PT3)

  10 hingga 12

  Disember SuP

  13

  Penyerahan Pernyataan Keputusan dan

  Pernyataan Prestasi Hafazan Pentaksiran

  Tingkatan 3 (PT3)

  13 Disember Pengetua

  Catatan:

  Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 dan

  Panduan Penjaminan Kualiti PT3.

  Personel yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

  ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  15

  JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1

  Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti PT3 Ujian Bertulis Peringkat

  Kebangsaan

  6 hingga 10

  Ogos LP,JPN, KPK, KPN

  2

  Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan

  Kualiti PT3 Ujian Bertulis Peringkat Negeri,

  Daerah dan Sekolah

  12 hingga 17

  Ogos

  JPN, PPD,

  Pengetua, GKMP

  (Pementoran)

  3

  Memuat turun instrumen pentaksiran bagi

  mata pelajaran ujian bertulis dari Aplikasi

  PT3 di alamat https://pt3.moe.gov.my.

  Membuat verifikasi instrumen pentaksiran

  secara teknikal dan mengesahkan

  instrumen pentaksiran.

  17 hingga 21

  September

  Pengetua, PKP

  SuP

  4

  Mencetak dan memperbanyakkan instrumen

  pentaksiran mengikut arahan dan jadual

  percetakan

  23 September

  hingga

  5 Oktober

  PKP, AKP

  5

  Moderasi dan penyediaan instrumen

  pentaksiran Calon Berkeperluan Khas (CBK)

  Masalah Pendengaran

  Catatan: Proses moderasi instrumen bagi

  CBK masalah pendengaran hanya dibuat

  bagi mata pelajaran Sains dan Matematik

  sahaja.

  17 September

  hingga

  5 Oktober

  PKP, Penyelaras

  Pendidikan Khas

  6

  Penyediaan instrumen pentaksiran Calon

  Berkeperluan Khas (CBK) Masalah

  Penglihatan (Braille) bagi semua mata

  pelajaran Ujian Bertulis PT3

  17 September

  hingga

  5 Oktober

  PKP, Penyelaras

  Pendidikan Khas

  7 Pentadbiran Ujian Bertulis PT3. 8 hingga 11

  Oktober Sekolah

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  16

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  8 Memuat turun panduan penskoran bagi

  mata pelajaran ujian bertulis. 14 hingga 19

  Oktober SuP, PKP

  9

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran Ujian

  Bertulis Peringkat Kebangsaan.

  Catatan: Setiap pentaksir hendaklah

  membawa 30 skrip dari sekolah masing-

  masing dengan nisbah 3:4:3.

  14 hingga 18

  Oktober LP, KPK, KPN

  10

  Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  Peringkat Negeri dan Daerah

  Catatan:

  Setiap pentaksir hendaklah membawa

  30 skrip dari sekolah masing-masing

  dengan nisbah 3:4:3.

  Semua mata pelajaran dilaksanakan

  selama dua (2) hari.

  21 hingga 30

  Oktober

  JPN, KPN, KPKw,

  PKw, PPD, KPMP,

  GMP

  11 Mesyuarat Penyelarasan Penskoran Peringkat Sekolah

  31 Oktober

  hingga

  2 November

  KPMP, GMP

  12

  Penskoran skrip jawapan calon (SJC)

  Catatan : PMP boleh mula melaksanakan

  penskoran selepas menghadiri Mesyuarat

  Penyelarasan Penskoran Peringkat

  Sekolah

  31 Oktober

  hingga

  9 November

  PMP

  13

  Moderasi Pertama SJC dan verifikasi skor

  calon.

  Catatan: 6 November 2018 Cuti Umum

  Perayaan Deepavali

  4 hingga 9

  November KPMP

  14

  Moderasi Kedua SJC dan verifikasi skor

  calon.

  Catatan: Sekolah yang telah selesai

  melaksanakan penskoran boleh

  menghubungi KPKw/PKw untuk

  menjalankan moderasi penskoran lebih

  awal.

  11 hingga 16

  November KPN, KPKw, PKw

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  17

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  15 Moderasi Ketiga SJC untuk kes-kes khas. 14 hingga 16

  November KPN, KPKw, PKw

  16

  Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di

  alamat https://pt3.moe.gov.my dengan

  menekan butang SIMPAN

  18 hingga 23

  November PM, SuP

  17

  Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut

  kelas dan mata pelajaran untuk semakan

  teknikal antara PMP dan KPMP

  Catatan: Perekodan dan percetakan

  Borang Skor Kelompok bagi sekolah yang

  terlibat dengan moderasi ketiga dilakukan

  selepas proses moderasi tersebut selesai.

  18 hingga 23

  November SuP, KPMP, PMP

  18 Mencetak Senarai Keseluruhan Skor. 18 hingga 23

  November SuP

  19 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi

  Skor (JVS). 18 hingga 23

  November

  JVS

  20 Pengesahan Senarai Keseluruhan Skor oleh

  Pengetua

  18 hingga 23

  November

  Pengetua

  21 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 18 hingga 23

  November LP, JPN

  22

  Penghantaran skor calon dengan menekan

  butang PENGESAHAN pada Aplikasi

  PT3.

  Catatan: Skor yang telah disahkan ke

  Lembaga Peperiksaan adalah muktamad.

  18 hingga 23

  November JPN, SuP

  23 Pemantauan pengurusan kemasukan dan

  penghantaran skor Ujian Bertulis PT3.

  18 hingga 23

  November

  LP, JPN, PPD

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  18

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  24 Cetakan Pernyataan Keputusan Pentaksiran

  Tingkatan 3 (PT3). 10 hingga 12

  Disember

  SuP

  25 Penyerahan Pernyataan Keputusan PT3

  kepada calon. 13 Disember Pengetua

  Catatan:

  Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 dan

  Panduan Penjaminan Kualiti PT3.

  Personel yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

  ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  19

  JADUAL KERJA PENDIDIKAN KESENIAN

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1

  Memuat turun Tugasan Pendidikan Kesenian

  dari Aplikasi PT3 di alamat

  https://pt3.moe.gov.my

  Membuat verifikasi instrumen petaksiran

  secara teknikal dan mengesahkan instrumen

  pentaksiran.

  5 hingga 6

  Februari

  Pengetua, PKP,

  SuP

  2

  Mencetak dan memperbanyakkan instrumen

  pentaksiran mengikut arahan dan jadual

  percetakan

  5 hingga 9

  Februari PKK, AKP

  3 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan

  Pendidikan Kesenian Peringkat Kebangsaan

  6 hingga 8

  Februari

  LP, KPK, PL, PKK,

  SuP, GMP

  4 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan

  Pendidikan Kesenian Peringkat Sekolah

  12 hingga 13

  Februari PKK, SuP, GMP

  5 Taklimat dan serahan Tugasan Pendidikan

  Kesenian kepada calon

  12 hingga 13

  Februari KPMP, GMP

  6

  Calon melaksanakan Tugasan Pendidikan

  Kesenian.

  Pentaksir mata pelajaran menjalankan

  Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

  18 Februari

  hingga 13 Julai PMP

  7 Pemantauan di Sekolah Seni Malaysia Johor 2 hingga 4 Mei LP

  8 Pemantauan di Sekolah Seni Malaysia Kuala

  Lumpur 7 hingga 8 Mei LP

  9 Pemantauan di Sekolah Seni Malaysia Perak 9 hingga 11 Mei LP

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  20

  BIL

  PERKARA TARIKH TINDAKAN

  10 Pemantauan di Sekolah Seni Malaysia

  Sarawak

  14 hingga 16

  Mei LP

  11 Pemantauan di Sekolah Seni Malaysia Sabah 16 hingga 18

  Mei LP

  12 Melaksanakan Pentaksiran Individu dan

  Kumpulan Sekolah Seni Malaysia Johor

  16 hingga 20

  Julai LP, PL

  13 Melaksanakan Pentaksiran Individu dan

  Kumpulan di Sekolah Seni Malaysia Perak

  23 hingga 27

  Julai LP, PL

  14

  Melaksanakan Pentaksiran Individu dan

  kumpulan di Sekolah Seni Malaysia Kuala

  Lumpur

  23 hingga 27

  Julai

  LP, PL

  15 Melaksanakan Pentaksiran Individu dan

  kumpulan di Sekolah Seni Malaysia Sarawak

  30 Julai hingga

  3 Ogos LP, PL

  16 Melaksanakan Pentaksiran Individu dan

  kumpulan di Sekolah Seni Malaysia Sabah

  30 Julai hingga

  3 Ogos LP, PL

  17

  Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di

  alamat https://pt3.moe.gov.my dengan

  menekan butang SIMPAN

  5 hingga 10

  Ogos SuP

  18

  Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut

  kelas dan bidang untuk semakan teknikal

  antara PMP dan KPMP

  5 hingga 10

  Ogos KPMP, SuP

  19 Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh

  Pengetua

  5 hingga 10

  Ogos Pengetua

  20

  Penghantaran skor calon dengan menekan

  butang PENGESAHAN pada Aplikasi PT3.

  Catatan: Skor yang telah disahkan ke

  Lembaga Peperiksaan adalah muktamad

  5 hingga 10

  Ogos SuP

  https://pt3.moe.gov.my/

 • 2018_Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

  JADUAL KERJA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018

  21

  Catatan:

  Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran Pendidikan

  Kesenian.

  Personel yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

  ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.