opis kodova grešaka eobd

Click here to load reader

Post on 29-Jun-2015

3.259 views

Category:

Documents

55 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EOBD kodovi Svi EOBD kodovi koji pocinju sa P nula imaju standardna znacenja nezavisno od proizvodjaca ili modela vozila. Za EOBD kodove, koji ne pocinju sa P nula, pogledajte odeljak koji se odnosi na dati model. Navedena lista pokriva sve P0 kodove koji su dodeljeni u vreme izdavanja. Kod greske Lokacija greske Moguci uzrok P0000 Nije pronadjena nijedna greska P0010 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, CMP aktuator, ECM P0011 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 suvise rano vreme paljenja/rad sistema Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, CMP aktuator P0012 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 suvise kasno vreme paljenja Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, CMP aktuator P0013 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, CMP aktuator, ECM P0014 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, CMP aktuator P0015 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise kasno vreme paljenja Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, CMP aktuator P0020 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, CMP aktuator, ECM P0021 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 suvise rano vreme paljenja/rad sistema Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, CMP aktuator

P0022 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 suvise kasno vreme paljenja Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, CMP aktuator P0023 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2 - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, CMP aktuator, ECM P0024 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, CMP aktuator P0025 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2 - suvise kasno vreme paljenja Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, CMP aktuator P0030 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, HO2S, ECM P0031 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM P0032 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM P0033 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC), ECM P0034 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC), ECM P0035 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC), ECM P0036

Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, HO2S, ECM P0037 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM P0038 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM P0042 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, HO2S, ECM P0043 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM P0044 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM P0050 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, HO2S, ECM P0051 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM P0052 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM P0056 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, HO2S, ECM P0057 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu grejaca Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM P0058 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

P0062 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, HO2S, ECM P0063 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM P0064 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM P0065 Ubrizgivac - problem sa opsegom/radom Ubrizgivac P0066 Ubrizgivac - kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, Ubrizgivac, ECM P0067 Ubrizgivac - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, Ubrizgivac, ECM P0070 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, Senzor temperature spoljasnjeg vazduha, ECM P0071 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - problem sa opsegom/radom Senzor temperature spoljasnjeg vazduha P0072 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - niska ulazna vrednost Kratak spoj prema masi, Senzor temperature spoljasnjeg vazduha, ECM P0073 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - visok ulaz Kratak spoj prema plusu, Senzor temperature spoljasnjeg vazduha, ECM P0074 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - periodicno kolo Elektricne instalacije, losa veza, Senzor temperature spoljasnjeg vazduha, ECM P0075 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM P0076 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM P0077 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u kolu

Kratak spoj prema plusu, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM P0078 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM P0079 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM P0080 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM P0081 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM P0082 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM P0083 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM P0084 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM P0085 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u kolu Kratak spoj prema masi, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM P0086 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema plusu, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM

P0090 Solenoid za merenje goriva - otvoreno kolo Otvoreno kolo elek.instalcija, solenoid za merenje goriva, ECM P0091 Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema masi Kratak spoj prema masi, solenoid za merenje goriva, ECM P0092 Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema plusu Kratak spoj prema plusu, solenoid za merenje goriva, ECM P0100 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, MAF/VAF senzor, ECM P0101 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - problem sa opsegom/radom Usisno curenje/blokada , MAF/VAF senzor P0102 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - nizak ulaz Kratak spoj prema masi, MAF/VAF senzor, ECM P0103 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - visok ulaz Kratak spoj prema plusu, MAF/VAF senzor, ECM P0104 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - periodicno kolo Elektricne instalacije, losa veza, MAF/VAF senzor, ECM P0105 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, MAP senzor, BARO senzor, ECM P0106 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - problem sa opsegom/radom Usisno/izlazno curenje, elektricne instalacije, MAP senzor, BARO senzor P0107 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - nizak ulaz Kratak spoj prema masi, MAP senzor, BARO senzor, ECM P0108 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor

atmosferskog pritiska (BARO) - visok ulaz Kratak spoj prema plusu, MAP senzor, BARO senzor, ECM P0109 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - periodicno kolo Elektricne instalacije, losa veza, MAP senzor, BARO senzor, ECM P0110 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - kolo neispravno radi Elektricne instalacije, IAT senzor, ECM P0111 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - problem sa opsegom/radom IAT senzor P0112 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - nizak ulaz Kratak spoj prema masi, IAT senzor, ECM P0113 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - visok ulaz Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu el.instalacijama, defektna zica za masu, IAT senzor, ECM P0114 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - periodicno kolo Elektricne instalacije, losa veza, IAT senzor, ECM P0115 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - kolo neispravno radi Elektri