opis 1.informacije o identitetu investicijskog fonda

Click here to load reader

Post on 16-Oct-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

punu i skraenu firmu, adresu sjedišta: Zatvoreni investicijski fond "CROBIH
FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra
Krešimira IV bb
broj telefona i telefaksa: ZIF "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul.
Kralja Petra Krešimira IV bb; 036/328-
687; 036-328-677
ime i prezime direktora Fonda; Tonka Kozari
ime i prezime predsjednika i lanova nadzornog odbora Fonda; Igor Bevanda predsjednik, Josip Tolo i
Tereza Glibi lanovi
ime i prezime lanova odbora za reviziju; Ivica Glamuzina predsjednik, eljko
avar i Ivanka Gali lanovi
firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III,
Sarajevo
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja
od Bosne bb, Sarajevo
punu i skraenu firmu, adresu sjedišta: Društvo za upravljanje fondovima
"HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o.
d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira
IV bb, 036/328-687; 036/328-677;
web:
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva 03-08-57 od 31.08.2000. godine
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: 05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine
imena i prezimena lanova uprave Društva: Ante Kolobari i Dragan Knezovi
imena i prezimena predsjednika i lanova nadzornog odbora Društva; Martin Leberle predsjednik, Dino
Aganovi i Zvonimir Curi lanovi
imena i prezimena lanova odbora za reviziju;
firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III,
Sarajevo
OPI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2014. godine
PRILOG 2
papira
1 2 3 4 5 6
(5/4*100) 7 8 9 (5*8) 10 11 12 13 14
Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH
1 BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 63.457.358 241.876 0,3812 15,1840 19,6989 4.764.691,14 16,4095 Trišna cijena 1,4095 409.264,19 Cjenovne oscilacije na SASE - rok usaglašavanja 31.12.2014.
2 BIHAKA PIVOVARA D.D. BIHA BIPVR 2.422.303 27.700 1,1435 8,5616 8,5000 235.450,00 0,8109 Trišna cijena 0 0,00
3 BITUMENKA DD SARAJEVO BITMR 714.977 9.862 1,3793 2,0000 1,9900 19.625,38 0,0676 Procjene 0 0,00
4 BOR BANKA DD SARAJEVO BORBN 76.936 12.400 16,1173 60,0000 40,4000 500.960,00 1,7253 Trišna cijena 0 0,00
5 UTTP BORAŠNICA DD KONJIC BRSNRK2 237.280 36.860 15,5344 2,0000 0,5000 18.430,00 0,0635 Procjene 0 0,00
6 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR 7.596.256 50.883 0,6698 10,3902 9,5835 487.637,23 1,6794 Trišna cijena 0 0,00
7 CESTE DD MOSTAR CSTMR 939.246 6.088 0,6482 10,0000 10,0000 60.880,00 0,2097 Procjene 0 0,00
8 DOBRINJA DD ILIDA DBRNRK2 55.610 4.192 7,5382 45,0000 37,0000 155.104,00 0,5342 Procjene 0 0,00
9 TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO DCNSR 327.926 17.308 5,2780 45,0168 24,0000 415.392,00 1,4306 Procjene 0 0,00
10 TIP DEKORATIVA DD PROZOR DEKOR 292.876 20.414 6,9702 2,0000 2,0000 40.828,00 0,1406 Procjene 0 0,00
11 ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO EDVIRK1 286.889 10.350 3,6077 2,5365 11,0000 113.850,00 0,3921 Procjene 0 0,00
12 EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA EINTR 15.359 1.009 6,5694 30,0000 30,0000 30.270,00 0,1042 Procjene 0 0,00
13 ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISR 17.657.682 409.787 2,3207 4,9400 2,0233 829.122,04 2,8555 Trišna cijena 0 0,00
14 ENKER DD TEŠANJ ENKTRK2 590.641 7.384 1,2502 7,9900 4,5000 33.228,00 0,1144 Trišna cijena 0 0,00
15 ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENPSR 5.492.922 8.750 0,1593 11,8831 10,0000 87.500,00 0,3013 Trišna cijena 0 0,00
16 FDM D.D. FDHMRK3 221.375 4.134 1,8674 10,0000 10,0000 41.340,00 0,1424 Procjene 0 0,00
17 FDS DD SARAJEVO FDSSR 1.281.712 19.476 1,5195 89,9378 42,0000 817.992,00 2,8171 Trišna cijena 0 0,00
18 GP PUT DD SARAJEVO GPUTR 1.678.896 40.524 2,4137 6,7200 7,9800 323.381,52 1,1137 Procjene 0 0,00
19 GRANIT DD JABLANICA GRNJR 114.827 3.508 3,0550 1,0001 10,0000 35.080,00 0,1208 Procjene 0 0,00
20 HIDROGRADNJA DD SARAJEVO HDGSR 5.658.741 15.602 0,2757 3,7053 1,0000 15.602,00 0,0537 Trišna cijena 0 0,00
21 ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR HRBFRK2 2.851.523 1.702 0,0597 5,0959 4,8500 8.254,70 0,0284 Trišna cijena 0 0,00
22 HOTELI ILIDA D.D. HTILRK2 394.138 7.867 1,9960 35,0000 48,0000 377.616,00 1,3005 Trišna cijena 0 0,00
23 JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 31.586.325 414.498 1,3123 11,0945 6,6800 2.768.846,64 9,5359 Trišna cijena 0 0,00
24 IKB DD ZENICA IKBZRK2 421.318 9.951 2,3619 75,5767 59,5000 592.084,50 2,0391 Trišna cijena 0 0,00
25 IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO IRISRK1 470.423 13.126 2,7903 5,2584 7,0000 91.882,00 0,3164 Trišna cijena 0 0,00
26 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR JPEMR 7.361.660 105.134 1,4281 57,8285 31,0000 3.259.154,00 11,2245 Trišna cijena 0 0,00
27 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO JPESR 30.354.369 182.354 0,6008 30,5860 19,0000 3.464.726,00 11,9324 Trišna cijena 0 0,00
28 MEDIKOMERC DD SARAJEVO MKOMRK1 158.561 6.585 4,1530 6,1055 5,0000 32.925,00 0,1134 Procjene 0 0,00
29 MLIN I PEKARA D.D. LJUBAE - TUZLA MLHRRK3 330.888 9.422 2,8475 17,0000 0,5000 4.711,00 0,0162 Procjene 0 0,00
30 ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO NPRFRK2 4.076.253 192.000 4,7102 2,0749 1,5000 288.000,00 0,9919 Trišna cijena 0 0,00
31 PIVARA TUZLA DD PITZRK1 1.400.376 27.638 1,9736 11,0000 5,5000 152.009,00 0,5235 Trišna cijena 0 0,00
32 PROJEKTANT DD MOSTAR PROMRK1 38.432 6.358 16,5435 40,0000 40,0000 254.320,00 0,8759 Procjene 0 0,00
33 RUDNICI BOKSITA JAJCE DD JAJCE RBKJRK2 186.321 17.478 9,3806 4,3000 1,0000 17.478,00 0,0602 Procjene 0 0,00
34 RIBA NERETVA DD KONJIC RIBNR 50.520 3.179 6,2926 12,0000 12,0000 38.148,00 0,1314 Procjene 0 0,00
35 RMU BANOVII DD BANOVII RMUBR 693.880 3.532 0,5090 33,8618 30,0000 105.960,00 0,3649 Procjene 0 0,00
36 RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA RSTTR 1.519.152 3.286 0,2163 9,0000 5,1700 16.988,62 0,0585 Procjene 0 0,00
37 SOLANA DD TUZLA SOLTRK3 506.279 3.584 0,7079 14,0000 19,1500 68.633,60 0,2364 Trišna cijena 0 0,00
38 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO SOSOR 4.634.633 23.373 0,5043 8,4122 5,7902 135.334,34 0,4661 Trišna cijena 0 0,00
39 ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO SPKMR 2.796.050 66.228 2,3686 2,5030 1,2200 80.798,16 0,2783 Trišna cijena 0 0,00
40 SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO SRPVRK1 2.105.902 13.407 0,6366 13,9800 5,4000 72.397,80 0,2493 Trišna cijena 0 0,00
41 IP SVJETLOST DD SARAJEVO SVIPR 890.633 43.431 4,8764 6,6466 1,2000 52.117,20 0,1795 Procjene 0 0,00
42 SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO SVKOR 16.926 518 3,0604 352,6062 464,0000 240.352,00 0,8278 Trišna cijena 0 0,00
43 TGA DD STOLAC TGASRK2 111.050 10.230 9,2121 8,5000 8,5000 86.955,00 0,2995 Procjene 0 0,00
44 TMK DD KONJIC TMKOR 816.776 106.085 12,9883 0,1000 0,1000 10.608,50 0,0365 Procjene 0 0,00
45 UNIS KOVINA DD VISOKO UKVNR 637.479 49.629 7,7852 2,9900 0,5000 24.814,50 0,0855 Procjene 0 0,00
46 UNEVIT DD KONJIC UNEVR 363.268 37.475 10,3161 1,6364 2,0000 74.950,00 0,2581 Procjene 0 0,00
47 MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj UNFTRK2 544.616 9.570 1,7572 15,4729 11,0100 105.365,70 0,3629 Trišna cijena 0 0,00
48 VELMOS COPMANY DD MOSTAR VELMRK1 2.299.921 101.338 4,4062 1,9900 3,0000 304.014,00 1,0470 Procjene 0 0,00
49 MOJA BANKA D.D. SARAJEVO VLDBR 597.798 130 0,0217 78,7462 38,0000 4.940,00 0,0170 Procjene 0 0,00
50 VRANICA D.D. SARAJEVO VNCARK1 223.973 2.793 1,2470 20,9678 11,0000 30.723,00 0,1058 Procjene 0 0,00
51 VINARIJA ITLUK DD VNRCR 61.268 8.612 14,0563 30,0000 8,5000 73.202,00 0,2521 Procjene 0 0,00
52 GP GP SARAJEVO ZGPSR 1.737.914 62.219 3,5801 7,8000 2,3200 144.348,08 0,4971 Trišna cijena 0 0,00
53 ITOPROMET DD MOSTAR ZTPMR 982.869 72.049 7,3305 3,6000 0,0000 0,00 0,0000 Procjene 0 0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH 22.009.020,65
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS
54 TELEKOM SRPSKE TLKMRA 491.383.755 875.073 0,1781 1,0578 1,6104 1.409.217,56 4,8533 Trišna cijena 0 0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS 1.409.217,56 0,00
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu
55 TELEKOM AUSTRIA AG ATELR 443.000.000 17.000 0,0038 10,8487 13,9600 237.320,00 0,8173 0 0,00
56 DEUTSCHE TELEKOM AG DTELR 4.451.175.103 11.000 0,0002 16,8100 23,4700 258.170,00 0,8891 0 0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu 495.490,00 0,00
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH
57 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1A 45.747.789 501.146 1,0955 0,4545 0,7815 391.645,60 1,3488 0 0,00
58 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1B 39.807.147 567.990 1,4269 0,3590 0,7406 420.653,39 1,4487 0 0,00
59 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1C 34.986.086 753.189 2,1528 0,3486 0,7300 549.827,97 1,8936 0 0,00
60 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D 34.986.086 614.147 1,7554 0,4676 0,7100 436.044,37 1,5017 0 0,00
61 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1E 35.138.540 626.040 1,7816 0,3677 0,6887 431.153,75 1,4849 0 0,00
62 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKP 50.739.958 33.239 0,0655 0,8696 0,9900 32.906,61 0,1133 0 0,00
63 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKR 89.649.900 118.298 0,1320 0,8896 0,9800 115.932,04 0,3993 0 0,00
64 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKV 19.863.669 5.882 0,0296 0,9185 0,9945 5.849,65 0,0201 0 0,00
65 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKA 1.039 125 12,0308 100,5170 100,5170 12.564,63 0,0433 0 0,00
66 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKB 1.039 125 12,0308 100,5170 100,5170 12.564,63 0,0433 0 0,00
67 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKC 1.039 125 12,0308 100,5170 100,5170 12.564,63 0,0433 0 0,00
68 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKD 1.033 125 12,1007 100,5169 100,5169 12.564,61 0,0433 0 0,00
69 OPINA HADII OPCHKD 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
70 OPINA HADII OPCHKE 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
71 OPINA HADII OPCHKF 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
72 OPINA HADII OPCHKG 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
73 OPINA HADII OPCHKH 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
74 OPINA HADII OPCHKI 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
75 OPINA HADII OPCHKJ 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
76 OPINA HADII OPCHKK 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
77 OPINA HADII OPCHKL 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
78 OPINA HADII OPCHKM 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
79 OPINA HADII OPCHKN 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
80 OPINA HADII OPCHKO 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
81 OPINA HADII OPCHKP 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
82 OPINA HADII OPCHKR 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
83 OPINA HADII OPCHKS 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
84 OPINA HADII OPCHKT 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
85 OPINA HADII OPCHKU 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00
86 OPINA CAZIN ("dravno vlasništvo") OPCZKE 1.000 80 8,0000 100,4588 100,1093 8.008,74 0,0276 0 0,00
87 OPINA CAZIN ("dravno vlasništvo") OPCZKF 1.000 80 8,0000 100,4614 100,1119 8.008,95 0,0276 0 0,00
88 OPINA CAZIN ("dravno vlasništvo") OPCZKG 1.000 80 8,0000 100,4728 100,2106 8.016,85 0,0276 0 0,00
89 OPINA CAZIN ("dravno vlasništvo") OPCZKH 1.000 80 8,0000 100,4741 100,2120 8.016,96 0,0276 0 0,00
90 OPINA CAZIN ("dravno vlasništvo") OPCZKI 1.000 80 8,0000 100,4848 100,3100 8.024,80 0,0276 0 0,00
91 OPINA CAZIN ("dravno vlasništvo") OPCZKJ 1.000 80 8,0000 100,4856 100,3109 8.024,87 0,0276 0 0,00
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH 2.567.467,40 0,00
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS
92 RS IZMIRENJE RATNE ŠTETE 7 RSRSOG 21.818.286 50.000 0,2292 0,4729 0,6494 32.470,00 0,1118 0 0,00
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS 32.470,00 0,00
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH
93 OIF LILIUM BALANCED ILMFI 326.106 29.973 9,1911 8,6430 9,0691 271.825,85 0,9362 0 0,00
94 OIF LILIUM CASH ILNOI 98.300 4.978 5,0638 10,0767 10,5118 52.324,06 0,1802 0 0,00
95 OIF MIKROFIN PLUS BANJA LUKA JPM4I 24.717 165 0,6689 151,2204 152,0398 25.135,46 0,0866 0 0,00
96 OIF LILIUM GLOBAL MFGLI 1.207.131 70.437 5,8351 2,2512 2,2217 156.490,62 0,5390 0 0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH 505.775,99 0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA: 27.019.441,60
Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR
Registarski broj fonda: ZJP-031-07
Matini broj društva za upravljanje:1-10288
JIB društva za upravljanje: 4227003080004
JIB investicionog fonda:4227012580001
Obaveze po
osnovu ulaganja
DUF-u Ostale UKUPNO
1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 16 (7-15) 17 18(16/17)
1.1.2014 1.415.006,24 27.980.081,30 458.446,87 0,00 29.853.534,41 404,41 18.070,59 51.939,64 0,00 70.414,64 29.783.119,77 3.053.478 9,75
2.1.2014 1.415.006,24 27.969.575,89 458.670,23 0,00 29.843.252,36 404,41 18.070,59 51.939,64 0,00 70.414,64 29.772.837,72 3.053.478 9,75
3.1.2014 1.467.469,55 27.976.058,17 403.113,59 0,00 29.846.641,31 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.779.538,61 3.053.478 9,75
4.1.2014 1.467.469,55 27.976.034,78 403.336,95 0,00 29.846.841,28 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.779.738,58 3.053.478 9,75
5.1.2014 1.467.469,55 27.976.003,80 403.560,31 0,00 29.847.033,66 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.779.930,96 3.053.478 9,75
6.1.2014 1.467.469,55 27.971.100,23 403.783,67 0,00 29.842.353,45 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.775.250,75 3.053.478 9,75
7.1.2014 1.467.469,55 27.942.220,16 404.007,03 0,00 29.813.696,74 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.746.594,04 3.053.478 9,74
8.1.2014 1.468.219,55 28.227.072,05 303.812,46 0,00 29.999.104,06 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.932.001,36 3.053.478 9,80
9.1.2014 1.468.219,55 27.936.568,30 304.052,23 0,00 29.708.840,08 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.641.737,38 3.053.478 9,71
10.1.2014 1.468.219,55 27.958.135,33 304.292,00 0,00 29.730.646,88 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.663.544,18 3.053.478 9,71
11.1.2014 1.468.219,55 27.958.111,04 304.531,77 0,00 29.730.862,36 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.663.759,66 3.053.478 9,71
12.1.2014 1.468.219,55 27.958.086,74 304.771,54 0,00 29.731.077,83 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.663.975,13 3.053.478 9,71
13.1.2014 1.468.219,55 27.841.200,13 305.011,31 0,00 29.614.430,99 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.547.328,29 3.053.478 9,68
14.1.2014 1.468.219,55 27.818.062,79 305.251,08 0,00 29.591.533,42 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.524.430,72 3.053.478 9,67
15.1.2014 1.468.194,42 27.817.332,54 305.490,85 0,00 29.591.017,81 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.523.940,24 3.053.478 9,67
16.1.2014 1.468.194,42 27.837.155,43 305.730,62 0,00 29.611.080,47 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.544.002,90 3.053.478 9,68
17.1.2014 1.468.194,42 27.903.063,17 305.970,39 0,00 29.677.227,98 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.610.150,41 3.053.478 9,70
18.1.2014 1.468.194,42 27.903.039,38 306.210,16 0,00 29.677.443,96 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.610.366,39 3.053.478 9,70
19.1.2014 1.468.194,42 27.895.005,61 314.437,93 0,00 29.677.637,96 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.610.560,39 3.053.478 9,70
20.1.2014 1.468.194,42 27.883.137,62 314.676,39 0,00 29.666.008,43 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.597.888,04 3.053.478 9,69
21.1.2014 1.468.194,42 27.832.543,72 314.914,85 0,00 29.615.652,99 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.547.532,60 3.053.478 9,68
22.1.2014 1.468.194,42 27.641.669,10 315.153,31 0,00 29.425.016,83 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.356.896,44 3.053.478 9,61
23.1.2014 1.550.154,59 27.758.661,32 233.431,60 0,00 29.542.247,51 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.474.127,12 3.053.478 9,65
24.1.2014 1.560.074,59 27.832.741,09 223.750,06 0,00 29.616.565,74 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.548.445,35 3.053.478 9,68
25.1.2014 1.560.074,59 27.832.709,82 223.988,52 0,00 29.616.772,93 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.548.652,54 3.053.478 9,68
26.1.2014 1.560.074,59 27.832.685,61 224.226,98 0,00 29.616.987,18 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.548.866,79 3.053.478 9,68
27.1.2014 1.560.074,59 27.811.525,48 224.465,44 0,00 29.596.065,51 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.527.945,12 3.053.478 9,67
28.1.2014 1.560.074,59 27.770.820,16 224.703,90 0,00 29.555.598,65 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.487.478,26 3.053.478 9,66
29.1.2014 1.559.024,27 27.727.739,67 224.942,36 0,00 29.511.706,30 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.444.628,73 3.053.478 9,64
30.1.2014 1.559.024,27 27.696.441,71 225.180,82 0,00 29.480.646,80 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.413.569,23 3.053.478 9,63
31.1.2014 1.559.009,27 27.676.728,72 225.419,37 0,00 29.461.157,36 1.212,14 20.446,66 54.009,78 0,00 75.668,58 29.385.488,78 3.053.478 9,62
Prosjek 1.490.904,44 27.875.526,16 309.010,79 0,00 29.675.441,39 65,19 15.810,87 52.006,42 0,00 67.882,48 29.607.558,92 3.053.478 9,70
JIB društva za upravljanje: 4227003080004
JIB investicionog fonda:4227012580001
Registarski broj fonda: ZJP-031-07
Matini broj društva za upravljanje:1-10288
IZVJEŠTAJ O OBRAUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2014 DO 30.9.2014
IMOVINA FONDA OBAVEZE FONDA
7.3.2014 1.492.947,79 26.563.562,66 233.693,14 0,00 28.290.203,59 0,00 29.051,62 151.394,28 0,00 180.445,90 28.109.757,69 3.053.478 9,21
8.3.2014 1.492.947,79 26.563.541,92 233.931,60 0,00 28.290.421,31 0,00 29.051,62 151.394,28 0,00 180.445,90 28.109.975,41 3.053.478 9,21
9.3.2014 1.492.947,79 26.563.518,20 234.170,06 0,00 28.290.636,05 0,00 29.051,62 151.394,28 0,00 180.445,90 28.110.190,15 3.053.478 9,21
10.3.2014 1.492.947,79 26.691.815,06 234.408,52 0,00 28.419.171,37 47.658,05 29.051,62 151.394,28 0,00 228.103,95 28.191.067,42 3.053.478 9,23
11.3.2014 1.492.947,79 26.791.956,65 234.646,98 0,00 28.519.551,42 47.658,05 29.051,62 151.394,28 0,00 228.103,95 28.291.447,47 3.053.478 9,27
12.3.2014 1.492.947,79 26.808.296,98 291.244,63 0,00 28.592.489,40 48.030,23 29.051,62 151.394,28 0,00 228.476,13 28.364.013,27 3.053.478 9,29
13.3.2014 1.451.789,74 26.798.148,85 284.982,26 0,00 28.534.920,85 372,18 29.051,62 151.394,28 0,00 180.818,08 28.354.102,77 3.053.478 9,29
14.3.2014 1.450.289,74 26.736.345,97 285.219,89 0,00 28.471.855,60 372,18 27.551,62 151.394,28 0,00 179.318,08 28.292.537,52 3.053.478 9,27
15.3.2014 1.450.289,74 26.736.322,82 285.457,52 0,00 28.472.070,08 372,18 27.551,62 151.394,28 0,00 179.318,08 28.292.752,00 3.053.478 9,27
16.3.2014 1.450.289,74 26.736.295,09 285.695,15 0,00 28.472.279,98 372,18 27.551,62 151.394,28 0,00 179.318,08 28.292.961,90 3.053.478 9,27
17.3.2014 1.501.229,14 26.641.408,59 234.596,69 0,00 28.377.234,42 0,00 27.527,11 151.394,28 0,00 178.921,39 28.198.313,03 3.053.478 9,23
18.3.2014 1.498.602,01 26.778.273,45 234.834,32 0,00 28.511.709,78 0,00 24.900,73 151.394,28 0,00 176.295,01 28.335.414,77 3.053.478 9,28
19.3.2014 1.498.179,11 26.770.338,14 235.071,95 0,00 28.503.589,20 0,00 24.900,73 150.971,88 0,00 175.872,61 28.327.716,59 3.053.478 9,28
20.3.2014 1.497.891,26 26.806.122,95 235.309,58 0,00 28.539.323,79 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.363.736,78 3.053.478 9,29
21.3.2014 1.495.494,12 26.754.662,37 235.547,21 0,00 28.485.703,70 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.310.116,69 3.053.478 9,27
22.3.2014 1.495.494,12 26.754.640,11 235.784,84 0,00 28.485.919,07 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.310.332,06 3.053.478 9,27
23.3.2014 1.495.494,12 26.754.615,39 236.022,47 0,00 28.486.131,98 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.310.544,97 3.053.478 9,27
24.3.2014 1.495.494,12 26.809.507,31 236.260,10 0,00 28.541.261,53 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 28.365.674,52 3.053.478 9,29
25.3.2014 1.495.494,12 27.657.517,45 236.497,73 0,00 29.389.509,30 0,00 24.900,73 150.686,28 0,00 175.587,01 29.213.922,29 3.053.478 9,57
26.3.2014 1.483.038,80 27.064.975,71 236.735,36 0,00 28.784.749,87 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.620.562,86 3.053.478 9,37
27.3.2014 1.483.038,80 26.969.874,86 236.972,99 0,00 28.689.886,65 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.525.699,64 3.053.478 9,34
28.3.2014 1.483.038,80 26.914.365,88 237.210,62 0,00 28.634.615,30 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.470.428,29 3.053.478 9,32
29.3.2014 1.483.038,80 26.914.341,15 237.448,25 0,00 28.634.828,20 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.470.641,19 3.053.478 9,32
30.3.2014 1.483.038,80 26.914.318,91 237.685,88 0,00 28.635.043,59 0,00 13.500,73 150.686,28 0,00 164.187,01 28.470.856,58 3.053.478 9,32
31.3.2014 1.490.486,77 26.693.924,64 235.961,63 0,00 28.420.373,04 0,00 18.811,37 152.756,42 0,00 171.567,79 28.248.805,25 3.053.478 9,25
Prosjek 1.495.778,93 26.772.617,98 243.307,76 0,00 28.511.704,67 8.769,25 25.579,37 151.173,37 0,00 185.521,99 28.326.182,67 3.053.478 9,28
1.4.2014 1.487.574,49 26.731.480,47 236.198,83 0,00 28.455.253,79 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.240.451,81 3.053.478 9,25
2.4.2014 1.487.574,49 26.678.108,78 236.436,03 0,00 28.402.119,30 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.187.317,32 3.053.478 9,23
3.4.2014 1.487.574,49 26.713.183,59 256.673,23 0,00 28.457.431,31 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.242.484,33 3.053.478 9,25
4.4.2014 1.487.574,49 26.817.448,94 256.910,43 0,00 28.561.933,86 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.346.986,88 3.053.478 9,28
5.4.2014 1.487.574,49 26.817.428,18 257.147,63 0,00 28.562.150,30 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.347.203,32 3.053.478 9,28
6.4.2014 1.487.574,49 26.817.403,91 257.384,83 0,00 28.562.363,23 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.347.416,25 3.053.478 9,28
7.4.2014 1.487.574,49 26.906.653,51 257.622,03 0,00 28.651.850,03 145,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.946,98 28.436.903,05 3.053.478 9,31
8.4.2014 1.507.429,49 26.872.211,85 237.859,23 0,00 28.617.500,57 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.402.698,59 3.053.478 9,30
9.4.2014 1.507.429,49 26.934.649,42 238.096,43 0,00 28.680.175,34 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.465.373,36 3.053.478 9,32
10.4.2014 1.507.429,49 26.934.810,11 238.333,63 0,00 28.680.573,23 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.465.771,25 3.053.478 9,32
11.4.2014 1.507.429,49 26.892.318,11 238.570,83 0,00 28.638.318,43 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.423.516,45 3.053.478 9,31
12.4.2014 1.507.429,49 26.892.296,87 238.808,03 0,00 28.638.534,39 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.423.732,41 3.053.478 9,31
13.4.2014 1.507.429,49 26.892.273,06 239.045,23 0,00 28.638.747,78 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.423.945,80 3.053.478 9,31
14.4.2014 1.507.429,49 26.922.175,12 239.282,43 0,00 28.668.887,04 0,00 15.903,84 198.898,14 0,00 214.801,98 28.454.085,06 3.053.478 9,32
15.4.2014 1.505.041,42 26.908.268,31 239.519,63 0,00 28.652.829,36 0,00 15.877,04 198.898,14 0,00 214.775,18 28.438.054,18 3.053.478 9,31
16.4.2014 1.505.041,42 26.904.686,95 239.756,83 0,00 28.649.485,20 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.426.543,26 3.053.478 9,31
17.4.2014 1.505.041,42 26.826.461,35 239.994,03 0,00 28.571.496,80 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.348.554,86 3.053.478 9,28
18.4.2014 1.505.041,42 26.863.473,40 240.231,23 0,00 28.608.746,05 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.385.804,11 3.053.478 9,30
19.4.2014 1.505.041,42 26.863.454,94 240.468,43 0,00 28.608.964,79 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.386.022,85 3.053.478 9,30
20.4.2014 1.505.041,42 26.863.426,54 240.705,63 0,00 28.609.173,59 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.386.231,65 3.053.478 9,30
21.4.2014 1.505.041,42 26.863.403,18 240.942,83 0,00 28.609.387,43 8.166,76 15.877,04 198.898,14 0,00 222.941,94 28.386.445,49 3.053.478 9,30
22.4.2014 1.487.929,04 27.018.538,48 241.180,03 0,00 28.747.647,55 0,00 6.931,92 198.898,14 0,00 205.830,06 28.541.817,49 3.053.478 9,35
23.4.2014 1.515.209,04 26.994.327,76 243.473,27 0,00 28.753.010,07 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.547.140,39 3.053.478 9,35
24.4.2014 1.515.209,04 26.989.932,64 243.710,47 0,00 28.748.852,15 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.542.982,47 3.053.478 9,35
25.4.2014 1.515.209,04 27.054.400,41 243.947,67 0,00 28.813.557,12 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.607.687,44 3.053.478 9,37
26.4.2014 1.515.209,04 27.054.376,05 244.184,87 0,00 28.813.769,96 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.607.900,28 3.053.478 9,37
27.4.2014 1.515.209,04 27.054.347,65 244.422,07 0,00 28.813.978,76 39,62 6.931,92 198.898,14 0,00 205.869,68 28.608.109,08 3.053.478 9,37
28.4.2014 1.517.225,46 27.073.816,82 253.103,23 0,00 28.844.145,51 76,13 6.931,92 198.898,14 0,00 205.906,19 28.638.239,32 3.053.478 9,38
29.4.2014 1.515.797,58 26.816.604,77 253.340,43 0,00 28.585.742,78 76,13 6.931,92 198.898,14 0,00 205.906,19 28.379.836,59 3.053.478 9,29
30.4.2014 1.515.787,58 26.749.777,12 253.577,72 0,00 28.519.142,42 76,13 12.241,05 200.968,28 0,00 213.285,46 28.305.856,96 3.053.478 9,27
Prosjek 1.503.770,09 26.890.724,61 244.364,24 0,00 28.638.858,94 1.671,74 13.382,98 198.967,14 0,00 214.021,86 28.424.837,08 3.053.478 9,31
1.5.2014 1.515.787,58 26.749.745,73 253.814,92 0,00 28.519.348,23 76,13 12.241,05 247.197,10 0,00 259.514,28 28.259.833,95 3.053.478 9,26
2.5.2014 1.515.787,58 26.751.818,84 254.052,12 0,00 28.521.658,54 76,13 12.241,05 247.197,10 0,00 259.514,28 28.262.144,26 3.053.478 9,26
3.5.2014 1.515.787,58 26.751.793,99 254.289,32 0,00 28.521.870,89 76,13 12.241,05 247.197,10 0,00 259.514,28 28.262.356,61 3.053.478 9,26
4.5.2014 1.515.787,58 26.751.741,45 254.526,52 0,00 28.522.055,55 76,13 12.241,05 247.197,10 0,00 259.514,28 28.262.541,27 3.053.478 9,26
5.5.2014 1.523.299,17 26.964.549,87 244.263,72 0,00 28.732.112,76 0,00 9.871,72 247.197,10 0,00 257.068,82 28.475.043,94 3.053.478 9,33
6.5.2014 1.523.299,17 26.937.432,36 244.500,92 0,00 28.705.232,45 0,00 9.871,72 247.197,10 0,00 257.068,82 28.448.163,63 3.053.478 9,32
7.5.2014 1.523.299,17 26.605.613,35 244.738,12 0,00 28.373.650,64 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.106.912,22 3.053.478 9,20
8.5.2014 1.523.299,17 26.695.990,06 665.988,12 0,00 28.885.277,35 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.618.538,93 3.053.478 9,37
9.5.2014 1.523.299,17 26.680.335,01 666.225,32 0,00 28.869.859,50 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.603.121,08 3.053.478 9,37
10.5.2014 1.523.299,17 26.680.310,65 666.462,52 0,00 28.870.072,34 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.603.333,92 3.053.478 9,37
11.5.2014 1.523.299,17 26.666.888,47 680.099,75 0,00 28.870.287,39 9.669,60 9.871,72 247.197,10 0,00 266.738,42 28.603.548,97 3.053.478 9,37
12.5.2014 1.527.029,57 26.719.761,06 666.934,75 0,00 28.913.725,38…