Protecció de dades. Normativa Europea.

Download Protecció de dades. Normativa Europea.

Post on 25-Dec-2014

822 views

Category:

Technology

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Antecedents, normativa europea, espanyola i catalana sobre protecci de dades.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Protecci de Dades: Legislaci Europea Els quatre gats Ramon Pedro Roy Perdiz Jess Mart Fernandez Slvia Roura Mauri Hector Cimadevilla Peinado s i Aplicaci de les TIC Aula 1 Universitat Oberta de Catalunya Grau de Dret 1er / 1er semestre </li> <li> 2. INDEX INTERACTIU Protecci de Dades : Legislaci Europea OBJECTIUS INICIALS IDEES FONAMENTALS ORIGEN FILOSFIC DE LA NECESSITAT DE REGULACI ESTRUCTURA DE LA LLEI EUROPEA ESTRUCTURA DE LA LLEI ESPANYOLA ESTRUCTURA DE LA LLEI CATALANA INCIDNCIA A ESPANYA INCIDNCIA A CATALUNYA CONSEQUNCIES DE LA NO APLICACI LOPD ADRECES I TELFONS DINTERS CONCLUSIONS QESTIONS A DEBAT </li> <li> 3. OBJECTIUS INICIALS <ul><li>1 Sintetitzar de forma clara i entenedora el conjunt de normativa reguladora del dret a la protecci de dades dins lmbit europeu. </li></ul><ul><li>2 Difondre la informaci recollida i sintetitzada. </li></ul><ul><li>3 Donar a conixer al pblic en general mitjans de recerca i demmagatzematge dinformaci en general i normativa en particular relacionada amb la protecci de dades. </li></ul><ul><li>4 Concretar la realitat normativa sobre Protecci de dades a nivell europeu, estatal i catal. </li></ul><ul><li>5 Donar una idea clara del que significa gaudir del dret a la intimitat i les conseqncies legals quan aquest dret no s respectat. </li></ul><ul><li>6 Presentar al pblic en general el cam que ha recorregut el dret a la intimitat i per extensi al dret de protecci dades des de linici de la societat fins als nostres dies. </li></ul>Protecci de Dades : Legislaci Europea </li> <li> 4. IDEES FONAMENTALS <ul><li><ul><li>La Proteccio de Dades. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>El Marc legal </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Els Conceptes Filosfics Previs </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>La Histria. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>El Constitucionalisme </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>La Normativa a Nivell Europeu. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>La Normativa a Nivell Estatal. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>La Normativa a Nivell Catal. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Repercusions Positives i Negatives. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>Protecci de Dades : Legislaci Europea </li> <li> 5. ORIGEN FILOSFIC DE LA NECESSITAT DE REGULACI Protecci de Dades : Legislaci Europea Normativa Protecci de Dades Conflicte social Grcia-Roma Edad Mitjana Cristianisme Renaixement Dret a la Intimitat Humanisme Revolucions Burgeses Drets de lHome Constitucionalisme Segle XXI &lt; Segle IV IV aC a V dC V a XV 1776 i 1789 XV a XVII XIX i XX XXI </li> <li> 6. ESTRUCTURA DE LA LLEI EUROPEA Protecci de Dades : Legislaci Europea Directiva 97/66/CE del Parlament Europeu Derogat per Directiva 2006/24/CE, del 15 de mar del 2006 Constituci europea (article 68, part II de la Constituci europea). Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu , del 12 de juliol del 2002 </li> <li> 7. ESTRUCTURA DE LA LLEI ESPANYOLA Protecci de Dades : Legislaci Europea Constituci Espanyola de 1978 art. 18.4 Llei orgnica 1/1982, de 5 de maig Llei orgnica 5/1992, de 29 doctubre Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre LLEI 30/1992, de 26 de novembre Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo LLEI 37/2007, de 16 de novembre Llei orgnica 1/1982, de 5 de maig, de protecci civil del dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la prpia imatge Llei orgLlei orgnica 5/1992, de 29 doctubre, de regulaci del tractament automatitzat de les dades de carcter personalnica 5/1992, de 29 doctubre Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal Derogat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre,de protecci de dades de carcter personal LLEI 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilitzaci de la informaci del sector pblic. Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos. LLEI 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com </li> <li> 8. ESTRUCTURA DE LA LLEI CATALANA Protecci de Dades : Legislaci Europea Resoluci de 15 de desembre de 2003 Llei 5/2002, de 19 d'abril, Decret 48/2003, de 20 de febrer Estatut dAutonomia de Catalunya Resoluci de 16 de desembre de 2008 Resoluci de 23 de juny de 2004 Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agncia Catalana de Protecci de Dades Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agncia Catalana de Protecci de Dades Sobre els suports normalitzats per formalitzar les inscripcions al Registre de Protecci de Dades de Catalunya Es modificaren els suports normalitzats de les sollicituds d'inscripci al Registre de protecci de dades de Catalunya, Per la que s'aprovaren el formulari de notificaci i l'imprs de sollicitud d'inscripci de fitxers de dades de carcter personal de titularitat privada al Registre de Protecci de Dades de Catalunya. </li> <li> 9. INCIDNCIA A ESPANYA Protecci de Dades : Legislaci Europea CONSTITUCI ESPANYOLA ACPD - Nom, estructura i finalitat del fitxers. - Determinaci del nivell de seguretat. - Conceptes terics i legals. - Personal autoritzat a laccs dels fitxers. - Cpia dinscripci i aprovaci de fitxers. - Fitxa de legitimaci del personal. - Mesures de seguretat i informtiques a aplicar. - Inventari de suports. - Registre dentrades i sortides de suports. - Registre dincidncies. SHA DIMPLANTAR MESURES DE SEGURETAT Sancions de 600 a 6.000.000 Ms 17.700 sentncies dictaminades en els darrers anys relacionades amb la Protecci de Dades Llei orgnica 1/1982, de 5 de maig. Llei 34/2002, de 11 de juliol. LEY 30/1992, de 26 de novembre,. DEROGAT - Reial Decret 994/1999, d'11 de juny. Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre. LLEI 37/2007, de 16 de novembre. Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. </li> <li> 10. INCIDNCIA A CATALUNYA <ul><li>A Catalunya regeixen les mateixes fonts que a nivell de lEstat Espanyol. </li></ul><ul><li>A Catalunya el desenvolupament de la LOPD s vertebrat per lAgncia Catalana de Protecci de Dades la qual es creada per la Llei 5/2002, de 19 dabril i inici les seves actuacions a loctubre de 2003. </li></ul><ul><li>A Catalunya lAPDCAT exerceix lautoritat i control sobre administracins i organs depenents: </li></ul><ul><li><ul><li>1 Administracions generalitat, diputacions- consells comarcals ajuntaments- ... </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>2 Entitats que en depenen </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>3 Consorcis (que formen part de administracions). </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>4 Universitats </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>5 Entitats que presten serveis pblics, </li></ul></li></ul><ul><li>per tota la resta de factors (entitats que no siguin del sector pblic), les competncies corresponen a lAgncia Espanyola de Protecci de Dades. </li></ul><ul><li>A Catalunya la Comunicaci de dades i el rgim de sancions s igual que en la resta de lEstat espanyol. </li></ul><ul><li>A Catalunya el desenvolupament de la LOPD suposa: </li></ul><ul><li>1 Linici dexpedients </li></ul><ul><li>2 Laplicaci de sancions </li></ul><ul><li>3 Laparici dempreses que realitzen auditories de protecci de dades i laparici dempreses informtiques (software). </li></ul><ul><li>Per veure lactivitat de lAPDCAT, veure grfiques de les pgines 137 i 138 de la MEMORIA 2007 de lAPDCAT . </li></ul>Protecci de Dades : Legislaci Europea </li> <li> 11. CONSEQUNCIES DE LA NO APLICACI LOPD Protecci de Dades : Legislaci Europea <ul><li>A Un primer efecte indicatiu de la extensi de la Llei s laparici de les empreses que realitzen auditories i implantaci de software necessari per a complir les condicions que fixa la LOPD. </li></ul><ul><li>B Un augment exponencial de les SENTNCIES JUDICIALS SOBRE Protecci de Dades: </li></ul><ul><li>EXEMPLE MEMORIA 2007 de lAPDCAT </li></ul><ul><li>consultes - punt 4.1. Dictmens i consultes (pag. 207)) </li></ul><ul><li>Inspeccions -punt 4.2. Llista de les resolucions d'inspecci i de tutela (pag. 361)) </li></ul><ul><li>C Empreses privades: nivell baix dimplementaci </li></ul><ul><li><ul><li>EXEMPLE Informe de lempresa Belt Iberica, S.A. a lArag el nivell de coneixement i implementaci de la normativa s baixssim, tres de cada quatre empreses serien sancionades. </li></ul></li></ul><ul><li>D Informe a viquipdia: </li></ul><ul><li><ul><li>En 2007 es varen resoldre 399 procediments sancionadors (un 32,5% ms que lany anterior) i les sancions econmiques varen ascendir fins als 19.600.000.- euros. (49.000 euros de mitjana per expedient) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>En 2008, es van resoldre 630 (45% mes que lany anterior), dels quals 535 van ser amb sanci. Les multes van arribar als 22.600.000 euros. </li></ul></li></ul><ul><li>La reflexi es clara, cal anar normalitzant la nostra relaci amb ladministraci competent i anar notificant les dades requerides, i cal anar amb molt de compte amb els aspectes de la llei (LOPD) per tal de no vulnerar-los. </li></ul></li> <li> 12. ADRECES I TELFONS DINTERS Protecci de Dades : Legislaci Europea AGNCIA DE LA PROTECCI DE DADES : Paseo Castellana, 41 5 planta E-28046 Madrid Telf. (34)913084017 Web:www.ag-protecciondatos.es REPRESENTACI DE LA COMISI EUROPEA A ESPANYA: Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madrid Tel. (34) 914 31 57 11 Fax (34) 915 76 03 87 PUNTS DE CONTACTE NACIONALS DE LA UNI EUROPEA: Centre d Informaci Administrativa Mara de Molina, 50 E-28006 Madrid Tel. (34) 915 86 14 00 i 915 86 10 10 Fax (34) 915 86 20 33, 915 86 61 30 i 915 86 18 11 Internet: http :// www.map.es INSTITUT NACIONAL DE CONSUM: Prncipe de Vergara, 54 28006 Madrid Tel. (34) 914 31 18 36 Fax (34) 915 76 15 70 </li> <li> 13. CONCLUSIONS Protecci de Dades : Legislaci Europea 1 El dret a la protecci de dades s el resultat dun llarg procs histric. 2 El reconeixement dels drets de lhome al segle XVIII va posar les bases de la normativa actual sobre Protecci de Dades. 3 La Constituci Espanyola s la norma bsica a partir de la qual es desenvolupa la legislaci espanyola i autonmica sobre Protecci de Dades. 4 La Agncia Espanyola de Protecci de Dades i lAgncia Catalana de Protecci de Dades sn les institucions que controlen i vigilen el compliment de la normativa sobre Protecci de Dades a lEstat espanyol i a Catalunya respectivament. 5 La normativa espanyola sobre Protecci de Dades acompleix els preceptes marcats per la Constituci Europea i les diferents directrius emanades de la Uni Europea. 6 Laugment exponencial de sentncies judicials sobre Protecci de Dades sn conseqncia de laugment de la conscienciaci de la societat sobre el seu Dret a la Intimitat </li> <li> 14. QESTIONS A DEBAT Protecci de Dades : Legislaci Europea 1 -Com veieu el futur de la legislaci sobre la protecci de dades a nivell europeu? 2 -Quina explicaci creieu que t l'increment tant exponencial de les denncies pel qu fa a la protecci de dades? 3 - Ens sentim mes lliures i protegits (en la nostra intimitat) amb all que sabem de lesdiferents normatives de protecci de dades ? </li> </ul>

Recommended

View more >