Projecte final: La llibertat d'expressió i la protecció de dades a les xarxes socials

Download Projecte final: La llibertat d'expressió i la protecció de dades a les xarxes socials

Post on 22-Jul-2015

117 views

Category:

Law

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>LA LLIBERTAT D'EXPRESSI I LA PROTECCI DE DADES A LES XARXES SOCIALSUniversitat Oberta de CatalunyaGrau de Drets i aplicaci de les TIC (aula 5)Primer semestre, curs 2014-2015 PROFESSOR:Jordi Sol MercadGRUP 6. SIXTIC: Laura Barrial, Mariona Borrell, Nria Gmez, Rosa Maria Matamoros i Alba Pueyo </p> <p>Font: www.directivosygerentes.comFont: wwww.poemesvisuals.comFont: es.dreamstime.comNDEXSinopsiTemtica i objectiusLa llibertat dexpressiLa protecci de dadesRelaci entre llibertat dexpressi i protecci de dades Relaci entre llibertat i protecci a les xarxes socialsPrivacitat, seguretat i recomanacions Regulaci?Resolucions Agncia Espanyola de Protecci de DadesConclusions</p> <p>Introducci: SinopsiSinopsiA partir de lanlisi dels conceptes llibertat dexpressi i protecci de dades, la seva possible relaci i mitjanant opinions dexperts en els entorns digitals sobre la regulaci a les xarxes socials, pretenem respondre al final del projecte digital, a la hiptesi inicial del treball: LEstat ha de regular amb severitat les xarxes socials? </p> <p>Objectiu principal</p> <p>Respondre la hiptesi plantejada en la sinopsi del projecte, aprofundint en els conceptes de la llibertat dexpressi i la protecci de dades dins el marc de les relacions socials a Internet, especialment, en les webs 2.0. </p> <p>Font: www.taringa.net</p> <p>Introducci: Temtica i objectiusIntroducci genrica al temaLavan imparable de les TIC, ha facilitat el tractament i lintercanvi de dades en els diferents sectors de lactivitat econmica i social. El tractament massiu de dades que les TIC ofereix mundialment, pot comportar a vegades la vulneraci de Drets fonamentals. El tractament automatizat de dades de carcter personal i ls de la llibertat dexpressi en les xarxes socials, moltes vegades sense cap tipus de responsabilitat, sn dos dels aspectes principals que hem considerat en el nostre treball. Hem tingut en compte la normativa espanyola i la europea com a fonts i dexperts com Ismael Pea-Lpez.</p> <p>ObjectiusAssolir una bona coordinaci grupal.Treballar en equip i amb una constant implicaci.Aprendre dels altres membres del grup.Aconseguir que els acords inicials siguin respectats per tots els membres.Aconseguir que el projecte sigui tot un xit.Llibertat dexpressi Conceptes un dret reconegut a larticle 20 de la Constituci Espanyola.Suposa el dret de tot individu dexpressar i rebre idees i opinar lliurement sense cap mena dobstacle.</p> <p>LmitsSha de protegir als altres de les opinions difoses: shan de respectar els drets a lhonor, la intimitat, la prpia imatge i la protecci de la joventut i la infncia. El lmit entre la llibertat dexpressi i la ofensa encara no est ben delimitat, per experts com Joan Camp, membre de Tirabol Produccions creu que cal aplicar les lleis ja existents i conscienciar-nos de les nostres accions.</p> <p>Font: taringa.net Protecci de dades Protecci de dades a Espanya: Llei Orgnica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal.Agncia de Protecci de Dades, es regeix per la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com.La Constituci Espanyola reconeix que tots tenim el dret de disposar i decidir sobre la nostra informaci personal.LOPD, estableix unes normes que garanteixen la manera correcte de l's de les dades personals.Protecci de dades a Catalunya:Autoritat Catalana de Protecci de DadesCentre de Seguretat de la Informaci, CESICAT, organisme encarregat d'executar el Pla nacional d'impuls de la Seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de mar del 2009. La seva missi s garantir una societat de la informaci segura catalana per a tots.</p> <p>Font:infdj.com/empresa/lopd/Protecci de dadesProtecci de dades de la Uni Europea:Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 doctubre del 1995, com antecedent de la normativa legal de la Llei Orgnica 15/1999, de 13 desembre, de Protecci de Dades de carcter personal (LOPD).</p> <p>Font: Campus Global de la Universidad Carlos III de Madrid Relaci entre la llibertat dexpressi i la protecci de dades Davant el conflicte entre ambds conceptes: sorgiment del dret a loblit (2014)Posicionament a favor daquesta doctrina per part del Tribunal de Luxemburg (maig 2014)Sobliga a Google i altres cercadors dInternet desborrar de les seves llistes les informacions dels ciutadans que ho sollicitin. Revoluci: comena a prevaldre el dret a la protecci de dades vers la llibertat dexpressi. </p> <p>La protecci de dades i la llibertat dexpressi sn conceptes estretament relacionats. </p> <p>Situacions on la llibertat dexpressi preval davant el dret a la protecci de dades:Quan les informacions publicades pels mitjans de comunicaci estan basades en fets reals de rellevncia social. </p> <p>LAudincia Nacional va comenar a considerar prevalent el dret a la protecci de dades a partir de latemptat del 11M a Madrid: els mitjans de comunicaci van publicar fotografies de les vctimes que no eren necessries. Nombre de sollicituds deliminaci dURL a Google. Font: ara.catRelaci entre la llibertat i la protecci a les xarxes socials-Si lestat regula les xarxes socials severament, ser a costa de la llibertat dexpressi?</p> <p>Creiem que la llibertat dexpressi a les xarxes socials no sha de tractar de manera diferent que la llibertat dexpressi fora delles. LEstat ha destar present en les xarxes socials, per ha de ser cada usuari qui faci un bon s daquest servei.</p> <p> - La legislaci vigent sobre la protecci de dades a les xarxes socials necessita ser ms especfica.</p> <p>Creiem que la legislaci vigent sobre la protecci de dades a les xarxes socials, necessita ser ms especfica, ja que lactual s molt general, per poder garantir una major seguretat respecte les dades de carcter personal que l'usuari decideixi cedir. Tanmateix tamb ha de ser aquest usuari qui sigui responsable i conscient de les dades que acaba facilitant.</p> <p>Font: agpd.es Privacitat i seguretat en les webs 2.0. Recomanacions dactuaciEntenem per privacitat en les webs 2.0; la intimitat que tenim les persones a la web, i per tant, el dret que tenim a mantenir la nostra intimitat i confidencialitat de les coses privades dins de la xarxa. </p> <p>Entenem per seguretat en les webs 2.0; la forma en la que vetllem per la nostra intimitat, s a dir, per la privacitat.Recomanacions de seguretat i privacitat:</p> <p>Tenir protegit el nostre equip informtic i utilitzar mecanismes com Antivirus i Antispam.Utilitzaci de contrasenyes i cerques de pgines segures -&gt; (Que continguin un cadenat). Aix com, pseudnims. Llegir les politiques de privacitat i no publicar informaci personal i privada, ni de terceres persones. </p> <p>Recomanacions dactuaci/Normes de participaci:Normes de participaci (Generalitat):Comentaris pertinents.Comentaris respectuosos i que mantinguin un bon clima.Comentaris sense dades de carcter personal.</p> <p>Font: Tumarcao.com Regulaci a les xarxes socials?Actualment, els usuaris de les webs 2.0 disposen de la segent regulaci:- La llibertat d'expressi i d'informaci.- La Llei orgnica i protecci de dades. - El Dret al honor, a la prpia imatge i a la intimitat personal.- Dret a la propietat intellectual.La regulaci a nivell Europeu:- Lleis comunitries de protecci de dades i de la intimitat.Segons lentrevista realitzada a Ismael Pea-Lpez, professor d'Estudis de Dret i Cincia Poltica de la UOC i expert en Xarxes Socials. -&gt; La regulaci s suficient; La llei grinyola en el punt on diferenciem la nostra esfera de vida privada i de vida pblica. Per a respondre a la pregunta que plantegem en aquest projecte, un cop analitzada la regulaci actual, la opini dels experts i la llibertat amb la protecci: Seria necessria un regulaci ms especifica de les lleis actuals, per no de manera severa per part de l'Estat, ja que, est en les nostres mans que cada individu faci un s responsable dels nostres drets i deures com a usuaris de les webs 2.0. </p> <p> Resolucions de lAgncia Espanyola de Protecci de DadesA) Resoluci N R/01292/2012. N Expedient: TD/00297/2012Tracta sobre la confrontaci de dos drets fonamentals: el dret a la protecci de dades i el dret a la llibertat dexpressi. La publicaci de la notcia s conforme amb les llibertats dopini i informaci emparades a larticle 20 CE amb la denominaci genrica de llibertat dexpressi".El TC reconeix que preval el dret a rebre lliurement informaci per qualsevol mitj front a altres drets constitucionals, sempre que els fets comunicats es considerin de rellevncia pblica (Sentncies 105/1983 i 107/1988) i la informaci facilitada sigui verdica (Sentncies 6/1988, 105/1990 i 240/1992).En aquest cas, la llibertat dinformaci preval davant el dret a la protecci de dades.</p> <p>B) Resoluci N R/02125/2014. Expedient N: TD/00803/2014Aquesta resoluci s un exemple de subsanaci de la vulneraci del dret fonamental de protecci de dades de carcter personal.</p> <p>Logo de lAEPD. Font: web.aic.esConclusionsObjectiu principal: Respondre la hiptesi incialment plantejada. COMPLERT</p> <p>Objectiu derivat del principal: Assolir slids coneixements sobre la llibertat dexpressi i la legislaci de la protecci de dades. COMPLERT</p> <p>Objectius de grup: Han estat respectats, malgrat que ens hem topat amb algun que altre entrebanc. Tot i aix els hem sapigut superar amb xit i hem acabat confeccionant aquest projecte.</p> <p>Font: www.redes-sociales.com</p>