přídavná jména 5. ročník

Download Přídavná jména 5. ročník

Post on 03-Feb-2016

116 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Přídavná jména 5. ročník. Přídavná jména. vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí označených podstatným jménem - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Zkladn kola Jakuba Jana Ryby Romitl pod Temnem

  Efektivn vuka pro rozvoj potencilu ka projekt v rmci Operanho programuVZDLVN PRO KONKURENCESCHOPNOST

  Pdavn jmna5. ronk

 • Pdavn jmnavyjaduj vlastnosti osob, zvat a vc oznaench podstatnm jmnemptme se na n otzkami :jak?jak k?chytr kkter?kter ptk?pestr ptk? boty?mamininy boty

 • Pdavn jmnajak, kter, ?star mukvetouc stromLibuin rodstar enakvetouc lpaLibuina zahradastar mstokvetouc poupLibuino proroctv

 • Pdavn jmnashoduj se s podstatnm jmnem v pd, sle a rodv malm ( 6.p., .j., r.m. ) stanu ( 6.p., .j., r.m. )

  pod koatmi ( 7.p., .m., r.m. ) buky ( 7.p., .m., r.m. )

 • Pdavn jmnamaj tvary pro troj rodPdavn jmna tvrd- vzor mlad2.Pdavn jmna mkk- vzor jarnPdavn jmna pivlastovac- vzor otcv, matin

 • Pdavn jmna tvrdmaj v 1. pd sla jednotnho troj zakonen:- , - , - mlad mu, mlad ena, mlad dve

 • Podstatn jmna v zvorce nahrate tvary pdavnch jmenNa stji byla ( plech ) stecha.Od vchodu se hnaly ( bouka ) mraky.Nkup jsme pinesli v ( papr ) sku.Za nvs uml ( list ) les.Jirka vynikal v ( m ) hrch.Ze zmku vedla ( topol ) alej.Uvame si ( zelenina ) polvka.

 • Pdavn jmna mkkmaj v 1. pd sla jednotnho ve vech rodech zakonen:jarn den, jarn noc, jarn rno

 • Podstatn jmna v zvorce nahrate tvary pdavnch jmenU domu stla ( pes ) bouda.Vera bylo ( slunce ) poas.Petr si pl ( zvod ) kolo.Na zahrdce rostou ( lto ) jablka.V noe pebvala ( lika ) rodinka.Na pd jsme nali ti ( vosa ) hnzda.V hjovn visely ( jelen ) parohy.

 • Pdavn jmna pivlastovactvo se od podstatnch jmen oznaujcch osobyOd podstatnch jmen rodu muskho se tvo pponou :v, - ova, - ovop. otcv bratr, otcova sestra, otcovo nad

  Od podstatnch jmen rodu enskho se tvo pponou :in, - ina, - inop. matin bratr, matina sestra, matino mdlo

 • Podstatn jmna v zvorce nahrate pdavnmi jmny pivlastovacmi( Brank ) zkrok byl skvl.( Sestra ) pn bylo splnno.( Teta ) pokoj byl pkn zazen.Sledovali jsme ( prezident ) novoron projev.Jakub je ( bratr ) nejlep kamard.Nehodu zavinila ( idi ) nepozornost.( Myslivec ) domek stl u lesa.

 • Pozor! Pdavn jmna utvoen od jmen vlastnch peme s velkm zatenm psmenem!Krok Krokv rodLibue Libuin rodProcvi:Piel k nm ( Filip ) spoluk.Je to ( Kuba ) pn.Pivtal ns ( Eva ) ddeek.Pojede s nmi i ( Jan ) kamard.Lbilo se nm ( Jana ) obleen.Tohle je ( Petr ) kniha.Navtvila ns ( Jitka ) teta.

 • Procvi mstn jmna:1. ( Krl ) Dvr2. ( Mnich ) Hradit3. ( Frantiek ) Lzn4. ( Havlek ) Brod5. ( Gol ) Jenkov6. ( Sezim ) st7. ( pindler ) Mln 8. ( Jindich ) Hradec 9. ( Karel ) Vary 10. ( Josef ) Dl11. ( Heman ) Hu12. ( Vlach ) Bez13. ( Karel ) Studnka14. ( Smetana ) Lhota

 • Skloovn pdavnch jmen tvrdchpdavn jmna tvrd se sklouj podle vzoru : mlad ( mlad, mlad )Jednotn slomlad ( mu, strom )mlad ( ena )mlad ( dve )mladhomladmladhomladmumladmladmumladho ( mue )mladoumladmlad ( strom )mladmladmladmladmmladmladmmladmmladoumladm

 • Skloovn pdavnch jmen tvrdchMnon slomlad ( mui )mlad ( eny )mlad ( dvata )mlad ( stromy )2.mladch3.mladm mlad ( mue )mlad ( eny )mlad ( dvata)mlad ( mui! )mlad ( eny! )mlad ( dvata! )mlad ( stromy! )6. (o)mladch7.mladmi

 • CvienU cesty leel uhynul- krtek.Na mezi byla ada rozkvetl-ch pkov-ch ke.Prav- hel m 90 stup.Okov- krm nm vem chutnal.Mnoz- lid si dost nev toho, e jsou zdrav-.Manel Ztopkovi jsou sportovci znm- na celm svt.Kniha obsahovala nkolik napnav-ch povdek.Pbhy Rychl-ch p se chlapcm lbily.V potoce plavalo nkolik mal-ch pstruh.Kolem chaty byl vyszen iv- plot.

 • Zmny souhlsek ped koncovkou -v 1. a 5. pd sla mnonho rodu ivotnho se u vzoru mlad nkter souhlsky ped koncovkou mn: h v z ( uboh sirotek uboz sirotci )ch v ( hluch lovk hlu lid ) k v c ( hezk chlapec hezc chlapci ) r v ( bystr k byst ci )zakonen sk v t ( brnnsk hr brnnt hri )zakonen ck v t ( olomouck rodk olomout rodci )zakonen k v c ( malik brouek malic brouci )

 • Procvi zmny v zakonen peve do mnonho sla

  dobr ktk pacientdrah ptelaustralsk domorodecstar lovkblouk motlekuboh ebrklehk atletvelk chlapecdivok krlk

  11.esk muzikanthluch staecostravsk fotbalistadrobouk broueksibisk tygrchrabr vojkdobr kkrotk slondlouh hroznamerick kosmonaut

 • Skloovn pdavnch jmen mkkchpdavn jmna mkk se sklouj podle vzoru : jarn ( jarn, jarn )Jednotn slojarn ( motl, kvt )jarn ( noc )jarn ( jitro)jarnhojarnjarnhojarnmujarnjarnmujarnho ( motla )jarnjarnjarn ( kvt )jarnjarnjarnjarnmjarnjarnmjarnmjarnjarnm

 • Skloovn pdavnch jmen mkkchMnon slojarn ( motli, kvty, noci, jitra )jarnchjarnmjarnjarn( o ) jarnchjarnmi

 • Tvo pdavn jmna a vty

  koshusapvgorilasobvelrybaorelholubmotlimpanz

 • Dopl vynechan psmena

  Nad dolm znl pronikav- orl- kik.Objevil se nov- problm.Rdi jme hovz- polvku s jtrov-m- knedlky.Drav- ptci bvaj v zoo chovni ve velk volie.lovk by neml bt a pli sebevdom-.Kolem domu pobhal ciz- bl- psk.Na rybnce plavalo hus- hejno.Jedli jsme fil z ryb-ho masa.Na obrazovce se objevilo nkolik znm-ch zpvk.Lesn pinka vedla mezi thl-m- jedlemi.

 • Dopl vynechan psmena

  Bolav- zub bylo nutno vytrhnout.Pibhl k nm mal- kuerav- chlapec.V lese jsme slyeli datl- kik.Nikdo nem bt na druhho hrub-.Dve lid na venkov astji pili koz- mlko a z koz-ho mlka se dlal i tvaroh.Velryb- mld se rdo voz na hbet sv matky.Drz- lovk nen nikde oblben.Hrdinou ady lidov-ch pohdek je hloup Honza.Nkte lid jsou pili povdav-.Prav- vel- med je zdrav-.

 • Tma: Pdavn jmna ( 5. ronk )

  Pouit software: dritel licence - Z J. J. Ryby v Romitle p.T.Windows XP ProfessionalPowerPointInternetLiteratura: V. Styblk, esk jazyk pro 5. ronk, SPN Praha, 2003

  Autor: Mgr. Eva HockovZ J. J. Ryby v Romitle p.T. (www.zsrozmital.cz)