peperiksaan/pentaksiran pertengahan tahun 2015 pendidikan kesihatan tahun 1

Download Peperiksaan/Pentaksiran Pertengahan Tahun 2015 Pendidikan Kesihatan Tahun 1

Post on 27-Feb-2018

236 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Peperiksaan/Pentaksiran Pertengahan Tahun 2015 Pendidikan Kesihatan Tahun 1

  1/7

  1

  SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KEMANGBATU 8, JALAN PANTAI,

  71050 SI RUSA, PORT DICKSON,

  NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

  PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

  TAHUN 1

  PENDIDIKAN KESIHATAN

  Masa: 1 jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Arahan

  1. K!r"a# #$a%an &n& '!n(an)*n(& Baha(&an A, B, C, D, E, + )an G.. Ja-a #!'*a #$a%an.

  NAMA:_________________________________________

  KELAS:_______________

  D!)&a/an $%!h D!'a/ $%!h Dah/an $%!h

  .

  PN. +AURINI A2LIN BT M. ROSLI3 EN. M. S4AMIL BIN SHAPRI3

  G*r* S*!/ K!"*a Pan&"&a

  Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.

  BAHAGIAN A (6 marka!

 • 7/25/2019 Peperiksaan/Pentaksiran Pertengahan Tahun 2015 Pendidikan Kesihatan Tahun 1

  2/7

  Pa)an/an (a'ar )& a-ah.

  BAHAGIAN B (" marka!

  B*%a" )an -arna/an a%a" *n"*/ '!'!r#&h/an 6a/a&an.

 • 7/25/2019 Peperiksaan/Pentaksiran Pertengahan Tahun 2015 Pendidikan Kesihatan Tahun 1

  3/7

  BAHAGIAN # (5 marka!

  Pa)an/an (a'ar )!n(an 6!rna"aan (a'ar 9ara 'an)& an( !"*%.

 • 7/25/2019 Peperiksaan/Pentaksiran Pertengahan Tahun 2015 Pendidikan Kesihatan Tahun 1

  4/7

  :

  BAHAGIAN D (6 marka!

  I#& "!'6a" /$#$n( )!n(an a-a6an an( !"*%

  m$%&&'s'k && )$r*akaa% )$rs

  m$%+,+ kak

 • 7/25/2019 Peperiksaan/Pentaksiran Pertengahan Tahun 2015 Pendidikan Kesihatan Tahun 1

  5/7

  5

  BAHAGIAN E (12 marka!

  Tan)a/an ;3 6a)a 'a/anan an( !r/ha#&a" )an

 • 7/25/2019 Peperiksaan/Pentaksiran Pertengahan Tahun 2015 Pendidikan Kesihatan Tahun 1

  6/7

  =

  BAHAGIAN / ( marka!

  T*%/an BETUL a"a* SALAH 6a)a 6!na"aan )& a-ah.

  1. Ma/an 'a/anan an( !r/ha#&a" a&/ *n"*/ a)an.. Man)& )a6a" '!n(h&%an(/an a* a)an )an /$"$ran.. G$#$/ (&(& #!!%*' )an #!%!6a# "&)*r.:. Jan(an 'a/an *n"*/ %!&h #&ha".5. Ma/an 'a/anan !r%!'a/ *n"*/ /!%&ha"an 9an"&/.=. Oran( ra'a& #*/a 6a)a #!#*a"* an( 9an"&/ )an !r#&h.7. Ba* an( /$"$r 6!r%* )&a#*h a(ar /!%&ha"an !r#&h.

  BAHAGIAN G (6 marka!

  I#&/an "!'6a" /$#$n( )!n(an a-a6an an( !"*%.

  h$r'a" /!%*ar(a&* a6a

  #a/&"'&n"a#$6an

 • 7/25/2019 Peperiksaan/Pentaksiran Pertengahan Tahun 2015 Pendidikan Kesihatan Tahun 1

  7/7

  7