noktalama İŞaretlerİ

of 60 /60
NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazıda okumayı kolaylaştırmak için birtakım işaretler kullanılır.Nokta,iki nokta,virgül,noktalı virgül... Bunlara noktalama işareti denir. Bu işaretler bir yandan cümlenin yapısını,sözün bağlantı yerlerini açık olarak göstermeye; bir yandan da yazıda harflerle belirtilmeyen vurgu, durak gibi bir takım özellikleri bildirmeye yarar. Noktalama işaretlerinin yerinde ve doğru bir şekilde kullanılması, konunun anlaşılması ve maksadın anlatılması bakımından çok önemlidir.Çünkü yerinde kullanılmayan bir işaret ‘’baba’’ yı ‘’eşek’’ yapabilir. Belli başlı noktalama işaretlerini ve kullanıldıkları yerleri örneklerle inceleyelim.

Author: eunice

Post on 11-Jan-2016

42 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NOKTALAMA İŞARETLERİ. Yazıda okumayı kolaylaştırmak için birtakım işaretler kullanılır.Nokta,iki nokta,virgül,noktalı virgül... Bunlara noktalama işareti denir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • NOKTALAMA ARETLERYazda okumay kolaylatrmak iin birtakm iaretler kullanlr.Nokta,iki nokta,virgl,noktal virgl... Bunlara noktalama iareti denir.Bu iaretler bir yandan cmlenin yapsn,szn balant yerlerini ak olarak gstermeye; bir yandan da yazda harflerle belirtilmeyen vurgu, durak gibi bir takm zellikleri bildirmeye yarar.Noktalama iaretlerinin yerinde ve doru bir ekilde kullanlmas, konunun anlalmas ve maksadn anlatlmas bakmndan ok nemlidir.nk yerinde kullanlmayan bir iaret baba y eek yapabilir.Belli bal noktalama iaretlerini ve kullanldklar yerleri rneklerle inceleyelim.

 • & N O K T A && Cmlenin sonuna konur.rnekler:1- Saatler getike yollara daha mahzun bir sszlk kyordu. (Reat Nuri GNTEKN, alkuu)

  2- Bu gece elenceleri ilerine sinmedi.(Reat Nuri GNTEKN, Bir Kadn Dman)

  3- Bugnn genleri Dar Kap y okumaldrlar.(Ahmet Hamdi TANPINAR)Uyar:Duraklamann daha az yapld sral cmlelerde nokta yerine virgl yada noktal virgl konulabilir. rnek:At lr, meydan kalr; yiit lr, an kalr.

 • &Bir takm ksaltmalarn sonuna konur.

  rnekler:1-Alb. (Albay)

  2- Dr.(Doktor)

  3-Yard.Do.(Yardmc doent)

  4-Prof. (Profesr)

  5- Alm.(Almanca)Uyar:Ancak baz ksaltmalarda nokta konulmaz. rnekler:1- TBMM (Trkiye Byk Millet Meclisi)

  2- TDK (Trk Dil Kurumu)

 • & Saylardan sonra sra bildirmek iin -nc ,-nci eklerinin yerine kullanlr.rnekler:

  1- 3.(nc)

  2-15.(On beinci)

  3-IV.(Drdnc)

  4-II.Mehmet (kinci Mehmet)

  5-2.Cadde (kinci Cadde)

  Uyar:

  Cadde ve sokak numaralarnda nokta mutlaka kullanlmaldr.Nokta kullanlmad takdirde yukardaki rneklerden 2(iki) adet cadde anlalr.

 • &Tarihlerin yazlnda gn ay ve yl gsteren saylar birbirinden ayrmak iin konur.rnekler: 1- 29. 5. 1453

  2- 03. 02. 1988

  UYARI:

  Tarihlerde ay adlar yaz ile de yazlabilir. Bu durumda ay adlarndan nce ve sonra nokta kullanlmaz.

  rnekler;

  1- 29 Mays 1453

  2- 3 ubat 1988

 • &Bir yaznn maddelerini gsteren rakam veya harflerden sonra okunur.

  rnekler:

  1- I. 1. 2- II. 2.

  3- B. b.

  &Saat ve dakika gsteren saylar birbirinden ayrmak iin konur.

  rnekler:

  1-Tren 09.15te kalkt.

  2-Tren 17.30da, hkmet daireleri kapandktan yarm saat sonra balayacaktr. (Tark BURA)

 • &Bibliyografik knyelerin sonuna konur.

  rnek: Agah Srr Levend, Trk Dilinde Gelime ve Sadeleme Evreleri, Ankara 1960.

  Matematikte arp iareti yerine kullanlr.

  rnekler:

  1-4.5=20

  2-6.7=42

 • (,)V R G LArt arda gelen ayn grevde olan(zneler,nesneler,tmleler) kelimelerin ,kelime gruplarnn arasna konur.rnekler:1-Karada,havada,denizde yurdu savunurlar.

  2-Teyzemler,daymlar,halamlar gelmiti.

  3-Dalar, ovalar ve aalar zlyordu.

  4-Sessiz dereler, solgun aalar ,sar gller Dillenmi azlarda tutuk dilli gnller (Faruk Nafiz AMLIBEL)

 • ,Sral cmleleri birbirinden ayrmak iin kullanlr.

  rnekler:

  1- Atlar soluyor,terliyor,drt nala kouyordu.

  2-Fakat yol otomobillerle yasak olduundan oda herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.

  Falih Rfk ATAY, Denizar

  3- Gel demesi kolay, git demesi zordur.

  4-Yalar kurur, iniltiler durur, ukurlar dolard.

 • ,Art arda gelen iki kelime arasnda kabilecek anlam karkln nlemek amac ile bunlarn arasna konur.rnekler:

  1- htiyar, bekiyi ard.teki, elini saklad.

  2- Hrsz, kardeini dvd. Garson,ocuu ard.

  3-htiyar, aaca yasland.Kk, elmalar kopard.

 • ,Uzun cmlelerde yklemden uzak dm olan geleri belirtmek iin konur.rnekler:

  1-Kumandan, atn ahlandrarak hurra, hurra diye kendisini alklayan keyifli halka boyun krarak kabaryordu.

  2- Buras, uzaklardan engin bir boluk grnen karanlk uurumlar ile uursuz bir geitti.

  3-Saniye Hanmefendi, merdivenlerde olunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karlamaya atlan bir gen kadn gibi, koltuundan frlam ve ona kapy kendi eliyle amaya gelmiti.(Yakup Kadri KARAOSMANOLU, Panorama)

 • ,Cmle iinde ara szleri ve ara cmleleri ayrmak iin konur.rnekler:

  1- Uzun sredir o ehre, Bursaya gidememitim.

  2- Annesini, canndan ok sevdii o aziz varl, ok zlemiti.

  3- rnek olsun diye, rnek istemez ya, sylyorum. imdi, efendiler, msaade buyurursanz, size bir sual soraym.(M.Kemal ATATRK)

 • ,Anlama g kazandrmak, anlam pekitirmek iin tekrarlanan kelimeler arasna konur.rnekler:1-Akam, yine akam, yine akam. Gllerde bu dem kam olsam!(Ahmet HAM)2-Kopar sonbahar tellerinden Derinden, derinden, derinden.Biten yazla balar keder musikisi

  (Yahya Kemal BEYATLI)

  Uyar:Ancak ikilemelerde kelimeler arasna virgl konmaz. Akam akam, yava yava

 • ,Hitaplardan sonra kullanlr.rnekler:1- Kymetli Abiciim,

  2-Sevgili Anneciim,

  3-Deerli Kardeim,

  4-Sayn Bakan,

  5-Kymetli retmenim,

 • ,Saylarn yazmnda ondalk blmleri ayrmak iin kullanlr. rnekler:1- 20,7

  2-30,85

  3-48,36Ve, veya balalarndan nce ve sonra virgl kullanlmaz.rnekler:1-retmen snfa girdi ve konumaya balad.

  2-Radyoyu aalm veya kapatalm.

 • (;)N O K T A L I V R G L;Cmle iinde virglle ayrlm tr veya gruplar birbirinden ayrmak iin konur.rnekler:1-Pazardan elma,armut,muz;spanak,kabak,patlcan aldm.

  2-Erkek ocuklara Doan,Mustafa,Orhan kz ocuklara ise Selcan, Burcu, Yonca gibi isimler verilir.

 • ;Kendinden nceki cmleyle ilgi kuran ancak, yalnz, fakat, lakin,nk vb balalardan nce konur.rnekler:1-ok alyor;fakat baarl olamyor.

  2-Halis bir iir fena okunabilir;lakin sahte bir iir iyi okunamaz. (Yahya Kemal BEYATLI)

  3-Bir millet ordusunu kaybedebilir,bamszln da kaybedebilir;fakat dilini sakladka o millet yayor demektir. (Nihal ATSIZ,Trk lks)

 • (;) geleri arasnda virgl bulunan sral cmleleri birbirinden ayrmak iin konur.rnekler:1-Sevinten, heyecandan iim iime smyor; barmak, kahkalar atmak alamak istiyorum.

  2-Sabahtan beri bekliyorum ;ne gelen var, ne giden.

  3- iten geti; artk gelse de olur.gelmese de.

  4-Eek lr,semeri;insan lr,eseri kalr.

  UYARI:Noktal virglden sonra balayan cmlelerin ilk harfi kk yazlr.

 • (:) K N O K T A:Kendisinden sonra rnek verilecek cmlenin sonuna konur.rnekler:1-Peyami Safann en nemli eserleri unlardr: Yalnzz, Matmazel Noralyann Koltuu, 9.Hariciye Kouu.

  2-Yeni harfler alndktan sonra sonra eski yaz ile bir tek kelime bile yazmayan iki kii grmmdr:Atatrk ve nn! (Falih Rfk ATAY,ankaya)

 • :Kendisinden sonra aklama yaplacak cmlenin sonuna konur.rnekler:1-Akln ve ilmin byk dman vardr: Fenalk,cahillik ve tembellik.

  2-Derler:nsanda derin bir yaradr kkszlk; Budur alemde hudutsuz ve hazin kszlk (Yahya Kemal BEYATLI)

  3-Cmlenin geleri e ayrlr: zne,yklem ve tmleler.

 • :Ktphanecilik alannda yazar ad ile eser bal arasna konur.rnekler:1-Ali olak:Gnlk Gnelik arklar

  2-Faruk Nafiz amlbel:oban emesi

  3-Ahmet Turan Alkan:Altnc ehir

  4-Mithat En:Uzun arnn Ulular

  5-Yakup Kadri Karaosmanolu:Yaban

 • :Edebi eserlerdeki karlkl konumalarda,konuan kiinin adndan sonra konur.rnekler:

  1-Bilge Kaan: Trklerim,iittim stten gk kmedikealtan yer delinmedike lkenizi,trenizi kim bozabilir sizin?Koro:Ge erer bamz Banla senin!Bilge Kaan:Ulusum birleip ycelsin diye Gece uyumadm,gndz oturmadm.Trklerin Bilge Kaan der banaBen her eyi onlar iin bildimNbetteyim! (A.Turan Oflazolu, Antkabir)

 • (:)Matematikte blme iareti olarak kullanlr.rnekler:

  1- 40:5 = 8

  2- 150:2 = 75

  3- 60:2 = 30

  4- 60:10 = 6

  5- 24:8 = 3

 • (...) N O K T A(...) Tamamlanmam cmlelerin sonuna konur.rnekler:1- Ne are ki, irkinlii hemencecik ve herkes tarafndan grlveriyordu da bu yan ... (Tark BURA, Dnemete)2- Herkes savaa gidiyordu:Genler, yallar, kadnlar ...

  3- Yzmz aartan nice airlerimiz var: Mevlana YunusFuzuli, Baki ....

 • (...) Herhangi bir sebeple bitmemi cmlelerin sonuna gelerek, anlam okuyucunun dncesine brakmak amac ile kullanlr.rnekler:

  1- Ona dncelerimi anlatabilsem ...

  2- Buraya yle altm ki ...

  3- Onu yle zledim ki ...

  4- Annemi bir grebilsem...

 • (...) Sylenmek istenmeyen, sylenmesi uygunsuz veya ayp kaan szlerin yerine kullanlr.rnekler:1- Oh... Bana ne dedi biliyor musun?

  2- Olay ... Bilmedi.

  3- Arabac B ... a yaklatn sylyor, iki de bir frsat bularak arabann iine doru ban eviriyordu.(Ahmet Hamdi TANPINAR)

 • (...) Alntlarda; bata ortada ve sonda alnmayan kelime ve blmlerin yerine konur.rnekler:1- ... Trkenin ekilmedii yer vatandr, ancak ekildii yerler vatanlktan kar.

  2- Mmtaz, bu dkkana bakarken hi farknda olmadan Mallarmenin msrasn hatrlad: Mehul bir felaketten buraya dm.(Ahmet Hamdi TANPINAR,Huzur)Uyar:Alnmayan kelime ve blmlerin yerine yay ayra iinde nokta konmas da mmkndr.

 • (...) Cevap vermeyii, suskunluu belirtmek iin nokta veya sra noktalar kullanlr.rnekler:

  1- Bana krgn msn? .............................

  2- Beni zledin mi? ...

  3-Beni hi aradn m? ...

 • (...)Szn bir yerde kesilerek geri kalan blmn okuyucunun muhayyilesini brakldn gstermek ve ya ifadeye g katmak iin konur.

  rnekler:

  1-Kar sahilde mor,fark olunmaz sisler altndaki dalar, korular, beyaz yallar... Ve btn bunlarn zerinde bir esatir ryasnn havai hakikati gibi uan mart srleri (mer SEYFETTN,Bahar ve Kelebekler)

  2-Gk sar,toprak sar,plak aalar sar... (Faruk Nafiz AMLIBEL,Han Duvarlar)

 • (...) nlem ve seslenmelerde anlatm pekitirmek iin kullanlr.

  rnekler:

  1- Koca Ali ... Koca Ali, be ...(mer SEYFETTN, Diyet)2- Ne var... Ne var, be ...3- Kim o...Kim o...

 • (...) Karlkl konumalarda, yeterli olmayan, eksik braklan cevaplarda kullanlr.

  rnek :- Yabanc yok! - Kimsin?-Ali...-Hangi Ali?-...-Sen misin, Ali usta?-Benim!...-Ne aryorsun bu vakit buralarda?-Hi..-Nasl hi? Suya ekicini mi drdn yoksa!...

 • ? S O R U A R E T ? Soru bildiren cmle veya szlerin sonuna konur.rnekler:1-Ne zaman tkenecek bu yollar,arabac? (Faruk Nafiz AMLIBEL,Yolcu ile Arabac)

  2- Sular m yand? Neden tunca benziyor mermer?(Ahmet HAM,Merdiven) Uyar:Soru vurguyla belirtildii zaman da soru iareti kullanlr.rnek:* Gmrkteki memur ban kaldrd: Adnz?

 • ? Bilinmeyen yer, tarih ve benzeri durumlar iin kullanlr.rnekler:

  1- Yunus Emre(1240?-1284), (Doum yeri:?)

  2- Trk Halk Felsefesinin, Trk nkteciliinin ve mizah dehasnn byk mmessili Nasrettin Hoca da (Hace Nasirddin) bu asrda yaamtr.(1208?-1284)

  3-Babaannemin doum tarihi (1901?-1972), (Doum yeri:?)

 • ? Bir bilginin pheyle karland veya kesin olmad durumlarda yay ayra iinde soru iareti kullanlr.

  rnekler: 1- Ankaradan Konyaya bir buuk saatte (?) gitmi.

  2- 1496(?) ylnda doan Fuzuli...

  3- Zaten onun ne kadar bilgili(?) olduu konumasndan anlalyor.

 • ? N o t l a r

  1- Uyar:Soru bildiren cmle veya szlerde bazen cevabn ne olaca szn geliinden belli olur. Bu tr cmle ve szlerin sonunda da soru iareti kullanlr.

  rnekler:1- Haksz mym? Liderler iinde Atatrk gibisi var m?

  2- Yoksa bu szmde yalan var m?

  3- Sen stanbula gitmeyecek miydin?

  4- Trkeden be almam mydn?

 • 2-Uyar:m / mi eki -nca / -ince anlamnda zarf-fiil ileviyle kullanld zaman soru iareti konulmaz.rnekler:1- Akam oldu mu srler dner.Hava karard m eve gideriz.

  2- Alp Er Tolga ldi mEsiz ajun kald mudlek in ald muEmdi yrek yrtlr.

  3- Bahar gelip de nehir al al kabarmaya balamaz m iimi geri kalm bir saat huzursuzluu kaplard.(Haldun TANER,On kiye Bir Var)

 • 3-Uyar:Soru ifadesi tayan sral ve bal cmlelerde soru iareti en sona konur.

  rnekler:1- ok yakndan m bu sesler, ok uzaklardan m? skdardan m, Hisardan m, Kavaklardan m?(Yahya Kemal BEYATLI)

  2-Ruhunu karartan neydi,yamur mu yayordu;yoksa imekler mi akyordu?

 • ! N L E M A R E T Sevin, kvan, ac korku, ama gibi duygular anlatan cmlelerin sonuna konur.rnekler:1- Ne mutlu Trkm diyene!(Mustafa Kemal ATATRK)2-Gurbet o kadar ac Ki ne varsa iimde Hepsi bana yabanc Hepsi baka biimde ! (Kemalettin Kami Kamu)

 • ! Seslenme, hitap ve uyar szlerinden sonra konur.rnekler:1- Ordular! lk hedefiniz Akdeniz, ileri!(Mustafa Kemal ATATRK)

  Uyar:nlem iareti, seslenme ve hitap szlerinden hemen sonra konulabilecei gibi cmlenin sonuna da konulabilir.rnek:* Arkada, biz bu yolda trkler tuttururken Sana uurlar olsun ... Ayrlyor yolumuz!

 • ! Bir sze alay, kinaye ve kmseme anlam kazandrma iin ayra iinde nlem iareti konur.

  rnekler:

  1- steseymi bir gn de bitirirmi(!) ama ne yazk ki vakti yokmu(!)

  2- Adam akll (!)olduunu sylyor.

 • (-) K I S A Z G (-) Satra smayan kelimeler blnrken satr sonuna konur.rnek:* Souktan m titriyordum, yoksa heyecandan, zntden mi bil-mem.Havuzun suyu bulank.Kapnn saatleri on ikiyi gemi.Tram-vay ne fena gcrdad! Tramvaydaki adam tandk m acaba ne diye yle dnp dnp bakt? Yoksa kimseciklerin oturmad kanepe- lerde bu saatte pek ba bolar m oturur ? (Sait Faik ABASIYANIK,Havuz ba)

 • (-) Ara szleri ara cmleleri ayrmak iin kullanlr.rnekler:1- rnek olsun diye - rnek istemez ya - sylyorum

  2- En nde oturanlardan biri - gzlkl olan - soruyu ok gzel cevaplandrd.

  3-Yazarn bu roman - Yank Budaylar - houma gitmiti.

 • (-) Dil bilgisinde kkleri ve ekleri ayrmak iin konur.rnek:al-, dur-ak,Dur-sun,gr-g-sz-lk(-) Dil bilginde fiil kk ve gvdelerini gstermek iin kullanlr.rnek:al-, dur-, gr-, ver-, baar-,okut-,(-) Dil bilgisinde eklerin bana konur. rnek:-den, -lk, -(-)Dil bilgisinde heceleri gstermek iin kullanlr.rnek;a-ra-tr-ma, ku-yum-cu, ya-zar-lk

 • (-)Eski harfli metinlerin yeni yazya aktarlmasnda Arapa ve Farsa kurallara gre yaplm tamlamalarn, birleik ve tremi kelimelerin elerini ayrmak iin kullanlr.

  rnekler:1- Darl -fnn

  2- Resm-i geit

  3-Cemiyet-i Akvam(-) Adres yazarken semt ile ehir arasna konur.rnek:* Kurtulu-ANKARA

 • (-) Kelimeler arasnda -den...-a, ve, ile, ila ve arasnda anlamlarn vermek zere kullanlr.rnekler:1- Trke - Franszca szlk

  2- Aydn -zmir yolu

  3- Trk - Alman ilikileri(-) Baz terim ve kurulu adlarnda kelimeler arasna konur.rnekler:1- Dil ve Tarih - Corafya Fakltesi

  2- Zarf-fiil

 • ( __ ) U Z U N Z G ( __ ) Yazda satr bana alnan konumalar gstermek iin kullanlr.Buna konuma izgisi de denir.Uyar;Konumalar trnak iine verildii zaman uzun izgi kullanlmaz.rnek: * __ Eski ehri gezdin mi? __ Rothshildin evine gittin mi?

 • ( ) T I R N A K A R E T ( ) Baka bir kimseden ve ya yazdan olduu gibi aktarlan szler trnak iine alnr.rnek;* Dil ve Tarih - Corafya Fakltesinin n cephesinde Atatrkn Hayatta en hakiki mrit ilimdir vecizesi yer almaktadr.Uyar:Aynen alnmayan sz ve yazlar trnak iinde gsterilemez.

 • ( ) N O T L A RUyar: Trnak iindeki alntnn sonunda bulunan iaret (nokta, soru iareti, nlem iareti v.b. ) trnak iinde kalr.

  rnek:

  * Akl yata deil batadr.atasz yzyllarn tecrbesinden szlp gelen bir gerei ifade etmiyor mu?

  Uyar: Uzun alntlarda her paragraf ayr ayr paragraf iine alnr.

 • ( ) zel olarak belirtilmek istenen szler trnak iine alnr.rnek:* Yeni bir bar taarruzu balad.Uyar: zel olarak belirtilmek istenen szler trnak iine alnmadan koyu yazlarak veya alt izilerek de gsterilebilir.rnek:* Hyk sz Anadoluda tepe olarak geer.( ) Kitaplarn ve yazlarn adlar ve balklar trnak iine alnr.rnek:* Yahya Kemalin baz iirleri Kendi Gk Kubbemiz ad altnda kt.

 • ( ) N O T L A RUyar:Kitaplarn ve yazlarn adlar ve balklar trnak iine alnmakszn koyu yazlarak ve ya eik yazyla (italik) dizilerek de gsterilebilir.rnekler: 1-Cahit Stknn airin lm iirini Yahya Kemal ok sevmiti.

  2-Bugnn genleri Dar Kap y okumaldrlar.

  Uyar:Trnak iine alnan szlerden sonra kesme iareti kullanlmaz.

 • ( ) T E K T I R N A K() Trnak iinde verilen ve yeniden trnaa alnmas gereken bir sz belirtmek iin kullanlr.rnek:* inasi nin safi Trke ile yazdn syledii iirlerden sonra vard bu konuulan dil fikri phesiz ki ondan gelen en byk kazancmzdr. (Ahmet Hamdi TANPINAR)

 • () Dil yazlarnda verilen rnein anlamn gstermek iin kullanlr.

  rnek:* Gktrk Antlar nda geen fakat gnmze ulamayan baz rnekler; bodun millet, kavim,sab sz, e apa ecdat, atalar, tketi tamamen, btnyle,

 • ( ( ) ) Y A Y A Y R A ( ( ) ) Cmlenin yapsyla dorudan doruya ilgili olmayan aklamalar iin kullanlr.rnek:*Anadolu kentlerini,kylerini(Ky szn de ekinerek yazyorum.) gezsek bile grmek iin deil,kendimizi gstermek iin geziyoruz. (Nurullah ATA,Syleiler)Uyar:Hakknda aklama yaplan sze ait ek, ayra kapandktan sonra yazlr.rnek:*Yunus Emre (1240?-1320)nin...

 • (( )) Tiyatro eserlerinde konuann hareketlerini, durumunu aklamak ve gstermek iin kullanlr.rnekler:htiyar- (Topallayarak retmenin yanna yaklar.) Ne oluyor hocam? Ltfen bana da anlattn.retmen-(Kalar atlm bir ekilde ) Ne olacak,serseriler okulun camlarn krm.(( ))Alntlarn,bata,ortada ve sonda alnmayan kelime ve blmlerin yerine konulan nokta,yay ayra iine alnabilir.(( )) Bir sze alay,kinaye veya kmseme anlam kazandrmak iin kullanlan nlem iareti yay ayra iine alnr.

 • () K E S M E A R E T () zel isimlere getirilen iyelik,hal gibi ekim eklerini ayrmak iin kullanlrrnekler:1- Gleni okula giderken grdm.

  2-Trkiyem,benim canm memleketim!

  3-Ziya Gkalpten Yahya Kemale kadar btn yazar ve airleri okudum.

 • ()Ksaltmalara getirilen ekleri ayrmak iin konur.rnekler:1-ABDde kasrga hayat felce urad.

  2-THYnin hizmetleri herkese takdim ediliyor. ()Saylara getirilen ekleri ayrmak iin konur.rnekler:1-sterseniz 8inci kata kalm

  2- Seyfullah Aras 1997de dodu

  3- Saat 21:30da Haremde olmalsn.

 • () Seslerin vezin dolaysyla iirde veya konuma srasnda dtn gstermek iin kullanlr. rnekler:1- Noldu Allahm noldu , arayp beni buldu.

  2- N etsin, neylesin imdi zavall adam

  () Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayrmak iin kullanlr.rnek:*Dilimizde-sz la yaplm bir ok szck var.

 • () zel adlar iin yay ayra ( parantez) iinde bir aklama yapld takdirde kesme iareti yay ayratan sonra konur.rnek:* Yakup Kadri(Karaosmanolu) nin romanlarn zevkle okudum. Uyar:zel adlardan tretilmi szcklerde ekler, kesme iaretiyle ayrlmaz.rnek:* Az nce Konyal bir dostumla bulutum.Uyar:zel simlere eklenip aile, gil anlamn veren - ler ekleri, kesme iareti ile ayrlmaz. Fakat benzerler anlam verenler ve dierleri ayrlr.

 • (^) D Z E L T M E A R E T (^) Yazllar bir, anlamlar ve okunular ayr olan kelimeleri ayrt etmek iin konur.rnekler:1- lem (bayrak),

  2- hl(babann kz kardei)

 • (^) Arapa ve Farsadan dilimize geen birtakm kelime ve eklerde g,k,I nszlerinin ince okunduunu gstermek iin,bu nszlerden sonra gelen ave u sesleri zerine konur.

  rnek:1- dergh, skn, ahlk,evlt,hill