noktalama İşaretleri 1- nokta (.)

of 77 /77
Noktalama İşaretleri 1- Nokta (.) a- Cümlenin sonuna konulur. Sınıfımı çok seviyorum. Ders çalışmak için kütüphaneye gittik. b- Sayılarda sonra sıra bildirmek için konulur. Bu yıl 2. sınıfta okuyorum. Koşu yarışını 3. olarak tamamladım. c- Kısaltmaların sonuna konur. Av. Hüseyin davaya bakacakmış. (avukat) Dr. Mert, Akın hasta olunca bana baktı. (doktor) d- Tarih yazarken günü ayı yılı ayırmada kullanılır. 24.10.2020 10.11.1938 e- Saati yazarken saat ve dakikayı ayırmada kullanılır. 11.30 20.15

Author: others

Post on 13-Jan-2022

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

b- Saylarda sonra sra bildirmek için konulur.
Bu yl 2. snfta okuyorum.
Kou yarn 3. olarak tamamladm.
c- Ksaltmalarn sonuna konur.
Dr. Mert, Akn hasta olunca bana bakt. (doktor)
d- Tarih yazarken günü ay yl ayrmada kullanlr.
24.10.2020 10.11.1938
11.30 20.15
yiletin mi?
Krtasiyeden defter, kalem, silgi ve cetvel aldm.
Nurcan, Selim, Oya ve Ali ile oyun oynadk.
b- Hitap kelimelerin arasna konulur.
Canm anneciim,
Yarn Giresun’a gideceiz.
Kalemi Pelin’e verdim.
Not: -lar, –ler, –l, –li, –lu, –lü, –ce, –ca, –c, –ci, –cu, –cü, –çe,
–ça, –ç, –çi, –çu, –çü, –gl, –gil, –sz, –siz, –suz, –süz kesme
iaretiyle ayrlmaz.
Bursal arkadam Hazal tatilde bize gelecek.
5- Ünlem areti (!)
anlatan cümlelerin sonuna konulur.
gelecek- nok- bekle-
mi talama yecek
televizyon te – le – viz – yon
krtasiye kr – ta – si – ye
salk sa – lk
Neden alyorsun ( )
Sevgili arkadam ( )
Gazeteyi okudunuz mu ( )
Mustafa( )nn kitabn gördünüz mü ( )
Ay kolumu çarptm ( )
Alverie gidecek miyiz ( )
sakn unutma ( )
Benimle oynar msn ( )
konulmaldr?
2- Aadaki cümlelerin hangisinde noktalama iareti yanl
kullanlmtr?
c- Bana sordun mu.
cümlesinde parantez iaretleri olan yerlere srasyla hangi
noktalama iaretleri getirilmelidir?
a- (,)(,)(.) b- (-)(-)(.) c- (.)(.)(!)
kullanlmtr?
b- Bursal arkadam Nazar’dan mektup geldi.
c- Türkiye’yi çok seviyorum.
Yazm Kurallar
Planl çalrsanz baarl olursunuz.
2- Kii ad ve soyadlar, adlara bal sayg kelimeleri büyük
harfle balar.
Hatice Hanm, Ahmet Amca…
3- Ülke, ehir, ilçe, mahalle, sokak, köy, cadde isimleri büyük
harfle balar.
Manolya Sokak, Kzlay Caddesi, Koçlu Köyü…
4- Deniz, göl, da, rmak, ova isimleri büyük harfle balar.
Marmara Denizi, Ilgaz Da, Van Gölü, Sakarya Irma,
Çaramba Ovas…
Karaba, Sarkz, Minno…
ve Çocuk Bayram, Kurban Bayram…
7- Belli bir tarihi gösteren ay ve gün isimleri büyük harfle
balar.
19 Mays 1919, 11 Austos Pazartesi, 19 Ekim 2016 Sal
8- Kurum ve kurulu isimleri büyük harfle balar.
Mustafa Kemal lkokulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Yaldere Kaymakaml…
Bir gün sordum babama
Onu seviyor her Türk
“mi” Soru Ekinin Yazl
1- Soru eki olan mi m mu mü kendinden önce gelen
kelimeden ayr yazlr.
Bebek uyudu mu?
Resmi yaptn m?
Çok üzüldün mü?
2- mi soru ekine baka ekler de eklenebilir. Bu ekler mi soru
ekine bitiik yazlr.
Çay içer misin?
Kitap okur musunuz?
Atatürk 19 Mays 1919’da Samsun’a gitmi.
kurban bayramn dedemlerde geçirdik.
Kurban Bayramn dedemlerde geçirdik.
kn boluya kayak yapmaya gittik.
Kn Bolu’ya kayak yapmaya gittik.
arkadam selin heyecandan titremeye balad.
Arkadam Selin heyecandan titremeye balad.
Kap m çald?
Hafta sonu tenis oynamaya gidelim mi?
Dilerinimi frçaladn?
Telefon ettinmi?
yaplmtr?
b- stanbul’da ebnem ile karlatm.
c- Hafta sonu lgaz dana kayak yapmaya gittik.
2- “mi” soru eki aadaki cümlelerden hangisinde doru
yazlmtr?
b- Akamleyin kitap okuyormusun?
a- Türkler
b- sviçrede
c- Samsunlu
a- Ayvalktaki yazla Esin gelecekmi?
b- Ayvalk’taki yazla Esin gelecek mi?
c- Ayvalk’taki yazla esin gelecek mi?
Ses (Harf) Bilgisi
Hece ve kelimeleri oluturan sesleri yazarak göstermeye
yarayan iaretlere harf denir.
alfabe (abece) denir.
Alfabemizde 29 harf vardr.
A – B – C – Ç – D – E – F – G – – H – I – – J – K –
L – M – N – O – Ö – P – R – S – – T – U – Ü – V –
Y – Z
a – b – c – ç – d – e – f – g – – h – – i – j – k – l – m –
n – o – ö – p – r – s – – t – u – ü – v – y – z
Alfabemizde harfler söylenilerine göre ikiye ayrlr:
1- Ünlü (Sesli) Harfler:
takntya uramadan çkan harflere ünlü (sesli) harf denir.
Alfabemizde 8 tane ünlü harf vardr.
A(a) - E(e) – I() – (i) – O(o) – Ö(ö) – U(u) – Ü(ü)
Ünlü harfler de kendi içinde ikiye ayrlr:
Kaln Ünlüler: A(a) - I() – O(o) – U(u)
nce ünlüler: E(e) – (i) – Ö(ö) – Ü(ü)
Merdiven Aydnlk
okunabilen harflere ünlü (sessiz) harf denir.
Alfabemizde 21 tane ünsüz harf vardr.
B(b) – C(c) – Ç(ç) – D(d) – F(f) – G(g) – () – H(h) – J(j) –
K(k) – L(l) – M(m) – N(n) – P(p) – R(r) – S(s) – () – T(t) –
V(v) – Y(y) – Z(z)
Sonunda p, ç, t, k ünsüz harf bulunan kelimeler ünlü
harfle balayan bir ek aldklarnda b, c, d, d, g() ye
dönüürler.
sraya göre düzenlenir.
harfle balayan kelime daha önce gelir.
Bahçe
Zil
Okul
daha önce gelir.
Art
Araba
Armut
Arka
Terzi
Makas
ne
Kuma
Ölçü
Elma
Muz
Armut
Çilek
Kiraz
laç
rmik
p
zin
nci
Çorap
Çimen
Çatal
Çekirdek
Çöplük
Bardak
Limon
Beyaz
Ütü
Üzüm
Tren
Traktör
Trafik
Tatl
Tarm
Silgi
irin
ans
Sank
Soru
Patates
Patlcan
Pirinç
Pilav
Prasa
Çizgi
Cam
Çorap
Demir
Dost
a- ünlü – ünlü – ünsüz – ünlü
b- ünlü – ünsüz – ünsüz – ünlü
c- ünsüz – ünlü – ünlü – ünsüz
2- Aadaki cümlelerin hangisinde krmz yazlan kelime ince
ünlülerden olumutur.
Hece Bilgisi
topluluklarna hece denir.
Her hecede mutlaka bir ünlü harf vardr. Ünlü harf
olmadan hece olmaz. Kelimedeki ünlü harf says o
kelimedeki hece saysn belirtir.
Cumhuriyet heceli
Örenci heceli
Okul heceli
O heceli
Hece Çeitleri
1- Bir tek sesli (ünlü) harften meydana gelen heceler: a, e, , i,
o, ö, u, ü
2- Bir sesli, bir sessiz harften meydana gelen heceler: al, at,
ak, ay...
3- Bir sessiz, bir sesli, bir sessiz harften meydana gelen
heceler: bel, bol, kal, gel...
4- Bir sessiz, bir sesli harften meydana gelen heceler: ba, da,
ka, la ...
5- Bir sesli, iki sessiz harften meydana gelen heceler: alt, üst
6- Bir sessiz, bir sesli, iki sessiz harften meydana gelen
heceler: kurt, yurt, mart, sert, Türk...
Satr sonuna smayan kelimeler hecelerden ksa çizgiyle
(-) ayrlr. Ayrlan hece alt satra yazlr. Heceler
parçalanmaz.
Aile A – i – le
Asansördekiler A – san – sör – de – ki – ler
Ispanaklar Is – pa – nak – la – r
Çalanlar baarl olur. heceli
Eyalarmz özenli kullanmalyz. heceli
Çöplerimizi yerlere atmamalyz. heceli
vardr?
2- Aadaki cümlelerden hangisinin hece says ondur?
a- Müzik dinlemeyi seviyorum.
c- Bugün çok hastaym.
olmayan sözlere kelime denir.
Furkan ile ders çalacaz.
“ile” kelimesinin bir anlam yoktur. Kadar, de, için, ve, fakat,
ama kelimelerinde anlam yoktur. Cümle içinde bir anlam
kazanrlar.
Sabaha kadar uyuyamadm. kelime
göre dizilmilerdir.
klavuzlarndan yararlanrz. Kelimeler yazm klavuzunda
alfabetik sraya göre dizilmilerdir.
vardr?
2- “hesap, kitap, hapis, hrsz” kelimelerinin sözlük srasna göre
sralarsak ikinci srada hangi kelime yer alr?
a- kitap b- hesap c- hrsz
3- Aadakilerden hangisi sözlük srasna göre yanl
sralanmtr.
E Anlaml (Anlamda) Kelimeler
kelimelere e anlaml kelimeler denir.
Bu yl derslerime çok çalacam.
Bu sene derslerime çok çalacam.
Bahçenin kapsnda clz bir kedi gördüm.
Bahçenin kapsnda zayf bir kedi gördüm.
Herkes görevini baaryla tamamlad.
Herkes vazifesini baaryla tamamlad.
Sözcüklerin anlamn örenmek için sözlüe bakmalyz.
Kelimelerin anlamn örenmek için sözlüe bakmalyz.
Annem mahalledeki yoksul bir teyzeye yardm etti.
Annem mahalledeki fakir bir teyzeye yardm etti.
Öretmen snavda çok basit sorular sordu.
Öretmen imtihanda çok kolay sorular sordu.
Genç yata saçlarnda aklar vard.
Genç yata saçlarnda beyazlar vard.
Krtasiyeden be adet kalem aldm.
Krtasiyeden be tane kalem aldm.
Ablam bu kenti çok seviyor.
Ablam bu ehri çok seviyor.
Akam arkadamla ufak bir sorun yaadm.
Akam arkadamla küçük bir sorun yaadm.
Bayramz krmz ve beyaz renktedir.
Bayramz al ve ak renktedir.
Duvarda asl olan duyurular gördün mü?
Duvarda asl olan ilanlar gördün mü?
Törenden sonra eve gittik.
Merasimden sonra eve gittik.
Kaza alanna cankurtaran çardk.
Kaza alanna ambulans çardk.
Bu hafta üç hikâye kitab aldm.
Bu hafta üç öykü kitab aldm.
Okula örenciler geliyor.
Mektebe talebeler geliyor.
Zt (Kart) Anlaml Kelimeler
Sepetteki salam elmalar ayrdm.
Sepetteki çürük elmalar ayrdm.
Elimdeki eyalar çok ard.
Elimdeki eyalar çok hafifti.
Arkadamn anlattklarna çok güldüm.
Arkadamn anlattklarna çok aladm.
Bu sabah yolda yürüdüm.
Bu akam yolda yürüdüm.
Çok souk içecekler içmemeliyiz.
Çok scak içecekler içmemeliyiz.
Okumas ve yazmas yava ve kötüdür.
Okumas ve yazmas hzl ve iyidir.
Snfn en dank ve tembel örencisidir.
Snfn en düzenli ve çalkan örencisidir.
Ceza aldm için çok üzüldüm.
Ödül aldm için çok sevindim.
Dün pazar yeri çok kalabalkt.
Dün pazar yeri çok tenhayd.
Kötülük yapan kötülük bulur.
yilik yapan iyilik bulur.
Elbisen çok geni olmu.
Elbisen çok dar olmu.
Nasl bu kadar korkak olabiliyorsun?
Nasl bu kadar cesur olabiliyorsun?
Okuluma yakn bir ev aldk.
Okuluma uzak bir ev aldk.
Zararl yiyeceklerden uzak durmalyz.
Faydal yiyeceklerden uzak durmalyz.
Yaramaz konukan bir çocuktu.
Uslu sessiz bir çocuktu.
Manavdan ac biber aldm.
Manavdan tatl biber aldm.
E Sesli (Seste) Kelimeler
kelimelere e sesli (seste) kelimeler denir.
Bir dakikada yüz kelime okudum. (say anlam)
Bu yaz denizde yüzdüm. (yüzmek anlamnda)
Bu sabah yüzümü ykadm. (bamzn bir bölümü)
Dedem koyunun derisini yüzdü. (ayrma anlam)
Snfça kr gezisine gittik. (yer anlam)
Evimizin camn krdm. (parçalama anlamnda)
Amcama kr saç çok yakyor. (renk anlamnda)
Yamurlu havalarda dizim aryor. (bacan bir bölümü)
Kitaplar dolaba dizdim. (koymak anlamnda)
Babam ata binmeyi öretti. (hayvan anlamnda)
Yere çöp atmayn. (frlatmak-brakmak anlamnda)
Evden çkarken ocan altn açk unuttum.
Ocak ay çok souk geçti.
Ahmet ile çayda yüzdük.
Sabah kahvaltsnda çay içtik.
Köpei görünce korkudan kaçtk.
Okula giderken dik bir yokutan çkyoruz.
Annem elbisemi dikti.
Arkadama mektup yazdm.
Marketten bir kutu eker al.
Parkta bir kz çocuu alyordu.
Yaramazlk yapnca öretmenim çk kzd.
Anneme bir gül aldm.
Arkadamn frkasna çok güldüm.
Yeil k yannca geçmeliyiz.
Bu kazadan sa çktm.
Kara gözleriyle bana bakyordu.
Otobüs bir kara tatdr.
Yolda yürürken ayam burktum.
Dün gece kar yam.
seçeneklerden hangisinde vardr?
a- ev – konut
b- görev – vazife
c- alçak – yüksek
hangisinde vardr?
b- Kara iri gözleriyle masum bakyordu.
c- Doktorun üzerinde beyaz bir elbise vard.
3- “Ablam gece rahatsz olunca hemen doktora götürdük.”
cümlesindeki krmz yazlan kelimenin yerine
aadakilerden hangisi gelince anlam bozulmaz?
a- hekim b- veteriner c- hemire
4- Aadaki cümlelerden hangisinde zt anlaml kelimeler bir
arada verilmitir?
b- Trafik youn olduu için yava geldik.
c- Akam erken yattm, sabah geç kalktm.
5- “Dal” kelimesi aadaki cümlelerin hangisinde farkl
anlamda kullanlmtr?
b- Sobann yannda derin bir uykuya daldm.
c- Elmalar toplarken hep dallar krmlar.
6- “Sakin” kelimesinin zt anlamls aadaki cümlelerin
hangisinde kullanlmtr?
b- Aniden öfkelenince ardm.
c- Yorulunca çok durgunlatn.
da kelime dizilerine cümle denir.
Doum günümde ald hediye beni çok sevindirdi. (duygu
anlatyor.)
anlatyor.)
Kar yaacak. (haber anlatyor.)
deildir.
sonuna nokta konulur.
Annemi çok seviyorum.
Akam sinemaya gidelim mi?
sonuna ünlem iareti konulur.
kurall cümle denir.
Devrik Cümle
cümlelere devrik cümle denir.
Gördüm. cümledir.
Ebru salna dikkat cümle deil.
Burak snf bakan seçildi. cümledir.
Arabamz yolda bozuldu mu? cümledir.
Dün aldm kazan cümle deil.
Hastalktan korumak için a olmalyz. cümledir.
Yorgun dümütü çalmaktan tüm gece.
Tüm gece çalmaktan yorgun dümütü.
Çok uslu bir örencidir Mine.
Mine çok uslu bir örencidir,
Zil çald biraz önce.
Biraz önce zil çald.
Günete kalnca bam ard.
Yorganna – ayan – uzat – göre
Ayan yorganna göre uzat.
Sessiz – öretmenimizi – beklemeliyiz – oturup
Öretmenimzi sessiz orurup beklemeliyiz.
Çok – televizyonumuzu – izlememeliyiz – yakndan
Çok yakndan televizyonumuzu izlememeliyiz.
Sorular
a- Babamla uçurtma yaptk
b- Gemi limana yanat
c- Birden seni görünce
sonuna konulmaz?
a- virgül
b- nokta
4- gelenek 5- ve
sralama nasl olur?
kelimelere ismi (ad) denir.
Varlklara Verililere Göre simler:
denir.
b- ehir, lçe simleri
Giresun, Yaldere, Ankara, stanbul
- Da, Ova, Deniz, Irmak, Göl simleri
Ilgaz Da, Marmara Denizi, Kzlrmak, Van Gölü
h- Yap, Yapt simleri
Giresun Kalesi, Yaldere Hastanesi
- Kurum Kurulu simleri
Yarn Giresun’a gideceiz.
b- Özel isimlerin sonuna gelen ekler kesme iaretiyle ayrlr.
Bayramda Bursa’dan dedem geldi.
Ders çalmaya Elif’e gideceiz.
c- Özel isimlerin sonlarna gelen -lar, –ler, –l, –li, –lu, –lü, –ce,
–ca, –c, –ci, –cu, –cü, –çe, –ça, –ç, –çi, –çu, –çü, –gl, –gil, –sz,
–siz, –suz, –süz kesme iaretiyle ayrlmaz.
Merve Türkçe dersinde iir okudu.
Bursal arkadamla hiç görümedik.
Müzeyi gezmeye Japonlar geldi.
2- Tür (Cins) simleri
denir.
b- Çiçek simleri
c- Yiyecek çecek simleri
ç- Organ simleri
g- Akrabalk simleri
Düüne daym halam ve teyzem geldi.
Tür isimleri sadece cümle ve dize balarnda ilk harfi
büyük yazlr.
Kn Uluda’a kayak yapmaya gideriz.
Doum günüme aye, nuray, asl ,figen geldi.
Doum günüme Aye, Nuray, Asl, Figen geldi.
ingiliz’ceyi henüz örenemedim.
29 Ekim’de Cumhuriyet Bayram’n kutladk.
Leyla teyzenin pastalarn çok beeniyorum.
Leyla Teyzenin pastalarn çok beeniyorum.
Ahmet hürriyet mahallesinde oturuyor.
rem annesiyle beraber Antkabir’e gitti.
Bu yaz izmire gideceiz.
Ramazan Bayram’nda çok eker yedim.
Sorular
a- Emineler
a- Ankara Kalesi’ne gezi düzenledik.
b- Tekir’in sütünü verdin mi?
c- Toplantnn ne zaman yaplaca belli deil.
3- Aadaki cümlelerin hangisinde yazm yanl yaplmtr?
a- Ali Cumhuriyet Bayram’nda iir okudu.
b- Kardeim hafta sonu Amasya’dayd.
c- Ders çalmaya Aye’lere gittik.
4- Yamur kelimesi aadaki cümlelerin hangisinde tür ismi
olarak kullanlmtr?
b- Doum günü için Yamur’a hediye aldm.
c- Yamurda slanmamak için koarak geldim.
Varllarn Saylarna Göre simler
kelimelere tekil isim denir.
2- Çoul sim:
kelimelere çoul isim denir. Tekil isimler –lar –ler ekleriyle
çoul yaplr.
3- Topluluk smi:
isimlere topluluk ismi denir.
Topluluk ismi de çoul eki alabilir.
Desteler, sürüler, takmlar, buketler
Hayvanlar korumal ve sevmeliyiz.
Ormanlar yangnlardan korumalyz.
Ödevlerini ne zaman bitirdin?
Çalmazsan snavlardan baarl olamazsn.
Kötü alkanlklardan uzak durmalyz.
Sorular
a- tür isim – çoul isim
b- özel isim – tekil isim
c- özel isim – çoul isim
2- Aadakilerden hangisi dorudur?
a- sürü tekil isim
b- güler çoul isim
c- takm topluluk ismi
fazladr?
vard.
oluuyordu.
Varlklarn Özelliklerini Bildiren Kelimeler
Kirli kazak durumunu belirtiyor.
Kare çerçeve biçimini belirtiyor.
Küçük top biçimini belirtiyor.
Sar balon rengini belirtiyor.
Krmz kurdele rengini belirtiyor.
Üç aaç saysn belirtiyor.
Yarm ekmek saysn belirtiyor.
htiyar kadn durumunu belirtiyor.
Dört elma saysn belirtiyor.
Annem çürük diini çektirmek için doktora gitti.
Marketten iki ekmek, be yumurta al.
Temiz çevre için el ele vermeliyiz.
Uzun ylda çok sklyorum.
Giydiin krmz elbise sana çok yakm.
Souk havalarda kaln giysiler giyiyorum.
Yaz tatilinde ……………. kitap okudum.
……………. süt içince dilim yand.
Bulak makinasna ……………. tabaklar koyun.
Dün ……………. ayakkablarm tamirciye verdim.
Doktor ……………. önlük giymiti.
Frnda scak ……………. alalm m ?
Gece gökyüzünde parlak ……………. izledim.
Arkadam uzun ……………. yeil, ……………. sar, …………….
Cümlesinde kaç tane varln özelliini bildiren kelime
vardr?
kullanlmtr?
Varlklarn Yaptklar ve Hareket Bildiren Kelimeler
Varlklarn yaptklar i ve hareketlerini bildiren
kelimelere eylem (fiil) denir.
varlklarn yapt ii, hareketi, oluu bildiren kelimelerdir.
Annem yerleri
Darda kar
anlam bozulur.
cümleye kurall cümle denir.
Bir cümlede eylem bildiren kelime cümlenin sonunda
deil ise o cümleye devrik cümle denir.
Hafta sonu balk tutmaya gittim sahile.
Cümlelerde ii, hareketi bildiren kelimelere kim, ne
sorularndan uygun olan sorarak ii, hareketi yapan
varlklar bulabiliriz.
kelimeler iin, hareketin ne zaman yapldn da bildirirler.
Kuzenim bize geldi.
Kuzenim bize gelmi.
Kuzenim bize geliyor.
Kuzenim bize gelecek.
Kuzenim bize gelir.
Akam niçin o kadar geç yattn.
Futbol oynamay özledim.
Her akam yatmadan önce kitap okurum. geni zaman
Atatürk yurdumuzu dümanlardan kurtard. geçmi
zaman
Amcam dün bize gelirken kaza yapm. geçmi zaman
Kedi bahçede aaca trmand. geçmi zaman
Sorular
aadakilerden hangisidir?
a- Fidan diktik bugün arkadalarla.
b- Akama kadar parkta oynadk.
c- Odann cam krld.
amacyla söylenmi atalarmzdan günümüze kadar gelmi
özlü sözlere atasözü denir.
iyiliklere de, kötülüklere de yönlendiren çevreleridir.
Birbirine çok yakn olan insanlar, birbirlerinin huylarn
benimserler. Bu yüzden, iyilerle arkadalk edenler iyi
huylar, kötülerle arkadalk edenler kötü huylar kazanr.
Gülme komuna gelir bana:
aksine, onlara yardm etmeliyiz. Çünkü ayn felaketler bir
gün bizim bamza da gelebilir.
Aaç ya iken ayrlr:
Yeni bir fidan, aaç dal esnek bir yapya sahiptir, kolay
eilir ve ekil alr. Çocuklar da ya aaç örneinde
olduu gibi küçük yalarda eitmek daha kolaydr. Bilgi
edinmenin en iyi zaman çocukluk çalardr. Yetikin
insanlar eitmek çok daha zordur.
horoz - kendi - her - öter - çöplüünde
Her horoz kendi çöplüünde öter.
çkmaz - ate - yerden - olmayan – duman
Ate olmayan yerden duman çkmaz.
uzat - ayan - yorganna - göre
Ayan yorganna göre uzat.
gülü - dikenine - seven - katlanr
Gülü seven dikenine katlanr.
aratr - gideni - gelen
Gelen gideni aratr.
tutmaz - demir - pas - ileyen
Kendi düen ………………
Ev alma ………………
gerçek anlamlarndan farkl anlamlarda kullanlan
kalplam sözlere deyim denir.
Günlük yaantmzda deyimlerimizi kça kullanrz.
Deyimlerimiz duygu ve düüncelerimiz, bir durum ya da
olay az sözle etkili bir biçimde ifade etmemizi salar.
Azndan bal akmak: Güzel, etkili konumak; herkese
kendini dinletmek.
olmas için zorlamak.
Kemerleri Skmak: Tutumlu olmak.
Kulana küpe olmak: Bana gelen bir iten dolay ders
alp hiç unutmamak.
Üzerine bir bardak su içmek: Bir iten umudu kesmek,
zararna raz olmak.
Hesap vermek: Bir suçu açklamasn yapmak.
Damarna basmak: Birini sinirlendirecek bir ey yapmak.
Öretmen snavda göz açtrmad.
Bu ara iler iyice arap saçna döndü.
Onu, gözümün tutmad daha önce söylemitim.
Anlatacam konular can kulayla dinleyin.
Omuz omuza verirsek her ii baarrz.
Otobüsü kaçrmaym diye koarken soluk solua kaldm.
Yaptm pastalarn tadna doyum olmuyor.
Öyle bir kazada ucuz atlatmsnz.
Ne kadar ar bal bir kardein var.
Yarmay pisi pisine kaybettik.
Sorular
a- ki dinle bir söyle
b- Lafla peynir gemisi yürümez
c- Söz gümü ise sükut altndr
2- “Tehlikeye kar, çaresiz kaldmzda zorunlu olarak baka
tehlikelere snabiliriz.” Bu anlama gelen atasözü
aadakilerden hangisidir?
b- Kendi düen alamaz
3- Aadaki deyimlerden hangisi dierlerinden farkl
anlamdadr?
4- “Susuzluktan az kurumak” anlamna gelen deyim
aadakilerden hangisidir?