pisanje znanstvenih prispevkov

Download Pisanje znanstvenih prispevkov

Post on 14-Jan-2016

57 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto. izr. prof. dr. Milan Ambrož. Pisanje znanstvenih prispevkov. Pisanje znanstvenega članka. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • izr. prof. dr. Milan AmbroFakulteta za organizacijske tudije Novo mesto

 • Pisanje znanstvenega lankaObjava lanka je osrednjega pomena na tem planetu in osrednji vir za vrednotenje raziskovalnih kompetenc in uspeha. Napredovanje, izvolitve v naziv je odvisno predvsem od objavljenih lankov v pravi revijah. al to prevladuje nad drugimi strokovnimi kompetencami

 • Priprava - naslovNaslov kratek, jedrnat, enojni, dvojni,Vpliv zaupanja na inovacijski potencialRaziskovalna vpraanja? Npr.:Kateri faktorji vplivajo na inovacijski potencial?Kako zgraditi okolje zaupanja?

 • Ali je temo mogoe raziskati?Monosti in pogoji,Ali obstaja populacija, ki jo lahko raziskujemo?Ali so na razpolago viri za izpeljavo raziskave?(finanna sredstva, materialna sredstva, raunalniki program),Najbolj pomembno: ali raziskava prispeva k obstojeemu znanju?

 • LiteraturaLiteratura na temo lanka,tudija je lahko odlina, ampak ne dodaja nove vrednosti,Novi elementi, ponovitvena tudija(nove, okoliine, nov vzorec),Koga tudija ali raziskava zanima?Ali je vredna napora (napredovanje, kariera, znanstveni naslov, znanstveni naziv

 • Literaturarezultati sorodnih tudij, ki so del irega raziskovalnega projekta, programa, okvir za nao tudijo, raziskavo,sorodne tudije, ki podpirajo nao raziskavo,tudije, ki kritino obravnavajo temo nae raziskave.

 • Pregled literatureIskanje kljunih besed: knjinica, Internet,Iskanje s kljunimi besedami na internetu:Program Context organizer: ie kljune besede (razvra po frekvenci (100 %), dela povzetke, ugotavlja, katere datoteke so dostopne (lahko jih odpremo in kopiramo),Iskanje po bazah podatkov: ERIC, Sociofile, Scopus, SSCI, SCI, JCR, ProQuest dostopne v knjinicah ali z geslom obvestila revij o novih lankih.

 • Pregled literature_1Pregled 50 prispevkov seznam povzetkov, 2-3 kopije kljunih lankov,lanki v revijah, knjigah,Tudi: lanki na internetu (predhodne objave, osnutki lankov, knjige, ki so na vpogled na internetu, lanki, ki se plaajo (za 24 ur, za kopiranje),Delamo po obutku podlaga je scenarij naega lanka, ki ga piemo.

 • Seznam literature_2Abstrakt:Problem,Osrednji cilj raziskave,Udeleenci, vzorec, subjekti,Osrednji rezultati,Metode (e piemo metodoloki lanek).

 • Shema literature

 • Tok aktivnosti

 • Povzetek

 • UvodFunkcija: Postavitev konteksta: razprava 0 primarnih raziskavah (s citati),povzetek trenutnega znanja o problemu, ki ga raziskujemo,Opredelitev namena lanka,Kratka predstavitev reitve problema,Predstavitev priakovanih rezultatov,Odgovor na vpraanja: Kaj smo raziskovali?, Zakaj je to pomembno?, Kaj smo o tem vedeli pred raziskavo?, Kako bo naa raziskava dopolnila nae znanje?

 • Metoda pisanjaidejaidejapovzetek

 • Teoretina izhodia

  Vzpostavite teoretina izhodia za lanek:Osnova: shema literature (avtorji),Uporabite primarno literaturo (znanstveni lanki) in kombinirajte s sekundarno literaturo (monografije, strokovni lanki, raziskovalna poroila),Pravilno uporabljajte citate: (primer citata iz lanka v angleini):"It has been found that male mice react to estrogen treatment by a reduction in phase three of courtship behavior (Gumwad 1952:209; Bugjuice 1970). Click and Clack (1974) demonstrated that mice treated with synthetic estrogen analogs react similarly. The reduction in phase three courtship behavior may also be linked to nutritional status (Anon, 1996; Bruhahauser et al 1973)."

 • Logine povezaveA-B-Cprvi, drugi, tretjiKranj, Ljubljana, Novo mestopomemben, manj pomemben

 • Organizacija povezav

  Prva skupinaDruga skupinajezerosladkorkorenjploadeklekengurusvinnikgorivopalaakoloeleznica slonknjigazobna pasta

 • Piramidalna strukturaKako delujejo mogani:Avtomatino razvrajo informacije v znailne piramidalne strukture,urejeno,logino-vzorno (zvezde povezujemo s podobami ivali),iejo skupno usodo skupne znailnosti

 • Piramidalno razvranje

  grozdjepomaranemlekomaslokrompirjabolkajajcakisla smetanakorenje

 • Kategorizacija

 • Postavitev hipotezCilj nae tudije jeRaziskujemo faktorje, s katerimi elimo pojasnitiNe uporabljamo besede hipoteza (e smo jasno izrazili namen tudije, so hipoteze v njem jasno izraene).

 • Metode

  Jasno razloimo, kako smo izpeljali raziskavo,Kaj smo prouevali,Kje smo prouevali,S kaknimi instrumenti smo merili,Kakne vzorec smo izbrali in zakaj,Kako smo zbirali podatke,Kako smo podatke analizirali.

 • Podrobne informacije o metodahInformacija o metodah vsebuje:Statistini program: SPSS, Statistica, SAS,Opisno statistiko (ar, sredine, odklon, odstotki..interval zaupanja),Transformacije podatkov,Statistini testi: Cronbachs Alpha, Bartlett test, Podatki o statistini znailnosti (alfa)

 • Predstavitev rezultatov

  Objektivna predstavitev kljunih rezultatov,Brez razlage!Besedilo in tabele, grafini prikazi, shemeOdstavek vedno prinemo z besedilom predstavimo kljune rezultate nadaljujemo s tabelami, shemami. Statistini rezultati prikaemo v tabelah ali v besedilu,Logino zaporedje rezultatov poudarimo rezultate, ki dodajajo novo vrednost,Potrdimo ali zavrnemo hipoteze,Predstavimo tudi negativne rezultate! (napaka v metodologiji ali pa nekaj novega!) Primer: "Males averaged 12.5 cm taller than females in the AY 1995 pool of Biology majors (two-sample t-test, t = 5.78, 33 d.f., p < 0.001; Fig. 1)."

 • RazpravaNajprej predstavimo to, kar je e znano,Razloimo nova spoznanja s pomojo rezultatov,Razprava je vedno povezana s teoretinimi izhodii ne gre za ponavljanje e napisanega!Teoretina spoznanja naveemo na nova spoznanja.

 • Vpraanja za razpravoAli rezultati raziskave dajejo odgovore na hipoteze?e je tako, kako si jih razlagate? RAZLAGA (povezava z ugotovitvami drugih raziskovalcev)Ali so vai rezultati skladni s tistim, kar so raziskali drugi raziskovalci (vsebina lankov, monografij, implementacij)? PREDNOSTIe ne, ali obstaja drugana, vzporedna razlaga (nepredvidene napake v raziskavi)? SLABOSTIKakna spoznanja izhajajo iz sklepov na osnovi rezultatov in raziskovalnih vpraanj iz teoretinih izhodi, RAZPRAVAKakni so naslednji koraki pri raziskovanju problema, ki smo ga raziskovali? PRIHODNJE RAZISKAVE

 • PriznanjeV tem delu damo priznanje tistim, ki so raziskavo, lanek omogoili.

 • Literatura

  Bugjuice, B. 1970. Physiological effects of estrogen on mouse courtship ........behavior. J Physiol 40(2):140-145.Bugjuice (1970) OR (Bugjuice 1970)

  Timm, T. and B. Bugjuice. 1989. The role of whisker length in mouse ........nose-twitch courtship behavior. J Physiol 61(3):113-118.Timm and Bugjuice (1989) OR (Timm and Bugjuice 1989)

  Bugjuice, B., Timm, T. and R. Cratchet. 1990. The role of estrogen in .......mouse courtship behavior changes as mice age. J Physiol 2(6): .......1130-1142.Bugjuice et al. (1990) OR Bugjuice and others (1990) OR (Bugjuice and others 1990)

  Kuret, J. and F. Murad. 1990. Adenohypophyseal hormones and related ........substances. In: Gilman A, Rall T, Nies A, Taylor P, editors. The ........pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: Pergamon. ........p. 1334-60.Kuret and Murad (1990:1334-60) OR (Kuret and Murad 1990:1334-60)

 • Spremno pismoPrimerDear DrPlease find enclosed the manuscript., by Ambro Milan to be submitted as a new article to.In this manuscript, we report the results of a..We believe that our findings could be of interest to the readers of . Because they replicate partially the results observed by .. Indeed, we demonstrate an ..We hope that the editorial board of reviewers will agree on the interest of this study. Sincerely yours,Ambro Milan

 • Spremno pismoPrimer:Paris, April 16th 2009 Dear Dr Thank you for considering the revised version of our manuscript . We are thankful to the referees and the Editor for pointing out some important modifications needed in the report. We have thoughtfully taken into account these comments. The explanation of what we have changed in response to the reviewers concerns is given point by point in the following pages.We believe that the comments have been highly constructive and very useful to restructure the manuscript. We also believe that the new data included in the article really improved the quality of Indeed, we now show that the . IsMoreover, we now show thatWe hope that all these changes fulfil the requirements to make the manuscript acceptable for publication in Atherosclerosis.Looking forward to hearing from you soon.Sincerely yours,Ambro Milan on behalf of the authorsCorresponding author: Milan Ambro, Faculty for organizational studies, Novi trg 5, 8000 Novo mesto tel: +386 059 074 164, fax: 07 3737 880, e-mail: info@fos.unm.si, spletna stran: www.fos.unm.si

 • Literatura in viriCreswell, J.W., (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches: Third Edition. London, SAGE Publications.Minto, B. (2002). The Pyramid Principle. Ogic in Writing and Thinking.London, FT Prentice Hall.Rozakis, L. (2000). Writing Well. New York, Penguin Group.Henson, T. K. (1999). Writing for Professional Publication: Keys to academic and business success. London, Allyn and Bacon.Ambro, M. (2011). Metodologija raziskovalnega dela. (v pripravi).

 • Hvala da ste bili z menoj!