nieuwe cao glastuinbouw

of 24 /24
DRV Uurtje Wijzer De nieuwe cao Glastuinbouw Diana Eleveld 21 november 2016 Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Author: drv-accountants-adviseurs

Post on 17-Jan-2017

34 views

Category:

Recruiting & HR


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Nieuwe cao glastuinbouw

DRV Uurtje Wijzer De nieuwe cao Glastuinbouw

Diana Eleveld21 november 2016Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Page 2: Nieuwe cao glastuinbouw

Programma

• Hoofdpunten nieuwe cao Glastuinbouw• Uitzonderingen ketenbepaling• Nieuwe arbeidstijdenregeling• Uitzendkrachten• Verbod inhoudingen WML per 1 januari 2017

Page 3: Nieuwe cao glastuinbouw

Nieuwe cao Glastuinbouw

• Looptijd 2 juli 2015 t/m 30 juni 2018• Afwijkingen van de wettelijke ketenbepaling• Nieuwe arbeidstijdenregeling per 1 oktober 2016• Verhoging feitelijke lonen in totaal met 5%• Verlaging werkgeverspremie seniorenregeling van

0,5% naar 0,25%

Page 4: Nieuwe cao glastuinbouw

Ketenbepaling

• Functies met een seizoenmatig karakter als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden niet aansluitend of jaarrond!

• Overeenkomen in de arbeidsovereenkomst• Wettelijke regels transitievergoeding blijven van

kracht

Page 5: Nieuwe cao glastuinbouw

Ketenbepaling artikel 9A

• Tussenpoos van tenminste 3 maanden na maximaal 3 contracten met een gezamenlijke duur van ten hoogste 9 maanden inclusief eventuele onderbrekingen.

• Twee voorbeelden:

Contract 9 maanden

C12 maanden

Tussenpoos 3 maanden

Tussenpoos 3 maanden

C32 maanden

C23 maanden

Page 6: Nieuwe cao glastuinbouw

Ketenbepaling artikel 9B

• Binnen een periode van 36 maanden maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, ieder met een duur van 9 maanden of langer.

Voorbeeld:C1

10 maandenTussenpoos 6

maandenC3

10 maandenC2

10 maanden

Page 7: Nieuwe cao glastuinbouw

Seizoenovereenkomst

Voorbeeld bepaling“Dit betreft een functie met een seizoenmatig karakter, zoals bedoeld in artikel 9A/B van de cao Glastuinbouw”

Page 8: Nieuwe cao glastuinbouw

Praktisch punt

Is uw functiewaardering up-to-date?Uitzonderingen ketenbepaling alleen van toepassing op referentiefuncties of functies die daarop gebaseerd zijn!

Page 9: Nieuwe cao glastuinbouw

Arbeidstijdenregeling

Jaarurenmodel

Glastuinbouwregeling +

Weekploegendienst

Ploegendienst

Regelmatig rooster

Page 10: Nieuwe cao glastuinbouw

Mijn persoonlijke samenvatting

Jaarurenmodel Ploegendiensten Regelmatig rooster

Vast aantal uren per jaar, maar gedurende het jaar minnen en plussen

Werken in ploegen, veelal wisselende werkdagen en werktijden

Vaste werktijden en werkdagen

Werken op zaterdag OF zondag behoort tot de mogelijkheden

Zaterdag en/of zondag mag onderdeel uitmaken van het rooster

Werken op zaterdag en zondag kan niet overeengekomen worden

Page 11: Nieuwe cao glastuinbouw

Jaarurenmodel (1)

• Jaarurennorm gebaseerd op overeengekomen arbeidsduur per week x 52,2 weken

• Standaard is 38 uur per week (1983,6 uur per jaar)• Maximum is 42 uur per week (2192,4 uur per jaar)• 5 werkdagen en 2 aaneengesloten vrije dagen,

tenzij anders overeengekomen.

Page 12: Nieuwe cao glastuinbouw

Jaarurenmodel (2)

• Arbeidsduur per dienst 3-10u, arbeidsduur per week 20-45u, reguliere arbeidsduur op za ochtend max. 5u

• Mogelijkheid gedurende 4 weken arbeidsduur 0 uur en gedurende 8 weken 50 uur 1 week van te voren melden en evenredig verdelen

Page 13: Nieuwe cao glastuinbouw

Toeslagen jaarurenmodel

• Uren boven de jaarurennorm, boven de maximale arbeidsduur per dienst/week of bij werken buiten de bedrijfstijd toeslagen conform artikel 32

• Gewerkte uren waarover toeslagen worden betaald tellen niet mee in jaarurennorm!

• Meer- en minuren jaarlijks afrekenen 35%• Minder uren voor rekening van werkgever!

Page 14: Nieuwe cao glastuinbouw

Praktische punten

• Leg werkdagen en werktijden vast• Toepassing jaarurenmodel tijdig kenbaar maken• Ingangsdatum jaarurenmodel

Page 15: Nieuwe cao glastuinbouw

Vastleggen in arbeidsovereenkomst

Voorbeeld bepalingHet jaarurenmodel is van toepassing. De arbeidsduur bedraagt _____ uur per jaar / voor de totale looptijd van deze arbeidsovereenkomst. Dit is gebaseerd op een gemiddelde van _____ uur per week. Werknemer werkt op de dagen______________ van _____ uur tot _____ uur.

Page 16: Nieuwe cao glastuinbouw

Aanvullende opties jaarurenmodel

• Glastuinbouwregeling+ (artikel 23) – Ten behoeve van werken op zondag

• Twee- of drieploegendienst (artikel 24)• Weekploegendienst (artikel 25)

– Groepsgewijs vooruitrollend inroosteren

Page 17: Nieuwe cao glastuinbouw

Glastuinbouwregeling+

• Wanneer structureel werken op zondag noodzakelijk is

• Invoeren na instemming medezeggenschapsorgaan (OR of pvt) of paritaire commissie tevens instemming werknemer!

• Reguliere arbeidsduur op zaterdagochtend OF zondagochtend max. 5 uur binnen bedrijfstijd

Page 18: Nieuwe cao glastuinbouw

Vastleggen in arbeidsovereenkomst

Voorbeeld bepalingOp deze arbeidsovereenkomst is de Glastuinbouwregeling+ van toepassing.

Page 19: Nieuwe cao glastuinbouw

Weekploegendienst

• Bedrijfstijd: maandag t/m zondag 06.00-19.00 uur. • Maximum arbeidsduur van 38 uur per week (1983,6

uur per jaar) maximaal 5 dagen per week• Zondagtoeslag 50% uren tellen mee in norm• Met instemming medezeggenschapsorgaan: indien

afwezig dan 2/3e werknemers met vast contract/ contract van minimaal 1 jaar

Page 20: Nieuwe cao glastuinbouw

Regelmatig roosterArtikel 22

• Bedrijfstijd: maandag t/m zondag 06.00-19.00 uur • Maximum arbeidsduur 38 uur per week (1983,6

uur per jaar) maximaal 5 dagen per week• Zondag toeslag 50% uren tellen mee in norm• Met instemming medezeggenschapsorgaan:

indien afwezig dan 2/3e werknemers met vast contract/ contract van minimaal 1 jaar

Page 21: Nieuwe cao glastuinbouw

Vastleggen in arbeidsovereenkomst

Voorbeeld bepalingHet regelmatig rooster is van toepassing. De arbeidsduur bedraagt ______ uur per week. Werknemer werkt op de dagen______________ van _____ uur tot _____ uur.

Page 22: Nieuwe cao glastuinbouw

Let op!

In dienst nemen van een uitzendkracht

Page 23: Nieuwe cao glastuinbouw

Let op!

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)Vanaf 1 januari 2017 verbod op inhoudingen op het minimumloon.Met een schriftelijke volmacht van de werknemer uitzonderingen voor huisvesting en zorgverzekeringswet.

Page 24: Nieuwe cao glastuinbouw

Vragen?

Meer vragen? Neem contact op!T 088 – 888 66 88 E [email protected] I www.werkgeverslijn.nl

Morgen gratis webinar over nieuwe cao Glastuinbouw!