pentaksiran pertengahan tahun 2019 tahun 4 sains - …

of 12/12
1 PPT © 2019 [Sila lihat sebelah SULIT SAINS Kertas 2 Tahun 4 Mei 2019 1 jam PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2019 TAHUN 4 Nama : ……………………………………………………… Kelas : ……………………… SAINS Kertas 2 Satu Jam No. Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 4 2 4 3 5 4 5 5 5 6 5 7 6 8 6 Jumlah 40 Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 8 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.

Post on 27-Oct-2021

5 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SULIT
SAINS
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA
DIBERITAHU
soalan.
dalam ruangan yang disediakan dalam
kertas soalan.
1. Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis haiwan.
(a) Nyatakan organ pernafasan bagi haiwan-haiwan di atas.
Haiwan J : _________________________________________________
Haiwan K : _________________________________________________
Haiwan L : _________________________________________________
[3 markah]
(b)(i) Adakah haiwan L mempunyai organ pernafasan yang sama dengan
induknya?
Ya
Tidak
PPT © 2019 [Sila lihat sebelah
2. Rajah di bawah menunjukkan dua set susunan radas dalam satu
penyiasatan yang dijalankan untuk menyiasat gerak balas tumbuhan
terhadap suatu rangsangan.
(a) Lakarkan gerak balas yang ditunjukkan oleh akar anak-anak benih itu
selepas seminggu.
A B
[2 markah]
(b) Nyatakan :
______________________________________________________________
rangsangan di atas.
3. Maklumat berikut menunjukkan hasil perkumuhan manusia.
(a) Padankan hasil perkumuhan manusia berikut dengan organ
perkumuhan yang betul.
berikut :
(i) Nyatakan organ perkumuhan di atas.
______________________________________________________________
bahan kumuh daripada organ perkumuhan di atas.
______________________________________________________________
4. Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan terhadap kadar
pernafasan seorang murid yang menjalankan tiga jenis aktiviti.
(a) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
(i) _______________________________________________
(ii) _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
bermain hoki. Beri satu cadangan bagaimana Afiyah boleh
menurunkan kadar pernafasannya.
5. Jadual di bawah menunjukkan tabiat buruk yang menganggu proses
hidup manusia.
(a) Lengkapkan jadual di bawah dengan dua jenis tabiat buruk.
[2 markah]
berdasarkan gizi seimbang. Pengambilan karbohidrat dan lemak perlu
dikurangkan.
dikurangkan?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(i) belon mengembang
Berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah jadual untuk
menunjukkan keputusan penyiasatan.
____________________________________________________________________
Haiwan
(a) Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, kelaskan haiwan-haiwan
di atas mengikut ciri-ciri yang berikut.
(i) ________________ (i) ________________
(ii) ________________ (ii) ________________
[2 markah]
(i) tidak bersisik dan tidak berbulu
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(i) melahirkan anak
Kambing X X / Melahirkan anak
Ketam / X X Bertelur
Ikan X / X Bertelur
8. Remy menjalankan satu penyiasatan tentang gerak balas pucuk
terhadap cahaya.
(a) Nyatakan arah pergerakan pucuk dalam pasu M dan N selepas 14
hari.
(i) pemboleh ubah bergerak balas :
______________________________________________________________
[1 markah]
____________________________________________________________________
(d) Rajah di bawah menunjukkan anak pokok kacang hijau yang
diletakkan dalam sebuah bekas. Setiap hari, Remy akan menyiram
pada tempat yang sama.
[1 markah]
SKEMA JAWAPAN
Soalan 1
melalui peparu dan kulit lembap.
Soalan 2
11
Soalan 4
(d) meregang bahagian badan sebelum berehat
Soalan 5
(ii) kekurangan zat makanan / penyakit kwashiokor / obesiti
(c) berhalusinasi / penglihatan menjadi kabur
Soalan 6
(a) peparu
Soalan 8
(ii) jenis anak pokok
(d)