nastavna cjelina: stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · nastavna cjelina: stubišta nastavne...

of 19 /19
Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila: Danijela Đurić, dipl.ing.arh.

Upload: others

Post on 14-Sep-2019

16 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Nastavna cjelina: Stubišta

Nastavne jedinice:

Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna

AB stubišta

Priredila: Danijela Đurić, dipl.ing.arh.

Page 2: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Vrste stubišta prema konstrukciji

Konstruktivini sklopovi ravnih i dvokrakih stubišta

Page 3: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Vrste stubišta prema načinu izvođenja

• Monolitna stubišta • Polumontažna • Montažna

Page 4: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Polumontažne stube na kosoj AB ploči

Page 5: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Montažno stubište

Page 6: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Međukatni podest za montažno stubište

Page 7: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Montažno stubište

Page 8: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

STUBIŠTA

Montažna stubišta

Page 9: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Lijevani teraco AB ploča Vapneni mort

Predfabricirana stuba Od armiranog teraca

Konzolne montažne stube

Page 10: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:
Page 11: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Oblaganje stubišta keramičkim pločicama

Domaća zadaća: Nacrtaj samostalno detalj AB stuba (4 u nizu) sa oblogom od keramičkih pločica u mjerilu 1:20

Page 12: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Kamena obloga Drvena obloga

prednji rub – metalni profil

Gumena obloga ili linoleum

Page 13: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:
Page 14: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Prolazna visina – min. 210cm Visina ograde - 90cm Najveća širina između stupića – 13cm

Stubišne ograde

Page 15: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Ograda ugrađena sa gornje strane gazišta

Ograda ugrađena sa bočne, vanjske strane gazišta

Page 16: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Rukohvati

Drveni rukohvari

Metalni rukohvari

Zidni rukohvat

Page 17: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:
Page 18: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Ponavljanje

Na koji način se može stubišni krak konstruktivno izvesti

Na koji tehnološki način možemo izraditi stepenice?

Što je koljenasta ploča?

Na što se može postaviti betonska stuba

Što znači posmik? Za koju vrstu stuba ga radimo?

Page 19: Nastavna cjelina: Stubišta - rudarska.hr¾na-i-monta... · Nastavna cjelina: Stubišta Nastavne jedinice: Konstruktivni sustav za polumontažna i montažna AB stubišta Priredila:

Ponavljanje

Što je odlika monolitnog stubišta?

Od čega se sastoji montažno stubište?

Što je odlika konzolnih stuba?

Na što se može osloniti međukatni podest?

Pokušajte skicirati trokrako stubište sa podestnim gredama na koje se oslanjaju stubišni kraci sa AB pločama