pisanje znanstvenih i stručnih publikacija u sestrinstvu

Download pisanje znanstvenih i stručnih publikacija u sestrinstvu

Post on 29-Jan-2017

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PISANJE ZNANSTVENIH I STRUNIH PUBLIKACIJA U SESTRINSTVU Priredio: doc. prim. dr. sc. Narcis Hudorovi, dr. med.

  Dubrovnik 2015.

  Sveuilite u Dubrovniku

 • ISBN 978-953-7153-38-0 (Sveuilite u Dubrovniku)

  Izdava: Sveuilite u Dubrovniku Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik http://www.unidu.hr

  Grafika priprema: Davorka Turinovi, mag. oec.

 • SADRAJ PREDGOVOR ................................................................................................................................................... 1

  1. POVIJEST ZNANSTVENOG LANKA .................................................................................................. 2

  2. IMRAD STRUKTURA - OKOSNICA ZNANSTVENOG LANKA ...................................................... 2

  3. PISANJE KAO DIO UNUTARNJEG ZNANSTVENOG PROCESA ..................................................... 2

  4. PISANJE ZNANSTVENOG LANKA ...................................................................................................... 3

  4. 1. Potrebne radnje prije poetka pisanja .......................................................................................................... 3

  4. 2. Naslov i autori ............................................................................................................................................ 3

  4. 3. Saetak (Abstract, Sinopsis) ........................................................................................................................ 5

  4. 4. Uvod (Pozadina) ........................................................................................................................................ 7

  4. 5. Materijali i metode (eksperimentalni postupci) ........................................................................................... 8

  4. 6. Rasprava (i zakljuci) ................................................................................................................................ 12

  4. 7. Literaturni navodi/References .................................................................................................................. 14

  5. PISANJE PREGLEDNOG LANKA ILI POGLAVLJA U KNJIZI .................................................... 15

  6. DISERTACIJA; DIPLOMSKI ILI ZAVRNI RAD ............................................................................... 16

  7. POSTER / PLAKAT ................................................................................................................................... 16

  8. USMENO IZLAGANJE ............................................................................................................................. 17

  9. PRIJAVA RUKOPISA I KORESPONDENCIJA S UREDNITVOM ASOPISA ............................ 17

  9. 1. Izdavaki forum ........................................................................................................................................ 17

  9. 2. Urednitvo znanstvenog asopisa.............................................................................................................. 18

  9. 3. Popratno pismo (glavni urednik) .............................................................................................................. 19

  9. 4. Kriteriji za prihvaanje lanka .................................................................................................................. 20

  9. 5. Odluka glavnog urednika .......................................................................................................................... 21

  9. 6. Odgovori na savjete/kritike recenzenata ................................................................................................... 23

  9. 7. Elektronika prijava rukopisa ................................................................................................................... 23

  9. 8. Objavljivanje ili patent? ........................................................................................................................... 24

  10. JEZINE ZAMKE I KORISNI IZRAZI .............................................................................................. 24

  10. 1. Zloupotreba rijei .................................................................................................................................... 24

  10. 2. Jednina/mnoina i brojevi ....................................................................................................................... 25

  10. 3. Imenice kao pridjevi/pridjevi kao imenice .............................................................................................. 25

  10. 4. Skraenice ............................................................................................................................................... 25

  10. 5. Britanski versus ameriki engleski .......................................................................................................... 26

  10. 6. Grka abeceda ........................................................................................................................................ 26

  10. 7. Korisni izrazi/fraze .................................................................................................................................. 26

  11. SAVJETI ZA STATISTIKU ANALIZU .............................................................................................. 28

  11. 1. Prije statistikih analiza ........................................................................................................................... 28

  11. 2. Varijabilnost: Standardna devijacija ili srednja standardna pogreka? ................................................... 28

  11. 3. Outlier (abnormalne vrijednosti) ............................................................................................................. 29

  11. 4. Usporedba dvije grupe: Parametrijski test : t test .................................................................................... 29

  11. 5. Neparametrijski test (Mann-Whitney test) .............................................................................................. 30

 • 11. 6. Neparametrijski test (Wilcoxon-ov test) ................................................................................................. 31

  11. 7. Usporedba tri ili vie grupa: Jednosmjerna analiza variance (ANOVA)................................................. 32

  11. 8. Neparametrijski test (Kruskal-Wallis test) .............................................................................................. 32

  11. 9. Neparametrijski test (Friedman test) ....................................................................................................... 32

  11. 10. Dvosmjerna ANOVA ............................................................................................................................ 32

  11. 11. Linearna regresija .................................................................................................................................. 33

  11. 12. Krivulje preivljavanja (Kaplan-Meier) ................................................................................................ 33 11. 13. Odabir statistike analize ...................................................................................................................... 33

  12. PISANJE PRIJEDLOGA ZA NATJEAJ ZA DODJELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA .......... 34

  12. 1. Organizacija istraivakog plana ............................................................................................................ 34

  12. 2. Naslov ..................................................................................................................................................... 34

  12. 3. Saetak (Abstract) ................................................................................................................................... 34

  12. 4. Pozadina i znaajnost .............................................................................................................................. 35

  12. 5. Ciljevi, pristup i metode .......................................................................................................................... 35

  12. 6. Istraivaka grupa i izvori financiranja ................................................................................................... 35

  12. 7. Rezultati .................................................................................................................................................. 36

  12. 8. Trokovi i opravdanje ............................................................................................................................. 36

  12. 9. Literaturni navodi (References) ............................................................................................................... 36

  12. 10. Curriculum vitae (ivotopis) ................................................................................................................. 36

  13. ETIKA U ISTRAIVANJU ..................................................................................................................... 37

  13.1. Zlouporaba dobre znanstvene prakse ....................................................................................................... 38

  13.2. Znanstvena prevara .................................................................................................................................. 38

  LITERATURA ..........................................................

Recommended

View more >