izvješće o radu dz vk - dopis · (izvjestitelj.l.Živković,dipl.iur., p.kulić,ravnatelj d.z....

Click here to load reader

Post on 22-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo KLASA: 510-01/15-01/03 URBROJ: 2196/1-08-15-1 Vinkovci, 20. svibnja 2015.

  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

  Predmet: Plan rada Županijske skupštine - Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Vinkovci u 2014. godini, dostavlja se

  Sukladno Planu rada Županijske skupštine u prilogu dopisa dostavljamo Izvješće o radu i

  poslovanju Doma zdravlja Vinkovci u 2014. godini. Molimo da predmetno Izvješće uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. S poštovanjem.

  PROČELNICA Blanka Pripužić, dipl.iur.

 • 1

  “DOM ZDRAVLJA VINKOVCI” V I N K O V C I Vinkovci, 01- 499/ 2015. Temeljem članka 19. Statuta “Doma zdravlja Vinkovci” i članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 82/13, 159/13) Upravno vijeće “Doma zdravlja Vinkovci” donosi na sjednici od 29. travnja 2015. godine. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI ZA 2014. GODINU SADRŽAJ: 1. DINAMIKA ODRŽAVANJA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI

  2. UVJETI RADA – PROBLEMATIKA PROSTORA, KADROVA I OPREME 3. TEKUĆE FINANCIRANJE 4. ZDRAVSTVENE USLUGE

  1. DINAMIKA ODRŽAVANJA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA Tijekom 2014. godine održano je 9 sjednica Upravnog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

  Dana 31. şiječnja 2014. godine, dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci

  održane 18. prosinca 2013. godine 2. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za prosinac 2014.

  godine ( izvjestitelj: S. Lončarević, dipl. oec.) 3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

  Doma zdravlja Vinkovci ( izvjestitelj: L. Živković, dipl. iur.) 4. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave

  bagatelne vrijednosti u Domu zdravlja Vinkovci ( izvjestitelj: L. Živković, dipl. iur.) 5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Doma zdravlja Vinkovci na

  potpisivanje Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranja za 2014. godinu ( izvjestitelj: Đ. Vidić, dr.med.dent.)

  6. Izvješće o rezultatu parničnog postupka protiv tuženika Antona Marin, dipl. ing. iz Vinkovaca ( izvjestitelj: Đ. Vidić, dr.med.dent.)

  7. Donošenje odluke o utvrđivanju Plana specijalizacija u 2014. godini za potrebe Doma zdravlja Vinkovci (izvjestitelj: Đ. Vidić, dr.med.dent.)

  8. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za: -zaključivanje radnog odnosa na određeno vrijeme sa 2 magistra/magistre farmacije radi obavljanja pripravničkog staža

  - zapošljavanje na neodređeno vrijeme 1 patronažne sestre VŠS, za rad u patronažnoj djelatnosti ( nakon odlaska Dušanke Opačić u mirovinu sa danom 09. lipnja 2014. godine) – izvjestitelj: L. Živković, dipl. iur. 10. Razno

 • 2

  - Zaključivanje Ugovora o sudjelovanju u edukativnom programu „ADIVA“ sa tvrtkom PhoenixFarmacija d.o.o.

  - Zaključivanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa tvrtkom Naturprodukt d.o.o., Zagreb

  Dana 28. veljače 2014. godine, dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci od 31. siječnja 2014. godine

  2. Donošenje odluke o inventurnim razlikama po inventuri obavljenoj na dan 31.12.2013. godine (izvjestitelj: Tomislav Rosandić, predsjednik Centralne inventurne komisije)

  3. Završni račun Doma zdravlja Vinkovci za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine (izvjestitelj: Sanja Lončarević,dipl.oec.)

  4. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za siječanj 2014. godine (izvjestitelj:Sanja Lončarević, dipl. oec.)

  5. Plan nabave Doma zdravlja Vinkovci za 2014. godinu (izvjestitelj: Lidija Živković, dipl.iur.)

  6. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za: - preuzimanje ordinacije nakon smrti koncesionara Ljiljane Baričević,dr.med.,

  te suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme 1 doktora medicine i 1 medicinske sestre u ordinaciji obiteljske medicine u Vinkovcima, K. Zvonimira 53

  - zapošljavanje na neodređeno vrijeme za 1 doktora medicine ( za rad u ordinaciji obiteljske medicine u Andrijaševcima, nakon prestanka radnog odnosa sa Z. Stipanovićem, dr.med.)

  - zapošljavanje na neodređeno vrijeme za 1 doktora medicine ( za rad u ordinaciji obiteljske medicine u Vinkovcima, Splitska 41, nakon prestanka radnog odnosa sa Sanjom Stojanović, dr.med.)

  - zapošljavanje na neodređeno vrijeme za 1 doktora medicine ( za rad u ordinaciji obiteljske medicine u Tordincima, nakon prestanka radnog odnosa sa Tihanom Galić, dr.med.)

  - nastavak radnog odnosa nakon 65 godina života za Mirjanu Vulić,dr. med., spec. med. rada, radi osiguranja deficitarnog stručnog kadra u specijalističkoj ordinaciji medicine rada u Vinkovcima, Trg K.Tomislava 5

  7. Prigovor na rješenje o nazivu radnog mjesta i koeficijentu složenosti poslova – Ružica Došen, mr.ph. ( izvjestitelj. Đ. Vidić, dr.med.dent., L. Živković,dipl.iur.)

  8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu kadrovskih stanova u Lipovcu i Nijemcima

  9. Razno a) Izvješće o kadrovskoj situaciji u djelatnostima Doma zdravlja Vinkovci b) Obavijest HZZO-a o financiranju 1 specijalizacije iz pedijatrije i

  ginekologije c) Prijem pripravnika – zdravstvenih djelatnika ( magistri farmacije) na

  plaćeni pripravnički staž

  Dana 17. travnja 2014. godine, dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci održane 28. veljače 2014. godine

  2. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za veljaču 2014. godine ( izvjestitelj: S. Lončarević, dipl. oec.)

 • 3

  3. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za ožujak 2014. godine ( izvjestitelj: S. Lončarević, dipl. oec.)

  4. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za razdoblje siječanj -ožujak 2014. godine ( izvjestitelj: S. Lončarević, dipl. oec.)

  5. Izvješće o obavljenoj pripravnosti u sanitetskom prijevozu Doma zdravlja Vinkovci u razdoblju siječanj – ožujak 2014. godine

  6. Izvješće o prestanku rada dežurne ambulante Doma zdravlja Vinkovci od 01. svibnja 2014. godine

  7. Prijedlog za rashod sanitetskog vozila VK-652 BF 8. Donošenje odluke o razješenju zamjenika ravnatelja Doma zdravlja Vinkovci radi

  odlaska u mirovinu ( izvjestitelj: Đ. Vidić, dr.med.dent.) 9. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Vinkovci za 2013.

  godinu ( izvjestitelj: Đ. Vidić,, dr.med.dent.) 10. Donošenje odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Doma zdravlja Vinkovci

  ( izvjestitelj: L. Živković, dipl. iur.) 11. Razno

  Dana 30. svibnja 2014. godine, dnevni red

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci održane 17. travnja 2014. godine

  2. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za travanj 2014. godine (izvjestitelj: S. Lončarević,dipl.oec.)

  3. Donošenje odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja Doma zdravlja Vinkovci ( izvjestitelj: P. Kulić, ravnatelj D.z. Vinkovci)

  4. Donošenje odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Vinkovci ( izvjestitelj: L.Živković, dipl. iur.)

  5. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu Doma zdravlja Vinkovci ( izvjestitelj:L. Živković,dipl. iur.)

  6. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove Doma zdravlja Vinkovci (izvjestitelj: L. Živković, dipl.iur.)

  7. Donošenje odluke o traženju suglasnosti Vukovarsko-srijemske Županije na zaključivanje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Doma zdravlja Vinkovci u Vinkovcima, Hrvatskih kraljeva 76 H 8. Izvješće ravnatelja Doma zdravlja Vinkovci o namjeri preseljenja Ljekarne 2 sa lokacije Vinkovci, Trg dr.F. Tuđmana 2 na lokaciju Vinkovci, Hrvatskih kraljeva 76H i 9. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za:

  - zapošljavanje na određeno vrijeme 3 spremačice zbog zamjena za godišnje odmore - zapošljavanje na određeno vrijeme 3 medicinske sestre na određeno vrijeme ( zamjene za bolovanja i godišnje odmore) -zapošljavanje na određeno vrijeme 2 farmaceutska tehničara ( zamjena za bolovanje i godišnje odmore)

  -zapošljavanje na neodređeno vrijeme 1 doktora medicine radi obavljanja specijalizacije iz pedijatrije ( izvjestitelj: L.Živković,dipl.iur.)

  10 Donošenje odluke o utvrđivanju cijene zakupnine za ordinacije koje su dane u zakup koncesionarima

  11. Razno a) Zamolba A.Ademi dr. med. za zaključivanje ugovora o radu

  (izvjestitelj.L.Živković,dipl.iur., P.Kulić,ravnatelj D.z. Vinkovci) b) Rebalans Plana investicijskog ulaganja i investicijskog održavanja Doma

  zdravlja Vinkovci za 2014. godinu

 • 4

  Dana 11. srpnja 2014. godine, dnevni red

  1. Usvajanje zapisnika sa 08. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci održane 30. svibnja 2014. godine

  2. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za svibanj 2014. godine ( izvjestitelj: S. Lončarević,mag.oec.)

  3. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir specijalizanta iz ginekologije

  4. Rebalans Plana nabave Doma zdravlja Vinkovci za 2014. godinu ( izvjestitelj: L. Živković,dipl.iur.)

  5. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za - zapošljavanje na određeno vrijeme za 1 doktora medicine zbog zamjene za

  porodni dopust dr. Sandre Sesar Tomičić ( ordinacija Vinkovci, K. Zvonimira 53)

  - zapošljavanje na određeno vrijeme za 1 doktora dentalne medicine zbog zamjene za porodni dopust dr. Anđele Bebek ( ordinacija Jarmina)

  - zapošljavanje na određeno vrijeme za 8 medicinskih sestara/tehničara-pripravnika i 4 farmaceutska tehničara-pripravnika radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  - zapošljavanje na neodređeno vrijeme za 1prvostupnicu/prvostupnika (baccalaurea) sestrinstva za rad u patronažnoj djelatnosti nakon otkaza ugovora o radu Nine Pehara, prvostupnika sestrinstva

  6. Razno a) Izvješće ravnatelja o događanjima u Domu zdravlja Vinkovci

  Ravnatelj predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom 2. 2.a) Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za lipanj 2014. godine 2.b) Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine Dana 11. rujna 2014. godine, dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 09. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci održane 11. srpnja 2014. godine

  2. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za srpanj 2014. godine ( izvjestitelj: S. Lončarević,mag.oec.)

  3. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za kolovoz 2014. godine ( izvjestitelj: S. Lončarević,mag.oec.)

  4. Izvješće o provedbi postupka zaključivanja novih ugovora o zakupu prostora sa koncesionarima Doma zdravlja Vinkovci ( izvjestitelj:P. Kulić, ravnatelj)

  5. Donošenje odluke o preseljenju timova opće i dentalne medicine, na lokaciju u Vinkovcima, F. Kršinića bb (izvjestitelj: P. Kulić,ravnatelj)

  6. Donošenje odluke o preseljenju timova iz ginekološke djelatnosti Doma zdravlja Vinkovci nositelja: Vedrana Hardi Dugandžić i Mirta Kadivnik, te ginekoloških timova u koncesiji nositelja: Zdenka Japundžić,i Sanja Šota, sa lokacije Vinkovci, Zvonarska 57, na lokaciju Vinkovci, Hrvatskih kraljeva 76H

  7. Donošenje odluke o preseljenju timova opće medicine na lokaciju Vinkovci, Hrvatskih kraljeva 76 H

  8. Donošenje odluke o preseljenju tima medicine rada Doma zdravlja Vinkovci sa lokacije Trg K. Tomislava 5 na lokaciju u Vinkovcima, K. Zvonimira 53

  9. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za - zapošljavanje na određeno vrijeme za 1 doktora medicine zbog zamjene za

  godišnje odmore u djelatnosti obiteljske medicine

 • 5

  - zapošljavanje na određeno vrijeme za 1 medicinsku sestru/tehničara zbog zamjene za porodni dopust Marijane Lukadinović (djelatnost sanitetskog prijevoza)

  - premještaj radnice Marice Martić, med.sestre u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre u ordinaciji obiteljske medicine u Vinkovcima, Školska 42, nakon smrti dosadašnje med. sestre Mare Gradečak)

  - zapošljavanje na neodređeno vrijeme za 1 doktora medicine- specijaliste pedijatra za Martinu Krmek, dr.med., spec. pedijatar, nakon završetka specijalizacije, za rad u djelatnosti za zdravstvenu zaštitu djece

  - zapošljavanje na određeno vrijeme za Mirjanu Vulić doktora medicine, specijalista medicine rada, nakon navršenih 65 godina života za rad u ordinaciji medicine rada Doma zdravlja Vinkovci

  10. Razno b) Zamolba Đure Ambrušića, dr.med., spec. med. rada za smanjenje

  zakupnine za ordinaciju medicine rada u Vinkovcima, K. Zvonimira 53 c) Izvješće ravnatelja o događanjima u Domu zdravlja Vinkovci

  Dana 27. listopada 2014. godine, dnevni red 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci

  održane 11. rujna 2014. godine 2. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za rujan 2014.

  godine ( izvjestitelj: S. Lončarević,mag.oec.) 3. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za razdoblje siječanj

  - rujan 2014. godine ( izvjestitelj: S. Lončarević,mag.oec.) 4. Rebalans Plana investicijskog ulaganja i investicijskog održavanja Doma

  zdravlja Vinkovci za 2014. godinu (izvjestitelj: S. Lončarević, mag.oec) 5. Rebalans 2. Plana nabave Doma zdravlja Vinkovci za 2014. godinu (izvjestitelj:

  L. Živković,dipl.iur.) 6. Donošenje odluke o osnivanju ordinacije dentalne medicine, na lokaciji u

  Privlaci, Falićevci 6 (izvjestitelj: P. Kulić,ravnatelj) 7. Donošenje odluke o povratu novčanih sredstava koncesionarima Zdenki

  Japundžić, dr.med., Sanji Šota dr.med. i Slavici Romić, dr.med., uplaćenih na ime izdavanja mišljenja o opravdanosti preseljenja ordinacija ( izvjestitelj: P. Kulić,ravnatelj)

  8. Donošenje odluke o preseljenju tima opće/obiteljske medicine Zdravko Faletar,dr.med. sa lokacije Vinkovci, Vatrogasna bb na lokaciju Vinkovci, Hrvatskih kraljeva 76

  9. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za - preuzimanje ordinacije nakon odlaska u mirovinu koncesionara Marije

  Mišetić ,dr.med., te suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme 1 doktora medicine i 1 medicinske sestre u ordinaciji obiteljske medicine u Vinkovcima, K. Zvonimira 1

  - zapošljavanje na neodređeno vrijeme 1 patronažne sestre VŠS, za rad u patronažnoj djelatnosti ( nakon odlaska patronažne sestre Ivke Mamić u mirovinu) – izvjestitelj: L. Živković, dipl. iur.

  - zapošljavanje na određeno vrijeme za Mirjanu Rajković doktora dent. medicine, nakon navršenih 65 godina života za rad u ordinaciji dentalne medicine u Jarmini, radi zamjene za vrijeme porodnog dopusta nositelja tima

 • 6

  - zapošljavanje na određeno vrijeme za Pavicu Jelić doktora dent. medicine, nakon navršenih 65 godina života za rad u ordinaciji dentalne medicine u Andrijaševcima, radi zamjene za vrijeme specijalizacije nositelja tima

  - zapošljavanje na određeno vrijeme 1 dr.med. zbog zamjen za vrijeme bolovanja i porodnog dopusta J.Antolović Mandić, dr.med. ( ambulanta Tordinci)

  - zapošljavanje na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme specijalizacije za Maju Matijević,dr.med. ( ambulanta Spačva)

  10. Razno 11. Zamolba Đure Ambrušića, dr.med., spec. med. rada za smanjenje zakupnine

  za ordinaciju medicine rada u Vinkovcima, K. Zvonimira 53 12. Izvješće ravnatelja o događanjima u Domu zdravlja Vinkovci

  Dana 27. studenog 2014. godine, dnevni red

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci održane 27. listopada 2014. godine

  2. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za listopad 2014. godine ( izvjestitelj: S. Lončarević,mag.oec.)

  3. Rebalans Plana investicijskog ulaganja i investicijskog održavanja Doma zdravlja Vinkovci za 2014. godinu (izvjestitelj: S. Lončarević, mag.oec)

  4. Donošenje odluke o rashodu sanitetskog vozila VK -362 CB ( izvjestitelj: P. Kulić,ravnatelj)

  5. Donošenje odluke o preuzimanju medicinsko-biokemijskog laboratorija u sastav Doma zdravlja Vinkovci nakon prestanka privatne prakse za koncesionara Vidu Kovač, dipl.ing. kemije na dan 31. 12. 2014. godine

  6. Razno 7. Izvješće ravnatelja o poslovanju i događanjima u Domu zdravlja Vinkovci

  Dana 29. prosinca 2015. godine, dnevni red

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci održane 27. studenog 2014. godine

  2. Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za studeni 2014. godine ( izvjestitelj: P. Kulić,ravnatelj)

  3. Financijski Plan Doma zdravlja Vinkovci za 2015. godinu, te razdoblje 2015.- 2017. godina (izvjestitelj: P. Kulić, ravnatelj)

  4. Razno 5. Izvješće ravnatelja o poslovanju i događanjima u Domu zdravlja Vinkovci

  2. UVJETI RADA – PROBLEMATIKA PROSTORA, KADROVA I OPREME a) PROSTOR

  U 2014. godini kupljen je poslovni prostor u ulici Hrvatskih kraljeva 73 Vinkovci u cilju rješavanja problematike izmještaja ambulanti PZZ (4 tima zdravstvene zaštite žena) iz prostora Županijske bolnice Vinkovci. Dio prostora namijenjen je za premještaj ljekarne II Trg Franje Tuđmana Vinkovci na istu adresu. Izvršena je i adaptacija navedenog poslovnog prostora kako bi se zadovoljili uvjeti o provođenju zdravstvene zaštite propisani Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene zaštite. Na objektu u Andrijaševcima zamijenjena je

 • 7

  stolarija, a na ambulanti Kanovci izvršen priključak na el.mrežu kao i izgradnja pristupne staze kako bi u 2015. godini objekt bio spreman za stavljanje u upotrebu.

  - Kupovina poslovnog prostora u Vinkovcima Hrvatskih kraljeva 76 1.457.350,00 kn - Adaptacija poslovnog prostora u Vinkovcima Hrvatskih kraljeva 76 103.725,27 kn - Izrada i montaža PVC stolarije u ambulanti Andrijaševci 24.414,19 kn - Priključak na mrežu HEP-a ambulanta Kanovci, Vinkovci F. Kršinića 17 23.287,50 kn - Građevinski radovi-niskogradnja (priprema podloge i postavljanje betonske galanterije-izrada pristupnih staza ambulanti Kanovci) 19.134,70 kn

  UKUPNO 1.627.911,66 kn

  b) KADROVI

  Broj zaposlenih liječnika u 2014. godini i dalje je bilo relativno teško uskladiti s normativima i standardima HZZO-a koji se odnose na broj pacijenata o kojima skrbi svaki liječnički tim.

  Nedostatak liječnika specijalista se iskazuje naročito na pedijatriji i ginekologiji, no sve je veći nedostatak doktora medicine za popunu ordinacija opće medicine za vrijeme specijalizacija i dužih bolovanja, kao što su porodni dopusti. Trenutno je u tijeku 5 specijalizacija iz obiteljske medicine, 1 specijalizacija iz pedijatrije, 1 specijalizacija iz ginekologije i 1 specijalizacija iz ortodoncije. Zbog nedostatka liječnika i tijekom 2014. godine povremeno smo bili primorani koristiti usluge liječnika u mirovini ( koji su nastavljali radni odnos temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme), kako bi osigurali kontinuitet zdravstvene zaštite. Dio timova popunjavan je privremeno i bolničkim liječnicima, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji zaključenim sa Općom bolnicom Vinkovci.

  Tijekom 2014. godine u “Domu zdravlja Vinkovci” pripravnički staž obavljala su 2 magistra farmacije, 8 medicinskih sestara/tehničara i 4 farmaceutska tehničara ( putem mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa).. U nastavku prikazujemo zaposlenike Doma zdravlja Vinkovci na određeno i neodređeno vrijeme, prema stupnju stručnog obrazovanja na dan 31.12.2014.

  BROJ DJELATNIKA U DOMU ZDRAVLJA VINKOVCI PO STRUČNOJ SPREMI NA DAN 31.12.2012., 31.12.2013. I 31.12.2014. godine - ODREĐENO I NEODREĐENO VRIJEME - ( bez volontera SSS ) ZDRAVSTVENI DJELATNICI

  31.12.2012.

  31.12.2013.

  31.12. 2014.

  INDEKS 14 / 13

  1. Liječnik specijalist 12 14 10 71,4 2. Liječnik 8 9 15 166,6 3. Liječnik na specijalizaciji 5 6 8 133,3 4. Stomatolog-specijalist 1 3 1 33,3 5. Stomatolog 15 20 7 35,0

 • 8

  6. Farmaceuti 6 5 5 100,0 7. VSS-ostali (psih. i pripr. VSS) 8 5 4 80,0 8. VŠS-ostali 15 13 15 115,3 9. Med. sestre/tehničari 51 59 43 72,8 10. SSS-farm.lab.zub.teh.,vozači 28 28 28 100,0 UKUPNO 149 162 136 83,9 NEZDRAVSTVENI DJELATNICI

  31.12.2012.

  31.12.2013.

  31.12.2014.

  1. VSS 3 2 3 150,0 2. VŠS 2 2 1 50,0 3. SSS 21 19 17 89,4 4. OSTALI ( sprem., teh. služba) 31 28 26 92,8 UKUPNO: 57 51 47 92,1 SVEUKUPNO:

  206

  213

  183

  85,9

  NAPOMENA:

  - od ukupnog broja radnika u 2012.g. na neodređeno 182, određeno 24 - od ukupnog broja radnika u 2013. g. na neodređeno 188, određeno 25 - od ukupnog broja radnika u 2014. g. na neodređeno 160, određeno 23

  c) OPREMA

  Nabavka opreme za “Dom zdravlja Vinkovci” vršena je sukladno financijskim mogućnostima, te iz decentraliziranih sredstava Vukovarsko-srijemske županije, a najvažnija oprema koja je nabavljena u 2014. godini je: MEDICINSKA I NEMEDICINSKA OPREMA - klima uređaji - 4 kom 8.609,10 kn - radni stolovi i drugi namještaj za ordinacije 79.800,00 kn - računala i računalna oprema 74.028,84 kn - kavo oprema za stomatološke stolice 74.001,68 kn - ultrazvuk za ginekološku ambulantu - 1 kom 197.625,00 kn UKUPNO: 434.064,62 kn

  TEKUĆE ODRŽAVANJE - održavanje računalne opreme i programa 276.729,83 kn - održavanje medicinske, nemedicinske opreme, instalacija i dr. popravci 273.672,40 kn - održavanje sanitetskih vozila 205.986,68 kn UKUPNO: 756.388,91 kn

  Za investicijska ulaganja, nabavu opreme i održavanje iz decentraliziranih sredstava je utrošeno 2.636.657,00 kuna.

 • 9

  3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE Financijsko poslovanje Doma zdravlja Vinkovci ovisi o općim uvjetima financiranja zdravstvene djelatnosti. U Domu zdravlja susrećemo tri sistema financiranja zdravstvene zaštite i to:

  • primarna zdravstvena zaštita (opća medicina, stomatologija, ginekologija, pedijatrija, patronaža) financira se po principu utvrđene vrijednosti tima ( hladni pogon, glavarina, DTP,KPI,QI, dodatne mogućnosti)

  • specijalističke ordinacije (oralna kirurgija, ortodoncija) financiraju se po principu cijena puta usluga, s tim što je mjesečno odnosno godišnje taj iznos limitiran od strane HZZO-a

  • ljekarne se financiraju po principu prometa lijekova na osnovu recepata koje plaća HZZO i gdje je utvrđena cijena usluge lijeka, te gotovinskom prodajom (lijekovi koje plaćaju osiguranici). Promet lijekova koji se ostvaruje preko HZZO-a je znatno veći od gotovinske prodaje.

  1.Prihodi ostvareni u periodu I - XII 2014. godine iznose 51.554.403,00 kn. Prihodi su uglavnom ostvareni iz središnjeg proračuna HZZO, zakup poslovnog prostora, iz dopunskog osiguranja, prihodi od participacije, prihodi ostvareni gotovinskom prodajom lijekova, rabata i casassconta za nabavljene lijekove kao i prihodi od decentraliziranih sredstava . Po odredbama čl. 13. Uredbe o računovodstvu proračuna, prihodi su raspoloživi kada su naplaćeni u razdoblju na koje se odnose. Stoga u ovoj godini prihodi koji se odnose na prosinac 2014. nisu uračunati jer nisu doznačeni, a doznaka koja se odnosi na prosinac 2013. god. je uračunata u prihode jer je uplaćena u prvom mjesecu 2014. 2. Na dan 31.12.2014. godine potraživanja iznose 10.379.857,00 kuna. Potraživanja preko 180 dana iznose 1.302.858 kuna. Jedan dio su sporna i najvjerojatnije nenaplativa, jer se potražuje od poduzeća koje su u stečaju bez stečajne mase ili poduzeća koje uopće ne rade, te potraživanja za prodane stanove po osnovu stečenog stanarskog prava. Potraživanja od HZZO-a iznose 8.713.898 kuna. 3.Troškovi poslovanja u periodu I – XII 2014. godine iznose 44.024.092,00 kuna. Sukladno odredbama članka 13. Uredbe o računovodstvu proračuna rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose. Stoga troškovi poslovanja su svi izdaci koji su nastali u periodu I – XII 2014. godine bez obzira na plaćanje.

  4.Obveze “Doma zdravlja Vinkovci” na dan 31.12.2014. godine iznose 7.676.541,00 kuna. Ukupno dospjele obveze iznose 337.540,00 kuna. Ukoliko iznos ukupnih obveza umanjujemo za iznos sredstava na žiro računu 5.082.901,00 kn, stvarne obveze bi iznosile 2.593.640,00 kn.

 • 10

  5.Stanje zaliha na dan 31.12.2014. godine 1.387.113,00 kn. (neto utrživa vrijednost zaliha - prodajna vrijednost zaliha korigirana za maržu i PDV). 6.U tekućoj godini iskazan je VIŠAK prihoda nad rashodima u iznosu od 7.530.311 kn. (ako se ostvareni višak korigira za manjak iz prošlih godina ostvareni višak prihoda iznosi 3.829.330 kn.) Višak prihoda odnosno pozitivni financijski rezultat ostvaren je zahvaljujući boljoj naplativosti potraživanja od HZZO-a odnosno poboljšanjem solventnost HZZO-a u 2014. uz istovremeno racionalno i ekonomično poslovanje Doma zdravlja Vinkovci. U nastavku iznosimo pokazatelje financijskog poslovanja u zadnje četiri godine: POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ / PROSINAC 2011/2014. GODINE Red Br.

  P O K A Z A T E LJ I I - XII 2011.

  I - XII 2012

  I - XII 2013

  I – XII 2014.

  Indeks 2014/2013

  1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  IV. I. PRIHODI Prihodi od HZZO Prihodi od dopunskog zdrav.osig. Prihodi od HZZOZZR Prih. od proračuna (središ. i lokal) Prihodi od ostalih korisnika Prihodi od participacije Prihodi od rabata i CS Prihodi od koncesije - županija

  38.651.602 602.037 3.814 1.099.992 5.720.393 1.005.951 755.849 615.652

  35.178.628 699.742

  - 1.974.007 5.568.487 868.906 633.971 497.866

  43.972.600

  891.361 -

  3.004.735 5.189.854

  827.126 928.875 420.500

  40.318.910

  705.638 -

  2.636.657 5.865.226

  921.610 933.862 172.500

  99,3 79,2

  87,8

  113,0 111,4 100,5

  41,0 UKUPNI PRIHODI (1-8) 48.455.299 45.421.607 55.235.051 51.554.403 93,3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

  V. II. IZDACI Lijekovi Potrošni medicinski materijal Krv i krvni pripravci Živežne namirnice Medicinski plinovi Materijal za održavanje čistoće Uredski materijal Ostali razni materijali Utrošena energija Ugrađeni rezervni dijelovi Poštanski izdaci Tekuće održavanje Investicijsko održavanje Izdaci za usluge drug. zdrav.ustan. Ostali izdaci

  407.288 412.318

  - - - 38.314

  142.716 90.155

  1.462.971 46.741

  337.482 492.973

  - 81.335

  612.138

  452.162 552.642

  - - -

  75.516 136.205 71.136 1.447.460 158.863 349.541 445.888

  - 71.386 839.168

  528.808 646.321

  - - -

  50.141 133.614 115.445

  1.326.451 72.367

  317.655 461.517

  - 75.991

  770.190

  212.410 649.345

  - - -

  42.111 93.125 92.090

  1.307.895 120.035 262.881 497.604

  - 84.114

  795.834

  40,2 100,5

  - - -

  83,98 69,7 79,7 98,6

  165,8 82,75 107,8

  - 110,6

  103,32

  Materijalni izdaci (1-15) 4.088.431 4.599.967 4.498.500 4.157.444 92,4 16. 17. 18. 19.

  Izdaci za prijevoz zaposlenika Doprinosi na plaće Ostali mater. rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene

  1.043.090 3.135.358

  155.643 832.081

  1.123.806 2.934.888 230.588 564.543

  1.247.516 3.099.084

  248.671 227.246

  779.263 2.864.956

  148.983 323.627

  62,5 92,4 59,9

  142,4 Nematerijalni izdaci (16-19) 5.166.172 4.853.825 4.822.517 4.116.829 85,4 20. 21. 22. 23. 24. 25.

  Bruto plaće i nadoknade Izdaci financiranja Izdaci za kapitalna ulaganja Izvanredni i ostali izdaci Ostali izdaci Nabavna vrijed. prodane robe

  18.565.775 -

  614.297 1.952.741

  - 18.538.936

  18.673.637 -

  1.331.536 1.610.143

  - 17.957.042

  20.585.004 -

  2.550.174 748.982

  - 16.304.478

  17.240.562 -

  2.065.124 826.312

  - 15.617.821

  53,7 -

  80,9 110,3

  - 95,7

  UKUPNI IZDACI (1-25) 48.926.352 49.026.150 49.508.655 44.024.092 88,9 Višak prihoda nad izdacima - - 5.726.396 7.530.311 131,5 Manjak prihoda 471.062 3.604.543 - - - Višak prihoda iz prethodnih godina - - - - Manjak prihoda iz prethodnih god. 5.349.399 5.820.461 9.425.004 3.700.982 39,2 Korigirani višak prihoda - - - 3.829.330 - Korigirani manjak prihoda 5.820.461 9.425.004 3.700.982 - -

 • 11

  SPECIFIKACIJA 01 – 12 / 2011., 2012., 2013., 2014. PRIHODI

  2011.

  2012.

  2013.

  2014. Indeks 2014/13

  Redni broj 5.

  Prih. od ostalih korisnika - gotovinska prodaja - zakup poslov. prostorija - poduzeća - izvanredni prihodi - privatnici

  3.957.624 1.500.824

  126.407 84.602 50.936

  3.665.226 1.388.227

  192.022 69.016 53.996

  3.345.560 1.401.811

  346.997 47.643 47.843

  3.208.816 2.197.277

  205.426 166.483 87.224

  95,9

  156,7 59,2

  349,4 182,3

  5.720.393 5.568.487 5.189.854 5.865.226 113,0 Redni broj 7.

  Ostali prihodi - rabat - cassasconto

  187.872 567.977

  154.608 479.363

  120.109 808.766

  117.164 816.698

  97,5

  100,9

  755.849

  633.971

  928.875

  933.862

  100,5 SPECIFIKACIJA OSTALIH IZVANREDNIH IZDATAKA 01 – 12 / 2011., 2012., 2013., 2014. TROŠAK

  2011.

  2012.

  2013.

  2014.

  Indeks 14/13

  Red.br. 15.

  Ostali izdaci - sitni inventar - trošak vode, kanalizacije, smeća, dimnjač. i kom. usluge - troškovi najma - troškovi reprezentacije

  -

  224.885 303.209 19.138

  79.988

  241.516 491.018 26.646

  32.992

  258.396 461.535 17.267

  40.908

  241.899 496.639 16.388

  123,9

  93,6

  107,6 94,9

  547.232 839.168 770.190 795.834 103,3 Red. br. 18.

  Ostali mat. rashodi za zaposlene -dnevnice, noćenja, troškovi puta -izdaci za časopise, kotizacija, pol-aganje stručnog ispita,obrazovanje

  65.691

  76.050

  60.776

  146.242

  56.002

  125.987

  53.567

  95.416

  95,6

  75,7 141.741 207.018 181.989 148.983 81,8 Red. br.23

  Izvanredni i ostali izdaci - trošak ugovora o posl. suradnji - trošak upravnog vijeća - teh. pregled vozila i osiguranje - pranje odjeće, usluge stanoservisa, izrada i procjena vrijednosti - doprinosi i članarine i trošak iz prethodne godine - bankovne usluge i provizije - premije osiguranja - odvjetničke usluge i objave oglasa - ostali nespomenuti izdaci

  1.492.148

  113.974 20.974

  69.464

  16.701

  71.917 90.237

  25.318

  117.014

  1.168.332

  98.761 31.521

  109.849

  18.800

  63.037 65.890

  8.195

  45.758

  211.292 81.856

  101.726

  47.947

  28.805

  77.533 87.906

  33.825 78.092

  172.738 61.057 86.951

  -

  16.543

  73.748 70.527

  169.332 126.739

  81,7 74,5 85,4

  -

  57,4

  95,1 80,2

  500,6 162,2

  2.173.450 1.610.143 748.982 826.312 110,3

 • 12

  VIŠAK / MANJAK PRIHODA U 2014 godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 7.530.311 kn. Rezultate poslovanja po godinama iskazujemo u nastavku: O P I S 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Višak prih. - 1.250.497 2.965.348 - - 5.726.396 7.530.311 Manjak prih. 839.663 - 471.062 3.605.543 - - Ukoliko se želi osigurati uredno poslovanje kako u cjelokupnom zdravstvu tako i u Domu zdravlja Vinkovci, neophodno je osigurati stabilna sredstva u HZZO-u, kako bi isti svoje obveze (prije svega za lijekove) mogao izvršavati u razumnom roku. U 2014 godini poboljšana je naplativost potraživanja, odnosno solventnost HZZO što je i utjecalo na ostvarivanje viška prihoda. O B V E Z E Neizmirene obveze na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 7.676.541 kuna. Struktura obveza: obveze za lijekove 65,5% , obveze prema zaposlenima 20,4%, za opremu (osnovna sredstva) 3,1%, obveze za energiju, usluge i materijal 11,0%. O P I S 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Obveze za lijekove

  16.994.195

  12.853.071

  10.435.298

  10.265.923

  12.862.254

  8.338.416

  5.032.004

  Obveze za plaće

  2.282.564

  2,171.729

  2.196.538

  1.999.580

  1.988.621

  2.054.223

  1.571.152

  Ostale obveze

  1.563.185

  2.999.993

  1.695.974

  1.232.542

  2.284.331

  3.127.339

  1.073.385

  UKUPNO:

  20.839.944

  18.024.793

  14.327.810

  13.498.045

  17.135.206

  13.519.978

  7.676.541

  Razlika u odnosu na preth.godinu

  +3.540.058

  - 2.815.151

  -3.696.983

  -829.765

  +3.637.161

  -3.615.228

  -5.843.437 P O T R A Ž I V A NJ A Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 10.379.857 kuna. Najveća potraživanja su prema HZZO i iznose 84,4% svih potraživanja , ostala potraživanja (potraživanja za bolovanje, potraživanja prema poduzećima, koncesionarima, privatnicima) iznose 15,6% sveukupnih potraživanja. OPIS 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Potraživanja od HZZO

  11.832.392

  11.964.771

  10.829.562

  11.228.025

  14.001.815

  11.671.407

  8.764.462 Ostala potraž.

  1.501.329

  3.916.586

  3.249.405

  1.477.403

  1.641.705

  1.366.471

  1.615.395

  UKUPNO

  13.333.721

  15.881.357

  14.078.967

  12.705.428

  15.643.520

  13.037.878

  10.379.857

  Ralika u odnosu na preth. god.

  +1.503.732

  +2.547.636

  -1.802.390

  -1.373.539

  +2.938.092

  -2.605.642

  -2.658.021

 • 13

  Potraživanja i obveze uzajamno su povezani i ovise o solventnosti HZZO-a; što su potraživanja manja i obveze su manje. Bolja naplativost potraživanja znači i pravovremeno ispunjavanje obveza Doma zdravlja Vinkovci prema svojim vjerovnicima. BROJ ZAPOSLENIKA

  O P I S l-Xll 2010.

  I-XII 2011.

  I-XII 2012.

  I-XII 2013.

  I-XII 2014.

  1.Broj zaposlenika na početku razdoblja

  208 203 198 215 213

  2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja 213 199 206 213 183 3.Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada

  198

  190

  193

  208

  186

  Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanove KRATKOROČNA IMOVINA OPIS IZNOS

  31.12.2010.IZNOS

  31.12.2011.IZNOS

  31.12.2012.IZNOS

  31.12.2013. IZNOS

  31.12.2014.1. Stanje žiro-računa na dan

  440.098 578.098 274.730

  893.174 5.082.9012. Zalihe na dan - lijekova i potrošnog medicinskog materijala 2.211.155 2.157.135 1.423.385

  1.463.374 1.379.110

  - krvi i krvnih pripravaka - živežnih namirnica - ostale zalihe 8.003 8.003 8.003 8.003 8003 UKUPNE ZALIHE: 2.219.158 2.165.138 1.423.385

  1.471.377 1.387.113

  Broj zaposlenih smanjuje se ili povećava ovisno da li zdravstveni djelatnici odnosno liječnici primarne zdravstvene zaštite odlaze u koncesiju ili se vraćaju u sastav Doma zdravlja Vinkovci, isto ovisi i o potrebama za zapošljavanje zdravstvenih djelatnika usljed dužeg bolovanja stalno zaposlenih. U razdoblju 2012-2014 godina zalihe su znatno smanjene prvenstveno zbog odluke rukovodstva o ne vezivanju financijskih sredstava u zalihe lijekova. Ovim potezom nastoji se poboljšati likvidnost tj. ispunjavanje obveza prema farmaceutskim kućama (što je i postignuto - ukupno dospjele obveze za lijekove s 31.12. 2014. iznose 2.792.kn.), istovremeno usluga izdavanja tj. snabdijevanja pacijenata lijekovima nije dovedena u pitanje.

 • 14

  ZDRAVSTVENE USLUGE DJELATNOST 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Index

  14/13 OPĆE AMBULANTE

  210.906 270.850

  345.621 368.144 204.725

  373.478 182,4

  STOMATOLOGIJA 40.986 34.539 34.722 39.835 41.360

  37.814 91,4

  DJEČJI DISP. 31.264 30.007 28.218 33.568 23.126

  34.922 151,0

  LABORATORIJ -- -- -- -- --

  -- --

  ORALNA KIRURGIJA

  -- -- -- -- --

  5.732 --

  GINEKOL. DISP. 5.296 5.684 7.927 7.653 5.160

  7.052 136.6

  MEDICINA RADA -- -- -- 5.477 6.705

  6.682 99,6

  PATRONAŽA 28.329 28.362 28.900 29.461 29.288

  29.326 100,1

  U K U P N O 331.444 381.819 453.600 478.661 310.364

  495.006 159,4

  Broj pruženih zdravstvenih usluga po djelatnostima ovisi prvenstveno o broju pacijenata, odnosno da li su ambulante iz DZ Vinkovci otišle u koncesiju ili se vratile u sastav DZ. Smatramo da je neophodno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nastaviti podizati nivo zdravstvene zaštite i to kako u pogledu prostora, opreme, tako i stručnim usavršavanjem liječnika i drugih zdravstvenih kadrova. Naglasak mora biti upravo na primarnoj zdravstvenoj zaštiti - otkrivanje bolesti u ranoj fazi čime se povećava vjerojatnost za izliječenje pacijenta a i troškovi liječenja su tada znatno niži. U protivnom ćemo imati skupu zdravstvenu zaštitu, nedostatak sredstava u zdravstvu i bolesnu naciju.

  PRIJEDLOG MJERA ZA RACIONALIZACIJU POSLOVANJA I UNAPREĐENJE DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI

  1. Poduzimati potrebne mjere na proširenju mreže zdravstvene djelatnosti (ugovarati nove, dodatne timove u djelatnosti pedijatrije i obiteljske medicine) te navedenim načinom osigurati veće prihode za zdravstvenu ustanovu.

  2. Ne provoditi novo zapošljavanje administrativnih djelatnika ( što je trend već 15 godina), čime se broj administrativnog osoblja u roku slijedeće 2-4 godine planira svesti na optimalnih 10-12 zaposlenih.

  3. Intenzivno provoditi informatizaciju i smanjivati troškove nabave papira i tonera

  4. Povećati sudjelovanje u preventivnim programima koji se financiraju iz drugih

  izvora, osim Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 • 15

  5. Povećanje prihoda u djelatnosti medicine rada kroz povećanje broja usluga specifične zdravstvene zaštite

  6. Poduzimati mjere za stvaranje preduvjeta za proširenje djelatnosti i pružanje novih

  zdravstvenih usluga (palijativna skrb)

  7. Poduzimati potrebne mjere na rješavanju imovinskih odnosa kod objekata-ambulanti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ( općina i gradova), radi povećavanja mogućnosti sudjelovanja Doma zdravlja Vinkovci u projektima financiranim iz sredstava Europske unije

  8. Smanjenje režijskih troškova (voda, struja,plin),odnosno maksimalna racionalizacija

  potrošnje do razine koja neće ugrožavati provođenje zdravstvenih djelatnosti. PROVEDBA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNOZDRAVSTVENE SLUŽBE Tijekom 2014. godine proveden je novi natječaj za dodjelu koncesija temeljem kojega je iz doma zdravlja Vinkovci otišlo 3 tima opće medicine i 13 timova dentalne medicine. Također,zbog životne dobi liječnika i drugih razloga, prestala je koncesija u 2 ordinacija opće/obiteljske medicine. Zdravstvenu zaštitu za osiguranike u ovim timovima, preuzeo je Dom zdravlja Vinkovci, tako da je trenutni broj timova koji obavljaju zdravstvene djelatnosti u okviru Doma zdravlja Vinkovci slijedeći: 1. OPĆA MEDICINA – 17 TIMOVA 2. STOMATOLOGIJA –6 TIMOVA

  - 1 SPECIJALISTIČKI TIM - ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ (10 tehničara)

  3. GINEKOLOGIJA – 2 TIMA 4. PEDIJATRIJA – 2 TIMA 5. SANITETSKI PRIJEVOZ – 4 TIMA 6. PATRONAŽA – 17 SESTARA 7. LJEKARNIČKA DJELATNOST – 6 LJEKARNI Iako je privatizacija ordinacija Doma zdravlja Vinkovci u tijeku od 1999. god., na različite načine (putem zakupa, odnosno sada putem koncesija), primjetno je kako se pojedine ordinacije vraćaju u Dom zdravlja Vinkovci, budući da privatna praksa prestaje zbog životne dobi liječnika koji odlaze u mirovinu, zatim zbog zahtjeva samih zdravstvenih radnika koji iz osobnih razloga žele prekid ugovora ili nekih drugih nepredvidivih okolnosti koje dovode do prestanka ugovora (npr. smrt zdravstvenog radnika).

  U uvjetima kada je Dom zdravlja Vinkovci obvezan preuzeti organizaciju zdravstvene zaštite u slučaju gore navedenih okolnosti, smatramo važnim napomenuti kako će u narednim godinama života dob liječnika koji su u koncesiji, ali i u ordinacijama koje pripadaju Domu zdravlja Vinkovci biti važna okolnost koja će zahtijevati određenu pozornost u planiranju novih potrebnih kadrova. U 2014. godini, kadrovska situacija je zadovoljavajuća, s obzirom da smo osigurali stručni kadar za rad u svim timovima koji su ostali bez nositelja Najdeficitarnija situacija odnosi se na djelatnost ortodoncije, gdje su potrebna 2 nova specijalista –ortodonta, a trenutno je u

 • 16

  tijeku samo jedna specijalizacija, te u ljekarničkoj djelatnosti gdje su potrebna 2 magistra/magistre farmacije radi osiguranja redovitog rada u budućnosti.

  Preostali zdravstveni timovi u Domu zdravlja Vinkovci moraju se uskladiti sa propisanim normativima i standardima kako bi osigurali svoju ekonomsku opravdanost, kao i pridržavati se novih pravila poslovanja koja utvrđuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje a odnose se na drugačiji način evidentiranja i plaćanja izvršenih usluga.. Preostali timovi ili novi timovi koji se formiraju neće se moći financirati ukoliko ne budu osigurali standardan broj osiguranika, te će za njih biti potrebno pronaći dodatna sredstva iz proračuna lokalne zajednice za pružanje zdravstvene skrbi.

  Nezdravstvenih (administrativnih) djelatnika u Domu zdravlja Vinkovci trenutno je 21. Prirodnim putem (odlaskom u mirovinu), već u 2015. godini ovaj broj smanjit će se za još 3 radnika, dok će u razdoblju do 2020. godine ovaj broj administrativnih djelatnika bio umanjen za još 10-ak osoba, što bi uz politiku nezapošljavanja nezdravstvenog osoblja, koja traje već 14 godina, dovelo do optimalnog broja zaposlenih. Napominjemo kako do sada Dom zdravlja Vinkovci nije imao financijskih problema prilikom isplate plaća ili ispunjavanja ostalih materijalnih prava radnika, sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

  Ravnatelj: Predsjednik Upravnog vijeća: Petar Kulić, univ.spec.oec. Mladen Karlić, dr. med.

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo KLASA: 510-01/15-01/04 URBROJ: 2196/1-08-15-1 Vinkovci, 20. svibnja 2015.

  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

  Predmet: Plan rada Županijske skupštine - Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Vukovar u 2014. godini, dostavlja se

  Sukladno Planu rada Županijske skupštine u prilogu dopisa dostavljamo Izvješće o radu i

  poslovanju Doma zdravlja Vukovar u 2014. godini. Molimo da predmetno Izvješće uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. S poštovanjem.

  PROČELNICA Blanka Pripužić, dipl.iur.

 • 1

  DOM ZDRAVLJA VUKOVAR

  Sajmište 1

  VUKOVAR

  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ZA 2014 GODINU

  S ANALIZOM I PRIJEDLOGOM MJERA RACIONALIZACIJE TROŠKOVA

  U Vukovaru, veljača 2015. Ante Lohinski, mag.oec.

 • 2

  OPĆENITO:

  Dom zdravlja Vukovar pruža zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini stanovnicima gradova

  Vukovara, Iloka i sedam gravitirajućih općina, ukupno 60 000 stanovnika, sve na području od posebne

  državne skrbi.

  Djelatnost se odvija kroz slijedeće Službe:

  DJELATNOST BR.TIMOVA

  opća/obiteljska 26

  zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4

  zdravstvena zaštita žena 3

  dentalna zdravstvena zaštita 19

  medicina rada 1

  Ortodoncija 1

  zubotehnički laboratorij 9

  laboratorijska dijagnostika 1

  Patronaža 11

  sanitetski prijevoz (sestra/tehničar) i vozač 3

  Mobilni palijativni tim 1

  pripravnost po punktu – Ilok (ugovor s ZHM) 1

  Dio djelatnosti odvija se u privatnoj praksi temeljem koncesije, a to su one jedinice koje imaju

  standardan (ili veći broj u odnosu na standard) upisanih pacijenata, (ukupno 30 jedinica od kojih 3 u

  vlastitom prostoru a ostale koriste prostore Doma zdravlja), dok su u Domu zdravlja Vukovar ostale one

  ambulante koje imaju mali broj upisanih pacijenata (uglavnom na selima u kojima i nema dovoljan broj

  mogućih pacijenata).

  Kao primjer, u obiteljskoj imamo 8 ambulanti i prosječan broj 1.296 pacijenta, a standard je 1.700.

  Istovremeno,u koncesiji je 18 timova opće/obiteljske medicine, s prosječnim brojem pacijenata od 1.943.

  Ukupno upisanih u obiteljsku medicinu je 45.448, odnosno prosječno 1.748, (kao jedna standardna

  ambulanta) ali je u koncesionari imaju više upisanih pacijenata.

  Usporedni broj timova i pacijenata u domu zdravlja i u koncesiji Obiteljska Dentalna

  broj timova prosj.br.pac % paci broj timova prosj.br.pac % paci

  Dom zdravlja 8 1.296 23 11 2.045 52 Koncesija 18 1.943 77 8 2.552 48

  Također je nepovoljno i to što od 8 timova opće/obiteljske medicine, 6 timova radi u više od

  jedne ambulante (po 2 sela u pravilu) što znatno povećava troškove.

  Još uvijek imamo veći broj zubnih tehničara od potrebnog koji rade u zubnoj tehnici. Po standardu nam

  treba za 3 stomatologa 1 zubni tehničar, tj. maksimalno 5-6 ukupno, a imamo ih 9, koji mjesečno prave

  preko 20.000 kn više troškova nego što se fakturira usluga. Premještanjem na druga radna mjesta i

  odlaskom u mirovinu, sa 13 smo smanjili na 9. Problem je ograničenje plaćanja protetskih radova od

  strane HZZO, te što većina koncesionara u dentalnoj medicini na području doma zdravlja Vukovar ne

  koristi usluge našeg dentalnog laboratorija, nego privatnih koji i nisu na našem području.

  Veliki je broj neupisanih pacijenata u dentalnim i pedijatrijskim ambulantama.

  Prema podacima HZZO- ukupno je u obiteljske ambulante upisano nešto više od 45.000 pacijenata, a u

  dentalne oko 43.000 pacijenata, što znači da je razlika više od 3.000 pacijenata, za jednu prepunu

  dentalnu ambulantu .

  I ove godine, ambulanta za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u Iloku cijelu godinu radila je s veoma

  malim brojem upisanih pacijenata (436). Prethodne godine samo 391.

  Sanitetski prijevoz mjesečno prelazi oko 45.000-50.000 km i troši oko 60.000,00 kn za gorivo. Tri

  ugovorena tima podrazumijevaju 3 medicinske sestre/tehničara i 6 vozača, a Dom zdravlja Vukovar ima

  8 vozača koji rade u Iloku, Tovarniku i Vukovaru. (više od standarda ih je radi pripravnosti i prijevoza na

 • 3

  dijalizu u Vinkovačku i Osječku bolnicu). Veliki broj kilometara podrazumijeva i velike iznose za

  održavanje vozila. Ove godine taj iznos je bio oko 342.000 Kn.(dobar dio odnosi se na vozila za

  patronažnu službu koja su nabavljena 2000 i 2002 godine). Potrošnju goriva u sanitetskom prijevozu sveli

  smo na 11,5 litara/100km.

  Novi kolektivni ugovor dežurstvo i pripravnost tretira kao prekovremeni rad, koji je limitiran,

  također se mora pored toga svaki izlazak platiti još i kao rad po pozivu, što ograničava mogućnost

  organiziranja ovih aktivnosti, obzirom na mali broj liječnika koji mogu biti uključeni u dežurstvo i

  pripravnost.

  KADROVI:

  Broj zaposlenih 31.prosinca 2014. u odnosu na 31. prosinca 2013. godine se smanjio za 2

  djelatnika, uz napomenu da je ukupno otišlo 14 djelatnika, a primljeno je 12 . U ovo su uključeni i

  pripravnici medicinske visoke i srednje stručne spreme, te dva pripravnika visoke i više spreme

  ekonomske struke (osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)

  Na početku godine bilo je 129, a zadnji dan 2014. godine je broj 127. Najveća fluktuacija i ove

  godine je kod zdravstvenog kadra, tako da nas je napustilo 12 zdravstvenih djelatnika, a došlo je 9, dok je

  kod nezdravstvenih djelatnika primljeno 3 (pripravnici) a otišlo 2 djelatnika(spremačice- mirovina).

  Pored pripravnika VSS koje je financirao HZZO, imali smo i pripravnike SSS,VŠS i VSS,

  financirane od strane Zavoda za zapošljavanje kroz mjeru osposobljavanje za rad bez zapošljavanja.

  Još uvijek na specijalizaciji imamo doktoricu dentalne medicine za ortodonciju i doktoricu za

  medicinu rada i športa. Do njihovog povratka, opstanak ovih djelatnosti i zbrinjavanje pacijenata

  organizirano je zapošljavanjem umirovljenih specijalista ortodontice, i spec. medicine rada, koji su

  zamrznuli svoju mirovinu, i zaposlili se u Domu zdravlja.

  Ginekološka ambulanta radila je bez nositelja tima, jer se nakon odlaska dr. Đuran iz Vukovara u

  Osijek, i vraćanja njene ambulante iz koncesije u Dom zdravlja, nismo mogli zaposliti liječnika navedene

  specijalnosti, pa smo u početku, angažirali umirovljenog liječnika po ugovoru o djelu, a nakon toga dvije

  liječnice iz koncesije, kao i liječnike iz Opće županijske bolnice Vukovar. Zatim smo od mjeseca svibnja

  2013.g. uspjeli zaposliti specijalistu ginekologa, sa Sirijskim državljanstvom, na radnu dozvolu, koja se

  svake godine mora produžiti, kao i dozvola boravka i privremena licenca.

  Disperziranost ambulanti onemogućava nam čišćenje i održavanje s racionalnim brojem čistačica

  (npr.1 čistačica treba čistiti cca 400 m2 ), pa umjesto 12 ili 13 čistačica koliko bi nam trebalo za površinu

  od cca 5.500 m2 mi ih početkom 2014.godine imamo 14, a na koncu 13. (od toga su na pola radnog

  vremena dvije spremačice)- I ovdje je učinjen značajan pomak, jer je prije 3 godine bilo čak 21

  spremačica. Navedeno smo smanjili prirodnim putem, odlaskom u mirovinu, te (radi zakonske obveze)

  prekidanjem ugovora o djelu za one spremačice u pojedinim selima koje su na taj način radile. Tijekom

  2014 godine otišle su još 2 spremačice, tako da je trenutno na neodređeno vrijeme zaposleno 11

  spremačica, a dvije su na određeno, zamjena za bolovanja. Trenutno se čišćenje prostora otežano odvija,

  jer dio spremačica odlazi na više mjesta čistiti, pa su povećani troškovi putovanja.

  BOLOVANJE:

  Mjesečno je između 9 i 22 djelatnika bilo na bolovanju, što je bilo 2141 radnih dana

  (2135=2013, 2048=2012, 2501=2011g, u 2010g. to je iznosilo 2429 dana, a godinu ranije 2351 dan.)

  Prosječno je na bolovanju do 42 dana svaki dan bolovanje koristilo 7 djelatnika, koji su ukupno

  bolovali 532 dana. Preko 42 dana bolovanje su koristila najviše mjesečno po 4 djelatnika, ukupno 363

  dana. (znači veliki dio bolovanja,uključujući i rodiljne dopuste gotovo 25%, išlo je na teret Doma

  zdravlja). Ukoliko isključimo rodiljni dopust, gotovo 60% su bila bolovanja do 42 dana – na teret

  poslodavca. Bolovanje bez rodiljnog iznosilo je oko 7%.

  Na rodiljnom/roditeljskom bolovanju bilo je prosječno 5 djelatnika,(mjesečno između 3 i 8) koji su

  koristili ukupno 1246 dana rodiljnog-roditeljskog bolovanja.

  Znači da je prosječno svakog dana radi bolovanja ili rodiljnog dopusta, s posla odsustvovalo 14

  djelatnika, što je u odnosu na ukupan broj zaposlenih nešto preko 11%.

  Prosječno je svako bolovanje trajalo 12,5 dana.

 • 4

  REALIZACIJA RACIONALIZACIJE:

  Velike i neracionalno iskorištene zgrade govore o dosta dobrom standardu po pitanju prostora u

  primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali sve to znatno povećava troškove. Tako na primjer, zgrada u Iloku je

  prekrasna, s izvrsnim uvjetima za rad, ali ima preveliku površinu za broj pacijenata koji u nju dolaze.

  Stoga je uz određene preinake i prilagođavanje izvršeno iznajmljivanje djela prostora.(Centru za socijalnu

  skrb, HZZO-u, Zavodu za Hitnu medicinu).

  Da bi smo preciznije mogli utvrditi i raspodijeliti troškove (npr. grijanja) izvršene su određene preinake,

  te je u 8 stanova na katu ugrađeno individualno plinsko grijanje prostora i mjerači potrošnje vode tako da

  sada stanari sami plaćaju svoje troškove, a Dom zdravlja raspoređuje samo onaj dio koji se odnosi na

  poslovni prostor, pa su računi za energiju znatno manji. Također su ugrađeni uređaji za potrošnju vode u

  svakom stanu, pa i to više neće morati plaćati Dom zdravlja.

  U zgradama na Sajmištu i ulici B. Zadre je izvršena rekonstrukcija centralnog grijanja, na način

  da je ugrađeno više manjih bojlera, koji imaju različiti režim rada ( jedan radi samo za vrijeme I smjene,

  dva I i II smjenu, a jedan 24 sata (radi Hitne službe koja tako radi). Također je znatno smanjen iznos koji

  plaćamo za grijanje.

  Sličan slučaj s prostorom je i u ambulantama po selima, koje se grade po zdravstvenim

  standardima, a liječnici i pacijenti u njih dolaze 1-2 puta tjedno.

  Troškovi koji su neminovni jer se mora udovoljiti propisima sanitarne, protupožarne službe,

  službe za zaštitu okoliša, zaštita na radu, i slično, također nisu obuhvaćeni u glavarini, a moramo ih

  pokriti.

  Radi bolje organizacije posla i ušteda (ali ne na račun kvalitete zdravstvene zaštite) sanitetski

  prijevoz smo organizirali u prvoj i drugoj smjeni, a noću (radi obvezne dostupnosti sanitetskog prijevoza

  svih 24 sata dnevno), je uvedena pripravnost.

  Kako bi smo uštedili na grijanju i smanjili troškove čišćenja, u seoskim ambulantama u istoj

  smjeni s obiteljskom, radi i dentalna medicina, i to u svim selima.

  U drugom dijelu 2013 godine, ukinuta je pripravnost za teren Tovarnik-Lovas, jer nismo

  ispunjavali osnovni uvjet, a to je najmanje 2 liječnika koji žive na tom terenu, koje se može ugovoriti za

  pripravnost, pa je posao hitnih slučajeva ostao samo na Zavodu za hitnu medicinu.

  I tijekom 2014. godine bavili smo se problemom informatizacije ambulanti, obzirom na slabu

  dostupnost brzog interneta u nekim selima, što još nije u potpunosti riješeno, a i postupno uvođenje

  ostalih djelatnosti u sustav informatizacije. Također je trebalo zamijeniti dio starih ( od 2002 god.)

  računala i pisače koji nisu mogli udovoljiti potrebama liječnika radi efikasnog i kvalitetnog rada.

  Uvedeno je uzimanje uzoraka za laboratorij u ambulantama, radi čega je trebalo prilagoditi

  kompjutorizaciju te nove programe za laboratorij, a isto tako povećali su se troškovi prijevoza radi

  prikupljanja uzoraka po selima.

  Nastavlja se provodi informatizacija PZZ ( „zdravstvo bez papira“), za što je trebalo ugovoriti

  programsku podršku za djelatnosti koje još nisu priključene na CEZIH, a veliko olakšanje, najviše za

  pacijente je realizacija dostave laboratorijskih nalaza direktno liječnicima u njihovo računalo, pa

  pacijenti samo daju uzorke u ambulantama i ne moraju dolaziti još jednom po nalaz.

  Prostor laboratorija na Sajmištu potpuno je uređen i prilagođen,te opremljen najmodernijim

  uređajima za navedenu djelatnost.

  Isto tako, kronični pacijenti sada mogu telefonom naručiti terapiju, i u bilo kojoj ljekarni u

  Hrvatskoj podići svoje lijekove samo s zdravstvenom iskaznicom. Također se uvodilo i e-naručivanje za

  specijalističke preglede.

  Ipak, povremeno se javljaju problemi kod telefonskog naručivanja terapije obzirom da se liječnici i sestre

  prigodom velikog pritiska pacijenata u ambulantu, ne stižu javiti na telefon. U tim slučajevima sestre se

  snalaze na razne načine, no uvijek ima i nezadovoljnih pacijenata.

  Za iduću 2015 godinu bit će moguće ugovoriti jednu dodatnu medicinsku sestru na 5 timova obiteljske

  medicine, pa će se i dio sličnih problema smanjiti.

  Čim HZZO bude u mogućnosti prihvaćati u elektronskom obliku i račune koje im Dom zdravlja

  ispostavlja, a podrazumijevaju veliku količinu papira, tonera, printera i sl., mi će mo odmah isto moći

  realizirati, jer smo sve potrebite predradnje već izvršili.

  Nastavljen je rad na daljnjoj prilagodbi objekata racionalnijoj potrošnji, te boljem i preciznijem

  mjerenju troškova.

 • 5

  Također kontinuirano i ravnomjerno na cijelom području radimo na unutarnjem uređenju i

  sanaciji objekata u cilju poboljšanja uvjeta rada, i uvjeta za pacijente.

  Za praćenje kretanja i potrošnje goriva u vozilima uveden je GPS sustav nadzora, koji je

  smanjio troškove i može dokazati pravovremenost reagiranja na pozive.

  I tijekom 2014. godine bili smo u stalnoj potrazi za liječnicima, što smo povremeno uspjeli

  riješiti, ali nakon raspisivanja natječaja za specijalizacije u bolnicama, ponovno su odlazili, što se

  ponavlja svake godine. U velikom broju slučajeva morali smo angažirati liječnike iz drugih ustanova po

  ugovoru o poslovnoj suradnji, kao i naše djelatnike kroz dozvoljenu količinu prekovremenog rada, a sve u

  cilju osiguranja zdravstvene zaštite u ambulantama gdje su nedostajali liječnici.

  OSTALO ŠTO JE TREBALO UČINITI I ŠTO JE UČINJENO:

  -Izvršeno je ugovaranje s HZZO od 1.siječnja, te su ugovorene sve dodatne mogućnosti koje je bilo

  moguće ugovoriti.

  -Ambulanta ortodoncije preseljena je s lokacije Trg Kralja Tomislava na Sajmište, potpuno je uređena,

  pribavili smo rješenje ministarstva o zadovoljavanju svih uvjeta, i u njoj se obavlja djelatnost ortodoncije.

  -Također je naša ortodoncija preuzela pacijente koji su započeli liječenje kod dr. Vilhelm, a koja je

  morala prestati s radom, radi uskrate suglasnosti ministarstva za rad nakon 65 godina. S HZZO smo

  uspjeli ugovoriti dodatni limit za ove pacijente i tijekom 2014. godine.

  -Tijekom 2014 godine u suprotnoj smjeni od ortodoncije formirana je nova ambulanta dentalne medicine,

  za koju je također izvršen očevid od strane Ministarstva zdravlja, te je primljeno Rješenje o

  udovoljavanju svim propisanim uvjetima, pa je nova ambulanta ugovorena s HZZO i počela je s radom.

  -Nastavljena je sanacija i uređene su ambulante u Iloku ,

  -Obnovljena je i osuvremenjena oprema dentalnih ambulanti

  -Donesen je pravilnik o radnom vremenu usklađen s novim zakonskim propisima.

  -Usklađeni su sistematizacija i pravilnik o sistematizaciji, kao i opis radnih mjesta i poslova , te pravilnik

  o primanju pripravnika na staž s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

  -Uveden je kompjuterski program za naručivanje, koji olakšava praćenje potrošnje i racionalniju

  potrošnju, te se isti stalno usavršava.

  -Nastavljen je aktivan rad jednog mobilnog tima palijativne skrbi, a nastavljeni su i poslovi radi

  osnivanja centra za palijativnu skrb za Vukovarsko-srijemsku županiju, te priprema za povećanje obima

  poslova u ovoj djelatnosti, obzirom na velike potrebe.

  -Prisustvovali smo i godišnjoj skupštini Centra za palijativnu medicinu u Zagrebu, gdje su Domu zdravlja

  uručena posebna priznanja, jer je naš način rada i organizacije prepoznat kao vrlo kvalitetan, a po našem

  modelu ugovarat će se ova djelatnost na cijelom području RH.

  -Završen je projekt za obnovu stare zgrade na Sajmištu, nastavljene su aktivnosti na iznalaženju potrebnih

  sredstava za obnovu

  -Ponovno je podnesen zahtjev državnoj agenciji AUDIO za prijenos državnog u vlasništvo Doma

  zdravlja nad zgradom u B. Zadre 1.

  -Podneseni zahtjevi za legalizaciju svih objekata Doma zdravlja.

  -Izvršeno energetsko certificiranje najvažnijih objekata,

  -Poslan je zahtjev i tražene instrukcije za akreditaciju Doma zdravlja ( još nije aktualno)

  -Preuzete dvije dentalne ambulante od koncesionara, kao i njihove dentalne asistentice

  -Uz prilično veliki otpor sklopljeni su ugovori o zakupu prostora i ambulanti s koncesionarima, što smo

  morali učiniti obzirom na izmjenu zakonskih propisa koji reguliraju navedenu materiju.

  -Isto tako teško je tekla i naplata po istom ugovoru, što nije u potpunosti realizirano do 31.12.2014., ali

  uz stalne napore na istom području početkom iduće godine isto će se stabilizirati.

  UPRAVNO VIJEĆE:

  Tijekom 2014 godine Upravno vijeće održalo je 16 sjednica od čega su pet bile telefonske radi hitnosti.

  -Svakog mjeseca je raspravljano o poslovanju Doma zdravlja i o mjesečnom financijskom izvješću.

  -Također je raspravljano o kvartalnim i polugodišnjim kao i godišnjem financijskom izvješću.

  -Tijekom godine, upravno vijeće donosilo je odluke o potrebi zapošljavanja i premještaja djelatnika, koje

  su bile temelj za traženje suglasnosti od Županije, HZZO-a i na koncu od Ministarstva zdravlja.

  -Donosilo je odluke u slučaju raznih pritužbi djelatnika i pritužbi na zapošljavanje

 • 6

  -Usvajalo je planove Doma zdravlja ( godišnji financijski plan,trogodišnji financijski plan, plan

  decentraliziranih sredstava, rebalanse)

  -davalo je suglasnost ravnatelju za potpisivanje ugovora

  -donosilo je odluku o izmjenama i dopunama akata o Javnoj nabavi

  -donijelo je odluku o uskrati suglasnosti nekim djelatnicima za odlazak u koncesiju

  -dalo je suglasnost za osnivanje nove dentalne ambulante

  -donijelo je novi pravilnik o sistematizaciju i novu sistematizaciju usklađenu s zakonskim propisima

  -potvrdilo usklađeni cjenik dentalnih usluga koje ne podmiruje HZZO

  -donesena odluka o naplati zakupa poslovnih prostora i ambulanti koncesionarima

  SUDSKI SPOROVI:

  Još koncem godine 2010. imali smo ovrhu na žiro računu u iznosu od cca 630.000,00 Kn, što se

  odnosi na izgubljeni radni spor iz 2002 godine, kada je voditeljica računovodstva nakon što je otkrivena u

  pronevjeri približno 200.000,00 Kn, dobila otkaz, pri čemu tadašnja ravnateljica i pravnica nisu poštivale

  proceduru. Sud ju je vratio na posao,i naložio Domu zdravlja da joj se isplate za sve vrijeme koje nije

  radila plaće s kamatama, a na to treba još platiti i poreze, pa je iznos gotovo 700.000 kn

  Iako je protiv nje ODO podiglo tužbu za pronevjeru i druge nepravilnosti u poslovanju,radni spor je brže

  završio, te smo imali ovrhu na računu.

  Pokrenute pravne radnje koje su omogućile da se navedena sredstva ne prebace navedenoj djelatnici i

  njenim odvjetnicima, sredstva su bila blokirana i nismo ih mogli koristiti do ponavljanja postupka na

  Općinskom sudu, ili revizije na Vrhovnom sudu, no 2012 g. su iscrpljene sve mogućnosti, te su kako je

  već navedeno, sredstva i prebačena odvjetnicima, pa smo ih 2012 i proknjižili kao trošak.

  U međuvremenu završen je i postupak za pronevjeru pa je proglašena krivom i osuđena, ali sada

  naša ovrha nema učinak jer na njenom računu niti imovini nema ničega više za ovršiti.

  I dalje je naš postupak na sudu, (uložili smo 2013g. zahtjev za reviziju, što je zadnja mogućnost čime su

  iscrpljene sve pravne mogućnosti) no male su nade za povrat sredstava.

  2014 godine donesena je presuda u korist Doma zdravlja za naplatu kamata od iste djelatnice u visini oko

  170.000,00. Pokrenuta je ovrha, ali kao i za glavnicu nema se od koga naplati. Odvjetnici nas savjetuju da

  tužimo RH jer je nama naplaćeno sve, a od djelatnice na možemo naplatiti, jer je postupak u kojemu je

  tuženik Dom zdravlja završen brže nego onaj u kojemu mi tužimo. O navedenom ćemo se još konzultirati

  s drugim odvjetnicima, kako ne bi smo samo pravili dodatne troškove ako nije velika vjerojatnost

  dobivanja takovog spora.

  Sporazumno s tužiteljima, 2014 su plaćene i kamate za izgubljenu parnicu za naknadu štete radi

  liječničke pogreške u HMP iz 2005 godine, (pravomoćna presuda je u korist tužitelja, nama i

  Vukovarskoj bolnici po 50% na teret oko 800.000,00 kn plus kamate). Tijekom 2013 godine Dom

  zdravlja isplatio je oko 400.000 kuna glavnice.

  Ortodont kojega smo mi poslali na specijalizaciju, i također je otišao prije ugovorenog roka, vraća

  po sporazumu dogovoreni iznos sredstava u mjesečnim ratama.

  Dobili smo prvostupanjsku presudu protiv dr. Tihane Đuran, spec. ginekologije koja je otišla iz

  Vukovara, a da nije ispunila ugovoreni rok koji je bila obvezna raditi na našem području. Nakon

  neuspjelog pokušaja sporazumnog rješenja povrata sredstava, podnesena je tužba nadležnom sudu

  tijekom 2013 godine, no rasprava je zakazana i održana tek 2014 godine.

  INVESTICIJE:

  Decentralizirana sredstva za 2014 godinu iznosila su 2,115.745,00 kn i u potpunosti smo ih iskoristili za

  investicijsko i tekuće održavanje ( materijal i dijelove, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja),

  investicijsko ulaganje (medicinska i laboratorijska oprema, opremu za održavanje i zaštitu, 1 sanitetsko

  vozilo, dodatna ulaganja na građevinskim objektima (racionalizacija sustava grijanja ,izolacija i izrada

  fasada,postavljanje stropa s izolacijom na Sajmištu i u ulici Blage Zadre ,održavanje informatičke opreme

  i programa, nabavu računala,pisača i sl.).

 • 7

  SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA u 2014 godinu su:

  - ugovaranje po novom modelu

  -rebalans proračuna

  -česta izmjena raznih propisa

  -povećanje broja usluga koje karakterizira i PZZ

  -primjena 2 kolektivna ugovora s različitim načinom tretiranja problematike dežurstva i pripravnosti te

  rad po pozivu

  KARAKTERISTIKE USTANOVE SU:

  - da smo proračunski korisnici

  -vodimo budžetsko knjigovodstvo

  -neprofitnog smo karaktera

  -visoki je udio fiksnih troškova

  -mala mogućnost elastičnosti na promjene

  DETERMINANTE uvjeta poslovanja bile su:

  -Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

  -Planirana sredstva za primarnu ZZ u proračunu RH za 2014 godinu

  -Instrumenti financiranja za 2014 godinu doneseni od strane Upravnog vijeća HZZO-a

  -Kretanje cijena na malo

  -Specifičan način financiranja (glavarina) i DTP

  FINANCIJSKO POSLOVANJE u navedenim okolnostima, bilo je slijedeće:

  Ukupni ostvareni prihod bio je 22,520.361 kn, što je 96,7% u odnosu na prethodnu godinu ili

  756.584 kn manje. (ostvareni su manji prihodi od proračuna-središnji i lokalni za 243.000,00 Kn ili

  90,13% u odnosu na 2013g., kao i prihodi od ostalih korisnika za 415.510,00 Kn ili 82% u odnosu na

  2013 godinu.,također su ostali prihodi znatno manji i ostvareni su u odnosu na prethodnu godinu s 20,6%

  ili za 1,428.755,00 Kn manje).

  Prihodi od HZZO-a su 8,52% veći u odnosu na prošlu godinu i čine 76,7% u strukturi ukupnih

  prihoda, za razliku od prethodne godine kada su iznosili 68,4%.

  Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja su veći za 10% u odnosu na prethodnu godinu i

  sudjeluju u ukupnom prihodu s 1,83 %.

  Prihodi od ostalih korisnika također su manji u odnosu na 2013, za 18% .ili za 415.510,00kn. Tu

  je uračunat dio prihoda od medicine rada, zavoda za hitnu medicinu, što je ranije drugačije bilo

  evidentirano.

  Ostali prihodi kao što su kamate, bonifikacije dobavljača,naplata šteta od osiguranja, refundacija

  za specijalizacije, naplata sudski dobivenih sporova, prodaja nekretnine, prodaja rashodovanih sredstava,

  prodaja rashodovanih vozila, smanjeni su za 1,428.755,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, i iznose

  466.401,00 kn. ili 20,6% (prethodne godine prodana je nekretnina koja se ne koristi, kao i naplaćen dio

  duga po sudskoj presudi, te naplata štete od osiguranja, što je povećalo prihode prethodne 2013. godine, a

  toga u 2014 nije bilo.

  Ukupni izdaci bili su 20,088.733 kn ili 95,9% u odnosu na izdatke iz prošle godine, ili za

  841.148 kn manji .

  Uz povećane prihode od redovitog poslovanja (iako su ukupni prihodi za 3,3% manji), a uz

  znatno niže prihode u odnosu na 2013.– za 2.087,265,00 na koje ne možemo direktno utjecati a navedeni

  su u prvom pasusu ,kao prihodi od proračuna lokalni i središnji, prihodi od ostalih korisnika, te ostali

  prihodi-), te uz smanjenje ukupnih izdataka za 4,1% ili 841.148 kn, ostvaren je višak prihoda nad

  izdacima u iznosu od 2,431.628 kn ili za 3,6% više u odnosu na 2013. godinu, i 10,79% u odnosu na

  ukupni prihod.

  To znači da se nastavlja trend pozitivnog poslovanja, pa je višegodišnji preneseni korigirani manjak

  prihoda u potpunosti anuliran, i u konačnici je ostvaren korigirani višak prihoda u iznosu od 1,683.447

  kn.

  Ukupni materijalni izdaci su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za 274.575 kn ili za 5,8%.

  što smo postigli smanjenjem izdataka na koje smo mogli i jesmo pozitivno utjecali.

 • 8

  Nematerijalni izdaci iznosili su 13,340.996 kn i bili su manji za 1,6% ili 215.931 kn u odnosu na

  prethodnu godinu, a odnose se na manji broj zaposlenih, kao i smanjena prava po kolektivnom ugovoru,

  ali veća izdvajanja za doprinose na plaće. Izdvajanja za zaposlene u odnosu na ukupne izdatke iznose i

  dalje visokih 66,41 % a u odnosu na ukupni prihod 59,24 %. Ipak u odnosu na prethodnih nekoliko

  godina ovo je poboljšanje obzirom da su izdavanja za zaposlene iznosila i preko 80%.

  U strukturi ukupnih izdataka 2014 godine, izdaci za lijekove čine 0,39%,(nešto manje nego prethodne

  godine) za potrošni medicinski materijal 6,16%-(2013=5,43%),utrošena energija 6,17%-prethodne godine

  6,58%.

  Ukupne obveze na koncu godine bile su 1,951.770 kn za 595.574 kn manje nego prethodne godine

  ili za 23% manje (prethodne godine 2,547.344 ), Ukupno dospjele obveze bile su 31.12.14. 1.864,00 kn

  Potraživanja su bila 2,371.352 kn za 494.816 kn ili 17,3 % manje (prošle godine 2,868.166 kn).

  Dospjela potraživanja u iznosu 176.867 kn uglavnom se odnose na potraživanja od koncesionara za

  zakup. To znači da je razlika između potraživanja i obveza 1,487.809 kn. u korist potraživanja.

  Dakle, potraživanja su veća, obveze manje s tim da su dospjele obveze minimalne i odnose se

  uglavnom na sporne stavke neusklađene s partnerima, što govori o veoma urednom izmirivanju obveza sa

  strane Doma zdravlja Vukovar.

  U takvim okolnostima ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 2,431.628 kn.a kad se

  podmiri preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina, kao korigirani višak prihoda koji se prenosi u

  naredno razdoblje, ostaje 1,683.447 Kn

  Ostvareni financijski rezultat posljedica je i kretanja ukupnog prihoda i rashoda. U 2014.godini

  prihod je smanjen za 756.584 kn kn ili za 3,3%, a istovremeno su i izdaci su smanjeni za 841.148 ili za

  4,1%.

  BROJ ZAPOSLENIKA Tabela 1

  O P I S

  I.-XII. 2013.

  I.-XII.2014.

  1. Broj zaposlenika na početku razdoblja 123 129

  2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja 129 127

  3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu 135 125

  KRATKOROČNA IMOVINA Tabela 2

  -kn

  O P I S I Z N O S

  1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2014. god. 2,060.799

  2. Zalihe na dan 31.12.2014. god.

  -lijekova i potrošnog

  medicinskog materijala 0

  -krvi i krvnih pripravaka 0

  -živežnih namirnica 0

  -ostale zalihe 7.562

  UKUPNE ZALIHE 7.562

 • 9

  Tabela 3

  P O T R A Ž I V A N J A

  O P I S

  Potraživanja na dan 31.12.2014. godine

  Ukupno dospjela potraživanja od kolone 1

  Dospjelo do 90 dana

  Dospjelo od 90 do 120 dana

  Dospjelo od 120 do 150 dana

  Dospjalo od 150 do 180 dana

  Dospjelo preko 180 dana

  0 1 2 3 4 5 6 7

  Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite 1,580.037 0 0 0 0 0 0

  Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja 28.515 0 0 0 0 0 0

  Potraživanja od HZZOZZR 9.560 0 0 0 0 0

  Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova 34.819 0 0 0 0 0 0

  Ostala potraživanja 718.421 176.867 49.606 73.028 10.964 7.341 35.928

  UKUPNO: 2,371.352 176.867 49.606 73.028 10.964 7.341 35.928

 • 10

  Tabela 4 O B V E Z E Kn

  O P I S

  Ukupne obveze na dan 31.12.13.

  Ukupno dospjele obeze

  Dospjele obveze do 90 dana

  Dospjele obveze

  od 90 do 120 dana

  Dospjele obveze od 120 do 150 dana

  Dospjele obveze od 150 do 180 dana

  Dospjele obveze 180 do

  365 dana

  Dospjele obveze preko

  365 dana

  0 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. Za lijekove 16.525 0 0 0 0 0 0 0

  2. Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. 231.949 0 0 0 0 0 0 0

  3. Za živežne namirnice 0 0

  0 0 0 0 0 0

  4. Za energiju 119.608 0 0 0 0 0 0 0

  5. Za ostale materijale i reprodukij. materijal 17.633 381 381 0 0 0 0 0

  6. Za proizvodne i neproizvodne usluge 58.144 1.483 1.483 0 0 0 0 0

  7. Za opremu (osnovna sredstva) 0 0 0 0 0 0 0 0

  8. Obveze prema zaposlenicima 1,094.918 0 0 0 0 0 0 0

  9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 365 0 0 0 0 0 0 0

  10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite 302.591 0 0 0 0 0 0 0

  11. Ostale nespomenute obveze 110.037 0 0 0 0 0 0 0

  SVEUKUPNE OBVEZE: 1,951.770 1,864 1.864 0 0 0 0 0

  Napomena:- Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze)

 • 11

  Tabela 5 POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

  U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2013./2014. GODINE

  u kn

  Redni broj P O K A Z A T E L J I I.-XII. 2013. I.-XII. 2014.

  0 1 2 3

  I. PRIHODI

  1. Prihodi od HZZO 15,926.979 17,284.639

  2. Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja 375.393 413.319

  3. Prihodi od HZZOZZR 202.636 137.731

  4. Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) 2,463.745 2,220.745

  5. Prihodi od ostalih korisnika 2,413.036 1,997.526

  6. Prihodi od participacije

  7. Ostali prihodi 1,895.156 466.401

  8. Izvanredni prihodi

  UKUPNI PRIHODI (1-8) 23,276.945 22,520.361

  II. IZDACI 1. Lijekovi 93.611 78.726

  2. Potrošni medicinski materijal 1,136.925 1,236.774

  3. Krv i krvni pripravci

  4. Živežne namirnice

  5. Medicinski plinovi

  6. Materijal za održavanje čistoće 60.859 58.376

  7. Uredski materijal 78.125 67.478

  8. Ostali razni materijal 47.493 132.807

  9. Utrošena energija 1,377.129 1,239.177

  10. Ugrađeni rezervni dijelovi 95.839 140.142

  11. Poštanski izdaci 168.074 173.161

  12. Tekuće i investicijsko održavanje 1,137.599 867.413

  13. Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova 34.447 26.127

  14. Ostali izdaci 584.780 520.125

  Materijalni izdaci (1-14) 4,814.881 4,540.306

  15. Bruto plaće 11.050,639 10,790.614

  16. Ostali rashodi za zaposlene 261.820 134.939

  17. Doprinosi na plaće 1,542.615 1,802.389

  18. Izdaci za prijevoz zaposlenika 621.121 488.781

  19. ••Ostali nematerijalni izdaci za zaposl. 80.732 124.273

  Nematerijalni izdaci (15-19) 13.556.927 13,340.996

  20. Financijski rashodi 215.679 200.464

  21. Izdaci za kapitalna ulaganja 1,524.514 1,573.537

  22. Ostali i izvanredni izdaci 698.295 306.469

  23. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 119.585 126.961

  24. Nabavna vrijednost prodane robe UKUPNI IZDACI (1-24) 20,929.881 20,088.733

  Višak prihoda nad izdacima 2,347.064 2,431.628

  Manjak prihoda Višak prihoda iz prethodnih godina

  Manjak prihoda iz prethodnih godina 3,095.245 748.181

  Korigirani višak prihoda

  1,683.447

  Korigirani manjak prihoda 748.181

  Sva davanja za djelatnike koje im garantira Kolektivni ugovor, 2014 g isplaćujemo redovito.

 • 12

  Tabela 6

  KRETANJE FINANCIJSKOG REZULTATA U RAZDOBLJU

  SIJEČANJ-PROSINAC 2006-2014 GODINE

  ukupni prihodi

  ukupni izdaci

  višak prihoda

  manjak prihoda

  korigirani manjak prihoda

  korigirani višak prihoda

  I.-XII. 2006. 20.831.622 22.095.708 1.264.086 5.117.317

  I.-XII. 2007. 24.460.913 23.762.250 698.663 4.418.654

  I.-XII. 2008. 23.508.109 23.599.241 91.132 4.509.786

  I.-XII. 2009. 24.337.381 24.406.461 69.080 4.578.866

  I.-XII. 2010. 24.783.768 23.866.950 916.818 3.662.048

  I.-XII. 2011. 22.573.299 21.670.548 902.751 2.759.297 I.-XII. 2012. 20.613.363 20.949.583 335.947 3.095.245

  I.-XII. 2013. 23.276.945 20.929.881 2.347.064 748.181

  I.-XII. 2014. 22.520.361 20.088.733

  2.431.628

  1.683.447

  Grafikon 1

  Kretanje ukupnih prihoda i ukupnih izdataka 2006-2014.

  0

  5.000.000

  10.000.000

  15.000.000

  20.000.000

  25.000.000

  30.000.000

  I.-XII. 2006.

  I.-XII. 2007.

  I.-XII. 2008.

  I.-XII. 2009.

  I.-XII. 2010.

  I.-XII. 2011.

  I.-XII. 2012.

  I.-XII. 2013.

  I.-XII. 2014.

  ukupni prihodi

  ukupni izdaci

 • 13

  Grafikon 2

  Kretanje viška i manjka prihoda 2006-2014

  Grafikon 3

  Kretanje korigiranog manjka prihoda i korigiranog viška prihoda 2006-2014 g.

  Treba napomenuti da nepokrivene obveze u ranijim periodima nisu bile rezultat poslovanja

  tekućih godina, već su se kumulirale kroz više, čak desetak godina. Dijelom je to rezultat neracionalnog

  trošenja i nemogućnost uravnoteženja rashoda s raspoloživim prihodima, a većim dijelom je to bio

  rezultat sustava financiranja i plaćanja zdravstvenih usluga od strane HZZO (npr.“glavarina“za ambulante

  s malim brojem pacijenata, ne vodeći računa o stvarnom koštanju takovih ambulanti).

  -

  500.000

  1.000.000

  1.500.000

  2.000.000

  2.500.000

  3.000.000

  I.-XII. 2006.

  I.-XII. 2007.

  I.-XII. 2008.

  I.-XII. 2009.

  I.-XII. 2010.

  I.-XII. 2011.

  I.-XII. 2012.

  I.-XII. 2013.

  I.-XII. 2014.

  višak prihoda

  manjak prihoda

  -

  1.000.000

  2.000.000

  3.000.000

  4.000.000

  5.000.000

  6.000.000

  I.-XII. 2006.

  I.-XII. 2007.

  I.-XII. 2008.

  I.-XII. 2009.

  I.-XII. 2010.

  I.-XII. 2011.

  I.-XII. 2012.

  I.-XII. 2013.

  I.-XII. 2014.

  korigirani manjak prihoda

  korigiran višak prihoda

 • 14

  GODIŠNJE STANJE I STRUKTURA ZAPOŠLJAVANJA U 2013. GODINI Dom zdravlja Vukovar je tijekom 2014. godine racionalno , iz prijeke potrebe , po danim

  suglasnostima zapošljavao djelatnike na radna mjesta koja su upražnjena ili na kojima, privremeno, radi

  bolesti , godišnjih odmora ili nekog drugog razloga nema izvršitelja , a rad se neodgodivo morao obaviti.

  I dalje je tijekom 2014. godine najveći problem u radu nedostatak odgovarajućeg kadra

  potrebnog za rad , a to su doktori medicine, specijalisti, koji su deficitaran kadar. Na oglas koji

  raspisujemo za zapošljavanje doktora medicine ne javi se nitko, tako da oglas držimo otvoren do popune.

  Naročiti problem je nedostatak specijalista iz medicine rada, ginekologije i ortodoncije , budući je

  specijalist medicine rada otišao u starosnu mirovinu, specijalistica ginekologije i specijalist ortodont

  drugom poslodavcu. U 2011. godini Planom specijalizacija dobili smo jednu specijalizaciju iz medicine

  rada, proveli natječaj i izabrali kandidatkinju . Izabrana kandidatkinja Rješenjem Ministra zdravstva i

  socijalne skrbi započela specijalizaciju 18. ožujka 2011. Završava početkom 2015 godine. Planom

  specijalizacija u 2012. godini tražili smo i specijalizaciju iz ortodoncije, koju smo i dobili, izabrali

  kandidatkinju, koja se po planu treba vratiti u drugoj polovici 2016.godine.

  Početkom 2014. godine Dom zdravlja Vukovar imao je zaposleno 16 doktora medicine i 12

  doktora dentalne medicine , a krajem 2014. godine 15 doktora medicine i 13 doktora dentalne medicine.

  Razlozi prestanka radnog odnosa drugih djelatnika su različiti: sporazumni prestanak ugovora o

  radu, odlazak u starosnu mirovinu, otkaz na osobni zahtjev djelatnika radi prelaska novom poslodavcu ili

  istek ugovora sklopljenog na određeno vrijeme. S nekim djelatnicima sklopili smo radi potrebe posla u

  više navrata ugovor o radu na određeno vrijeme, uglavnom s medicinskim sestrama i spremačicama .

  Na dan 31. prosinca 2014. godine u Domu zdravlja Vukovar bilo je zaposleno 127 djelatnika, od

  čega su 90 zdravstvenih i 36 nezdravstvenih djelatnika. Na određeno vrijeme imamo nekoliko djelatnika

  iz potrebe zamjene radi specijalizacije

  Tabela 7.

  BROJ ZAPOSLENIH U PERIODU OD 01.01.2014. – 31.12.2014.

  STRUČNA SPREMA 01.01.14. 31.12.14. DOŠLO OTIŠLO

  VS DOKTOR MEDICINE 16 15 4 5

  VS DOKTOR STOMATOLOGIJE 12 13 1 0

  VS DIPL.ING.MED.BIOKEM. 1 1 0 0

  VS MAGISTRA SESTRINSTVA 0 1 0 0

  VŠ LA