erdep ergenl°k d–nem° de‍°‍°m projes° tanitim toplantisi

Download ERDEP ERGENL°K D–NEM° DE‍°‍°M PROJES° TANITIM TOPLANTISI

Post on 03-Jan-2016

93 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ERDEP ERGENLİK DÖNEMİ DEĞİŞİM PROJESİ TANITIM TOPLANTISI. Ergenlik Dönemi Değişim Projesi(ERDEP); - öğrencilere, - anne ve babalarına, - öğretmenlere; gençlerde ergenlik dönemine girerken meydana gelen bedensel, ruhsal ve sosyal değişimlerin neler olduğunun öğretilmesini, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ERDEP ERGENLK DNEM DEM PROJES TANITIM TOPLANTISI

 • PROJENN AMACI Ergenlik Dnemi Deiim Projesi(ERDEP); - rencilere, - anne ve babalarna, - retmenlere; genlerde ergenlik dnemine girerken meydana gelen bedensel, ruhsal ve sosyal deiimlerin neler olduunun retilmesini,

  Ergenlikten; gen yetikinlie geerken karlalan sorunlarn - salkl ve mutlu yaanarak almasn bylece daha bilinli bir toplum olumasna katk salamay amalamaktadr.

 • ETM MODELN BELRLEYEN TEMEL YAKLAIMLAR Projenin baarya ulamas iin; - retmenlerimizin, - okul idarecilerimizin, - okul aile birliklerinin, - il ve ilelerde grevli idarecilerimizin projeye inanmalar ve destei ok nemlidir.

  Ergenlik dneminde cinsiyetler arasnda grlen farkllk, Trk aile yaps, blgesel farklar nedenleriyle; ailenin katlmad eitim baarl olamayacandan, projede ebeveyn bilgilendirmesine nem verilmitir.

  Eitimin devamll ve pekitirmenin salanmas iin, projede retmen bilgilendirmesine de yer verilmitir.

 • PROJEYE KATILAN KURUM ve KURULULAR

  T. C. Milli Eitim Bakanl

  Procter&Gamble Tketim Mallar Sanayi A.. Orkid rn Birimi

 • ERDEP ORGANZASYON YAPISI

 • lkemizin eitli niversitelerinde grev yapan, pedagoji, eitim teknikleri, sosyal hizmetler, jinekoloji gibi farkl bilim dallarnda uzmanlklar bulunan 12 akademisyenden olumaktadr. ERDEPte kullanlan- retmen Yardmc Kitab, - renci Kitab, - Erkek renciler iin hazrlanm eitim VCDleri ile - Proje eitmenleri tarafndan kz renci ve annelerine verilen, dersler srasnda kullanlan Standart Eitim Modl;Milli Eitim Bakanl mevzuatnn temel ilke ve genel amalarna uygun olarak hazrlanmtr. Tm bu materyaller ayn zamanda Milli Eitim Bakanl Talim Terbiye Kurulu tarafndan da onaylanmtr.

  ETM BRM

 • MLL ETM BAKANLIIERDEP projesinde Milli Eitim Bakanl; Salk leri Dairesi Bakanl tarafndan temsil edilmektedir. Salk leri Dairesi Bakanl;Her retim ylnda ERDEP uygulamalarnn gerekletirilecei illerdeki Milli Eitim Mdrlklerini bilgilendirme,ERDEP l Koordinasyon ve le Yrtme kurullarnn oluturulmasn salama,l/le Milli Eitim Mdrlkleri araclyla il ve ilelerdeki ERDEP uygulamalar ncesi uygulamay gerekletirecek kurulula koordineli biimde;- Proje tantm toplantlar dzenlenmesini salama, - Bu toplantlara ev sahiplii yapma ve - Sz konusu toplantlara l Koordinasyon Kurulu/le Yrtme Kurulu yelerinin, le Milli Eitim yetkililerinin, okul mdrleri ile rehber retmenlerin katlmn salamayd. Son olarak da lkretim Mfettileri araclyla projeye ilikin her trl denetimin yaplmasn salamay gerekletirmektedir.

 • PROCTER & GAMBLE ERDEPe finans destei salayan Procter&Gamble Orkid rn grubunun stlendii temel sorumluluklar; a. Yeterli sayda - retmen yardmc kitab, - renci kitab, - Kz rencilere datlan hediye paketleri - Ve erkek renciler iin hazrlanan eitim CDlerini salamak,b. Eitime katlan annelere datlan bilinli anne sertifikasn hazrlatmak,c. Uygulama srecinde okullara gelerek ERDEP eitimlerini vermek iin yaplan tm organizasyonun giderlerini karlamak,d. Projede grev alacak kadronun belirlenmesi ve adaptasyonunun salanmas iin gerekli koullar hazrlamak biiminde zetlenebilir.

 • ZEN HALKLA LKLER Zen Halkla likiler ise;Ergenlik Dnemi Deiim Eitimi projesinin tm Trkiyede, ayn biimde ve belirlenmi proje standartlarn koruyarak uygulamalarn gerekletiren zel bir kurulutur.

 • TARHEErgenlik Dnemi Deiim Projesi, Milli Eitim Bakanl Salk leri Dairesi Bakanl ve Procter&Gamble Tketim Mallar Sanayi A.. Orkid rn Birimi arasnda 1993 ylnda yaplan protokol ile hayata geti.

  Proje ilk olarak 1993 ylnda Deiim Gen Kzla lk Adm Projesi adyla balatld. 6 ylda toplam 80 ilde, 10.224 okulda 2.150.000 renciye ulat.

  1999 ylnda proje ERDEP adn ald ve 1999-2004 yllar arasnda ERDEP kapsamnda tm Trkiyedeki kz ve erkek rencilere ulamak hedeflenildi. 5 ylda toplam 38 ilde, 8.009 okulda 1.950.630 renciye ulat.

  2004-2005 retim ylnda proje eriimi geniletildi ve hedef iki ylda tm Trkiyeye ulamak oldu. Kuak atlamadan 2 sene ierisinde tm 6nc ve 7nci snflara ulamak hedeflendi. Ayrca ayn yl kz rencilerin anneleri de eitimlere dahil edildi.

  ERDEP 2004-2011 yllar arasnda toplam 278 ilde, 56.531 okulda 8.537.838 renciye ulat.

 • SAYISAL SONULARErgenlik Dnemi Deiim Projesi uygulamalarnda, 1999 ylndan bugne kadar 10 milyonun zerinde renciye eitim verildi.

 • Kendi reme Sisteminde Yer Alan Organlardan Hangilerini BiliyorBebein Anne Karnndaki Geliiminin Nerede Olduunun BilinirliiERDEP ARATIRMASINDAN BAZI SONULARErgenlik Dnemi Deiim Projesi uygulamalar ncesinde ve sonrasnda gerekletirilen aratrmalar projenin etkinliine ilikin arpc sonular ortaya koymutur.

  Verilen YantEitim ncesiEitim SonrasErkekKzErkekKzHibirini duymadm / bilmiyorum% 22,2% 29,1% 10,2% 7,2

  Verilen YantEitim ncesiEitim SonrasErkekKzErkekKzFikrim yok / bilmiyorum% 70,0% 77,0% 32,0% 16,0

 • reme Organlaryla lgili Salk Sorunu Olsa Kimlere BavurulacaERDEP ARATIRMASINDAN BAZI SONULAR

  Verilen YantEitim ncesiEitim Sonras ErkekKzErkekKzDoktora% 36,9% 37,8% 47,7% 64,7Babama% 31,4% 0,2% 27,0% 1,1Anneme% 19,5% 67,4% 20,4% 52,8Aileme% 10,1% 4,8% 12,7% 5,3

 • Verilen Eitimde Anlatlanlarn Daha nce Bilinip BilinmediiERDEP ARATIRMASINDAN BAZI SONULARVerilen Eitimin Yararl Olup Olmad

  Verilen YantErkekKzEvet, tamamn biliyordum% 12,8% 9,1Evet, bir ksmn biliyordum% 75,6% 82,9Hayr, hibirini bilmiyordum% 11,6% 8,0

  Verilen YantErkekKzEvet, yararl oldu% 87,0% 91,6Hayr, yararl olmad% 13,0% 8,4

 • ERDEPN DER KATKILARIErgenlik Dnemi Deiim Projesi ayrca;

  Ergen geliiminin artk konuulabilir bir konu haline gelmesine,

  Tp fakltelerinin Jinekoloji Ana Bilim Dallarnda Ergen (Adolesan) Sal Bilim Dal almasna, kongrelerde ergen geliimine zel blmler ayrlmaya balanmasna; hatta bu konuda zel kongreler dzenlenmesine katk salamtr.

 • 2011-2012 RETM YILI KAPSAMI2011-2012 retim ylnda 37 ilde, 8.487 okulda renim gren, 667.935 kz, 708.337 erkek olmak zere toplam 1.376.272 renciye eitim verilmesi hedeflenmekte.

 • PROGRAMLARA SON EKLN VERME Burada ile milli eitim yetkilerimiz ve okul idarecilerimiz ile ilelere ve okulllara ilikin uygulama programlarna son eklini vereceiz. Sizlere verdiimiz/vereceimiz okul uygulama programlarnda okulllarmza - hangi tarihte, - hangi saatte geleceimizi - ve ka ders saatlik uygulama yapacamz greceksiniz.

  Eitim verilecek renci gruplar, okulun 6 ve 7. snf kz renci mevcudunun 60 ila 80 kiilik gruplara blnmesinden hareketle ve anneleri ayn derslikte ya da salonda olacak ekilde belirlenmitir.

  Sizlere verdiimiz programlarda uygulama olacak gn ve saatte deneme snav, seviye belirleme snav gibi takvimi deitirilemez bir etkinlik yaplacaksa sunumun ardndan program tekrar gzden geirmeliyiz.

 • ERDEP RNEK ETM UYGULAMA PLANI

 • OKULLARDAK N HAZIRLIKLAR rencilere eitimi verirken bir bilgisayar ve projeksiyon cihazyla bir sunum gerekletirilmektedir. Eer okulunuzda bilgisayar ve projeksiyon cihaz mevcutsa bilgisayar ve projeksiyonu eitim verilecek salon ya da snfta eitim saatinde hazr bulundurulmas zaman kaybn nleyecektir. Zira eitmenlerimiz yanlarnda bulunan projeksiyon ve bilgisayarlar kurmalar az da olsa zaman alacaktr. rencilerin ve annelerinin snflarda ya da eitim verilecek salonda eitim saatinde hazr bulunmas okul idaresince salanacaktr. Bu nedenle okul idaresinin okullarna ilikin programda belirtilen gn ve saatte rencilerimizin annelerinin de okulda hazr bulunmalarn salamak iin gerekli duyurular uygulama gnnden 12 gn nce yapmalar son derece nemlidir.

 • ANNE KATILIMI Az nce kimi sonularn sizlerle de paylatm aratrma bulgularna gre kz rencilerimizin ilk dantklar, yardm aldklar kiiler olan annelerinin de eitimli ve bilgili olmas gerekmektedir.

  17 yldr sren ERDEP eitimlerinde yaadmz deneyimler ve gzlemlerimiz, lkemizde annelerin zaman zaman kzlarndan daha fazla eitime ihtiya duyduklarn gstermektedir. Bu nedenle annelerin eitime katlmn salamak adna siz okul idarecilerimizin byk desteine ihtiyacmz olduunu bir kez daha vurgulamak isterim.

  Bu noktada arlar; anneleri okula davet ederken daha etkili olabileceini dndmz yazl duyurular araclyla yapmanz rica ederiz.

 • OKULLARDAK UYGULAMA SREC Ergenlik Dnemi Deiim Eitimi Projesinin eitimleri, Milli Eitim Bakanlnn bir ders saatlik zorunlu etkinliidir. Okullarnzdaki verilecek eitimi daha nce renci ile iletiim kurma ve bilgi aktarm konusunda gerekli eitimleri alm, Salk Eitim Fakltesi veya Yksek Hemirelik Okulu mezunu, retmenlik formasyonlar olan, reticilerimiz, eitmenlerimiz yapacaklardr. Bu dersler srasnda, her bir derse okulunuzun rehber retmenin katlmas gerekmektedir. Eer rehber retmenimiz erkek ise farkl branlardan bayan retmenlerimizin eitimlere katlmn rica ederiz. retmen katlm, okul idaresi tarafndan salanacaktr. Erkek renciler iin hazrlanan VCD okul idaresi tarafnca eitimlerle ezamanl olarak erkek rencilere izlettirilmesi gerekmektedir.

 • Ders anlatmnn sonunda tm rencilere, iinde aileler iin hazrlanm ak mektup bulunan birer kitapk verilecektir.

  Kz rencilere ayrca Orkid firmasnn kapal ambalajda hazrlad, ierisinde renciler iin, - ders programlarn yazabilecekleri bir izelge, - kzlar iin ergenlik dnemlerine ilikin eitli bilgiler ieren bir dergi - ve hijyenik ped rnekleri bulunan hediye paketi verilecektir.

  Eitime katlan annelerimize ise teekkr amal Bilinli Anne Sertifikas verilecektir.

  KIZ RENC - ANNE MATERYALLER

 • OKUL MATERYALLER Okul idaresine projede ilenen konularla ilgili olarak rehberlik retmenlerinin faydalanmas amacyla retmen Yardmc Kitap braklacaktr.

  Ve yine okul idaresine erkek renciler iin hazrlanm olan; ierisinde kzlara eitimler srasnda aktarlan bilgilerin erkek renciler iin hazrlanm olan ieriin bir erkek retmen