–n ergenl°k ve ergenl°k d–nem°nde...

Download –N ERGENL°K VE ERGENL°K D–NEM°NDE DE‍°‍°M–GEL°‍°M –ZELL°KLER°

Post on 29-Mar-2016

241 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • N ERGENLK ve ERGENLKTE DEM-GELM ve

  BU DEMN-GELMN ZELLKLER

  Ergenlik dnemi 11-12 yalarnda balayp nere-

  deyse yirmi yaa kadar sren, bedensel, ruhsal ve

  sosyal deiiklikleri ieren dnemin genel addr.

  Bu dnemin balangcna n ergenlik diyoruz. Er-

  genlik dnemi, yaananlar, hissedilenler ve dei-

  imler itibariyle hayatn dier dnemlerinden

  farkl bir dnemdir. Bu deiim ve geliim sreci-

  nin fazla sancl olmamas iin anne-babalarn, o-

  cuun evresinde bulunan dier yetikinlerin bilgi-

  lenmeleri ve baz konularda zel dikkat gster-

  meleri nemlidir. nk genel olarak ocuklar be-

  densel ve psikolojik deiimden dolay evrelerine

  uyum gl yaarlar.

  Bebekler ve ocukluk Dnemi zerine yapt

  aratrmalaryla tannan Fransz Psikiyatrist

  Franoise Dolto (1908-1988), ergenlii ikinci

  doum olarak tanmlamtr. Franoise Doltoya

  gre doum, fets halinden bebeklie geii,

  ergenlik de ocukluktan yetikinlie geii ifade

  etmektedir. Ergenlerin tpk yaamn bandaki

  bebekler gibi krlgan ve dayanksz olduklarn

  belirtmitir. Dolto: Ergenler kabuk deitiren

  istakozlara benzerler. stakozlar kabuk de-itirme dneminde zayf ve savunmaszdrlar.

  Ergenlik, bireyin zayf ve savunmasz olduu bir dnemdir. demitir.

  Deerli Velilerimiz,

  Hem renciler hem de anne-babalar iin 4. snf-

  tan 5. snfa; 5. snftan 6. snfa gemek nemli

  bir dnm noktasdr. nk ocuk akademik, sos-

  yal ve duygusal alanda yeni bir srece girmitir.

  Artk hem anne-babann ocuktan hem de ocu-

  un kendinden beklentileri deiir ve artar. Bunla-

  rn yan sra ocukta bir de fiziksel ve ruhsal ola-

  rak n ergenlik belirtileri gndeme gelmeye ba-

  lamtr. Tm bunlar nedeniyle ocuun duygular

  karmaklar. Baka bir deyile bir ok yeniliin

  olduu bu ortam ocuk iin kayg ve endie yarata-

  bilir. Bunlardan dolay bu yeni srete ocuun

  anne-babasndan alaca destee her zamankinden

  daha fazla ihtiyac vardr.

  Ergenlik sreci yle bir sre ki kimi velilerimiz

  byle bir bilgilendirme yazsnn ge kaldn

  dnrken, bir ok velimizin de iinden ok

  erken deil mi? diye geirdiini syleyebiliriz.

  Srecin karmakl sizleri genel olarak byle

  bir bltenle bilgilendirme asndan da kolay de-

  ildir. Bu dnemin farkll ve zenginlii dilimize

  de yansmtr: Pre-adolesan, adolesan, bulu

  ncesi, bulu, n ergenlik, ergenlik Elinizdeki

  bltende daha ok n

  ergenlik sreci hakknda

  bilgi bulacaksnz.

  Bu bltenin sizin ocuu-

  nuzla son zamanlarda

  iinde bulunduu duruma

  k tutmasn dileriz.

  N ERGENLK VE ERGENLK DNEMNDE

  DEMGELM ZELLKLER

 • n ergenlik belirtileri kimi ocukta daha erken, kimisinde daha ge grle-

  bilir. Bu doal bir durumdur. Anne-babalarn ocuklarnn ergenlik dnemi

  iin hazrlkl olmalar ve bilgilenmeleri nemlidir. ocuun anne-babas ta-

  rafndan vcudunda meydana gelecek deiiklikler (gslerin bymeye

  balamas, tylenme, regl dngsnn balamas, sesin deimesi, hormonal

  deiikliklerden dolay terlemede art ve vcut temizlii vs.) hakknda bil-

  gilendirilmesi, ocuun doru bilgiyi doru kiilerden almas asndan ol-

  duka nemlidir. Genel olarak kz ocuklarn annesi, erkek ocuklarn ise ba-

  balar veya baka yakn bir erkek yetikin tarafndan bilgilendirilmeleri ne-

  rilir. Bu sayede ocuunuz kendi bedenini ve saln nasl koruyacan -

  renir ve bunun sorumluluunu almaldr.

  n ergenlik dneminde ocuklar kendilerinde ilk defa rastlad cinsel deiimlerle ilgili kayg duyabi-

  lirler nk baz deiimleri sadece kendilerinde oluyormu gibi alglarlar. Bu dnemde sk sk odasna

  kapanma ve kapsn kilitli tutma istei gndeme gelir. Boyu, kilosu ve salar gibi fiziksel unsurlar ok

  nem kazanr ve bunlarla ilgili kayglar yaanabilir. Bu geliimlere bal olarak, cinsel farkllklara, kar-

  cinse kar ilgisi, merak ve sorular artar.

  Fakat btn bunlar tm ocuklarda byle grlr anlamn tamamaktadr. u noktay zellikle vurgu-

  lamakta fayda vardr: Ergenliin balangcndan sonlanna kadar gerekleecek tm fiziksel deiik-

  likler ve yaanacak duygusal tepkiler EVRENSELDR. Ancak her bireyde bu srecin ne zaman ba-

  layaca, ne zaman sona erecei, hangi uyum problemleri ile karlaaca ve bu problemlerle na-sl baa kaca ok kiisel bir sretir. Uzmanlar bu srecin kiiye zel oluunu yle aklamak-talar: Bireyin genetik yaps, iinde yaanlan toplumun kltrel deerleri, lkenin iklimi, beslenme al-kanlklar, aile tutumlar vs.

  zellikle n ergenlik dneminde henz kemik ve kas koordinasyonu tam

  olarak salanamad iin ocukta baz SAKARLIKLAR VE BECERKSZ-

  LKLER olduka sk grlebilir. nk ocuk kaslarnn ve kemiklerinin

  hzl geliimiyle deien bedenine ve bedensel hareketlerine uyum sala-

  ma sreci iindedir. ocuun gstermi olduu sakarla olumsuz davra-

  n gsterirsek hem onun onurunu krm oluruz hem de ters tepkiyle

  karlaabiliriz. nk bu srete ocuk baarszlk ve hatalar konusun-

  da daha duyarldr. Uyarlara ve eletirilere sert tepkiler verme, yani ge-

  nel olarak bir sinirlilik ve gerginlik hali gzlenir. ocuk deien-gelien

  bedeninden hem utan hem gurur duyma hisle-

  rini bir arada yaar. Anne-baba olarak bu du-

  rumun farknda olmak ve ocuun kendisini

  sevmesini, kendisiyle bark olmasna yardmc

  olmak byk nem tamaktadr.

  Farkl cinsiyetlerde kardelerin olduu evlerde, kardelerin odalarnn

  mmknse ayrlmas gerekir. Bu ocuun geliiminde olumlu ynde nemli

  bir faktr oluturur. ocuklarn anne-babalar ile yatmalar, ocuun geli-

  imi asndan bakldnda bir ok uzman tarafndan uygun grlmemekte-

  dir.

  N ERGENLK ve ERGENLKTE DEM-GELM

  ve

  BU DEMN-GELMN ZELLKLER

 • nergenlik/Ergenlik sreci hakknda bilgilenmeye almal,

  ocuun geirdii bu dnemin uzun vadeli olduunu dnmeli,

  ocuunun olumsuz davranlar karsnda ar tepki vermekten kanmal,

  yani ocuun gstermi olduu tutarsz davranlar karsnda soukkanlln

  kaybetmemeli. ocuun uyumsuz davranlar yine onunla karlkl iletiim ku-

  rarak, konuarak zmlenmeye allmal. (Bu noktada iletiim becerileri ko-

  nusunda anne-babann kendini gzden geirmesi nemlidir.)

  ocuun bu dnemde ilk defa yaad duygulara, ergenlie almasna ve kendi

  yolunu bulmasna frsat vermeli,

  ocuun byyor olduunu fark etmeli. Ailelerde grlen temel sorun kk

  ocuklarnn bydn kabul etmemeleridir. ocuunuz bymektedir. Bylesi

  bir durum ocua artk daha fazla serbestlik tannmasn beraberinde getirir,

  ocuk, sslenmeye ve giyinmeye byk zen gstermeye balar, ayna karsn-

  da geirdii zaman artar, zellikle salarna zel nem verir. Bu konuda ocuu

  serbest brakmal.

  Denetlenme, kontrol edilme, ynetilme, bu ya dneminde isyan yaatabilecek

  duygularn banda gelir. Bu nedenle ergenle iletiimde bu zellikleri dikkate

  alnmal.

  Dzenli uyku uyumas takip edilmeli,

  Sanatsal ve sportif faaliyetlerden yapabildiklerini tevik etmeli,

  Hobilerini tevik etmeli.

  ocuun arkadalarn dorudan ele-

  tirmemeli ve arkadalk ilikilerini do-

  layl olarak takip etmeli. nk ocuu-

  nuzun davranlarnn-deerlerinin olu-

  masnda arkadalar ok nem kazan-

  maya balamtr. Baka bir deyile bu

  srete ergenin yatlar arasnda bir

  yer edinebilmesi, kabul grmesi onun

  iin her eyin yani anne-babann nne

  geer. Bir gruba ait olma ve ait olduu grupta tercih edilen biri olma arzusu

  yksektir. Grup kurallarna uymad koulda dlanma tehlikesiyle yz yze

  gelebilir ve bu onu ok kayglandrabilir. Bu noktada onu uzaktan izlemek ve

  yardma gereksinimi olduunda fark edip destek vermek, anne-baba olarak ya-

  pabileceimiz en iyi eydir. Destek verme ekliniz, tarznza, ocukla ilikinizin

  niteliine, yaanan gln zelliine gre deiecektir. Bu yzden insan ili-

  kilerinde reete vermek doru deildir. nk her sorun kendine zgdr

  ve kendine zg zm vardr.

  Ergenler kabuk

  deitiren istakozlara

  benzerler.

  stakozlar kabuk

  deitirme

  dneminde zayf ve

  savunmaszdrlar.

  Ergenlik, bireyin

  zayf ve savunmasz

  olduu bir

  dnemdir. Dolto

  Anne/babalar bu srete neler yapabilirler?

  Ergen ve Arkadalar

 • ocuunuz sk sk yalnz kalmak isteyebilir, bu

  doal bir durumdur; ancak onun yalnz kaldnda

  zntl olduunu ya da bu srenin ok uzadn

  dnyorsanz ocuunuzla konuun. Rehber -

  retmeniyle de iletiime gemenizde yarar vardr.

  Bu durum ok uzun sre devam edecek bir durum

  deildir. Ancak ocuunuzun uzun sredir fkeli

  davranlarda bulunduu, derin znt, ya da ie

  kapanklk belirtileri gsterdii durumlarn ze-

  rinde durmak ve bir uzmandan yardm almak ge-

  rekebilir. nk sinirlilik ve kendini izole etme

  genlerde depresyonun bir belirtisi olabilir. Dep-

  resyon ergenlik dneminde ok sk grlen bir

  durumdur.

  NERGENLK VE ERGENLK SRECNDEK OCUKLARLA LETM

  ZAMANLAMA: ocukla konumak iin ocuunuza ve size uyan en uy-

  gun zaman semelisiniz.

  YZYZE OLMAK: Konuurken bedeniniz ocuunuza dnk olmal.

  Yapmanz gereken bir i varken onu dinlemeye almak, hem ona din-

  lenmedii izlenimi verecek, hem de siz onun anlatt ou ayrnty

  karabileceksiniz.

  MESAFE: Konuurken aranzda bir engel bulunmamal ve yeterli me-

  safe olmaldr.

  DUYGUYU ANLAMAK: Konuurken ocu-

  unuzun ne hissettiini anlamaya al-

  mak, onun iletiimini srdrp srdrme-

  yeceini belirlemede nemli bir nedendir. ocuunuzu anlamaya aln.

  ocuunuzla empati kurun. Byle yaptnzda aranzda oluabilecek ile-

  tiim engellerini darda brakm olursunuz.

  EMPAT: Kiinin kendisini kar tarafn yerine koyarak, olaya/duruma

  onun bak as