pregled sudske prakse europskog suda za ljudska · pdf file se nalaže rušenje (ivanova...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PREGLED SUDSKE PRAKSE

  EUROPSKOG SUDA

  ZA LJUDSKA PRAVA

  U 2016. GODINI

 • Pregled sudske prakse Suda u 2016. godini

  Molimo osobe koje žele reproducirati i/ili prevesti cijelu ili dio ove publikacije, u tiskanome ili elektroničkome obliku, ili u nekom drugome obliku, da se obrate na adresu publishing@echr.coe.int kako bi dobile informacije o modalitetima autorizacije. Ova publikacija se može citirati uz navođenje sljedećeg izvora: «Pregled sudske prakse Suda u 2016. godini». © Vijeće Europe – Europski sud za ljudska prava, 2017. Ova se publikacija može preuzeti sa sljedeće adrese: www.echr.coe.int (Jurisprudence/Analyse jurisprudentielle/Aperçu de la jurisprudence). Za sve nove informacije u svezi s publikacijama, molimo Vas da pratite nalog Suda na Twitteru: twitter.com/echrpublication.

  Ovaj prijevod je objavljen na osnovu ugovora s Vijećem Europe i Europskim sudom za ljudska prava, te je isključivo prevoditelj odgovoran za njega.

  − 2 −

  mailto:publishing@echr.coe.int http://www.echr.coe.int/ http://www.twitter.com/echrpublication

 • Pregled sudske prakse Suda u 2016. godini

  SADRŽAJ

  Uvod ............................................................................................................................................ 5

  NADLEŽNOST I DOPUŠTENOST ...................................................................................................... 7 Jurisdikcija država (članak 1.) ............................................................................................................. 7 Dopuštenost (članci 34. i 35.)............................................................................................................. 8

  Locus standi (članak 34.) ........................................................................................................... 8 Nikakva značajna šteta (članak 35. stavak 3. b)) .......................................................................... 9

  «GLAVNA» PRAVA ...................................................................................................................... 10 Pravo na život (članak 2.) ................................................................................................................. 10

  Djelotvorna istraga .................................................................................................................... 10 Protjerivanje .............................................................................................................................. 12

  Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazni (članak 3.) .......................... 13 Nečovječno ili ponižavajuće postupanje ..................................................................................... 13 Ponižavajuće postupanje ........................................................................................................... 13 Nečovječna ili ponižavajuća kazna ............................................................................................. 15 Djelotvorna istraga ..................................................................................................................... 16 Protjerivanje .............................................................................................................................. 17 Zatvaranje .................................................................................................................................. 19

  Zabrana ropstva i prisilnog rada (članak 4.) ..................................................................................... 24 Rad koji se zahtijeva od zatvorenika (članak 4. stavak 3. a)) ....................................................... 24

  Pravo na slobodu i sigurnost (članak 5.) ........................................................................................... 24 Zakonito uhićenje ili pritvaranje (članak 5. stavak 1.) ............................................................... 24 Maloljetnici (članak 5. stavak 1.d)) ............................................................................................ 25 Razuman karakter pritvaranja (članak 5. stavak 3.) .................................................................. 26 Kontrola zakonitosti pritvaranja (članak 5. stavak 4.) ................................................................ 29

  POSTUPOVNA PRAVA ................................................................................................................. 29 Pravo na pošteno suđenje u građanskim stvarima (članak 6. stavak 1.) .......................................... 29

  Primjenjivost .............................................................................................................................. 29 Pristup sudu ............................................................................................................................... 30 Pošteno suđenje ........................................................................................................................ 34

  Pravo na pošteno suđenje u kaznenim stvarima (članak 6. stavak 1.) ............................................. 36 Pristup sudu ............................................................................................................................... 36 Pošteno suđenje ........................................................................................................................ 37

  Presumpcija nevinosti (članak 6. stavak 2.) ..................................................................................... 38 Prava na obranu (članak 6. stavak 3.) .............................................................................................. 39

  Obrana uz pomoć branitelja (članak 6. stavak 3.c)) .................................................................. 42 Druga prava u kaznenom postupku .................................................................................................. 43

  Nema kazne bez zakona (članak 7.)............................................................................................ 43 Pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari (članak 4. Protokola broj 7) ........ 46

  Zabrana kolektivnog protjerivanja stranaca (članak 4. Protokola broj 4) ....................................... 48

  − 3 −

 • Pregled sudske prakse Suda u 2016. godini

  Pravo na djelotvoran pravni (članak 13.) ......................................................................................... 49

  DRUGA PRAVA I SLOBODE ........................................................................................................... 50 Pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanje (članak 8.)......................... 50

  Privatni život ............................................................................................................................... 50 Privatni i obiteljski život .............................................................................................................. 57 Obiteljski život ............................................................................................................................ 58 Dom ........................................................................................................................................... 59 Dopisivanje ................................................................................................................................ 61

  Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi (članak 9.) ................................................................... 62 Sloboda vjeroispovijedi .............................................................................................................. 62 Iskazivanje vjeroispovijedi ili uvjerenja ..................................................................................... 63 Pozitivne obveze ........................................................................................................................ 63

  Sloboda izražavanja (članak 10.) ...................................................................................................... 64 Primjenjivost .............................................................................................................................. 64 Sloboda izražavanja ................................................................................................................... 65 Sloboda tiska .............................................................................................................................. 68 Sloboda primanja i širenja informacija ...................................................................................... 70

  Sloboda okupljanja i udruživanja (članak 11.) ................................................................................. 74 Sloboda mirnog okupljanja ........................................................................................................ 74 Sloboda udruživanja .................................................................................................................. 76

  Zabrana diskriminacije (članak 14.) ................................................................................................. 79 Članak 14. u svezi sa člankom 8. ................................................................................................ 79 Članak 14. Konvencije u svezi sa člankom 1 Protokola broj 1 .....

View more