orientaciÓn acadÉmica e profesional - 4º eso

of 28 /28
CURSO 2014/2015 IES PEDRO FLORIANI GUÍA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 4º ESO IES PEDRO FLORIANI

Author: pedrofloriani

Post on 06-Aug-2015

21 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. CURSO 2014/2015 IES PEDRO FLORIANI GUA DE ORIENTACIN ACADMICA E PROFESIONAL 4 ESO IES PEDRO FLORIANI
 2. 2. INTRODUCCIN. CMO TOMAR UNHA DECISIN Neste documento atopars as claves para decidir o teu futuro acadmico profesional. E recorda que o mximo responsable desta decisin es ti, pero debes ter en conta a opinin da ta familia, que quere o mellor para ti. Tamn che vai resultar moi til o asesoramento dos titores e do orientador. Un Programa de Orientacin Profesional vai moito mis al que a mera informacin, non obstante, a informacin sobre estudos e profesins un aspecto moi importante. O contido prioritario de calquera Programa de Orientacin Acadmico Profesional o desenvolvemento da capacidade de TOMA DE DECISINS. A Toma de Decisins que debes realizar ten en consideracin os teus intereses, gustos, aptitudes, caractersticas da personalidade, valores, e estilos de aprendizaxe entre outros aspectos, confrontados coas posibles alternativas de estudos e profesins s que tes acceso. Este o motivo polo que o presente programa est estruturado en tres bloques: A. Coecemento de si mesmo. Neste bloque reflexionars sobre os teus gustos e intereses, sobre a ta traxectoria en cada unha das materias que estudaches e sobre as caractersticas das diferentes actividades profesionais. B. Coecemento das alternativas acadmicas e profesionais. a parte informativa do programa. Coecers todas as posibilidades de estudos e profesins que tes teu alcance e as caractersticas daquelas que mis van s teus intereses. En qu consiste?, modalidades do bacharelato, optativas, ciclos formativos, centros de estudo, sadas profesionais, probas de acceso, notas de corte, direccins de interese... C. A Toma de decisin. Xa ests preparado Agora decide! INFRMATE E DECIDE. E o curso que vn qu? Tomar esta decisin non algo que debas facer ti s, nin precipitadamente (xa o decidirei rematar o curso un gran erro). Tes que valorar as tas capacidades para non escoller un camio demasiado difcil ou imposible para ti. Tamn importante o esforzo que ti esteas disposto a facer, xa que unha capacidade insuficiente se pode corrixir cun maior esforzo. Se ests motivado e tes uns intereses moi claros sobre o que queres facer ters moitas posibilidades para logralo, xa que cunha boa organizacin para o estudo e as tcnicas adecuadas para aprender superars a maior parte do que te propoas. O abandono dos estudos de bacharelato o dos Ciclos Formativos na maior parte dos caso pola falta de interese, de non ter claro qu queremos facer ou qu queremos ser, pola falta de esforzo ou capacidade de sacrificio.
 3. 3. Un aspecto moi importante na toma de decisins que dialogues coa ta familia sobre as seguintes cuestins: 1. Informa ta familia (a partir deste documento) de todas as opcins que existen e s que teras acceso. 2. Mstralles que es responsable e capaz de tomar unha decisin de maneira consensuada con eles. 3. importante que os teus pais se interesen polos teus estudos. 4. Pdelles orientacin ou consello. Eles queren o mellor para ti. 5. Estuda con eles todas as posibilidades antes de tomar unha decisin. Para ter unha informacin adecuada, ters: 1. Informacin xenrica do orientador. 2. Este documento elaborado polo Departamento de Orientacin do Instituto. 3. O taboleiro do Departamento de Orientacin, onde o orientador por informacin moi interesante e actualizada. 4. As sesins informticas de buscar informacin acadmica realizadas no Instituto en horas de titora, entre elas o programa informtico Orienta 2014/2015, ou no blog: FLORIENTA: http://florienta.blogspot.com.es/ Recorda, que imprescindible coecer o mundo acadmico para tomar unha boa decisin. Durante estes dous trimestres, aparte de estudar moitsimo para sacar o ttulo da ESO ters que investigar todas as posibilidades que tes teu alcance para tomar a mellor decisin para a ta vida acadmico-profesional.
 4. 4. BLOQUE I. COECEMENTO DE UN MESMO. 1. AS MIAS APTITUDES E CAPACIDADES. Cuestionario sobre estudios Apelidos e nome............................................................................ Idade:..............Curso:.....................................Data........................... 2. Que materias che resultan mis fciles? Escrbeas por orde. 1................................................. 4.................................................... 2................................................. 5.................................................... 3................................................. 6.................................................... 3. As que che resultan mis difciles son: 1................................................ 4................................................... 2................................................ 5.................................................. 3................................................ 6.................................................. 4. En que materias sacas polo xeral mellores (+) e peores (-) notas? 1(+)................................................ 1(-)................................................... 2(+)................................................ 2(-)................................................... 3(+)................................................ 3(-)................................................... 5. Cando sacas boas(+) ou malas(-) notas dbese a: (Sublia a/as respostas) (+)Tes capacidade para estudalas ben. (-)Tes mala capacidade para estudalas. (+)Influu a sorte. (-)Influu a mala sorte. (+)Tes interese nesa materia. (-)Pouco interese pola ta parte (+)Tes bos profesores. (-)Mala sorte cos profesores (+)Outras: ........................................... (-)Outras: ........................................... 6. Respecto s teus estudos, a influencia dos teus pais : (Sublia unha resposta) Moi favorable. Simplemente favorable. Mstranse indiferentes ante os meus estudos. A sa influencia algo perxudicial. A sa influencia moi perxudicial. 7. Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar: (Sublia a/as respostas) Os teus sistemas e formas de estudar. A tas actitude ante os exames. A ta forza de vontade e constancia. A tas postura ante as tarefas do Instituto. Os teus hbitos de lectura. .................................................................
 5. 5. NOTAS DE 4 ESO Nmero de materias suspensas e nome das materias PENDENTES 1 AVALIACIN 2 AVALIACIN 3 AVALIACIN Previsin: (cantas pensas suspender?) SETEMBRO Posibilidades de aprobar todo en setembro si non BACHARELATO OU CICLO QUE PENSAS FACER NO PRXIMO CURSO DEIXAR DE ESTUDAR BACHARELATO CICLO RESULTADO DAS PREFERENCIAS PROFESIONAIS 1.- 2.- 3.- Redondela a de . de 2015 sinatura INFORMACIN/ORIENTACIN ACADMICA E PROFESIONAL - 4 ESO NOME: APELIDOS: DNI:
 6. 6. 2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. Con fin de ter unha referencia dos teus intereses profesionais teremos que analizar un listado de actividades profesionais e pre-profesionais. Para esta sesin seranos tiles diferentes test psicomtricos que analizarn as nosas preferencias e intereses. Esta sesin farmola na sala de informtica do Instituto. Entre os test que faremos estarn. - Test de Bacharelato, trtase dun test deseado para identificar os intereses profesionais. Neste test presntanse actividades e contidos acadmicos das distintas modalidades do bacharelato e o alumno ten que pensar cl das opcins lle interesan mis. Pdelo atopar en: http://www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm FLORIENTA: http://florienta.blogspot.com.es/ - Test de preferencias Orienta 2014/2015. Dous test que pertencen ao programa Orienta 2014/2015 de Julin Sdaba. ESCRIBE AQU OS TEUS RESULTADOS. A) TEST DE BACHARELATO: B) TEST ORIENTA 2014/2015
 7. 7. BLOQUE II. INFRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SADAS PROFESIONAIS. 3. ALTERNATIVAS FINALIZAR O CURSO As alternativas segundo a LOMCE estn reflectidas no seguinte cadro:
 8. 8. 4. O BACHARELATO O Bacharelato LOMCE, comprende 2 anos acadmicos e pdese optar por 3 modalidades diferentes: Artes, Ciencias, Humanidades e Ciencias sociais. 1 BACHARELATO DE CIENCIAS MATERIAS HORAS XERAIS FILOSOFA 2 LINGUA CASTEL E LITERATURA I 3 LINGUA GALEGA E LITERATURA I 3 INGLS 3 MATEMTICAS I 4 TRONCAIS Elexir das BIOLOXA E XEOLOXA 4 DEBUXO TCNICO I 4 FSICA E QUMICA 4 ESPECFICAS EDUCACIN FSICA 2 Elexir entre das e tres ANALIXE MUSICAL I 3 ANATOMA APLICADA 3 CULTURA CIENTFICA 3 DEBUXO ARTSTICO I 3 DEBUXO TCNICO I 3 LINGUAXE E PRCTICA MUSICAL 3 RELIXIN 1 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA I 3 TECNOLOXA INDUSTRIAL I 3 TECNOLOXA DA INFORMACIN E A COMUNICACIN I 3 VOLUME 3 MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIN CENTRO 1 UNHA MATERIA TRONCAL NON CURSADA 4 1 BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS MATERIAS HORAS XERAIS FILOSOFA 2 LINGUA CASTEL E LITERATURA I 3 LINGUA GALEGA E LITERATURA I 3 INGLS 3 LATN I (Itinerario de humanidades) 4 MATEMTICAS APLICADAS AS CIENCIAS SOCIAIS I (Itinerario de ciencias sociais) 4 TRONCAIS Elexir das ECONOMA 4 GREGO I 4 HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORNEO 4 LITERATURA UNIVERSAL 4 ESPECFICAS EDUCACIN FSICA 2 Elexir entre das e tres ANALIXE MUSICAL I 3 ANATOMA APLICADA 3 CULTURA CIENTFICA 3 DEBUXO ARTSTICO I 3 DEBUXO TCNICO I 3 LINGUAXE E PRCTICA MUSICAL 3 RELIXIN 1 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA I 3 TECNOLOXA INDUSTRIAL I 3 TECNOLOXA DA INFORMACIN E A COMUNICACIN I 3 VOLUME 3 MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIN CENTRO 1 UNHA MATERIA TRONCAL NON CURSADA 4
 9. 9. 1 BACHARELATO DE ARTES MATERIAS HORAS XERAIS FILOSOFA 2 LINGUA CASTEL E LITERATURA I 3 LINGUA GALEGA E LITERATURA I 3 INGLS 3 FUNDAMENTOS DA ARTE I 4 TRONCAIS Elexir das CULTURA AUDIOVISUAL I 4 HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORNEO 4 LITERATURA UNIVERSAL 4 ESPECFICAS EDUCACIN FSICA 2 Elexir entre das e tres ANALIXE MUSICAL I 3 ANATOMA APLICADA 3 CULTURA CIENTFICA 3 DEBUXO ARTSTICO I 3 DEBUXO TCNICO I 3 LINGUAXE E PRCTICA MUSICAL 3 RELIXIN 1 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA I 3 TECNOLOXA INDUSTRIAL I 3 TECNOLOXA DA INFORMACIN E A COMUNICACIN I 3 VOLUME 3 MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIN CENTRO 1 UNHA MATERIA TRONCAL NON CURSADA 4 Eleccin: - Tendo en conta que carreira/carreiras ou CFGS quero facer e seleccionar o bacharelato con maior vinculacin para ese ou eses estudos. - Se non vinculante a ningn bacharelato escoller o que che resulte mis fcil. Quero facer Educacin Social, anda que est relacionado con Ciencias Sociais, non vinculante a ningn bacharelato, entn escollo o bacharelato X que me resulta mis fcil polo que mis probable que obtea unha maior nota media.
 10. 10. 5. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO ACCESO E DATAS DE INTERESE. Pdese acceder de xeito directo, no caso de cumprir determinadas condicins, ou mediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas. Para o acceso directo, o alumno debe ter o ttulo de graduado en educacin secundaria ou estudos equivalentes. Os que non tean o ttulo poden acceder mediante proba. Nesta proba de acceso, o aspirante deber acredita-los coecementos e as habilidades suficientes para cursar con proveito as devanditas ensinanzas. A proba consta de das partes diferenciadas, unha de carcter sociocultural e unha de carcter cientfico-tcnico. Poden concorrer s probas aquelas persoas que tean cumpridos 17 anos ou que os cumpran no ano en que se realicen as probas. Se ests interesado nesta opcin fala co orientador. Se queres mis informacin consulta asesrate no Departamento de Orientacin e/ou consulta a pxina web da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp. Calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores convocatoria ordinaria ano 2015
 11. 11. FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO Actividades Fsicas e Deportivas CM Conducin de actividades fsico- deportivas no medio natural. Administracin e xestin * CM Xestin administrativa. Agraria * CM Aproveitamento e conservacin do medio natural. * CM Xardinara e florara. * CM Producin agropecuaria. * CM Producin agroecolxica. Artes Grficas CM Impresin en artes grficas. * CM Preimpresin dixital. Comercio e Marketing CM Comercio. Edificacin e Obra Civil * CM Obras de interior, decoracin e rehabilitacin. * CM Construcin Electricidade e Electrnica CM Equipos electrnicos de consumo. * CM Instalacins elctricas e automticas. * CM Instalacins de telecomunicacins. Enerxa e auga Fabricacin Mecnica * CM Mecanizado. * CM Soldadura e caldeirara. Hostalera e Turismo * CM Cocia e gastronoma. * CM Servizos en restauracin. Imaxe e Son CM Laboratorio de imaxe. * CM Video disc-jockey e son. Imaxe Persoal CM Esttica persoal decorativa. * CM Peiteado e cosmtica capilar. Industrias Alimentarias * CM Panadara, repostara e confeitara. * CM Aceites de oliva e vios. * CM Elaboracin de produtos alimenticios. Informtica e comunicacins * CM Sistemas microinformticos e redes. Instalacin e mantemento * CM instalacins frigorficas e de climatizacin. * CM Instalacins de producin de calor. * CM Mantemento electromecnico. Madeira, moble e cortiza * CM Instalacin e amoblamento. * CM Carpintera e moble.
 12. 12. Martimo pesqueira * CM Cultivos acucolas. * CM Navegacin e pesca de litoral. * CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacins. Qumica CM Laboratorio. Sanidade CM Coidados auxiliares de enfermara. * CM Emerxencias sanitarias. * CM Farmacia e parafarmacia. Servizos socioculturais e comunidade * CM Atencin a persoas en situacin de dependencia. Txtil, confeccin e pel * CM Confeccin e moda. Transporte e mantemento de vehculos * CM Electromecnica de vehculos autombiles. * CM Carrozara. Vidro e cermica
 13. 13. CICLOS FORMATIVOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA En Pontevedra estanse a ofertar os seguintes ciclos formativos: Baiona 36019657 IES Primeiro de Marzo Tel. 986355111 Grao superior CS20001 Animacin sociocultural Bueu 36019463 IES Johan Carballeira Tel. 986323270 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM12002 Esttica persoal decorativa CM12003 Perrucara CMFME02 Soldadura e caldeirara Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CSFME02 Construcins metlicas Caldas de Reis 36000417 CPR San Fermn Tel. 986540075 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM06001 Comercio CM09001 Equipos electrnicos de consumo Cambados 36019396 IES Francisco Asorey Tel. 986520161 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CMELE02 Instalacins de telecomunicacins Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS09004 Sistemas de telecomunicacin e informticos 36000481 IES Ramn Cabanillas Tel. 986542950 Grao medio CMINA02 Aceites de oliva e vios Cangas 36019475 IES de Rodeira Tel. 986303933 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CMELE02 Instalacins de telecomunicacins Grao superior CSIFC01 Administracin de sistemas informticos en rede 36000922 IES Mara Solio Tel. 986300803 Grao superior CS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivas Caiza, A 36015101 IES da Caiza Tel. 986651347 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM16002 Electromecnica de vehculos Estrada, A 36002359 IES Antn Losada Diguez Tel. 986570336 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM15001 Fabricacin medida e instalacin de carpintara e moble CM16002 Electromecnica de vehculos CMELE02 Instalacins de telecomunicacins CMIFC01 Sistemas microinformticos e redes Grao superior CS04001 Administracin e finanzas Gondomar 36020261 IES Terra de Turonio Tel. 986384016 Grao medio CM02001 Conducin de actividades fsico-deportivas no medio natural Grove, O 36019232 IES Monte da Vila Tel. 986732161 Grao medio CMELE02 Instalacins de telecomunicacins Guarda, A 36019244 IES A Sangria Tel. 986609015 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM16002 Electromecnica de vehculos CMIFC01 Sistemas microinformticos e redes CMTMV01 Carrozara Grao superior CS04001 Administracin e finanzas Illa de Arousa, A 36020209 IGAFA Instituto Galego de Formacin en Acuicultura Tel. 986527101 Grao medio CM03001 Mergullo a media profundidade CM03002 Operacins de cultivo acucola Grao superior CS03002 Producin acucola Laln 36013758 IES Laxeiro Tel. 986787051 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM16002 Electromecnica de vehculos CMELE01 Instalacins elctricas e automticas Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS17002 Mantemento de equipo industrial 36004137 IES Ramn M Aller Ulloa Tel. 986780114 Grao medio CMIFC01 Sistemas microinformticos e redes Grao superior CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticas Marn 36015159 IES Chan do Monte Tel. 986883305 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM06001 Comercio CM17001 Montaxe e mantemento de instalacins de fro, climatizacin e producin de calor CMIFC01 Sistemas microinformticos e redes Grao superior CS06002 Xestin comercial e mrketing CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticas CSIFC01 Administracin de sistemas informticos en rede Consignas: CS Ciclo Formativo de Grao Superior. IES Instituto de Educacin Secundaria. CPR Centro Privado
 14. 14. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 14 Moaa 36004745 IES A Paralaia Tel. 986312217 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CMELE01 Instalacins elctricas e automticas CMFME01 Mecanizado Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS09001 Instalacins electrotcnicas Neves, As 36019402 IES Pazo da Merc Tel. 986648455 Grao medio CMIFC01 Sistemas microinformticos e redes 36005671 EFAG A Cancela Tel. 986648250 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CMINA01 Panadara, repostara e confeitara Grao superior CS04001 Administracin e finanzas Nigrn 36015184 IES Escolas Proval Tel. 986369402 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CMELE02 Instalacins de telecomunicacins Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos Poio 36020143 IES de Poio Tel. 986771295 Grao medio CM02001 Conducin de actividades fsico-deportivas no medio natural Ponteareas 36007552 CIFP A Granxa Tel. 986640068 Grao medio CM01002 Xardinara CMAGA01 Producin agroecolxica CMINA02 Aceites de oliva e vios Grao superior CS01002 Xestin e organizacin dos recursos naturais e paisaxsticos 36014520 IES Pedra da Auga Tel. 986641017 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM16002 Electromecnica de vehculos CMELE01 Instalacins elctricas e automticas Grao superior CS04001 Administracin e finanzas Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza Tel. 986847002 Grao medio CMHOT01 Cocia e gastronoma CMHOT02 Servizos en restauracin CMINA01 Panadara, repostara e confeitara Grao superior CS11004 Restauracin CSHOT01 Xestin de aloxamentos tursticos CSHOT03 Gua, informacin e asistencia tursticas 36014489 IES A Xunqueira Tel. 986873003 Grao medio CM15001 Fabricacin medida e instalacin de carpintara e moble CM16002 Electromecnica de vehculos CMELE02 Instalacins de telecomunicacins CMTMV01 Carrozara Grao superior CS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos CS09004 Sistemas de telecomunicacin e informticos CS15002 Producin de madeira e moble 36013761 IES A Xunqueira I Tel. 986872150 Grao medio CM18002 Laboratorio Grao superior CSSSC01 Educacin infantil 36006730 IES Frei Martn Sarmiento Tel. 986852087 Grao medio CM12002 Esttica persoal decorativa CM12003 Perrucara CM19001 Coidados auxiliares de enfermara CMELE01 Instalacins elctricas e automticas CMFME01 Mecanizado Grao superior CS09001 Instalacins electrotcnicas CS12002 Esttica CS19003 Diettica CS19007 Laboratorio de diagnstico clnico 36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester Tel. 986863612 Grao superior CS08001 Desenvolvemento e aplicacin de proxectos de construcin CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbansticos e operacins topogrficas 36018677 IES Lus Seoane Tel. 986857860 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM06001 Comercio Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS04002 Secretariado CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestin comercial e mrketing 36006419 IES Montecelo Tel. 986850261 Grao medio CM05002 Impresin en artes grficas CM05003 Preimpresin en artes grficas CMSAN02 Farmacia e parafarmacia Grao superior CS05002 Producin en industrias de artes grficas CS19001 Anatoma patolxica e citoloxa 36006717 IES Snchez Cantn Tel. 986866505 Grao superior CS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivas 36020192 CFEA de Lourizn Tel. 986805088 Grao medio CM01001 Traballos forestais e conservacin do medio natural Grao superior CS01002 Xestin e organizacin dos recursos naturais e paisaxsticos Porrio, O 36019529 IES Ribeira do Louro Tel. 986333956 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CMELE02 Instalacins de telecomunicacins Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS06001 Comercio internacional Redondela 36019566 IES de Chapela Tel. 986453330 Grao medio CM20001 Atencin sociosanitaria CMSAN02 Farmacia e parafarmacia Grao superior CS19003 Diettica CS19004 Documentacin sanitaria CSSSC01 Educacin infantil
 15. 15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 15 36016656 IES Pedro Floriani Tel. 986401911 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CMELE02 Instalacins de telecomunicacins Grao superior CS04001 Administracin e finanzas 36018033 CPR Vigo Tel. 986400762 Grao medio CM06001 Comercio CM09001 Equipos electrnicos de consumo CM16002 Electromecnica de vehculos Salvaterra de Mio 36020337 IES de Salvaterra de Mio Tel. 986658238 Grao medio CMFME02 Soldadura e caldeirara Sanxenxo 36019256 IES de Vilalonga Tel. 986744953 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM16002 Electromecnica de vehculos Grao superior CS04001 Administracin e finanzas Silleda 36020350 IES Pintor Colmeiro Tel. 986580904 Grao medio CM02001 Conducin de actividades fsico-deportivas no medio natural CM06001 Comercio Grao superior CS06002 Xestin comercial e mrketing Tomio 36019751 IES de Tomio Tel. 986623346 Grao medio CM01001 Traballos forestais e conservacin do medio natural CMELE02 Instalacins de telecomunicacins Tui 36014544 IES Francisco Snchez Tel. 986600926 Grao medio CM06001 Comercio CMELE01 Instalacins elctricas e automticas Grao superior CS06002 Xestin comercial e mrketing Valga 36020362 IES de Valga Tel. 986559745 Grao medio CMFME02 Soldadura e caldeirara Grao superior CSFME02 Construcins metlicas Vigo 36014568 CIFP Valentn Paz Andrade Tel. 986270904 Grao medio CM15001 Fabricacin medida e instalacin de carpintara e moble CM16002 Electromecnica de vehculos CM17001 Montaxe e mantemento de instalacins de fro, climatizacin e producin de calor CMFME02 Soldadura e caldeirara CMTMV01 Carrozara Grao superior CS15001 Desenvolvemento de produtos de carpintara e moble CSFME02 Construcins metlicas CSHOT02 Axencias de viaxes e xestin de eventos CSHOT03 Gua, informacin e asistencia tursticas CSIMA02 Mantemento de instalacins trmicas e de fludos CSTMV01 Automocin 36011579 IES A Gua Tel. 986375111 Grao medio CM06001 Comercio Grao superior CS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivas CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestin comercial e mrketing 36024461 IES Audiovisual de Vigo Tel. 986246834 Grao superior CS07002 Producin de audiovisuais, radio e espectculos CS07004 Son 36018173 IES de Teis Tel. 986373811 Grao medio CM12002 Esttica persoal decorativa CM12003 Perrucara CMIFC01 Sistemas microinformticos e redes Grao superior CS12002 Esttica CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticas CSIFC01 Administracin de sistemas informticos en rede 36013448 IES Manuel Antonio Tel. 986273800 Grao medio CM18002 Laboratorio CMHOT01 Cocia e gastronoma CMHOT02 Servizos en restauracin CMINA01 Panadara, repostara e confeitara CMTCP01 Confeccin e moda Grao superior CS11004 Restauracin CS18002 Qumica ambiental CS19001 Anatoma patolxica e citoloxa CS19007 Laboratorio de diagnstico clnico CS19009 Prteses dentais CSQUI01 Laboratorio de anlise e de control de calidade 36011634 IES Politcnico de Vigo Tel. 986213025 Grao medio CM17002 Instalacin e mantemento electromecnico de maquinaria e conducin de lias CMELE01 Instalacins elctricas e automticas CMFME01 Mecanizado Grao superior CS08001 Desenvolvemento e aplicacin de proxectos de construcin CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbansticos e operacins topogrficas CS08003 Realizacin e plans de obra CS09001 Instalacins electrotcnicas CS09003 Sistemas de regulacin e control automticos CS17002 Mantemento de equipo industrial CS17004 Prevencin de riscos profesionais CSFME01 Programacin da producin en fabricacin mecnica 36017430 IES Ricardo Mella Tel. 986253711 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermara CMELE02 Instalacins de telecomunicacins Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS04002 Secretariado CS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos CS09004 Sistemas de telecomunicacin e informticos CS19002 Sade ambiental CS19006 Imaxe para o diagnstico
 16. 16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 16 36011804 INST Martimo Pesqueiro do Atlntico Tel. 986235608 Grao medio CM03003 Operacin, control e mantemento de mquinas e instalacins do buque CM03004 Pesca e transporte martimo Grao superior CS03001 Navegacin, pesca e transporte martimo CS03003 Supervisin e control de mquinas e instalacins do buque 36011622 CPR Aloya Tel. 986420722 Grao medio CM04001 Xestin administrativa Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS04002 Secretariado CS11004 Restauracin CSSSC01 Educacin infantil 36013795 CPR CEBEM Tel. 986419899 Grao medio CM04001 Xestin administrativa Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS04002 Secretariado CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticas 36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova Tel. 986414311 Grao medio CM05002 Impresin en artes grficas CM05003 Preimpresin en artes grficas CM09001 Equipos electrnicos de consumo CMELE01 Instalacins elctricas e automticas CMFME01 Mecanizado CMFME02 Soldadura e caldeirara Grao superior CS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos CS09003 Sistemas de regulacin e control automticos CSFME01 Programacin da producin en fabricacin mecnica 36011853 CPR Daniel Castelao Tel. 986442121 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM06001 Comercio CMELE01 Instalacins elctricas e automticas Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticas CSIFC01 Administracin de sistemas informticos en rede 36016152 CPR Divino Maestro Tel. 986371686 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermara 36010794 CPR Fillas de Mara Inmaculada Tel. 986423988 Grao medio CM06001 Comercio 36016723 CPR Mendio Tel. 986293444 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM06001 Comercio CM19001 Coidados auxiliares de enfermara 36011191 CPR Montecastelo Tel. 986412488 Grao medio CMELE01 Instalacins elctricas e automticas Grao superior CS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticas 36011361 CPR San Jos de la Gua Tel. 986376153 Grao superior CS20003 Integracin social CSSSC01 Educacin infantil 36011348 CPR San Miguel Tel. 986221325 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM06001 Comercio CM09001 Equipos electrnicos de consumo CM19001 Coidados auxiliares de enfermara 36011521 CPR Vivas Tel. 986227085 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermara CMSAN02 Farmacia e parafarmacia Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticas Vila de Cruces 36020386 IES Marco do Camballn Tel. 986582251 Grao medio CMFME02 Soldadura e caldeirara Vilagarca de Arousa 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor Tel. 986512311 Grao medio CM04001 Xestin administrativa CM06001 Comercio Grao superior CS04001 Administracin e finanzas CS04002 Secretariado CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestin comercial e mrketing CSIFC01 Administracin de sistemas informticos en rede 36012471 IES Castro Alobre Tel. 986501000 Grao medio CM19001 Coidados auxiliares de enfermara 36013771 IES Fermn Bouza Brey Tel. 986503800 Grao medio CM16002 Electromecnica de vehculos CM17002 Instalacin e mantemento electromecnico de maquinaria e conducin de lias CMELE01 Instalacins elctricas e automticas Grao superior CS09003 Sistemas de regulacin e control automticos CS17002 Mantemento de equipo industrial 36018380 IES Miguel ngel Gonzlez Estvez Tel. 986504883 Grao superior CS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivas Vilanova de Arousa 36019414 IES A Basella Tel. 986554847 Grao superior CS18002 Qumica ambiental Podes atopar toda a informacin dos ciclos formativos en: http://www.edu.xunta.es/fp/
 17. 17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 17 6. ESTUDOS DE RXIME ESPECIAL - Ensinanzas de danza - Ensinanzas de conservacin e restauracin de bens culturais - Ensinanzas de idiomas de rxime especial - Ensinanzas deportivas - Ensinanzas profesionais de artes plsticas e deseo - Ensinanzas superiores de arte dramtica - Ensinanzas superiores de deseo - Ensinanzas de msica A. Ensinanzas de grao superior de Msica e Danza. Condicins de acceso: Ttulo de Bacharelato. Ttulo profesional (alumnado que rematou o terceiro ciclo de grao medio) Proba de ingreso. Duran de catro anos en diante, segundo a especialidade. O Ttulo superior equivalente a todos os efectos ao de grao. B. Artes Plsticas e Deseo. As ensinanzas de artes plsticas e deseo comprenden estudos relacionados coas artes aplicadas, oficios artsticos, diversas modalidades de deseo e conservacin e restauracin de bens culturais. Os Ciclos de Artes Plsticas e Deseo: Que son os ciclos de Artes Plsticas e Deseo? A estrutura a mesma que a da Formacin Profesional Especfica: Ciclos formativos de grao Medio e Superior, de xeito que despois da ESO podes acceder s Ciclos formativos de grao Medio, e despois do Bacharelato podes acceder s Ciclos formativos de grao Superior, anda que s tern acceso directo os alumnos que cursasen o Bacharelato de artes, o resto dos alumnos debern facer unha proba que valorar as sas aptitudes artsticas e que consiste basicamente na realizacin de debuxos e bosquexos sobre temas propostos. Os centros nos que se imparten estas ensinanzas son as escolas de artes plsticas e deseo, que en Galicia, se atopan en A Corua, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo e Ferrol ( estas das ltimas de titularidade privada ). Como Se Organizan:Trtase de Ciclos de GM o GS, polo que teen unha estrutura semellante da formacin profesional especfica. A principal diferenza est a que ademais da titulacin normal para acceder a un Ciclo necesario superar unha proba de acceso. 1. Ciclos Formativos de Grao Medio: Accdese co ttulo de ESO e coa superacin da proba especfica que consiste en exercicios por escrito sobre os coecementos de artes plsticas, histrico artsticos, e debuxo. De non ter o ttulo de ESO, pero tes 17 anos, podes acceder coa superacin (ademais da proba especfica) dunha proba de madureza que atende s contidos xerais da ESO e consta de 2 partes: - 1 parte: Lingua Castel, Lingua galega, cintficotecnolxico e sociocultural (escoller tres materias). - 2 parte: Educacin plstica e visual. A proba de madureza pode ser convalidada pola proba de acceso a ciclos de grao medio e a proba especfica polo bacharelato de artes ou experiencia laboral de alomenos un ano, directamente relacionada co ciclo o que se quere acceder. A inscricin nas probas en xuo e as probas celbranse en setembro.
 18. 18. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 18 2. Ciclos Formativos de Grao Superior: Accdese, directamente sen ter que superar ningunha proba, co ttulo de Bacharelato en artes. De non ter o Bacharelato de artes, pdese acceder con outra modalidade de Bacharelato e coa superacin dunha proba especfica relacionada con debuxo, artes plsticas e coecementos histrico - artsticos. De non ter superado ningn Bacharelato, pdese acceder mediante a superacin dunha proba de madureza, se tes 19 anos. Dita proba ten 2 partes: 1 Parte: proba das materias comns do Bacharelato ( Lingua Castel e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Lingua estranxeiraingls ou francs, H Espaa, H Filosofa, Filosofa e Cidadana, Ciencias do Mundo Contemporneo. Escoller tres materias. 2 Parte: Proba de Historia da Arte. A proba de madureza pode ser convalidada pola proba de acceso a ciclos superiores, e a especfica pola experiencia laboral de alomenos un ano directamente relacionada co ciclo ao que se quere acceder. Obtense o ttulo de tcnico Superior que da acceso a certas titulacins universitarias e aos estudos superiores de Deseo. A inscricin nas probas en xuo, a proba de madureza celbrase en xuo e a especfica en xullo. 3. Familias profesionais: Dentro de cada familia ofrtanse Ciclos de grao Medio e de grao Superior. A continuacin presentmosche as familias que existen: Artes aplicadas escultura. Deseo de interiores. Xoiera de arte. Artes aplicadas libro. Cermica artstica. Artes aplicadas indumentaria. Deseo industrial. Deseo grfico. Artes aplicadas muro. Esmaltes artsticos. Textiles artsticos. Arte floral. Vidrio artstico 4. Onde estudar estes ciclos: Existen escolas de artes nas principais cidades de Galicia: En A Corua ( Escola de Artes Pablo Picasso) podes estudar: CM Dourado e Policroma Artsticos CS Artes Aplicadas Da Escultura Taller cermico, oferta modular. CS Fotografa Artstica CS Ilustracin En Santiago (Escola De Artes Mestre Mateo) Podes Estudar: CS Artes Aplicadas Da Escultura CS Fotografa Artstica CS Xoiera Artstica Taller de xoiera, oferta modular En Lugo (Escola De Artes Ramn Falcn) Podes Estudar: CM Serigrafa artstica CS Gravado e Tcnicas De Estampacin CS Cermica Artstica CS Fotografa Artstica Taller de talla artstica en madeira, oferta modular. Taller de ebanistera, oferta modular En Ourense ( Escola De Artes Antonio Falde) Podes Estudar: CM Ebanistera Artstica CS Fotografa Artstica CS Ilustracin
 19. 19. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 19
 20. 20. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 20 C. Arte dramtica Dirixidas formacin de profesionais do espectculo, pedagogos e investigadores do fenmeno teatral. Estn formadas por un s grao de carcter superior e ten tres especialidades: a. Direccin de escena e dramaturxia. Esta especialidade ten das opcins: - Directores de escena. - Dramaturxia e teora do feito teatral. b. Escenografa. c. Interpretacin. O alumnado escollera unha das catro opcins: - Profundizando en aqueles mbitos nos que o textual sexa o soporte do feito interpretativo. - Profundizando en aqueles mbitos nos que o corpo sexa o instrumento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles mbitos nos que a manipulacin de obxetos sexa o elemento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles mbitos nos que o canto, a danza e a msica sexan os elementos expresivos fundamentais. Requrese estar en posesin do ttulo de bacharelato e superar unha proba especfica correspondente a especialidade que se opte. Unha vez superados os estudios Ttulo Superior de Arte Dramtica, no que constar a especialidade e que ser equivalente a tdolos efectos ao Ttulo de Licenciado Universitario. Escola Superior de Arte Dramtica de Galicia (ESAD.Galicia). Enderezo: Ra Eduardo Cabello s/n. 36208 Vigo, Pontevedra Telfono: 986 246 399 WEB: http://www.esadgalicia.com Servizos: Direccin de Escena, Dramaturxia, Escenografa e Interpretacin Real Escuela Superior de Arte Dramtico (RESAD). Avda. Nazaret s/n. Madrid. Tel. 91 504 21 51 // 91 504 43 42 www.resad.es Requisitos: Con bacharelato sen selectividade ou maiores de 20 anos mediante unha proba de acceso. Outras cidades con Escolas Superiores de rte dramtica: Mlaga, Murcia, Valencia, Sevilla e Crdoba. Para o acceso aos estudos superiores, de grao en Msica, Arte Dramtica, Conservacin e Restauracin de Bens Culturais, e Deseo, o alumnado que non tea o ttulo de bacharelato, e cumpra 19 anos, poder realizar unha proba de madureza, en xuo, ademis das probas especficas de cada especialidade. Esta proba consistir en realizar exercicios das seguintes materias de bacharelato: Lingua estranxeira (Ingls ou Francs), Lingua Castel, Lingua Galega, Filosofa e Cidadana, Ciencias para o mundo contemporneo, Historia de Espaa, Historia da Filosofa.
 21. 21. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 21 D. Ensinanzas deportivas. Son ensinanzas especiais porque teen condicins especiais de acceso, son regradas e oficiais, destinadas obtencin do ttulo de tcnico e tcnico superior deportivo. Teen como finalidade a formacin de adestradores, monitores e tcnicos deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. Estrutranse en dous graos: 1. Grao Medio: Co que se obtn o ttulo de tcnico deportivo nunha especialidade deportiva. Este grao comprende dous niveis: 1 nivel: Cunha duracin de mximo 1100 horas. Ensnase a iniciacin tcnica e tctica para programar, adestrar nunha fase inicial ou acompaar aos xogadores s competicins, participar na organizacin de competicins e actividades e colaborar como auxiliar dun adestrador de nivel Superior. 2 nivel: Cunha duracin de mximo 1100 horas. Ensnase o perfeccionamento tcnico e tctico para programar, dirixir adestramentos, dirixir a deportistas e equipos, participar no desenvolvemento de competicins e colaborar como auxiliar dun tcnico Superior. O ttulo de tcnico dar acceso a calquera das modalidades de bacharelato. 2. Grao Superior: Co que se obtn o ttulo de tcnico Superior nunha especialidade deportiva. Ten unha duracin mxima de 1100 horas. Capacita para dirixir e coordinar a tcnicos deportivos, planificar e dirixir o adestramento dos deportistas e equipos de alta competicin, xestionar escolas deportivas. O ttulo de Tcnico Superior dar acceso directo aos estudos universitarios. Que ttulos se obteen?: Existen ttulos tanto de tcnico como de tcnico Superior nas seguintes especialidades: Ftbol, Ftbol sala, Deportes de inverno (esqu alpino, esqu de fondo e snowboard), Deportes de montaa e escalada, Atletismo, Balonmn, Hpica, Vela, Mergullo, Salvamento, Baloncesto. Cales son os requisitos de acceso: Grao Medio, 1 nivel :Ttulo de ESO + proba especfica da modalidade deportiva que opta. Para os que non tean a ESO poden acceder coa superacin dunha proba de madureza e con 17 anos. A proba de madureza pode ser convalidable pola proba de acceso a Ciclos de grao Medio. Grao Medio, 2 nivel: Ter superado do 1 nivel. Grao Superior: Ttulo de Bacharelato ou equivalente + ttulo de grao Medio (Tcnico Deportivo). Para algunhas especialidades hai que acreditar mritos deportivos. Para os que non tean o ttulo de bacharel poden acceder se superan unha proba de madureza e tean 19 anos. Esta proba pode ser convalidable pola proba de acceso a Ciclos de grao Superior. A inscricin nas probas en xullo e celbranse en setembro. Postos de Traballo: Pdeste adicar ao adestramento a equipos, deportistas, dirixir actividades no campo da sade e do turismo deportivo. Oferta destas ensinanzas en Galicia en centros pblicos: IES Cruceiro Baleares (Culleredo): Ftbol. IES Snchez Cantn (Pontevedra): Ftbol e Balonmn. IES As Lagoas (Ourense): Ftbol sala. IES Nosa Seora Dos Ollos Grandes (Lugo): Atletismo. IES Ro Cabe (Monforte de Lemos): Ftbol IES Fermn Bouza Brey (Vilagarca): Baloncesto. Oferta en centros privados autorizados.
 22. 22. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 22 7. OUTROS ESTUDOS/PROFESINS. Existen outros estudos especializados, algns esixen bacharelato,outros selectividade e outros unhas condicins fsicas ou probas especficas de ingreso. A continuacin expomos algunhas profesins polas que podes amosar interese. AZAFATAS AUXILIARES DE VOO. Informacin en AVIACIN CIVIL (Tel. 91 597 70 00) e en compaas areas. Son ttulos privados organizados polas distintas compaas. A duracin oscila entre 1 e 2 anos e requrese o ttulo de bacharelato, superar as probas de aptitude e o exame de idiomas. PILOTO CIVIL. O obxectivo deste Ttulo o de crear unha titulacin universitaria que lles aporte aos futuros profesionais do sector unha formacin slida, extensiva e polivalente de maneira que estean na mellor disposicin para competir con vantaxe no mercado laboral moderno. O ttulo propio vese enriquecido ao incorporar dentro da estrutura do seu plano de estudos o conxunto de coecementos terico-prcticos requiridos para a obtencin de distintos ttulos aeronuticos oficialmente recoecidos Piloto Privado (avin), Piloto Comercial (avin) e Piloto de Transporte de Lia Area (avin). A obtencin de ditos ttulos posible grazas ao acordo de colaboracin subscrito pola Universidade da Corua coa Escola de Pilotos de Aeroflota do Noroeste (AFN), que conta con todas as autorizacins necesarias (expedidas por parte da Direccin Xeral de Aviacin Civil) para a docencia e formacin de pilotos de lia area no noso pas. O ttulo propio busca acreditar a formacin acadmico-tcnica e humanstica dos futuros pilotos civs. Con iso pretndese dar un valor engadido aos que se imparten ao amparo das normas JAR/FCL, dotando aos estudantes dun slido adestramento tcnico e cientfico. Ten unha duracin entre 3 e 4 anos. MILITAR. As Forzas Armadas Espaolas estn constitudas polo Exrcito de Terra, a Armada, o Exrcito do Aire e os Corpos Comns, integrndose no Ministerio de Defensa. Son militares profesionais os espaois vinculados s Forzas Armadas cunha relacin de servizos profesionais que adquiren a condicin de Militar de Carreira, Militar de Complemento ou Militar Profesional de Tropa e Marieira. As, a relacin de servizos profesionais pode ser de CARCTER PERMANENTE: Militar de Carreira ou de CARCTER TEMPORAL: Militares de Complemento (Oficiais) e Militares Profesionais de Tropa e Marieira. Os Militares de Carreira intgranse na estrutura de Corpos, Escalas e Especialidades, segundo os cometidos e facultades profesionais que teen asignados dos seus respectivos exrcitos. En cada Corpo poden existir unha, das ou tres Escalas: Superior de Oficiais: correspndese coa Ensinanza Universitaria de segundo ciclo. Empregos: de Tenente ou Alfrez de Navo a Xeneral do Exrcito, Almirante Xeneral ou Xeneral do Aire ou Xeneral de Divisin ou Vicealmirante, dependendo dos Corpos. No de Msicas Militares o emprego mximo o de Coronel. De Oficiais ou Tcnica de Oficiais: correspndese coa Educacin Universitaria de primeiro ciclo. Empregos: de Alfrez ou Alfrez de Fragata a Tenente Coronel ou Capitn de Fragata. Suboficiais: correspndese coa Formacin Profesional de Grao Superior. Empregos: de Sarxento a Suboficial Maior. Os Militares de Complemento estn adscritos a un Corpo ou Escala, completando os cadros de oficiais dos Exrcitos. A sa relacin de carcter temporal e poden alcanzar unha relacin de servizos de carcter permanente, accedendo s prazas convocadas para promocin interna. Os seus empregos poden ser de Alfrez, Tenente ou Capitn e o tempo mximo de servizos de 12 anos ou ata os 38 anos de idade.
 23. 23. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 23 Persoal de Tropa ou Marieira Profesional encdrase en cada Exrcito, nas diferentes especialidades. A relacin coas FAS pode ser temporal ou permanente. Os seus empregos poden ser: Soldado, Cabo, Cabo Primeiro e Cabo Maior. Non estn agrupados en Escalas senn por especialidades. O ingreso na Profesin de Militar pdese realizar de tres formas, segundo se queira adquirir a condicin de MILITAR DE CARREIRA, MILITAR DE COMPLEMENTO ou MILITAR PROFESIONAL DE TROPA e MARINERA, accedendo mediante convocatoria pblica a travs dos sistemas de concurso, oposicin ou concurso/oposicin. O sistema utilizado normalmente o de concurso/oposicin. As probas selectivas das respectivas convocatorias para o ingreso nas Academias Militares por acceso directo publcanse no BOE, normalmente o 1 trimestre do ano. Os interesados que desexen obter mis informacin, pdense dirixir Delegacin Provincial de Defensa en Pontevedra, situada na ra Pastor Daz s/n. Telfonos 986 85 10 85 / 986 85 18 13 / 986 85 18 73, extensin 21. Para as Titulacins de Tcnico Militar establcese unha equivalencia xenrica -aos efectos tanto acadmicos como profesionais- co Ttulo de Tcnico. Ademais, para algunhas das titulacins de Tcnico Militar, a equivalencia -a efectos tanto acadmicos como profesionais- establcese co Ttulo de Tcnico na sa correspondente profesin. En todo caso, para obter esta equivalencia, tamn cmpre acreditar que o interesado/a est en posesin dalgn dos requisitos de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio. Para mis informacin, vxanse as Ordes ECD/3869/2003 (BOE do 27 de xaneiro de 2004) e a ECI/2417/2005 (BOE do 26 de xullo de 2005). Mis informacin no Ministerio do Interior. www.mir.es CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. A Garda Civil pertence aos Corpos de Seguridade do Estado, dependente dos Ministerios de Interior e Defensa. A sa misin protexer as liberdades e garantir a seguridade dos cidadns. Existen catro escalas: Bsica: Cabos e Gardas. Suboficiais: Sarxento, Sarxento 1 e Brigada. Suboficiais superiores: Subtenente, Suboficial Maior. Executiva: Alfrez, Tendente, Capitn, Oficiais Superiores: Comandante, Tte. Coronel, Coronel. Superior: Xeneral de Brigada, Xeneral de Divisin. Para incorporarse s das primeiras escalas dos Gardas Civs e Suboficiais, a formacin imprtese en Baeza (Jan). Para as demais escalas, esta formacin ter lugar na Academia de Oficiais de Aranjuez ou do Escorial (Madrid). O acceso a este Corpo faise mediante probas de seleccin, tendo que cumprir ademais os seguintes requisitos xerais: Nacionalidade espaola. Non estar privado de dereitos civs nin estar procesado por delito. Acreditar boa conduta cidadn, conforme establecido na Lei 68/1980 do 1 de decembro, de expedicin de certificacins e informes sobre conduta cidadn. Non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracins Pblicas nin atoparse inhabilitado con carcter firme para o exercicio das funcins pblicas. Ter cumpridos 18 anos. Requisitos especficos para a Escala de Cabos e Gardas Civs: Nacionalidade espaola e compromiso de portar armas. Ser maior de 18 anos e menor de 30. Permiso de conducir B ou superior. Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoria, equivalente ou superior. Para os que obtean o emprego de Garda Civil ou da Escala Bsica de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil, establcese unha equivalencia xenrica a todos os efectos co Ttulo de Tcnico da FP de Grao Medio. En todo caso, para obter esta equivalencia, tamn cmpre acreditar que o interesado/a est en posesin dalgn dos requisitos de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio. Para mis informacin, vxase o Real Decreto 313/2006 (BOE do 20 de marzo de 2006). O ingreso na Garda Civil, despois de cumprir os requisitos expostos con anterioridade, faise mediante o procedemento de concurso/oposicin e previa superacin das probas selectivas establecidas na correspondente convocatoria (valoracin de mritos acadmicos e profesionais, probas de coecementos, ortografa, idiomas,
 24. 24. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 24 psicotcnicas, informe mdico). O nmero de prazas que se convocan normalmente todos os anos, publcase no BOE e resrvase unha porcentaxe das mesmas para Militares Profesionais e para fillos/as de Gardas Civs. Para mis informacin, telfonos 986 84 57 38 / 986 85 56 00 ou no 062 (gratuto). Pdese consultar ademais a Orde do 9 de abril de 1996 do Ministerio da Presidencia (BOC nm. 11, do 20 de abril), pola que se aproban as bases e circunstancias aplicables aos procesos selectivos para ingreso nos centros docentes militares de formacin para acceso Escala Bsica de Cabos e Gardas da Garda Civil). A Garda Civil un corpo que conta con varias especialidades: Trfico: Regulacin do trfico, vixiando a circulacin de vehculos. Fiscal: Resgardo fiscal do Estado, velando polo cumprimento das disposicins relativas contrabando. Proteccin da natureza: Conservacin dos recursos hidrulicos, riqueza cinextica, pisccola e forestal. Intervencin de armas e explosivos: Control e expedicin de guas e licencias. Polica xudicial: Investigacin de delitos e detencin de culpables. Informacin: Obtencin, anlises e elaboracin de informes de interese. Area: Vixilancia e transporte areo, no apoio do resto de Unidades. Montaa: Rescate e salvamento en zonas de montaa de difcil acceso. Martima: Vixilancia do mar e os seus recursos as como rescate e salvamento na auga. Proteccin, seguridade e intervencin: Vixilancia de edificios e mantemento e restablecemento do orden. Cinolxica: Adestramento e manexo de cans para facilita-lo desempeo das misins encomendadas corpo. Desactivacin de explosivos: Deteccin, neutralizacin e desactivacin de artefactos explosivos e incendiarios non regulamentarios nas Forzas Armadas. Automobilismo: Apoio resto de unidades no transporte de mercancas e persoas as como mantemento e reparacin de vehculos. Transmisins: Manexo e reparacin dos medios de transmisin para o apoio s Unidades. Armamento: Reparacin e mantemento do armamento de dotacin asignado s membros da Garda Civil e as sas Unidades. Informacin e estatstica: Manexo e mantemento de equipos informticos. NOTA: Vxase tamn a ltima Resolucin 160/38043/2014, de 20 de maio (BOE do 26 de maio de 2014), do Ministerio de Defensa, pola que se convocan probas selectivas para o ingreso directo, polo sistema de concurso/oposicin, nos centros docentes de formacin, para a incorporacin Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil. POLICA NACIONAL O Corpo Nacional de Polica ten o carcter de instituto armado de natureza civil e depende da Direccin Xeral da Polica (Ministerio do Interior). A sa misin exprsase no Artigo 104 da Constitucin: As Forzas e Corpos de Seguridade, baixo a dependencia do Goberno, tern como misin protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades e garantir a seguridade cidad. As sas funcins desenvolveranse tendo en conta a seguridade cidad, a informacin e loita antiterrorista, a polica cientfica, a estranxeira e documentacin e a polica xudicial. ESCALAS CATEGORAS SUPERIOR Comisario principal Comisario EXECUTIVA Inspector xefe Inspector SUBINSPECCIN Subinspector BSICA Oficial Polica O Ingreso no Corpo Nacional de Polica faise a travs das categoras de Polica e de Inspector, mediante o procedemento de oposicin libre e previa superacin das probas selectivas establecidas na correspondente convocatoria que se publica case tdolos anos, no BOE. Para mis informacin sobre prazas na Polica Nacional: telfonos 986 86 83 64 (Delegado de Formacin en Pontevedra) e 986 85 38 00 ou na pxina web do Ministerio do Interior: www.mir.es
 25. 25. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 25 O requisito acadmico que se esixe para aspirar a Polica estar en posesin do Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoria ou equivalente. Para mis informacin, consultar a Resolucin do 2 de setembro de 2013 (BOE do 20 de setembro de 2013), da Direccin Xeral da Polica -Ministerio do Interior- pola que se convoca oposicin libre para cubrir prazas de alumnos do Centro de Formacin, da Divisin de Formacin e Perfeccionamento, aspirantes a ingreso na Escala Bsica, categora de Polica, do Corpo Nacional de Polica. Pxina Web: www.policia.es Requisitos xerais: Ser espaol, ter 18 anos e non haber cumprido os 30. Estatura mnima 1,65 metros os homes e 1,60 as mulleres. Compromiso de portar armas e, no seu caso, chegar a utilizalas. Non haber sido condenado por delitos nin separado do servizo da Administracin do Estado, da Administracin Autonmica, Local ou Institucional, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcins pblicas. Estar en posesin dos permisos de conducir B, A e a autorizacin de B.P.T., obtidos con anterioridade data na que comparezan realizacin da 4 proba (momento no que debern acreditalo). Para os que obtean o emprego de Polica e de Oficial de Polica -Escala Bsica do Corpo Nacional de Polica- establcese unha equivalencia destas categoras cos Ttulos de Tcnico e de Tcnico Superior respectivamente, correspondentes FP do sistema educativo actual. En todo caso, para obter esta equivalencia tamn cmpre acreditar que o interesado/a est en posesin dalgn dos requisitos de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio ou de Grao Superior, segundo o caso. Para mis informacin, vxase a Orde ECI/1995/2007 (BOE do 6 de xullo de 2007). Os aspirantes que superen a fase de oposicin, incorporaranse ao Centro de Formacin. Se aproban realizarn un perodo de prcticas. En mbalas das situacins consideraranse funcionarios en prcticas. Para aspirar Escala Executiva -Inspector de Polica- esxese como requisito acadmico ser Graduado Universitario ou equivalente. Ao respecto vxase mis informacin na Resolucin do 30 de outubro de 2012 (BOE do 27 de novembro de 2012), da Direccin Xeral da Polica -Ministerio do Interior- pola que se convoca oposicin libre para cubrir prazas de alumnos do Centro de Formacin, da Divisin de Formacin e Perfeccionamento, aspirantes a ingreso na Escala Executiva, categora de Inspector, do Corpo Nacional de Polica. Nas oposicins para POLICA LOCAL, a titulacin acadmica que se esixe depende das correspondentes administracins locais convocantes. Por exemplo -no caso do Concello de Pontevedra- este requisito o de estar en posesin do Ttulo de Bacharelato, Tcnico Superior de Formacin Profesional ou equivalente para o acceso como Funcionarios do grupo C1 (Vxase o BOP da provincia de Pontevedra do 13 de maio de 2011). Mis informacin no Ministerio do Interior. www.mir.es BOMBEIRO Unha clase diaria obrigatoria de ximnasia -de hora e media de duracin- ademais de das horas de manobras polas tardes. Requrese vocacin, entrega no servizo e sacrificio polos demais, responsabilidade, traballo en equipo e calidades fsicas como a potencia, a forza e a resistencia ademais dun estado fsico saudable. Superadas as oposicins, accdese s Escolas de Bombeiros. Logo de superar as probas, os aspirantes propostos polo Tribunal sern nomeados funcionarios en prcticas no momento no que dea comezo o curso obrigatorio de formacin terico/prctica na Academia Galega de Seguridade, nas condicins que regulamentariamente se determinen. Durante o perodo de permanencia no curso de formacin na Academia Galega de Seguridade, os aspirantes percibirn, con cargo Presuposto da Corporacin, as retribucins que a normativa vixente establece para os funcionarios en prcticas. ESCALA OPERATIVA Cabo Sarxento Suboficial
 26. 26. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 26 ESCALA TCNICA DE MANDO (Graduados en arquitectura ou enxeera). REQUISITOS a) Nacionalidade espaola. b) Ter cumpridos 18 anos e non exceder da idade sinalada para a xubilacin forzosa. c) Estar en posesin do Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoria ou equivalente ou do Ttulo de Tcnico de Formacin Profesional ou atoparse nas condicins de obtelos na data en que remate o prazo de presentacin de instancias. d) Estar en posesin do carn de conducir da clase C-2 antigo ou C+E con BTP actual na data en que remate o prazo de presentacin de instancias. e) Acreditar a aptitude fsica coa presentacin dun certificado mdico no que se faga constar expresamente que o/a aspirante rene as condicins fsicas e sanitarias necesarias e suficientes para a realizacin dos exercicios fsicos que figuran especificados na correspondente proba da oposicin, o que non excluir as comprobacins posteriores do que reflicta o certificado mdico. f) Non estar inhabilitado para o exercicio de funcins pblicas nin separado/a do servizo s administracins pblicas por expediente disciplinario ou resolucin xudicial firme. ACCESO Trala superacin dunha oposicin con probas fsicas. Hai que ter en conta que estas prazas dependen da oferta de cada concello, polo que a informacin sobre as probas selectivas orientativa, xa que pode variar en cada convocatoria. Primeira proba: de carcter obrigatorio e eliminatorio, consistir en contestar por escrito no tempo que determine o Tribunal un test de personalidade dirixido valoracin da capacidade de razoamento e planificacin do/a aspirante, as como dos aspectos da personalidade e actitudes mis adecuadas s funcins que vaia desenvolver. Segunda: de carcter obrigatorio e eliminatorio, que consistir nun recoecemento mdico no que se valorar se os/as aspirantes posen as condicins fsicas mnimas. Para a realizacin desta proba aplicaranse s/s aspirantes as tcnicas mdicas de uso convencional que se estimen oportunas, includa a analtica de sangue e urina. mbalas das probas cualificaranse como apto ou non apto. Terceira proba: de carcter obrigatorio e eliminatorio, que consistir na realizacin das probas fsicas que a seguir se relacionan: a) Gabear unha corda. O/a aspirante deber subir a pulso, por unha corda lisa, altura de 7 m. nun tempo mximo de 13 segundos. b) Salto de lonxitude con carreira. c) Carreira de 1.000 m. d) Proba de equilibrio. Farase o recorrido pasando a p sobre un taboleiro situado a unha altura de 1 m, unha anchura de 11 cm. e unha lonxitude de 5 m, ida e volta e todo o exercicio en 12 segundos de tempo mximo. e) Carreira de velocidade. Consistir en percorrer a distancia de 200 m. cunha carga de 30 kg. f) Natacin. Percorrido de 50 m. en piscina, a estilo libre. Non est permitido agarrarse parede ou s corcheiras, nin tocar cos ps no fondo. Cuarta proba, de carcter terico. Consta de das partes: 1. Relativa aos coecementos de toponimia dos Concellos. Consistir en responder por escrito, nun tempo mximo de 30 minutos, 20 preguntas relativas situacin de edificios singulares, histricos e oficiais, situacin de ras, prazas, lugares, vas de comunicacin, sentidos de circulacin, ros, etc. 2. Esta parte versar sobre coecementos xerais e especficos. Hai que contestar por escrito a tres temas, nun tempo mximo de 120 minutos: un tema da primeira parte do programa (parte xeral) e dous correspondentes segunda parte do programa (parte especfica). Quinta proba, de tipo prctico: ten carcter obrigatorio e eliminatorio. Consistir en efectuar as probas prcticas de rea, auto escada, oxicorte, aparcamento e conducin. Debern ser superadas nos tempos mximos -cando se indique- establecidos para cada unha delas, sendo preciso obter un mnimo de 5 puntos para poder superar a proba dun xeito global. Sexta: de carcter obrigatorio e non eliminatorio.- Consistir en contestar por escrito un cuestionario integrado por 20 preguntas tipo "test" con respostas mltiples, e sendo s unha delas a correcta, nas que o aspirante amose o seu coecemento da lingua galega, nun tempo mximo de vinte minutos, sen axuda de dicionario.
 27. 27. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 27 8. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL 9.1. NA ADMINISTRACIN PBLICA: OPOSICINS Con 18 anos cumpridos e dependendo da ta titulacin acadmica podes acceder a un posto de traballo como funcionario/a nas administracins pblicas (ministerios, comunidades autnomas, deputacins, concellos...) O sistema de acceso polo xeral mediante oposicin ou concurso-oposicin. Convcase unha oferta de prazas para os diferentes postos (administrativo, profesor, carteiro, enfermeiro, bombeiro, conserxe, polica...) e se cumpres os requisitos mnimos podes presentarte aos exames da oposicin, unha vez que realices a matriculacin nos prazos propostos pola administracin. As oposicins son procesos de seleccin que poden constar de varias probas, dependendo do tipo de traballo. Podes atopar informacin nos diferentes diarios oficiais das administracins: Boletn Oficial do Estado (BOE), Diario Oficial de Galicia (DOG) e doutras Comunidades e Provincias. Na convocatoria indcase: - Sistema de seleccin: oposicin, concurso ou concurso-oposicin. - As probas a superar: dependendo da oposicin pode constar de tests psicotcnicos, temas a desenvolver, supostos prcticos, probas fsicas... - Calendario das probas. - Requisitos dos candidatos. - Lugar e data de presentacin das solicitudes. Na oferta de emprego pblico existen cinco tipos de corpos, que corresponden s cinco escalas nas que se require titulacin diferente. CORPO TITULACIN REQUERIDA Grupo A1 Titulacin Universitaria de Grao /Postgrao Licenciado, Arquitecto o Enxeeiro Grupo A2 Titulacin Universitaria de Grao Diplomado, Enxeeiro Tcnico ou Arquitecto Tcnico Grupo B Ttulo de Tcnico Superior (CFGS) Grupo C1 Ttulo de Bacharelato ou Ttulo de Tcnico (CFGM) Grupo C2 Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoria (ESO) Profesionais sen requisito Certificado de escolaridade. Podes atopar mis informacin en: http://www.buscaoposiciones.com/ 9.2. RECOMENDACINS 1- Inscrbete na oficina do Servicio Galego de Colocacin mis prxima ao teu domicilio. 2- Prepara un bo plan de bsqueda de emprego: - Presta atencin aos avisos do INEM, consulta a diario a prensa e revistas especializadas na oferta laboral. - Elabora documentos sinxelos (carta de presentacin, currculum vitae...) e coece os procedementos de seleccin da empresa (entrevistas, test...) - Tamn podes solicitar emprego nas axencias privadas de colocacin. 3- Infrmate das posibilidades de montar a ta propia empresa ou negocio. Asesrate na Direccin Provincial de Traballo, Cmaras de Comercio ou Sindicatos. 4- Mentres tanto, mantente ocupado/a en actividades de formacin relacionadas co traballo ao que aspiras.
 28. 28. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO 28 IES PEDRO FLORIANI Ra PEDRO FLORIANI n 2 36800 REDONDELA (PONTEVEDRA) Tf: 986 40 19 11 Tf/fax: 986 403944 Correo electrnico: [email protected] http://www.edu.xunta.es/centros/iespedrofloriani/ FLORIENTA: http://florienta.blogspot.com.es/