obd - verzija obd sistema. eobd se odnosi na putni¤†ka i laka teretna vozila sa...

Click here to load reader

Download OBD - verzija OBD sistema. EOBD se odnosi na putni¤†ka i laka teretna vozila sa benzin-skim motorom

Post on 26-Mar-2020

11 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • P IE

  R B

  U R

  G

  i Kom po

  ne nt

  e PI

  ER BU

  RG

  Se rv

  is ni

  Sa ve

  ti i

  In fo

  rm ac

  ije

  Ko nt

  ro la

  e m

  is ije

  iz du

  vn ih

  g as

  ov a

  O BD

  50 0

  03 9

  60 -1

  8 08

  /0 8M

  S M

  ot or

  S er

  vi ce

  In

  te rn

  at io

  na l G

  m bH

  W ilh

  el m

  -M ay

  ba ch

  -S tr

  as se

  1 4–

  18

  74 19

  6 N

  eu en

  st ad

  t, G

  er m

  an y

  Ph on

  e +4

  9 (0

  ) 7 13

  9 - 9

  37 6

  33 33

  Fa x

  +4 9

  (0 ) 7

  13 9

  - 9 37

  6 28

  64

  H am

  bu rg

  er S

  tr as

  se 1

  5 41

  54 0

  D or

  m ag

  en , G

  er m

  an y

  Ph on

  e +4

  9 (0

  ) 2 13

  3 - 2

  67 1

  00 Fa

  x +4

  9 (0

  ) 2 13

  3 - 2

  67 1

  11

  in fo

  @ m

  s- m

  ot or

  -s er

  vi ce

  .c om

  w w

  w .m

  s- m

  ot or

  -s er

  vi ce

  .c om

 • PIERBURG

  1 UVOD .......................................................................................................................................... 4 1.1 Predgovor ................................................................................................................ 4 1.2 Piktogrami i simboli ............................................................................................. 5 1.3 Opšte napomene .................................................................................................. 5

  2 AUTODIJAGNOSTIČKI SISTEM (OBD) ............................................................................ 6 2.1 Razvoj autodijagnostičkih sistema (OBD, OBD II i EOBD) ....................... 6 2.2 Zahtevi koje OBD sistem mora zadovoljiti ................................................... 7 2.3 Zakonski propisi .................................................................................................... 8 2.3.1 OBD, EOBD, EU, EURO? ........................................................................................ 8 2.3.2 EURO III – zakonska osnova za EOBD ............................................................. 8 2.3.3 EOBD .......................................................................................................................... 9 2.4 Obim i vrste dijagnostike ................................................................................... 9 2.5 Nadzor ..................................................................................................................... 10 2.5.1 Sistemi čiji rad je neprekidno pod nadzorom ........................................................................ 10 2.5.2 Sistemi čiji rad je povremeno pod nadzorom ........................................................................ 10 2.5.3 Ciklus vožnje ......................................................................................................... 10 2.5.4 Slučajevi kada je dijagnostička funkcija isključena ................................ 10 2.6 Kôd spremnosti (Readiness code) ................................................................. 11 2.7 Koncepcija dijagnostike vozila ....................................................................... 12 2.8 Lampica – indikator greške (MIL) .................................................................. 13 2.9 Dijagnostički priključak .................................................................................... 15 2.10 Očitavanje podataka iz memorije grešaka – proces dijagnosticiranja ................................................................................... 16 2.11 Načini rada dijagnostičkog uređaja .............................................................. 17 2.12 Kodovi grešaka..................................................................................................... 18

  3 SISTEMI I DIJAGNOSTIKA – OPŠTE INSTRUKCIJE ...................................................... 20 3.1 Potrebno poznavanje sistema ........................................................................ 20 3.2 Bezbednosne napomene ................................................................................. 21 3.3 Ostale mogućnosti za dijagnosticiranje ..................................................... 21 3.4 PIERBURG i OBD ................................................................................................... 22

  4 SISTEMI I DIJAGNOSTIKA SA PROIZVODIMA PIERBURG ................................... 23 4.1 Sistem za gorivo .................................................................................................. 23 4.1.1 Nadzor rada sistema .......................................................................................... 24 4.1.2 Mogući kodovi grešaka ..................................................................................... 25 4.1.3 Dijagnostičke instrukcije .................................................................................. 25 4.2 Sistem ventilacije rezervoara (AKF sistem) ................................................ 27 4.2.1 Nadzor rada sistema .......................................................................................... 28 4.2.2 Mogući kodovi grešaka ..................................................................................... 28 4.2.3 Dijagnostičke instrukcije .................................................................................. 29 4.3 Dijagnosticiranje nezaptivenosti rezervoara za gorivo ......................... 30 4.3.1 Nadzor rada sistema .......................................................................................... 31 4.3.2 Mogući kodovi grešaka ..................................................................................... 32 4.3.3 Dijagnostičke instrukcije .................................................................................. 32 4.4 Sistem dodatnog vazduha ............................................................................... 33 4.4.1 Nadzor rada sistema .......................................................................................... 35 4.4.2 Mogući kodovi grešaka (sa dijagnostičkim instrukcijama) .................. 35

  IMPRESUM / SADRŽAJ

  2. izdanje 08.08 Part-No. 50 003 960-18

  Autori: Dieter Bohn Heinrich Burgartz Dustin Smith

  Dizajn i produkcija: Wolfgang Wolski Hela Werbung GmbH, Heilbronn, Germany

  Ovaj dokument, delimično ili u celini, ne sme se štampati, umnožavati niti prevoditi bez našeg prethodnog pismenog odobrenja i bez poziva na izvor materijala.

  Zadržavamo prava izmena celokupnog sadržaja, uključujući slike i dijagrame.

  Izdavač: © MS Motor Service International GmbH

  2 | KONTROLA EMISIJE IZDUVNIH GASOVA I OBD MS MOTOR SERVICE INTERNATIONAL

  Kontrola emisije i OBD

 • PIERBURG

  SADRŽAJ

  4.4.3 Dijagnostičke instrukcije .................................................................................. 38 4.5 Recirkulacija izduvnih gasova (EGR)............................................................. 40 4.5.1 Nadzor rada sistema .......................................................................................... 42 4.5.2 Mogući kodovi grešaka (sa dijagnostičkim instrukcijama) .................. 43 4.5.3 Dijagnostičke instrukcije .................................................................................. 45 4.6 Napajanje vazduhom ........................................................................................ 47 4.6.1 Nadzor rada sistema .......................................................................................... 49 4.6.2 Mogući kodovi grešaka ..................................................................................... 50 4.6.3 Dijagnostičke instrukcije .................................................................................. 51

  5 OSTALI SISTEMI I NJIHOVA DIJAGNOSTIKA ................................................................ 54 5.1 Katalizator .............................................................................................................. 54 5.1.1 Nadzor rada sistema .......................................................................................... 54 5.1.2 Mogući kodovi grešaka ..................................................................................... 55 5.1.3 Dijagnostičke instrukcije .................................................................................. 55 5.2 Lambda sonde ..................................................................................................... 56 5.2.1 Nadzor rada sistema .......................................................................................... 58 5.2.2 Mogući kodovi grešaka ..................................................................................... 60 5.2.3 Dijagnostičke instrukcije .................................................................................. 60 5.3 Izostanak sagorevanja (detekcija neravnomernog rada) ..................... 61 5.3.1 Nadzor rada ........................................................................................................... 63 5.3.2 Mogući kodovi grešaka ..................................................................................... 63 5.3.3 Dijagnostičke instrukcije ....................................................