rujukan - zakat dan haji (jawhar), jabatan perdana menteri, tth. jakim, prosiding kongres majlis...

Download RUJUKAN - Zakat dan Haji (JAWHAR), Jabatan Perdana Menteri, tth. JAKIM, Prosiding Kongres Majlis Agama

Post on 09-Mar-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

361

RUJUKAN

DOKUMEN, UCAPAN DAN TERBITAN RASMI KERAJAAN

Abdullah Ahmad Badawi. Islam Hadhari Approach: Towards A Progressive Islamic

Civilisation. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2007.

Anwar Ibrahim, Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani, Syarahan Sempena Festival

Istiqlal, Jakarta 26 September 1995, Koleksi Arkib Negara.

Anwar Ibrahim, Ke Arah Pembentukan Mujtama Madani yang Progresif: Cabaran dan

Harapan, Syarahan Darul Iman Siri 2 yang disampaikan pada 16 Mei 1996.

Government White Paper. Threat to Muslim Unity and National Security, 1984.

IKIM, Malaysia Sebagai Sebuah Negara Islam, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam

Malaysia (IKIM), 2005.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM 4 Dekad: Memacu Transformasi Pengurusan

Hal Ehwal Islam, Putrajaya: JAKIM, 2012.

Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR), Sedekad Membina Tamadun Ummah, Jabatan

Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR), Jabatan Perdana Menteri, tth.

JAKIM, Prosiding Kongres Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia, Majlis Agama

Islam Pemacu Transformasi Ummah, Putrajaya: JAKIM, 2013.

Kementerian Penerangan Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad: Penubuhan dan

Operasinya, Siri Penerangan dan Pengetahuan Am, Jabatan Penerangan

Kementerian Penerangan Malaysia, 1983.

Kementerian Pelajaran, Education in Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasan dan

Pustaka, 1968.

Kementerian Pelajaran Malaysia, Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan

Dasar Pelajaran (7hb. November 1979), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka, 1984.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah

Menengah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Laporan Jawatan Kuasa Penyusunan Semula Mahkamah-Mahkamah Syariah Seluruh

Malaysia, Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam, 12

Februari 1996.

362

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sekretariat Negara Republik

Indonesia.

Lembaran Negara RI, no 36 1990, Peraturan Pemerintah Ri No 28 tahun 1990 tentang

Pendidikan Dasar.

Lembaran Negara RI, no 68 1992, Peraturan Pemerintah RI No 38 tahun 1992 tentang

Tenaga Kependidikan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 tentang Perbankan, Koleksi

Arsip Nasional Jakarta.

Mahathir Mohamad, Negara yang Bermaruah, Ucapan Presiden di Perhimpunan Agung

UMNO, Hotel Hilton Kuala Lumpur 10-12 September 1982.

Mahathir Mohamad, Penjelasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia

Mengenai Perlaksanaan Hukum Hudud di Malaysia, di Pusat Bahasa Arab

Nilam Puri Kelantan 3 Mac 1994.

Mahathir Mohamad, Ucapan Perdana Menteri dalam Majils Perasmian Bangunan Baru

IKIM, Kuala Lumpur Kamis 24 Mac 1994, Koleksi Arkib Negara.

Mahathir Mohamad, Ucapan Perdana Menteri dalam Majlis Perletakan Batu Asas

Bangunan Universiti Islam Antarabangsa, 1986, Arkib Negara.

Mahathir Mohamad, Ucapan Perdana Menteri di Majlis Meletakkan Batu Asas Kampus

UIA di Gombak, Selasa 24 Ogos 1993, Koleksi Arkib Negara.

Mahathir Mohamad, Ucapan Perdana Menteri di Majlis Perasmian Persidangan Perwakilan

ke-30 Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Kuala Lumpur Sabtu 29 September 2001,

Koleksi Arkib Negara.

Mahathir Mohamad, Ucapan Perdana Menteri sempena Kursus Pendakwah Negara di

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Kuala Lumpur, Kamis 10 Disember

1992, Koleksi Arkib Negara.

Mahathir Mohamad, Ucapan Perdana Menteri sempena Perasmian Persidangan Islam dan

Perindustrian di Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Kamis 21 Januari 1993,

Koleksi Arkib Negara.

363

Mahathir Mohamad, Ucapan Perdana Menteri, at The Opening of the 4th

International

Seminar on the Al Quran, Pusat Islam, Kuala Lumpur 2 Februari 1994, Koleksi

Arkib Negara.

Mahathir Mohamad, Ucapan Perdana Menteri, Islam- The Misunderstood Religion, at The

Oxford Centre for Islamic Studies Oxford, United Kingdom, Tuesday 16 April

1996, Koleksi Arkib Negara.

Mohd Ayop Abd Razid, Mengenali Sejarah dan Asas-asas Perlembagaan Negara, Kuala

Lumpur: Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Penerangan Komunikasi dan

Kebudayaan, 2011.

Penjelasan terhadap Buku Aurad Muhammadiyah Pegangan Darul Arqam, Bahagian Hal

Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri Kuala Lumpur, 1986.

Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat Parlimen Keenam Penggal Pertama, Jilid 1V, Bil

1, Selasa 9 Mac 1982.

Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat Parlimen Keenam Penggal Pertama, Jilid I, Bil. 2,

Selasa 12 Oktober 1982.

Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat Parlimen Keenam Penggal Pertama, Jilid 1, Bil 6,

Selasa 19 Oktober 1982.

Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat Parlimen Keenam Penggal Pertama, Jilid I, Bil. 50,

Selasa 22 Mac 1983.

Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat Parlimen Keenam Penggal Pertama, Jilid I, Bil. 52,

Khamis 24 Mac 1983.

Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

Profil Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

dan Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia, 2011.

Soeharto, Pesan-pesan pada Hari Solidaritas Internasional dengan rakyat Palestina di

Jakarta, 29 Nov 1989. No Arsip 799, Koleksi Arsip Nasional Indonesia.

Soeharto, Ucapan pada Pembukaan Festival Istiqlal di Masjid Istiqlal, 15 Oktober 1991, No

1078, Koleksi Arsip Nasional Indonesia.

Soeharto, Ucapan pada Pembukaan Musyawarah nasional ke-III Majlis Ulama Indonesia,

20 Jul 1985 di Istana Negara Jakarta, No Arsip 290. Koleksi Arsip Nasional

Jakarta.

Soeharto, Ucapan pada Pembukaan Simposium Nasional Cendekiawan Muslim 6 Des

1990, No Arsip 952. Koleksi Arsip Nasional Jakarta.

364

Soeharto, Ucapan pada Pencanangan Pekan Nasional Penyelenggaraan Pesantren Kilat

tahun 1996 di Istana Negara Jakarta, 14 Jun 1996, No Arsip 1954. Koleksi Arsip

Nasional Jakarta.

Soeharto, Ucapan pada perasmian Beroperasinya Bank Muamalat, 15 Mei 1992, No 1168,

Koleksi Arsip Nasional Indonesia.

Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman, Peranan Majlis Agama Islam Negeri Memartabat

Sistem Perundangan dan Kehakiman Syariah di Malaysia, dalam Prosiding

Kongres Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia, Majlis Agama Islam

Pemacu Transformasi Ummah, Putrajaya: JAKIM, 2013.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen

pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah. No.

052/C/Kep/D.82.

Surat Keputusan Menteri Agama no 120/A/C-2 tanggal 7 Juli 1950 tentang Pembentukan

Panitia Penyelenggara Perguruan Tinggi Islam, Daftar Inventaris Arsip

Sekretariat Negara RI Yogyakarta (1949-1950), Koleksi Arsip Nasional.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

TERBITAN PARTI POLITIK, ORGANISASI ISLAM DAN SURAT

PERSENDIRIAN

ABIM Mahu Islamisasi Lebih Berkesan, Sedutan Ucapan Presiden ABIM, Panji

Masyarakat, September 1983.

ABIM, ABIM Dengan Isu-Isu Semasa 1990-1992, Petaling Jaya: ABIM, 1992.

ABIM, Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan, Petaling

Jaya: ABIM, 1993.

ABIM, Mengangkat Martabat Umat: Koleksi Ucapan Dasar Muktamar Sanawi ABIM,

Kuala Lumpur: ABIM, 1989.

Siddiq Fadzil dan Muhamad Nur Manuty, Koleksi Ucapan Dasar Muktamar Sanawi ABIM

Keprihatinan Umat dan Transformasi Sosial, Kuala Lumpur, ABIM, 2003.

Anuar Tahir, Pendirian Politik ABIM, Petaling Jaya, ABIM, 1993.

PAS, Dokumen Negara Islam, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), 2003.

365

Hizbut Tahrir, Pasca PRU-13: Demo Kalah, Krasi Menang, Shautun Nahdah, 10 Mei

2013.

Hizbut Tahrir, Muhasabah Terbuka Kepada Gerakan Islam: Tinggalkan Demokrasi

Tegakkan Khilafah, Shautun Nahdah, 17 Mei 2013.

Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Pimpinan Pusat

Muhammadiyah, tth.

Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat

Partai Persatuan Pembangunan, 2011.

Muhammadiyah, Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru, Bandung:

Mizan 1995.

Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar NU ke-27, Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah

1926, Bandung: Risalah, 1985.

Nahdlatul Ulama, Jejak Langkah NU dari Masa ke Masa, Jakarta: Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama, 2008.

Perlembagaan PAS

Perlembagaan UMNO

Surat Menteri Agama kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang

pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Jambi dan

Pengadilan Agama Kabupaten Langkat, 20 Feb 1989, Daftar Inventaris Arsip

Departemen Ag