10.nastavna cjelina mm

of 21/21
Upravljanje prostorom Prof.dr.sc. Sanda Renko Kolegij: Maloprodaja i moda Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Post on 26-Oct-2015

36 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sdfsfsdfsfdfsdfsdfsd

TRANSCRIPT

 • Upravljanje prostorom

  Prof.dr.sc. Sanda Renko Kolegij: Maloprodaja i moda

  Sveuilite u Zagrebu Ekonomski fakultet

 • Cilj predavanja

  definirati pojam prostora prodavaonice modnih artikala

  objasniti vanost upravljanja prostorom

  objasniti specifinosti upravljanja prostorom kod pojedinih vrsta potroaa

  identificirati pojam eksterijer i interijer prodavaonice

  identificirati kljune elemente eksterijera i interijera prodavaonice

  objasniti klasifikaciju unutranjosti prodavaonice

  pojasniti teoriju boja

 • Upravljanje prostorom

  Raspoloivi prostor prodajnog objekta dijeli se na:

  prodajni prostor

  prostor za robu

  prostor za potroae

  prostor za osoblje

 • to znai upravljati prodajnim prostorom?

  Kod planiranja prodajnog prostora mora se voditi rauna da % prostora koji zauzima odreena odjeda bude proporcionalan % u prodaji/profitu

  Prostor je strukturiran u skladu s statusom prodavaonice, veliinom prodavaonice, brojem katova, asortimanom proizvoda, ulazima, nainom kretanja kupaca s jednog kata na drugi

  90% prostora namijenjeno kupcima za izbor robe,

  prostor za tzv. ne-prodajne funkcije kao zaprimanje robe, skladitenje, promociju, i ostale funkcije

 • Prostor za potroae

  Vrste potroaa:

  I. potroai koji idu u planirane kupovine;

  II. potroai koji ele povremeno pogledati robu, ali ih se moe i podstaknuti da neto kupe

 • I. Grupa potroaa

  da li je roba lako vidljiva

  da li se slina roba nalazi u blizini

  da li su cijene jasno oznaene

  da li se mogu dobiti neke informacije

  da li se osoblje dobro odnosi prema kupcima

  da li se moe lako udi/izadi iz prodavaonice

 • 2. grupa potroaa

  da li je dovoljno prostora da se mogu kretati okolo

  da li je dosta prostora izmeu robe tako da se roba moe lako pregledati

  da li je privlano osvjetljenje

  da li su jasno istaknuta objanjenja

 • Eksterijer (okruenje) prodavaonice

  U planiranju eksterijera i interijera ispitati ciljeve, imid, izbor lokacije, raspoloiva financijska sredstva

  Okoli, izlog, natpisna ploa, ulaz u prodavaonicu

 • Izlog prodavaonice

  = prozor prodavaonice

  = jedan od elemenata vizualnog izlaganja robe koji maloprodavau slui kao 3D oglas i obino se nalazi s prednje strane prodavaonice

  = sredstvo komunikacije prodavaonice, upoznaje kupce sprodavaonicom i markom, ponudom i proizvodima, utjee na miljenje i odnos kupca prema trgovcu

  1840.g. Tehnologija proizvodnje velikih stakala

 • Vrste izloga

  Prema veliini i lokaciji prodavaonice:

  1. Ravni izlozi prednje staklo se projicira to vie unaprijed, izgraeno je u ravnoj liniji, a ulazna vrata su u razini s tom linijom ili malo uvuena

  2. Arkadni izlozi proteu se od ulaza u prodavaonicu (koji jemalo uvuen) i omogudavaju prodavaonici manjeg prostora da poveda sam prostor za izlaganje robe

  3. Izboeni izlozi izgledaju kao ravni, ali su izboeni prema vani (kako bi se smanjila monotonija ravnih izloga i koritenjem trodimenzionalnog izgleda povedalo zanimanje kupaca)

  4. Kutni izlozi posebno dizajnirani za prodavaonice na uglovima, imaju 2 strane (2 prozora) za izlaganje robe

 • Prema stupnju otvorenosti:

  1. Zatvoreni izlozi izlozi gdje je stranja strana zatvorena tj. postoji pregrada i ne vidi se u prodavaonicu. Zahtijevaju puno elemenata dizajna kao lutke, rekviziti i sl. da ih se popuni (robne kude)

  2. Djelomino otvoreni izlozi sa stranje strane postoji neka vrsta pregrade, ali ne i zid pa je djelomina vidljivost u prodavaonicu

  3. Otvoreni izlozi potpuno se vidi u prodavaonicu i sama prodavaonica je dio izloga. Kupci mogu vidjeti izlog sa svih strana i dotaknuti artikle u njemu

 • Prema zadatku izloga:

  1. Prodajni izlozi poticanje kupovine ili povedanje prodaje

  2. Informativni izlozi pruanje informacija o asortimanu, cijenama i sl. kako bi kupac mogao usporeivati izlog s drugima

  3. Reprezentativni izlozi doprinos ugledu prodavaonice, ureuju se povodom odreenih zbivanja i nije im jedini cilj prodaja robe

 • 5 principa djelotvorno dizajniranog izloga:

  1. Privlanost

  2. Pamtljivost

  3. Prikladnost

  4. Usklaenost s trendovima i vremenom

  5. Urednost

 • Interijer (unutranjost) prodavaonice

  Prodavaonice na 1 razini

  Prodavaonice na vie razina

 • Prodavaonice na 1 razini

  butici i specijalizirane prodavaonice

  1. asortiman proizvoda i prodajni prostor ogranien

  roba se slobodno smjeta kroz cijeli prodajni kat vodedi rauna o vrsti robe

  najnoviji artikli smjetaju se uglavnom blie ulazu

  2. iri asortiman proizvoda i prodajni prostor

  roba se smjeta na vie odjela (cipele, nakit, dnevna odjeda, veernja odjeda i sl.)

  nekoliko artikala iz svakog odjela smjeta se kod ulaza u prodavaonicu kako bi se potencijalnom kupcu pokazalo bogatstvo ponude

  odjeli blie ulazu najvedi obujam prodaje

  odjeli u pozadini prodavaonice niski obujam prodaje

  odjeli dalje od ulaza najskuplji artikli

 • Prodavaonice na vie razina

  Robne kude, vertikalni trgovaki centri, specijalizirane prodavaonice

  Pravila: prizemlje - roba koja se ili kupuje impulzivno, ili je rije o najniem cjenovnom razredu, modni dodatci, kozmetika;

  1. kat - muki odjel

  Najprofitabilniji odjeli - prioritet u lociranju; u vidokrugu kupca blizu liftova i stepenica

  Skuplji asortiman (dizajnerski) podruja s manjim prometom

  Odjeli koji se nadopunjuju trebali bi biti jedan blizu drugog

 • Klasifikacija unutranjosti prodavaonice

  a) Tradicionalni modni odjeli - gondole blizu jedna druge, velika koliina robe

  b) Dizajnerski saloni - odvojeni odjeli kolekcija visoke mode i standardnih modnih arikala

  c) Prodavaonice unutar prodavaonica - kolekcija se izdvajaju od svega unutar prodavaonice, vlastito osoblje

  d) Podruja za kolekcije izmeu b) i c), posebne kompletirane linije

 • Osvjetljenje

  Element dizajna koji se koristi za privlaenje kupaca; vodi kupev pogled tamo gdje maloprodava eli

  Naglaava pojedine karakteristike robe

  Igra svjetlo-sjena oivljava i stvara iluzije

  Razliite boje svjetla za dramatinost i utjecaj na raspoloenje i emocije kupaca

  Kupci izbjegavaju jako svjetlo koje osvjetljava pojedini element u mranom okruenju

 • Boje Teorija boja

  Boja je najvedi motivator kupnje

  Boja budi i potie osjedaje kod kupaca i stvara ugoaj prostora

  80% osjeta jevizualno

  Tople boje povedavaju krvni tlak i ubrzavaju disanje, zbunjuju

  Hladne boje - oputajude,umirujude,ugodne

  Primarne boje: uta, plava, crvena

  Sekundarne boje: narandasta, ljubiasta, zelena

  Simbolika boja

 • Ljekarna: hladne boje

  Prodavaonica modnih proizvoda: tople boje

  Objekti toplih boja: osjedaj blizine

  Objekti hladnih boja: udaljeniji

  Najugodnija: plava,zelena, i dr.

 • Dekorativni materijali

  Podovi tapison, tepih, drvo, bambus, linoleum, mramor i dr.

  Zidovi - tapete, tekstil, drvo, bambus, marble, koa, metal i dr.

  Gondole - a) koje dre robu, b) koje naglaavaju robu, c) koje izlau robu kroz vizualnu prezentaciju

  Lutke a) apstraktne, b) lutke bez glave, c) realistine lutke, d)krojake lutke