factsheet glastuinbouw 2019 - arbeidsmarkt · factsheet glastuinbouw 2019 ... in 2018 is gekozen...

of 19 /19
Factsheet Glastuinbouw2019 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2018 Colland Bestuursbureau September 2019

Author: others

Post on 30-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Factsheet Glastuinbouw 2019Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2018

  Colland BestuursbureauSeptember 2019

 • Inhoudsopgave

  1. Werkgevers2. Overzicht sectoren3. Regionale spreiding bedrijven en bedrijfsgrootte4. Werknemers totalen5. Werknemers naar leeftijd6. Werknemers naar regio7. Werknemers naar lengte dienstverband8. Werknemers naar bedrijfsgrootte en lengte dienstverband9. Instroom naar leeftijd10. Instroom naar maand en leeftijd11. Uitstroom naar leeftijd12. Uitstroom naar maand en leeftijd13. In- en uitstroom met elkaar vergeleken

  Bijlage 1 BegripsomschrijvingenBijlage 2 Vrijwillig aangesloten bedrijvenBijlage 3 Bundeling van arbeidsmarktregio’s in districten

 • Toelichting

  Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een onderzoek uit naar arbeidsmarktontwikkelingen in de bij Colland Arbeidsmarkt aangesloten sectoren opgrond van de gegevens in de administratie.

  Daarmee zijn “factsheets” opgesteld, waarin vergelijkbare kengetallen van de diverse deelsectoren zijn opgenomen. Het doel van de factsheets issectoren informeren over de arbeidsmarktsituatie in hun sector.

  Voor de analyses wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de bestanden van Colland Arbeidsmarkt. Om zicht te geven op trends in sectoren is in eenaantal tabellen gegevens vanaf 2014 tot en met 2018 meegenomen.

  In 2018 is gekozen voor een nieuwe opmaak in een poging de grote hoeveelheid informatie overzichtelijker te presenteren. Ook zijn enkele nieuwetabellen en figuren toegevoegd.Daarnaast zijn de rekenmethoden tegen het licht gehouden waardoor er hier en daar kleine verschillen optreden in de historische gegevens.

  Naar aanleiding van eerder in de sectorcommissies gemaakte opmerkingen, zijn in de gegevens vanaf 2016 uitsluitend de bedrijven (en hunwerknemers) opgenomen die vallen onder de werkingssfeer van de betreffende cao. De vrijwillig aangesloten bedrijven zijn dus nietmeegenomen in de arbeidsmarktgegevens (wel in de premieloonsommen). Dat geeft (beperkte) verschillen met de cijfers in eerdere jaren.Daarom is in de bijlage een tabel opgenomen van de cijfers van aantallen vrijwillig aangesloten bedrijven en hun werknemers.

  Heeft u op- of aanmerkingen? Neem dan contact op met Colland Bestuursbureau via [email protected]

 • 1. Werkgevers

  2014 2015 2016 2017 2018

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  2.588 2.559

  2.7462.632

  2.522

  1.1 Aantal werkgevers ultimo jaar

  2014 2015 2016 2017 2018

  0K

  5K

  10K

  15K

  20K

  25K

  30K

  35K 34.48134.67434.62634.57034.331

  1.3 Aantal dienstverbanden ultimo jaar

  2015 2016 2017 2018

  -4%

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  -4,2%

  -1,7%

  -1,1%-1,4%

  1.2 Aantal werkgevers ultimo jaarprocentueel verschil

  2015 2016 2017 2018

  -0,5%

  0,0%

  0,5%

  -0,6%

  0,7%

  0,2% 0,1%

  1.4 Aantal dienstverbanden ultimo jaarprocentueel verschil

  Ontwikkeling in aantallen werkgevers endienstverbanden binnen de sector

  De figuren op deze pagina betreffen het aantal werkgevers endienstverbanden van werknemers binnen de sector. Een dienstverbandhoeft niet gelijk te zijn aan een werknemer, gezien een persoon meerderedienstverbanden kan hebben.

  De twee bovenste figuren laten de ontwikkeling van het aantal werkgevers(fig. 1.1) en het aantal dienstverbanden (figuur 1.3) zien. Beiden betreffende ontwikkeling in absolute aantallen naar ultimo jaar

  De onderste twee figuren geeft het procentuele verschil aan van het aantalwerkgevers en dienstverbanden van werknemers ultimo jaar ten opzichtevan het voorgaande ultimo jaar. In figuur 1.2 staat het procentueleverandering ten opzichte van het voorgaande jaar voor het aantalwerkgevers, in figuur 1.4 is dit weergegeven voor het aantaldienstverbanden.

 • 2. Overzicht sectoren

  2014 2015 2016 2017 2018

  Bedrijfsverzorgingsdiensten

  Bloembollengroothandel

  Bos & Natuur

  Dierhouderij

  Glastuinbouw

  Groenvoederdrogerijen

  Hoveniers

  Loonwerk

  Open teelten Bloembollen

  Open teelten Boomkwekerij

  Open teelten Landbouw

  Open teelten Tuinbouw

  Paddenstoelen

  Varkensverbetering

  Totaal 15.666

  9

  137

  1.774

  1.088

  1.024

  547

  2.221

  3.156

  5

  2.522

  2.870

  175

  96

  42

  15.534

  10

  138

  1.817

  1.085

  1.036

  562

  2.183

  2.972

  6

  2.559

  2.847

  173

  97

  49

  15.416

  10

  141

  1.854

  1.069

  1.060

  594

  2.147

  2.837

  5

  2.588

  2.783

  179

  92

  57

  15.376

  12

  142

  1.866

  1.063

  1.082

  606

  2.155

  2.737

  9

  2.632

  2.743

  186

  101

  42

  15.253

  12

  143

  1.763

  1.056

  1.117

  559

  2.174

  2.697

  9

  2.746

  2.657

  188

  98

  34

  2.1 Bedrijven alle sectoren ultimo jaar

  -10,0% 0,0%

  Bedrijfsverzorgingsdiensten

  Bloembollengroothandel

  Bos & Natuur

  Dierhouderij

  Glastuinbouw

  Groenvoederdrogerijen

  Hoveniers

  Loonwerk

  Open teelten Bloembollen

  Open teelten Boomkwekerij

  Open teelten Landbouw

  Open teelten Tuinbouw

  Paddenstoelen

  Varkensverbetering

  -14%

  -17%

  -10%

  -1%

  -1%

  -3%

  -1%

  -2%

  -1%

  1%

  1%

  6%

  2%

  0%

  2.2 Ontwikkeling bedrijven 2017-2018 inprocenten

  -5% 0% 5%

  Bedrijfsverzorgingsdiensten

  Bloembollengroothandel

  Bos & Natuur

  Dierhouderij

  Glastuinbouw

  Groenvoederdrogerijen

  Hoveniers

  Loonwerk

  Open teelten Bloembollen

  Open teelten Boomkwekerij

  Open teelten Landbouw

  Open teelten Tuinbouw

  Paddenstoelen

  Varkensverbetering

  -5%

  -6%

  -1%

  0%

  9%

  5%

  2%

  7%

  8%

  3%

  0%

  5%

  7%

  0%

  2.5 Ontwikkeling werknemers 2017-2018 inprocenten (stroomcijfers)

  2014 2015 2016 2017 2018

  Bedrijfsverzorgi..

  Bloembollengro..

  Bos & Natuur

  Dierhouderij

  Glastuinbouw

  Groenvoederdr..

  Hoveniers

  Loonwerk

  Open teelten Bl..

  Open teelten B..

  Open teelten L..

  Open teelten T..

  Paddenstoelen

  Varkensverbet..

  Totaal 122.182

  229

  2.265

  9.795

  3.429

  8.846

  3.939

  23.467

  19.291

  98

  34.481

  9.518

  2.478

  1.511

  2.835

  120.083

  227

  2.533

  9.850

  3.252

  8.870

  4.071

  22.897

  17.793

  88

  34.674

  9.133

  2.321

  1.458

  2.916

  115.907

  234

  2.525

  9.297

  3.226

  8.386

  3.968

  21.865

  16.454

  71

  34.626

  8.638

  2.275

  1.431

  2.911

  114.538

  552

  2.566

  8.851

  3.139

  8.082

  3.696

  21.795

  15.723

  82

  34.570

  8.601

  2.443

  1.479

  2.959

  112.026

  534

  2.732

  8.286

  3.406

  7.900

  3.311

  21.490

  15.150

  87

  34.331

  9.000

  2.442

  1.394

  1.963

  2.3 Dienstverbanden alle sectoren ultimojaar

  De tabellen en figuren op deze pagina geven een overzicht van deontwikkeling door de jaren heen, van de verschillende sectoren in deagrarische en groene sector.

  In tabel 2.1 staat het aantal bedrijven in de verschillende agrarische engroene sectoren in de periode 2014-2018, naar ultimo jaar. Figuur 2.2geeft aan met welk percentage het aantal bedrijven in 2018 veranderd isten opzichte van het voorgaande jaar.

  Tabel 2.3 geeft de ontwikkeling van het aantal dienstverbanden van dewerknemers, in de periode 2014-2018, naar ultimo jaar.

  Figuur 2.4 geeft een weergave van de premieloonsommen van 2014 t/m2018 van de verschillende sectoren, inclusief vrijwillig aangeslotenbedrijven (voor B deel van betreffende sector) en op hele miljoenenafgerond.

  Figuur 2.5 geeft voor de verschillende sectoren de procentueleontwikkeling van het totaal aantal werknemers in 2018, ten opzichte van2017. Het gaat hierbij om werknemers.

  2.4 Premieloonsommen

 • 3. Regionale spreiding bedrijven en bedrijfsgrootte

  100+

  51-100

  26-50

  11-25

  6-101-5

  3.6 Bedrijven naar bedrijfsgrootte

  2014 2015 2016 2017 2018

  DrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-HollandTotaal 2.521

  1.29836283332227218912239154730

  2.5581.35037283432726219311226144531

  2.5881.36634283333427419513222134531

  2.6321.38338333434227620713218134530

  2.7461.44441293935428121113235164934

  3.1 Bedrijven naar provincie

  12,81%

  10,75%

  18,50%

  16,37%

  14,08%

  3,15%

  6,39%

  2,23%3,20%

  2,89%

  2,54%

  7,09%

  3.5 Bedrijven naar provincie benchmark

  2014 2015 2016 2017 2018

  DrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-HollandTotaal 100,0%

  51,5%1,4%1,1%1,3%12,8%10,8%7,5%0,5%9,5%0,6%1,9%1,2%

  100,0%52,8%1,4%1,1%1,3%12,8%10,2%7,5%0,4%8,8%0,5%1,8%1,2%

  100,0%52,8%1,3%1,1%1,3%12,9%10,6%7,5%0,5%8,6%0,5%1,7%1,2%

  100,0%52,5%1,4%1,3%1,3%13,0%10,5%7,9%0,5%8,3%0,5%1,7%1,1%

  100,0%52,6%1,5%1,1%1,4%12,9%10,2%7,7%0,5%8,6%0,6%1,8%1,2%

  3.4 Bedrijven naar provincie in %

  Bedrijfsgrootte 2014 2015 2016 2017 2018

  1-5

  6-10

  11-25

  26-50

  51-100

  100+ 2,4%

  7,4%

  12,9%

  22,4%

  17,2%

  37,7%

  2,3%

  6,8%

  12,1%

  22,7%

  16,9%

  39,1%

  2,1%

  6,5%

  12,1%

  22,5%

  18,2%

  38,4%

  1,8%

  5,7%

  11,7%

  22,7%

  18,4%

  39,6%

  2,1%

  5,5%

  12,3%

  22,3%

  18,6%

  39,2%

  3.7 Bedrijven naar bedrijfsgrootte in %

  Tabel 3.1 geeft een overzicht van de ontwikkeling in regionale spreidingvan het aantal bedrijven in de sector van 2014 tot en met 2018. In tabel3.4 staat de procentuele verdeling in van dit aantal. In de landkaartenstaat deze procentuele verdeling naar provincie weergegeven voor hetmeest recente jaar, 2018. Hierbij is zowel de verdeling voor de bedrijvenin de sector (figuur 3.2), als de verdeling van het aantal bedrijven in debenchmark sectoren (figuur 3.5) te zien.

  De tabellen onderaan de pagina geven inzicht in de ontwikkeling van hetaantal bedrijven naar bedrijfsgrootte. De aantallen bedrijven (tabel 3.3)zijn verdeeld naar in categorieën die uiteenlopen van bedrijven met 1-5werknemers tot meer dan 100 werknemers. In tabel 3.7 staat deprocentuele verdeling van het aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte voorde periode 2014-2018. De procentuele verdeling van bedrijven naarbedrijfsgrootte staat voor het meest recente jaar (2018) overzichtelijkweergegeven in figuur 3.6.

  10,79%

  12,77%

  51,49%

  1,19%

  1,86%

  0,60%

  9,48%

  0,48%

  7,50%

  1,31%

  1,11%

  1,43%

  3.2 Bedrijven naar provincie

  Bedrijfsgrootte 2014 2015 2016 2017 2018

  1-5

  6-10

  11-25

  26-50

  51-100

  100+

  Totaal 2.522

  61

  187

  325

  564

  435

  950

  2.559

  60

  175

  309

  581

  433

  1.001

  2.588

  55

  169

  314

  583

  472

  995

  2.632

  48

  151

  309

  597

  485

  1.042

  2.746

  59

  150

  339

  612

  510

  1.076

  3.3 Bedrijven naar bedrijfsgrootte

 • 4. Werknemers totalen

  2014 2015 2016 2017 2018

  0K

  10K

  20K

  30K

  40K

  50K 48.98848.09645.616

  48.694 50.194

  4.1 Werknemers gedurende het jaar

  Deze pagina geeft meer inzicht in het aantal werknemers in de sector.

  In figuur 4.1 staat de ontwikkeling van het aantal werknemers gedurendehet jaar, voor de periode 2014-2018. Het aantal werknemers gedurendehet jaar is ongelijk aan het hiervoor gepresenteerde aantaldienstverbanden ultimo jaar. Een werknemer kan immers meerderedienstverbanden hebben.

  Het gemiddeld aantal werknemers per jaar staat in de figuur ernaast(figuur 4.4). Dit is een gemiddelde van het aantal werknemers ultimomaand. De ontwikkeling van dit gemiddelde per maand staat voor detwee meest recente jaren, 2017 en 2018, weergegeven in figuur 4.5.

  Figuur 4.2 geeft het aantal dienstverbanden van mannen en van vrouwenweer, naar ultimo jaar.

  Voor de periode 2014-2018 staat de totale jaarlijkse werkgelegenheiduitgedrukt in FTE in figuur 4.3. Naast deze figuur is van dezelfde periodede werkgelegenheid in FTE te zien per ultimo jaar (figuur 4.7). Hetgemiddeld aantal gewerkte FTE van mannen en van vrouwen staat infiguur 4.6.

  2014 2015 2016 2017 2018

  0K

  10K

  20K

  FTE

  19.839 20.79819.627 19.586 20.076

  4.3 Werknemers in fte gedurende het jaar

  2014 2015 2016 2017 2018

  0K

  10K

  20K

  30K

  40K

  50K

  35.939 35.84335.80635.59036.322

  4.4 Gemiddeld aantal werknemers

  Jan

  Feb

  Mrt

  Apr

  Mei

  Jun

  Jul

  Aug

  Sept

  Oct

  Nov

  Dec

  0K

  10K

  20K

  30K

  40K

  2017

  2018

  4.5 Aantal werknemers ultimo maand

  2014 2015 2016 2017 2018

  0K

  10K

  20K

  30K20.747Man

  20.834Man

  20.823Man

  20.921Man

  20.617Man

  13.584Vrouw

  13.736Vrouw

  13.803Vrouw

  13.753Vrouw

  13.864Vrouw

  4.2 Dienstverbanden ultimo jaar naargeslacht

  2014 2015 2016 2017 2018

  0K

  5K

  10K

  15K

  FTE

  16.389 16.60916.39716.30616.906

  4.7 Fte ultimo jaar

  0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

  Man

  Vrouw

  0,58

  0,41

  4.6 gemiddeld FTE naar geslacht

 • 5. Werknemers naar leeftijd13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  30%

  31%

  13%

  8%6% 6% 7%

  8% 8% 7%4%

  2%

  5.1 Leeftijdsverdeling 2018

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  30% 28%

  15%

  9%7% 7% 6% 7% 7% 6%

  4% 4%

  5.4 Leeftijdsverdeling benchmarksectoren2018

  0 10 20 30 40 50

  Bedrijfsverzorgingsdiensten

  Bloembollengroothandel

  Bos & Natuur

  Dierhouderij

  Glastuinbouw

  Groenvoederdrogerijen

  Hoveniers

  Loonwerk

  Open teelten Bloembollen

  Open teelten Boomkwekerij

  Open teelten Landbouw

  Open teelten Tuinbouw

  Paddenstoelen

  Varkensverbetering

  30,5

  33,5

  31,6

  35,6

  37,6

  38,4

  44,4

  37,4

  32,4

  40,1

  33,1

  45,1

  30,1

  49,1

  5.3 Gemiddelde leeftijd per sector 2018

  2014 2015 2016 2017 2018

  0

  10

  20

  3030,5 30,730,6 31,631,1

  5.6 Gemiddelde leeftijd

  Deze pagina geeft meer inzicht in de leeftijdsverdeling van dewerknemers. In de bovenste twee figuren is voor 2018 de verdeling naarleeftijdscategoriën weergegen. In de linker figuur staat de verdeling binnende sector (figuur 5.1) in de rechter figuur de leeftijdsverdeling in debenchmarksectoren (figuur 5.4). Ultimo 2014-2018 is de ontwikkeling vande procentuele verdeling van werknemers uit de sector weergegeven infiguur 5.5.

  De ontwikkeling in de sector tussen 2014 en 2018 van het aantaldienstverbanden naar leeftijd staat per ultimo jaar in tabel 5.2. Van deverschillende sectoren staat de gemiddelde leeftijd van de werknemers infiguur 5.3. Voor de sector is de gemiddelde leeftijd ook voor de periode2014-2018 weergegeven (figuur 5.6).

  2014 2015 2016 2017 2018

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  31,4%

  12,4%13,3% 13,6% 13,6% 13,0%

  35,1% 35,1% 33,6% 33,0%

  8,1% 8,4%8,4% 8,2% 8,2% 7,9% 7,7%7,2% 6,9% 6,4% 6,3% 6,5%5,9%

  6,3%

  5,8% 5,7% 5,8%5,5% 5,6% 5,9% 6,3% 6,4%6,4% 6,2% 6,7% 7,0%

  4,2% 4,5%5,6% 5,8% 6,0%

  5,7%

  6,8%7,5% 7,7% 8,0%

  7,7%

  5.5 Werknemers naar leeftijd (ultimo)

  2014 2015 2016 2017 2018

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  Totaal 33.976

  792

  1.528

  2.295

  2.861

  2.619

  2.208

  1.985

  2.186

  2.613

  4.228

  10.661

  34.222

  713

  1.451

  2.169

  2.789

  2.698

  2.159

  1.963

  2.140

  2.411

  4.446

  11.283

  33.676

  590

  1.364

  2.016

  2.678

  2.763

  2.172

  1.970

  1.988

  2.264

  4.567

  11.304

  33.187

  490

  1.267

  1.920

  2.544

  2.718

  2.284

  1.891

  1.865

  2.045

  4.500

  11.663

  33.065

  438

  1.237

  1.862

  2.494

  2.792

  2.378

  1.955

  1.820

  2.104

  4.389

  11.596

  5.2 Dienstverbanden naar leeftijd (ultimo)

  65+

  60-64

  55-59

  50-54

  45-49

  40-44

  35-39

  30-34

  25-29

  20-24

  13-19

 • 6. Werknemers naar regio

  Provincie 2014 2015 2016 2017 2018

  DrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-HollandTotaal 34.478

  16.5633681938535.0993.5762.9923303.202301510491

  34.67116.7573731858085.0103.6883.1412983.136326488461

  34.62616.8933991898464.9383.5203.1642473.018370530512

  34.57017.1114002127924.8043.7203.4152292.395377616499

  34.33116.9903962117054.9073.8323.2862332.341262620548

  6.1 Dienstverbanden naar provincie

  De tabellen en figuren geven meer inzicht in de regionale verdeling van hetaantal werknemers of dienstverbanden. De ontwikkeling van het aantaldienstverbanden per ultimo jaar is weergegeven in absolute aantallen (figuur6.1) en in procenten (figuur 6.2).

  Voor de verschillende districten en arbeidsmarktregio's is dit in absoluteaantallen weergegeven in respectievelijk tabel 6.3 en tabel 6.5.

  Figuur 6.4 maakt de verdeling van het aantal dienstverbanden per ultimo jaarvisueel inzichtelijk.

  District 2014 2015 2016 2017 2018

  Midden-West

  Noord

  Noord-West

  Oost

  Zuid-Oost

  Zuid-West 3.696

  4.593

  4.056

  5.167

  1.122

  15.844

  3.758

  4.837

  3.945

  5.071

  1.085

  15.975

  3.705

  4.769

  3.864

  5.007

  1.129

  16.152

  3.613

  5.269

  3.187

  4.865

  1.105

  16.531

  3.683

  5.182

  3.046

  4.965

  1.043

  16.412

  6.3 Dienstverbanden naar district ultimo jaar

  2014 2015 2016 2017 2018

  0K

  5K

  10K

  15K

  20K

  25K

  30K

  35K

  Gelderland

  Limburg

  Noord-Brabant

  Noord-Holland

  Zuid-Holland

  DrentheFriesland

  Groningen

  OverijsselUtrecht

  6.4 Dienstverbanden naar provincie ultimojaar

  Arbeidsmarktregio 2014 2015 2016 2017 2018

  AchterhoekDrechtstedenDrentheFlevolandFood ValleyFrieslandGooi- en VechtstreekGroningenGroot AmsterdamHaaglandenHelmond-De PeelHolland RijnlandIJsselvechtstreekMidden-BrabantMidden-GelderlandMidden-HollandMidden-LimburgMidden-UtrechtNoord-Holland NoordNoord-LimburgNoordoost-BrabantRijnmondRivierenlandStedendriehoekTwenteWest-BrabantZaanstreek/WaterlandZeelandZuid-GelderlandZuid-Holland CentraalZuid-KennemerlandZuidoost-Brabant 109

  373.1521123682841.975953112.1151.2544492.8702.7881091221.2286053647801.6956799.1352.058340153013

  5104819935

  11530

  2.9581043733031.992943472.0081.3174863.0382.8331101031.3246323957301.7197009.3631.905309133262

  4884507628

  6828

  3.040993993131.915883441.9971.3053753.0472.7461071171.3025324817731.7036819.4571.920256133701

  5305038630

  6826

  3.014934003021.866883401.5721.2533733.2822.6351251331.4693435807171.6738339.6081.902238263776

  6164909428

  8422

  3.0651183962981.936863241.4721.2513683.1632.7301241231.4823816176291.6548279.4381.915242292626

  62053910030

  6.5 Dienstverbanden naararbeidsmarktregio ultimo jaar

  Provincie 2014 2015 2016 2017 2018

  Drenthe

  Flevoland

  Friesland

  Gelderland

  Groningen

  Limburg

  Noord-Brabant

  Noord-Holland

  Overijssel

  Utrecht

  Zeeland

  Zuid-Holland

  Totaal 100,0%

  48,0%

  1,1%

  0,6%

  2,5%

  14,8%

  10,4%

  8,7%

  1,0%

  9,3%

  0,9%

  1,5%

  1,4%

  100,0%

  48,3%

  1,1%

  0,5%

  2,3%

  14,5%

  10,6%

  9,1%

  0,9%

  9,0%

  0,9%

  1,4%

  1,3%

  100,0%

  48,8%

  1,2%

  0,5%

  2,4%

  14,3%

  10,2%

  9,1%

  0,7%

  8,7%

  1,1%

  1,5%

  1,5%

  100,0%

  49,5%

  1,2%

  0,6%

  2,3%

  13,9%

  10,8%

  9,9%

  0,7%

  6,9%

  1,1%

  1,8%

  1,4%

  100,0%

  49,5%

  1,2%

  0,6%

  2,1%

  14,3%

  11,2%

  9,6%

  0,7%

  6,8%

  0,8%

  1,8%

  1,6%

  6.2 Dienstverbanden naar provincie ultimojaar %

 • 7. Werknemers naar lengte dienstverband

  2014 2015 2016 2017 2018

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100..

  6-12mndn 6-12mndn 6-12mndn 6-12mndn 6-12mndn

  2-6mndn 2-6mndn 2-6mndn 2-6mndn 2-6mndn

  5-10jr 5-10jr 5-10jr 5-10jr 5-10jr

  +10jr +10jr +10jr +10jr +10jr

  1-2jr 1-2jr 1-2jr 1-2jr 1-2jr

  2-5jr 2-5jr 2-5jr 2-5jr 2-5jr

  7.1 Werknemers lengte dienstverband ultimo jaar %

 • 8. Werknemers naar bedrijfsgrootte en lengte dienstverband naar FTE

  2014 2015 2016 2017 2018

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  51-10010.676

  51-10010.828 51-100

  12.10251-10012.122

  51-10013.217

  100+10.056

  26-5012.009

  26-5010.993 26-50

  11.30426-5011.037

  26-5011.587

  11-2510.126

  11-259.838 11-25

  9.77711-259.848

  11-259.462

  100+8.452

  100+7.418

  100+9.203

  100+9.986

  6-103.955

  8.1 Werknemers naar bedrijfsgrootte gedurende het jaar

  duur dienstverband 2014 2015 2016 2017 2018

 • 9. Instroom naar leeftijd13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  44,0%

  15,0%

  9,7%

  6,1%4,8% 4,9% 5,4% 4,4%

  2,8%1,6% 1,4%

  9.1 Instroom in % naar leeftijd, gedurendehet jaar 2017

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  30%

  40% 39,5%

  15,3%

  10,5%

  6,6% 5,5% 5,6% 5,6% 5,2%3,0%

  1,5% 1,6%

  9.4 Instroom naar leeftijd, gedurende hetjaar 2018

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  30% 28,0%

  16,7%

  11,2%

  8,0%6,8% 6,5% 6,9% 6,2%

  4,4%2,2% 3,1%

  9.3 Instroom naar leeftijd, gedurende hetjaar Benchmarksectoren 2018

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  30% 29,8%

  16,9%

  11,4%

  8,0%6,6% 6,3% 6,5% 5,7%

  4,1%2,1% 2,5%

  9.6 Instroom naar leeftijd, gedurende hetjaar Agrarisch en Groen 2018

  Leeftijd inklassen

  2014 2015 2016 2017 2018

  13-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+Totaal 20.089

  3223106121.0441.1341.1301.1031.3162.1113.0807.927

  18.9592633075338301.0219269011.1641.8302.8438.341

  17.9172582324727188708388491.0801.7382.9277.935

  17.2772422284396358118438391.1021.5222.6197.997

  17.1522722054136988328638471.0391.5422.5947.847

  9.2 Instroom gedurende hetjaar

  Leeftijd in klassen Benchmarksector.. Glastuinbouw Overig

  13-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+Totaal 100,0%

  2,2%2,7%4,6%5,5%6,7%6,6%7,2%9,5%12,8%18,8%23,3%

  100,0%1,6%1,5%3,0%5,2%5,6%5,6%5,5%6,6%10,5%15,3%39,5%

  100,0%3,1%2,2%4,4%6,2%6,9%6,5%6,8%8,0%11,2%16,7%28,0%

  9.5 Instroom gedurende het jaar naarleeftijd, sector en benchmark

  Deze en de volgende pagina gaan dieper in op de instroom in de sector. Hier gaan we in op de verdeling van de instroom naar leeftijd.

  De figuren bovenaan de pagina geven het overzicht van de verdeling van instroom in 2017 (figuur 9.1) en 2018 (figuur 9.4), naar leeftijdscategorie.

  De instroom die gedurende het jaar plaatsvindt, staat in absolute cijfers voor de periode 2014-2018 in tabel 9.2 Hierbij geeft tabel 9.2b het procentueleverschil tussen 2017 en 2018 weer. Ter vergelijking staat in tabel 9.5 de procentuele verdeling van de instroom van 2018 voor de benchmarksectoren,naar leeftijdscategorieën.

  In de figuren onderaan de pagina is de verdeling van de instroom naar leeftijd gedurende 2018 grafisch weergegeven voor de benchmarktsectoren(figuur 9.3) en voor de gehele agrarische en groensector (figuur 9.6).

  2018

  6,0%22,4%1,0%14,8%25,8%11,1%22,0%22,4%13,1%15,4%8,3%-5,0%

  9.2b verschil2017-2018

 • 10. Instroom naar maand en leeftijd

  Leeftijd in klassen Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

  13-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+Totaal 816

  101017384648385596138320

  1.0001022414861657293141160287

  1.1741821386773847970135169420

  1.432422753961041049491156232433

  1.0671912285152564765118181438

  2.50512153263688867901503791.541

  2.059211120475659721071742811.211

  1.7851822488394898689167264825

  2.306444187151168158123146238342808

  1.986253978125141135138148247311599

  1.5661825649710491104140159227537

  2.3938565106178167153183222330396508

  10.1 Instroom naar leeftijd, ultimo maand

  Januari Februari Maart April Mei.. Juni Juli AugustusSeptember OctoberNovemberDecember

  30 32,1%

  67,9%

  41,2%

  58,8%

  38,3%

  61,7%

  42,7%

  57,3%

  30,9%

  69,1%

  17,4%

  82,6%

  19,1%

  80,9%

  29,6%

  70,4%

  39,8%

  60,2%

  41,7%

  58,3%

  41,1%

  58,9%

  48,4%

  51,6%

  10.4 Instroom 30

  In tabel 10.1 wordt de instroom per leeftijdscategorie per maand weergegeven. In tabel10.2 is deze verdeling in procenten uitgedrukt. De instroom wordt berekend op basis vande datum indiensttreding. De aantallen zijn gebaseerd op aantallen nieuwedienstverbanden. Figuur 10.5 geeft de instroom per maand grafisch weer.

  In tabel 10.3 wordt de jaarlijkse instroom van de sector, de benchmarksectoren en heelAgrarisch en Groen met elkaar vergeleken. Tabel 10.3b geeft het verschil in instroomtussen 2017 en 2018 weer.Tabel 10.4 laat de instroom in de sector in 2017 per maand zien, uitgesplitst naar jongerdan 30 jaar (30).

  Jan.

  Feb.

  Mrt.

  Apr.

  Mei.

  Jun.

  Jul.

  Aug.

  Sept.

  Oct.

  Nov.

  Dec.

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  816

  1.0001.174

  1.432

  1.067

  2.505

  2.059

  1.785

  2.306

  1.986

  1.566

  2.393

  10.5 Instroom per maand

  2017 2018

  Benchmarksectoren

  Glastuinbouw

  Overig

  Totaal 76.459

  20.666

  20.089

  35.704

  73.994

  19.166

  18.959

  35.869

  10.3 Instroom sector en benchmark

  Leeftijd in klassen Januari Februari Maart April Mei.. Juni Juli Augustus Septemb.. OctoberNovemberDecember

  13-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+Totaal 100,0%

  1,2%1,2%2,1%4,7%5,6%5,9%4,7%6,7%11,8%16,9%39,2%

  100,0%1,0%2,2%4,1%4,8%6,1%6,5%7,2%9,3%14,1%16,0%28,7%

  100,0%1,5%1,8%3,2%5,7%6,2%7,2%6,7%6,0%11,5%14,4%35,8%

  100,0%2,9%1,9%3,7%6,7%7,3%7,3%6,6%6,4%10,9%16,2%30,2%

  100,0%1,8%1,1%2,6%4,8%4,9%5,2%4,4%6,1%11,1%17,0%41,0%

  100,0%0,5%0,6%1,3%2,5%2,7%3,5%2,7%3,6%6,0%15,1%61,5%

  100,0%1,0%0,5%1,0%2,3%2,7%2,9%3,5%5,2%8,5%13,6%58,8%

  100,0%1,0%1,2%2,7%4,6%5,3%5,0%4,8%5,0%9,4%14,8%46,2%

  100,0%1,9%1,8%3,8%6,5%7,3%6,9%5,3%6,3%10,3%14,8%35,0%

  100,0%1,3%2,0%3,9%6,3%7,1%6,8%6,9%7,5%12,4%15,7%30,2%

  100,0%1,1%1,6%4,1%6,2%6,6%5,8%6,6%8,9%10,2%14,5%34,3%

  100,0%3,6%2,7%4,4%7,4%7,0%6,4%7,6%9,3%13,8%16,5%21,2%

  10.2 Instroom per maand, naar leeftijd in %

  Benchmarkse..

  Glastuinbouw

  Overig

  Totaal 3,3%

  7,8%

  6,0%

  -0,5%

  10.3b Verschil2017-2018

 • 11 Uitstroom naar Leeftijd

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  30%

  37,1%

  21,1%

  9,9%

  6,1%4,6% 4,7% 5,2% 4,3%

  2,8%1,7% 2,5%

  11.1 Uitstroom naar leeftijd, gedurende hetjaar 2017

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  30%

  35,1%

  19,7%

  10,3%

  6,3%5,2% 5,4% 5,6% 5,0%

  3,3%1,9% 2,2%

  11.4 Uitstroom naar leeftijd, gedurende hetjaar 2018

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  25,0%

  18,3%

  11,8%8,3% 6,9% 6,6% 6,9% 6,2%

  4,4%2,3% 3,2%

  11.3 Uitstroom naar leeftijd, gedurende hetjaar Benchmark 2018

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  0%

  10%

  20%

  25,4%

  19,5%

  12,1%8,3% 6,7% 6,3% 6,6% 5,7% 4,1% 2,4% 2,9%

  11.7 Uitstroom naar leeftijd, gedurende hetjaar Agrarisch en Groen 2018

  Deze pagina geeft een overzicht van de leeftijden van de beëindigdedienstverbanden (uitstroom). De figuren bovenaan de pagina geven hetoverzicht van de verdeling van uitstroom in 2017 (figuur 11.1) en 2018(figuur 11.4), naar leeftijdscategorie.

  In tabel 11.2 is de verdeling van de uitstroom naar leeftijd die gedurendeeen jaar plaatsvind, weergegeven in absolute aantallen voor de afgelopenjaren. In tabel 11.5 staat ter vergelijking de uitstroom naar leeftijd van hetmeest recente jaar, voor de benchmarksectoren.

  Onderaan de pagina is voor 2018 de uitstroom naar leeftijd visueelweergegeven voor de benchmarksectoren (figuur 11.3) en de geheleagrarische- en groensector.

  Bij de 'reguliere' uitstroom is het mogelijk dat personen met een beëindigddienstverband later weer instromen in de sector. De duurzame uitstroombestaat uit alle personen die uitstromen uit de sector en niet binnen 12maanden weer instromen in de sector, de duurzame uitstroom kandaarom pas een jaar later berekend worden. De duurzame uitstroom uitde sector staat in tabel 11.6.

  Leeftijd in klassen 2014 2015 2016 2017 2018

  13-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+Totaal 19.388

  4223606459601.0921.0511.0081.2261.9913.8216.812

  17.5974463054927549138218101.0651.7423.7166.533

  17.5903882805047028348047891.0051.6853.7616.838

  16.7103842984817098397998311.0731.6393.4136.244

  18.1193463775108179249368881.1271.6433.5117.040

  11.2 Uitstroom gedurende het jaar

  Leeftijd in klassen Benchmarksectoren Glastuinbouw

  13-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+Totaal

  4223606459601.0921.0511.0081.2261.9913.8216.812

  1.0767921.5032.1062.3612.2362.3642.8284.0326.2278.505

  19.38834.030

  11.5 Uitstroom gedurende het jaar sector enbenchmarksectoren

  Leeftijd in klassen 2014 2015 2016 2017

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  Totaal 10.212

  161

  208

  182

  313

  374

  365

  351

  475

  825

  2.136

  4.822

  9.595

  204

  126

  166

  269

  333

  292

  327

  478

  824

  2.168

  4.408

  9.971

  229

  107

  165

  234

  299

  305

  345

  482

  838

  2.399

  4.568

  9.092

  189

  95

  141

  233

  307

  297

  309

  483

  846

  2.176

  4.016

  11.6 Duurzame uitstroom per jaar

 • 12. Uitstroom naar maand en leeftijd

  Leeftijd in klassen Jan_ Feb_ Mrt_ Apr_ Mei_ Jun_ Jul_ Aug_ Sept_ Oct_ Nov_ Dec_

  13-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+Totaal 2.971

  5781134183204207183194293516919

  1.451343864861058910087165235448

  1.4923634608891766589157273523

  1.7154227436296868489176357653

  2.0763323526974956895164456947

  1.86239185180897783110182380753

  1.91158467310812312696128178364611

  1.56345243884967994148232349374

  1.0943325415969735987118216314

  1.2922013375663497378148231524

  88391728394155605574170335

  1.0781614244641394366104274411

  12.1 Uitstroom naar leeftijd, ultimo maand

  Januari Februari Maart April Mei.. Juni Juli Augustus Septemb.. OctoberNovemberDecember

  30 32%

  68%

  41%

  59%

  38%

  62%

  43%

  57%

  31%

  69%

  17%

  83%

  19%

  81%

  30%

  70%

  40%

  60%

  42%

  58%

  41%

  59%

  48%

  52%

  12.4 Uitstroom 30

  In tabel 12.1 is de uitstroom per leeftijdscategorie per maandweergegeven. Net zoals bij berekening van de instroom wordt de uitstroomberekend op basis van de datum uitdiensttreding van medewerkers. Figuur12.2 laat deze verdeling in procenten zien.

  Voor het meest recente jaar staat in figuur 12.5 de maandelijkse uitstroomgrafisch weergegeven.

  De jaarlijkse uitstroom uit de sector, de benchmarksectoren en heelAgrarisch en Groen wordt in tabel 12.3 met elkaar vergeleken.De uitstroom uit de sector in 2018 is in tabel 12.4 per maand uiteengezet,uitgesplitst naar jonger dan 30 jaar (30).

  Jan_

  Feb_

  Mrt_

  Apr_

  Mei_

  Jun_

  Jul_

  Aug_

  Sept_

  Oct_

  Nov_

  Dec_

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000 2.971

  1.4511.492

  1.715

  2.076

  1.8621.911

  1.563

  1.094

  1.292

  883

  1.078

  12.5 Uitstroom per maand

  2017 2018

  Benchmarksectoren

  Glastuinbouw

  Overig

  Grand Total 69.706

  16.288

  19.388

  34.030

  66.425

  15.782

  17.597

  33.046

  12.3 Uitstroom sector, Benchmark en totaal

  Leeftijd in klassen jan feb mrt april mei juni juli aug sept oct nov dec

  13-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65+

  Totaal 100%

  2%

  3%

  5%

  6%

  7%

  7%

  6%

  7%

  10%

  17%

  31%

  100%

  2%

  3%

  4%

  6%

  7%

  6%

  7%

  6%

  11%

  16%

  31%

  100%

  2%

  2%

  4%

  6%

  6%

  5%

  4%

  6%

  11%

  18%

  35%

  100%

  2%

  2%

  3%

  4%

  6%

  5%

  5%

  5%

  10%

  21%

  38%

  100%

  2%

  1%

  3%

  3%

  4%

  5%

  3%

  5%

  8%

  22%

  46%

  100%

  2%

  1%

  3%

  4%

  5%

  4%

  4%

  6%

  10%

  20%

  40%

  100%

  3%

  2%

  4%

  6%

  6%

  7%

  5%

  7%

  9%

  19%

  32%

  100%

  3%

  2%

  2%

  5%

  6%

  5%

  6%

  9%

  15%

  22%

  24%

  100%

  3%

  2%

  4%

  5%

  6%

  7%

  5%

  8%

  11%

  20%

  29%

  100%

  2%

  1%

  3%

  4%

  5%

  4%

  6%

  6%

  11%

  18%

  41%

  100%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  6%

  8%

  19%

  38%

  100%

  1%

  1%

  2%

  4%

  4%

  4%

  4%

  6%

  10%

  25%

  38%

  12.2 Uitstroom per maand naar leeftijd in %

 • 13 In- en uitstroom vergeleken en intersectorale mobiliteit

  Jan_ Feb_ Mrt_ Apr_ Mei_ Jun_ Jul_ Aug_ Sept_ Oct_ Nov_ Dec_

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  13.5 Uitstroom ultimo maand 2014-2018

  Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  13.4 Instroom ultimo maand 2014-2018

  2014 2015 2016 2017 2018

  Bedrijfsverzorgingsdiensten

  Bloembollengroothandel

  Dierhouderij

  Hoveniers

  Loonwerk

  Open teelten Bloembollen

  Open teelten Boomkwekerij

  Open teelten Landbouw

  Open teelten Tuinbouw

  Paddestoelen

  Totaal 846

  15

  398

  65

  51

  227

  14

  14

  9

  52

  1

  754

  14

  309

  47

  55

  248

  10

  18

  6

  44

  3

  723

  8

  330

  56

  53

  200

  10

  13

  4

  44

  5

  502

  6

  224

  22

  43

  121

  15

  10

  4

  51

  6

  436

  15

  217

  17

  46

  70

  8

  21

  9

  27

  6

  13.2 Instroom uit andere sectoren

  De ontwikkeling van jaarlijkse in- en uitstroom staat in figuur13.1.

  Figuur 13.2 geeft de instroom vanuit andere Colland-sectorenin de sector Glastuinbouw weer. Het gaat om personeel dat inhet betreffende jaar de sector Glastuinbouw instroomde en vanwie in de 12 maanden daarvoor een dienstverband bij eenandere Colland-sector afliep.In figuur 13.3 staat de uitstroom van de sector Glastuinbouwnaar de betreffende Colland-sectoren. Het gaat hier om deuitstroom wanneer een beëindigd dienstverband binnen 12maanden wordt opgevolgd door een dienstverband in een vande andere Colland-sectoren.(Sectoren met zeer kleine in- of uitstroom worden in 13.2. en13.3 niet weergegeven)

  Figuur 13.4 toont de maandelijkse instroom en figuur 13.5 demaandelijkse uitstroom tussen 2014 en 2018.

  2014 2015 2016 2017 2018

  0K

  5K

  10K

  15K

  20K

  13.1 In- en uitstroom vergeleken

  2014 2015 2016 2017

  Bedrijfsverzorgingsdiensten

  Bloembollengroothandel

  Dierhouderij

  Hoveniers

  Loonwerk

  Open teelten Bloembollen

  Open teelten Boomkwekerij

  Open teelten Landbouw

  Open teelten Tuinbouw

  Paddestoelen

  Totaal 809

  18

  344

  88

  56

  183

  21

  41

  18

  33

  7

  600

  16

  273

  54

  42

  145

  18

  17

  7

  28

  501

  3

  194

  48

  22

  149

  16

  17

  10

  40

  2

  467

  14

  186

  16

  47

  104

  25

  21

  13

  39

  2

  13.3 Uitstroom naar andere sectoren

  Jaarlijkse uitstroom

  Jaarlijkse instroom

 • Bijlage 1 begripsomschrijvingenBegripsomschrijvingen en toelichtingenHieronder wordt een beschrijving gegeven van de in de factsheet gehanteerde begrippen.

  DienstverbandOnder een dienstverband wordt verstaan een arbeidsovereenkomst van een persoon in een van de sectoren. Een werknemer kan in een jaar meerderedienstverbanden hebben, al dan niet bij hetzelfde bedrijf. WerknemerEen werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werkgever die is aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt. Het aantalwerknemers zegt dus niets over het aantal werkzame fte in loondienst. Relatie dienstverband en werknemer Begripsverklaring met betrekking tot de te onderscheiden werknemersIn de administratie staan niet alleen werknemers geregistreerd maar ook een beperkt aantal personen met een ander soort arbeidsverhouding zoalsbijvoorbeeld de DGA. De in deze notitie gepresenteerde informatie heeft betrekking op werknemers die in dienst zijn bij de bedrijven zélf. Over deandere arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld stagiaires en uitzendkrachten) is geen informatie opgenomen omdat deze niet voorkomen in deadministratie van Colland Arbeidsmarkt.De administratie registreert drie soorten contracten:• “Vast”: dienstverbanden met een vast aantal uren per week (ongeacht of dit contracten van bepaalde of onbepaalde tijd en/of korte of lange contractenzijn);• “Oproepkracht”: dienstverbanden met een variabel aantal uren (idem).• “Gelegenheidswerker” (tot 2015) en “Piekarbeiders (vanaf 2015). Deze zijn niet meegenomen in deze factsheet. De regeling Piekarbeid geldt alleenvoor de cao’s (sectoren) Bloembollengroothandel, Glastuinbouw en Open Teelten. Kerninformatie over Piekarbeid wordt alleen opgenomen in defactsheets van de betreffende sectoren. Gemiddelde werkgelegenheid in een jaarHierbij gaat het om het gemiddelde van het aantal personen in loondienst per ultimo maand. De gemiddelde werkgelegenheid in het jaar is weer hetgemiddelde van alle maanden. BedrijvenHet gaat hierbij om bedrijven die werknemers in dienst hebben en die op grond van de werkingssfeer van de sectorcao en de cao Colland verplicht zijnaangesloten bij het fonds. Daarnaast zijn er vrijwillig bij een sector aangesloten bedrijven. Deze hebben zich om hen moverende redenen (bijvoorbeeldverwantschap) aangesloten bij een sector maar zijn geen onderdeel van de sector. Daarom worden deze niet langer meegenomen in dearbeidsmarktgegevens (wel in de premieloonsommen). Kerninformatie over vrijwillig aangesloten bedrijven treft u aan in bijlage II. Alle data betreftwerknemers gedurende het jaar.Een bedrijf is een onderneming in een van de sectoren die ultimo jaar één of meerdere personen in dienst hebben. Agrarische en groene sectorenIn deze notitie worden veertien verschillende sectoren onderscheiden, te verstaan:• Bedrijfsverzorgingsdiensten• Bos & Natuur• Dierhouderij• Glastuinbouw• Groenvoederdrogerijen• Groothandel in Bloembollen• Hoveniers en groenvoorzieners• Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (Loonwerk)• Open teelten Landbouw• Open teelten Tuinbouw• Open teelten Bloembollen• Open teelten Boomkwekerij• Paddenstoelen• Varkensverbetering BenchmarkQua kenmerken van activiteiten en werknemers is de sector Glastuinbouw binnen de agrarische en groene sectoren als geheel het beste te vergelijkenmet de sectoren Open teelten (alle deelsectoren) en Paddenstoelen. Op een aantal onderdelen wordt de sector daarom vergeleken met het totaal vandeze sectoren en met de agrarische en groene sector als geheel.

  FTEEen FTE is de eenheid waarmee de omvang van een baan of de totale personeelssterkte wordt uitgedrukt. Een FTE betreft een volledige werkweekgedurende een jaar. In de verschillende sectoren kan het aantal uur per volledige werkweek op jaarbasis verschillen. Per sector wordt voor één FTE hetvolgende aantal uren gerekend. Deze is indeling is op gebaseerd op de verschillende cao's.• Bedrijfsverzorgingsdiensten 1.957,5 uur per jaar• Bos & Natuur 1.931,4 uur per jaar• Dierhouderij 1.931,4 uur per jaar• Glastuinbouw 1.931,4 uur per jaar• Groenvoederdrogerijen 2.088 uur per jaar• Groothandel in Bloembollen 1.983,6 uur per jaar• Hoveniers en groenvoorzieners 1.930 uur per jaar• Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (Loonwerk) 1.983,6 uur per jaar• Open teelten (alle deelsectoren) 1.983,6 uur per jaar• Paddenstoelen 2.088 uur per jaar *• Varkensverbetering 1.983,6 uur per jaar*) voor de sector Paddestoelen is geen cao. Aantal uur is gebaseerd op een werkweek van 40 uur x 52,2 weken.

 • Bijlage 2 Vrijwillig bij Colland Arbeidsmarkt aangesloten bedrijven

  0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

  BloembollengroothandelBos & NatuurDierhouderijGlastuinbouw

  GroenvoederdrogerijenHoveniersLoonwerk

  Open teelten BloembollenOpen teelten BoomkwekerijOpen teelten LandbouwOpen teelten TuinbouwVarkensverbetering 359

  113

  417

  206970

  78

  2950

  1

  Werknemers vrijwillig aangesloten bedrijven naar sector 2018

  0 100 200 300 400 500 600 700 800

  FTE

  BloembollengroothandelBos & NatuurDierhouderijGlastuinbouw

  GroenvoederdrogerijenHoveniersLoonwerk

  Open teelten BloembollenOpen teelten BoomkwekerijOpen teelten LandbouwOpen teelten TuinbouwVarkensverbetering

  220,5

  778,4

  315,2

  27,7

  86,1

  4,4

  Werknemers in FTE vrijwillig aangesloten bedrijven naar sector 2018

  0 5 10 15 20 25 30 35

  BloembollengroothandelBos & NatuurDierhouderijGlastuinbouw

  GroenvoederdrogerijenHoveniersLoonwerk

  Open teelten BloembollenOpen teelten BoomkwekerijOpen teelten LandbouwOpen teelten TuinbouwVarkensverbetering

  18

  13

  1610

  34

  58

  3

  4

  2

  2

  1

  Werkgevers vrijwillig aangesloten bedrijven naar sector 2018

  NB: In de factsheets vanvorig jaar zijn perongeluk de gegevensover piekarbeid uit dejaren 2015 en 2017omgewisseld. Deze foutis in de gegevenshiernaast hersteld.

  Piekarbeid in aantal dienstverbanden naar sector 2015-2018

 • Bijlage 3 Bundeling van arbeidsmarktregio's in districten

  Bundeling van arbeidsmarktregio’s in districten.

  District Noord: Friesland, Groningen, Drenthe. District Noord-West: Groot Amsterdam, Noord-Holland Noord, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Kennemerland/ District Midden-West: Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland, Midden-Utrecht, Oost-Utrecht, Zuid-HollandCentraal. District Oost: Achterhoek, Food Valley, IJsselvechtstreek, Midden-Gelderland, Rivierenland, Stedendriehoek, Twente, Zuid-Gelderland. District Zuid-West: Drechtsteden, Gorinchem, Rijnmond, West-Brabant, Zeeland. District Zuid-Oost: Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant.