orientación académica e profesional 4º eso

of 35/35
E despois da ESO que? ORIENTACIÓN ACADÉMICA- PROFESIONAL Departamento de Orientación IES Monte Carrasco

Post on 08-Feb-2017

61 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • E despois da ESO que?ORIENTACIN ACADMICA-PROFESIONALDepartamento de OrientacinIES Monte Carrasco

  *

 • Opcins ao remate de 4 de ESO

  *

 • En todo casoNo ensino postobrigatorio:

  Transporte e material escolar non gratuto

  Podemos solicitar becas e axudas ao estudio: libros, transporte, residencias

  *

 • BACHARELATO

  *

 • Acceso ao Bacharelato

  *

 • O BACHARELATO LOMCE: CARACTERSTICASEtapa Postobrigatoria do ensino

  Duracin: 1 e 2, en 4 cursos como mximo

  Obxectivos:

  Formacin xeralFormacin preparatoria para:UniversidadeCiclos Superiores

  *

 • *

 • ESTRUCTURA DO BACHARELATO: 1

  HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAISCIENCIASARTESMATERIAS TRONCAISMATERIAS TRONCAISMATERIAS TRONCAISHUMANIDADES

  FILOSOFALINGUA CASTEL E LITERATURA ILINGUA ESTRANXEIRA ILATN ICIENCIAS SOCIAIS

  FILOSOFALINGUA CASTEL E LITERATURA ILINGUA ESTRANXEIRA I MATEMTICAS APLICADAS S CCSS IFILOSOFALINGUA CASTEL E LITERATURA ILINGUA ESTRANXEIRA I MATEMTICAS IFILOSOFALINGUA CASTEL E LITERATURA ILINGUA ESTRANXEIRA I FUNDAMENTOS DA ARTE I

  MATERIAS TRONCAIS DE OPCIN (Escoller 2) Economa Grego I Historia do Mundo Contemporneo Literatura UniversalBioloxa e Xeoloxa Debuxo Tcnico I Fsica e Qumica Cultura Audiovisual I Historia do Mundo Contemporneo Literatura UniversalOUTRAS MATERIAS ESPECFICAS(Entre 2 e 3) Educacin Fsica (obrigatoria para todos/as) Anlise Musial I Cultura Cientfica Debuxo Artstico I Relixin 2 Lingua Estranxeira I Linguaxe e Prctica Musical Tecnoloxa Industrial I Tecnoloxas da Informacin e da Comunicacin I Volume Outra materia das troncais non cursada polo alumno/a

  MATERIAS DE CONFIGURACIN AUTONMICA

  Lingua Galega e Literatura I (obrigatoria) Antropoloxa Robtica Literaturas Hispnicas

  *

 • ESTRUCTURA DO BACHARELATO: 2

  HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAISCIENCIASARTESMATERIAS TRONCAISMATERIAS TRONCAISMATERIAS TRONCAISHUMANIDADES

  HISTORIA DE ESPAALINGUA CASTEL E LITERATURA IILINGUA ESTRANXEIRA II LATN IICIENCIAS SOCIAIS

  HISTORIA DE ESPAALINGUA CASTEL E LITERATURA IILINGUA ESTRANXEIRA II MATEMTICAS APLICADAS S CCSS IIHISTORIA DE ESPAALINGUA CASTEL E LITERATURA IILINGUA ESTRANXEIRA II MATEMTICAS IIHISTORIA DE ESPAALINGUA CASTEL E LITERATURA IILINGUA ESTRANXEIRA II FUNDAMENTO DA ARTE II

  MATERIAS TRONCAIS DE OPCIN (Escoller 2) Economa da Empresa Grego II Historia da Arte Historia da FilosofaXeografaBioloxa Debuxo Tcnico II Fsica eQumica Xeoloxa Cultura Audiovisual II Artes Escnicas DeseoOUTRAS MATERIAS ESPECFICAS(Entre 2 e 3) Anlise Musial II Ciencias da Terra e do Medioambiente Debuxo Artstico II Relixin 2 Lingua Estranxeira II Fundamentos de Administracin e Xestin Historia da Msica e da Danza Tecnoloxa Industrial II Tecnoloxas da Informacin e da Comunicacin II Imaxe e Son Psicoloxa Tcnicas de Expresin Grfico-Plstica Outra materia das troncais non cursada polo alumno/a

  MATERIAS DE CONFIGURACIN AUTONMICA

  Lingua Galega e Literatura II (obrigatoria) Outras (ver cadro anexo)

  *

 • Materias de libre configuracin autonmica en 2 bacharelato tica e Filosofa do Dereito Filosofa da Ciencia e da Tecnoloxa Mtodos Estatsticos e Numricos Xeografa e Historia de Galicia Patrimonio Artstico e Cultural de Galicia Literatura Galega do sculo XX e da Actualidade Electrotecnia

  Todas estas materias de 2 teen unha carga horaria de 2 perodos lectivos semanais

  *

 • Itinerarios de bacharelatoCada centro pode ofertar unhas materiasou outras incluso propias do centro, por iso fundamental que se consulten os itinerarios de bacharelato de cada centro, pois pode haber variacins importantes entre uns centros e outros.

  *

 • Avaliacin e promocin no Bacharelato

  Mximo, 4 cursos escolarizado no Bacharelato.Cada curso, s pode repetirse unha vez (excepcionalmente 2, con informe do equipo docente)Pasar de 1 a 2 de Bacharelato, o alumnado que aprobetodas as materias de 1 ou suspenda 2 como mximo.Materias de continuidade.

  *

 • TTULO DE BACHARELAprobar todas as materias do bacharelato

  *

 • Avaliacin final de BacharelatoNecesaria unicamente para o alumnado que queira acceder a

  estudios universitarios

  *

 • Avaliacin final de BacharelatoPoder acceder proba final de Bacharelato, aquel alumnado que aprobe todas as materias de Bacharelato.Considrase superada a proba final de Bacharelato, cunha cualificacin igual ou superior a 5.

  O alumnado pode presentarse proba cantas veces queira, para superala ou para subir nota.

  *

 • Avaliacin final de Bacharelato:materias da probaCadro elaborado por Monica Diz, en https://monicadizorienta.blogspot.com.es

  *

 • Cualificacin de acceso aestudios universitarios

  *

 • TTULO DE BACHAREL:a que d accesoProba especfica

  *

 • SOLICITUDE DE PRAZANO BACHARELATO

  *

 • A FORMACIN PROFESIONAL

  *

 • *

 • Como se accede a un Ciclo Profesional BsicoCumprir todos os seguintes requisitos: Ter 15 anos e non superar os 17 Ter cursado 3 de ESO ou excepcionalmente, 2 de ESO Ser propostos polo equipo docente

  Cando existan prazas, poden completarse con persoas que superen os 17 anos

  *

 • Caractersticas dun Ciclo Profesional BsicoDURACIN: 2 cursos completos, mximo 4 anos

  AVALIACIN: Cada mdulo pode repetirse unha sola vez, como mximo 2 convocatorias anuais de avalacin

  TTULO: Ttulo Profesional Bsico

  D acceso a Ciclos de Grao Medio

  *

 • Caractersticas dun Ciclo Profesional Bsico

  TTULO: Ttulo Profesional Bsico

  Ata a entrada en vigor do Pacto de Estado social e poltico pola educacin, o alumnado que obtea un Ttulo de Formacin Profesional Bsica, poder obter o Ttulo de Graduado en ESO, sempre que o equipo docente considere que o alumno/a ten acadados os obxectivos da ESO e as competencias correspondentes.

  *

 • Mdulos dun Ciclo Profesional Bsico Comunicacin e Sociedade I e II Lingua Galega Lingua Castel Lingua Estranxeira Ciencias Sociais

  Ciencias Aplicadas I e II Matemticas aplicadas Ciencias aplicadas

  Formacin en Centros de Traballo

  *

 • Como se accede aoGrao Medio Ttulo de Graduado en ESO, por calquera das opcins. Proba de acceso (17 anos ou mis) Ttulo de Bacharel Grao Profesional Bsico Ttulo de Tcnico Ttulo de Tcnico Superior Curso de acceso

  *

 • Proba de acceso aCiclos de Grao Medio2017

  Requisitos

  *

 • Proba de acceso aCiclos de Grao Medio2017 Inscricin: 13 ao 23 de marzo de 2017

  Celebracin da proba: 31 de maio

  Calendario

  *

 • Caractersticas dos Ciclos de Grao MedioEn xeral, 2 cursos acadmicos1 trimestre de prcticasAs materias denomnanse mdulos

  *

 • Titulacin no Grao Medio

  *

 • Solicitude de prazanun CF de Grao Medio

  *

 • Como se accede ao Grao Superior Ttulo de Bacharelato. Ttulo de Tcnico. Ttulo universitario Ttulo de Tcnico Superior Proba de acceso (19 anos ou mis)

  *

 • OPCINS SE REMATAMOS A ESO SEN TTULO Educacin de Adultos (18 anos ou mis) Ciclo Bsico de FP (se quedan prazas) Proba Libre para a obtencin do ttulo de

  Graduado en ESO (18 anos ou mis) Proba acceso a Ciclos de Grao Medio (17 anos ou mis)

  *

 • SE NECESITAS MAIS INFORMACIN Pregunta orientadora

  Consulta o blog do departamento de orientacin

  Consulta o curso da Aula Virtual:

  Departamento de Orientacin / Orientacin acadmica e profesional / 4 ESO

  *

 • GRAZAS POLA VOSA ATENCIN

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *