modul intensif-t4-soalan

of 43 /43
MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 2011 1 PANEL PENULIS PN. MASARIAH BINTI MISPARI PN. NORHAYATI BINTI MAT ZAIN EN. SOHAIDIE MOHD ZAIN PN. SUHAILA BINTI MOHAMAD KESNAN PN. ROHANI BINTI MUSTAFA Soalan dan Jawapan yang tuntas. Untuk murid Prestasi sederhana dan rendah Berdasarka n analisis soalan Sejarah SPM 20042010 Berfor matkan soalan Sejarah SPM Membantu murid membuat latihan secara berfokus. Kaedah pembelajaran MASTERI Jawapan yang disediakan adalah sesuai dengan cara penulisan esei

Author: jeya-kumar

Post on 02-Jun-2015

600 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011PANEL PENULISPN. MASARIAH BINTI MISPARIPN. NORHAYATI BINTI MAT ZAINEN. SOHAIDIE MOHD ZAINPN. SUHAILA BINTI MOHAMAD KESNANPN. ROHANI BINTI MUSTAFA Membantu Soalan danBerdasarka murid JawapanBerforJawapan yangn analisis membuat yang tuntas. matkandisediakansoalan latihan secara Untuk muridsoalanadalah sesuaiSejarahberfokus. Prestasi Sejarah dengan caraSPM 2004Kaedah sederhanaSPM penulisan esei2010 pembelajaran dan rendah MASTERIGURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 20111

2. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIATAHAP PENGUASAANSUB TAJUK (TANDAKAN DI BAWAH) Cemerlang BaikSederhanaTamadun IndusTamadun Hwang HoCIRI-CIRI DAN SUMBANGAN TAMADUN TAMADUN INDUS1.Namakan bandar terancang dalam tamadun IndusF1F22.Nyatakan ciri-ciri bandar terancang tamadun IndusCiri-ciri bandar terancang tamadun Indus ialahF1F2F3F4F5F6F73.Apakah faktor perkembangan bandar terancangtamadun Indus?Faktor perkembangan bandar terancangtamadun Indus ialahF1F2F3F4F5GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 20112 3. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20114. Apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada sifat keterbukaan tamadun Indus? Iktibarnya ialah daripada sifat keterbukaan tamadun Indus ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 HWANG HO5. Nyatakan ciri-ciri pemerintahan dalam tamadun Hwang Ho? Ciri-ciri pemerintahan tamadun Hwang Ho ialah F1 F2 F3 F4 F5 F66. Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian? Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 20113 4. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20117.Jelaskan ciri-ciri sistem tulisan tamadun Hwang HoCiri-ciri sistem tulisannya ialahF1F2F3F4F5F68.Namakan karya Sun Tzu?F19.Apakah yang dapat dipelajari dari karya Sun Tzu?F1F2F3F410. Apakah kepercayaan masyarakat tamadun HwangHo yang diwarisi sehingga hari ini?F1F2F3F4F511. Jelaskan sistem kalendar dalam tamadun HwangHo.F1F2F3F4GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 20114 5. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN TAHAP PENGUASAAN SUB TAJUK (TANDAKAN DI BAWAH)Cemerlang BaikSederhanaPerluasan kuasaEkonomiPendidikanSains dan teknologiSeni bina ASPEK-ASPEK PENINGKATAN TAMADUN PERLUASAN KUASA 1.Namakan tokoh-tokohyang terlibatdalam perluasan kuasa. Yunani F1 F2 Rom F3 F4 India F5 F6 China F7 F8 2.Apakah sumbangan Alexander The Great kepada tamadun Yunani? F1 F2 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 20115 6. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 F3 F43. Apakah sumbangan Maharaja Augustus Caesar kepada Rom? F1 F2 F3 F4 F54. Apakah keistimewaan Maharaja Asoka dalam perluasan kuasa di India? F1 F2 F35. BagaimanakahShih Huang Ti berjaya mengukuhkan kedudukannya? F1 F2 F3 F4 F5 F66. Pada pandangan anda, mengapakah perluasan kuasa tidak dibenarkan masa kini? F1 F2 F3 F4 F5 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 20116 7. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 PENINGKATAN EKONOMI7.Nyatakan ciri-ciri ekonomi tamadun India.Antara ciri-ciri ekonomi tamadun India ialahF1F2F3F4F5F6F7F88.Apakahmatlamatpersatuanperdagangantamadun India?F1F2F39.Senaraikan sumbangan tamadun China terhadapkemajuan pertanian.Sumbangan tamadun China dalam pertanianialahF1F2F3F4F5F6F7F810. Bagaimanakah anda menyumbangkepadapeningkatan ekonomi negara?Sumbangan saya untuk meningkatkan ekonominegara ialahF1GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 20117 8. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011F2F3F4F5F6F7F8 PENINGKATAN PENDIDIKAN10. Apakah aspek yangdititikberatkandalampendidikan di Athens?Aspek yang dititikberatkan dalam pendidikan diAthens ialahF1F2F3F4F511. Nyatakan tujuan pendidikan di Athens dan Sparta.Tujuan pendidikan di Athens ialahF1F2F3Tujuan pendidikan di Sparta ialahF4F5F6F712. Apakah tujuan pendidikan di Rom?Tujuan pendidikan di Rom ialahF1F2F3F4GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 20118 9. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 201113. Pada pandangan anda, mengapakah negara perlumemberi penekanan dalam pembangunanpendidikan?Pembangunan pendidikan penting untukF1F2F3F4F5F6F714. Nyatakan ciri-ciri pendidikan zaman Vedik di India.Antara ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik ialahF1F2F3F4F5F615. Apakah tujuan pendidikan di India?Tujuan pendidikan di India ialahF1F2F3F4F516. Apakah tujuan peperiksaan awam di China?Tujuan peperiksaan awam di China ialahF1F2F3F4F5Pada pandangan anda, bagaimanakah sistemGURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 20119 10. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 201117. pendidikan di Malaysia dapatmewujudkanperpaduan kaum?Pendidikan di Malaysia dapat mewujudkanperpaduan melaluiF1F2F3F4F5F6F7 SAINS DAN TEKNOLOGI18. Nyatakan sumbangan tokoh berikutdalamtamadun Yunani.F1 Thales :F2 Pythogoras :F3 Hippocrates:F4 Archimedes :F5 Ptolemy:19. Nyatakan sumbangan tamadun India dalam sainsdan teknologi.F1F2F320. Nyatakan faktor perkembangan ilmu perubatandalam tamadun berikut.Tamadun IndiaF1Tamadun ChinaF2GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201110 11. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 201121. Nyatakan sumbangan tamadun China dalam sainsdan teknologi.Sumbangan tamadun China dalam sains danteknologi ialahF1F2F3F4F522. Pada pandangan anda, apakah kepentingankemajuan sains dan teknologi kepada negara kita?Kepentingan kemajuan sains dan teknologikepada negara kita ialahF1F2F3F4F5F6 SENI BINA23. Nyatakan fungsi seni bina berikut:Aquaduct (Rom)F1Acropolis (Yunani)F2F3Colloceum (Rom)F4F5Tembok Besar ChinaF6F7GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201111 12. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 201124. Apakah kemahiran yang ada sehingga dapatmembina senibina yang unik?F1F2F3F4F525. Nyatakan sumbangan tamadun China dalam senibina.F1F2F3F4F526. Nyatakan ciri-ciri Tembok Besar China.F1F2F327. Pada pandangan anda, mengapakah kita perlumenjaga dan memelihara seni bina berunsursejarah?F1F2F3F4F5GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201112 13. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011BAB 3 KERAJAAN AWAL ASIA TENGGARA TAHAP PENGUASAAN SUB TAJUK (TANDAKAN DI BAWAH) CemerlangBaikSederhana Kerajaan Maritim Pengaruh Hindu BuddhaBENTUK-BENTUK KERAJAAN AWAL KERAJAAN MARITIM1.Namakan kerajaan-kerajaan maritim di AsiaTenggara.F1F2F3F42.Nyatakan faktor perkembangan kerajaan Srivijaya.Faktor perkembangan kerajaan Srivijaya ialahF1F2F3F4F5F6F7F83.Nyatakan bukti Kedah Tua sebagai pelabuhanentrepot.F1F2F3F4GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201113 14. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20114. Jelaskan faktor perkembangan kerajaan Kedah Tua. Faktor perkembangan kerajaan Kedah Tua ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F95. Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah peranan anda dalam memajukan ekonomi negara? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DALAMKERAJAAN AWAL PEMERINTAHAN1. Nyatakanpengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan di Asia Tenggara Pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan ialah F1 F2 F3 F4 F5 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201114 15. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 F6 F7 F82. Nyatakan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. F1 F2 F3 F43. Apakah yang dimaksudkan dengan Orde Kosmos? Orde Kosmos bermaksud F1 F2 F3 KESENIAN4. Mengapakah pemerintah kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara membina candi? Pembinaan candi bertujuan F1 F2 F3 F4 F55. Namakan monumen yang ada pengaruh Hindu- Buddha di Asia Tenggara. F1 F2 F3 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201115 16. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20116. Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara senibina berunsur sejarah? F1 F2 F3 F4 KESUSASTERAAN7. Apakah kepentingan bahasa Sanskrit? Kepentingan bahasa Sanskrit ialah F1 F2 F3 F4 F5 F68. Berikan lokasi penemuan batu bersurat di Asia Tenggara. F1 F2 F3 F49. Apakah maklumat yang tercatat pada batu bersurat? F1 F2 F3 F4 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201116 17. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 BAB KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI 4 MAKKAHTAHAP PENGUASAAN SUB TAJUK(TANDAKAN DI BAWAH)CemerlangBaikSederhana Reaksi masyarakatREAKSI MASYARAKAT ARAB TERHADAP ISLAM1. Mengapakah masyarakat Arab Quraisy tidak dapat menerima Islam? Masyarakat Arab Quraisy tidak dapat menerima Islam kerana F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F102. Nyatakan cara penentangan terhadap Islam oleh Arab Quraisy. Cara penentangan terhadap Islam oleh Arab Quraisy ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201117 18. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20113. Apakah bentuk pemulauan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan keluarganya? Bentuk pemulauan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan keluarganya ialah F1 F2 F34. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. menyelesaikan masalah penentangan terhadap Islam? Nabi Muhammad s.a.w. menyelesaikan masalah penentangan terhadap Islam dengan F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201118 19. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH TAHAP PENGUASAANSUB TAJUK(TANDAKAN DI BAWAH) Cemerlang BaikSederhanaHijrahPiagam MadinahPenyebaran IslamHIJRAH1.Jelaskan konsep hijrah.Konsep hijrah ialahF1F2F3F4F5F6F72.Nyatakan hujah yang menyangkal tafsiranOrientalis Barat menganggap hijrah sebagai suatupelarian.Saya menyangkal pandangan tersebut keranaF1F2F3F4F5F6GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201119 20. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20113. Nyatakan faktor berlakunya hijrah 622 M. Faktornya berlakunya hijrah ialah F1 F2 F3 F4 F54. Terangkan kepentingan Hijrah Kepentingan hijrah ialah F1 H1a H1b F2 H2a H2b F3 H3a H3b F4 H4a H4b F5 H5a F6 H6a H6b5. Bagaimanakah konsep hijrah boleh digunakan dalam kehidupan harian seorang pelajar? Konsep hijrah boleh diamalkan dalam kehidupan seharian seperti F1 F2 F3 F4 F5 F6 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201120 21. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011PIAGAM MADINAH6. Jelaskan kandungan Piagam Madinah. Nabi Muhammad s.a.w F1 F2 Yahudi F3 F4 F5 F6 Undang-undang F7 Masyarakat F8 F97. Jelaskan kepentingan Piagam Madinah. Kepentingan Piagam Madinah ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201121 22. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011PENYEBARAN ISLAM8.Nyatakan cara penyebaran Islam di Madinah.F1F2F3F4F5 PERANG DALAM ISLAM9.Jelaskan garis panduan perang dalam Islam.Garis panduan perang dalam Islam ialahF1F2F3F4F5F610. Mengapakah perang dibenarkan dalam Islam?Perang dibenarkan dalam Islam keranaF1F2F3F4F511. Namakan contoh perang ketika Nabi Muhammads.a.w.F1F2F3GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201122 23. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 201112. Apakah tindakan Nabi Muhammad s.a.w. terhadaptawanan perang?Tindakan Nabi Muhammad s.a.w. terhadaptawanan perang ialahF1F2F3GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201123 24. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA TAHAP PENGUASAANSUB TAJUK(TANDAKAN DI BAWAH) Cemerlang BaikSederhanaBani UmaiyahBani AbbasiyahKERAJAAN BANI UMAIYAH1.Nyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyahtahap pertama di Damsyik.Sumbangan kerajaanBani Umaiyah tahappertama ialahPentadbiranF1ketenteraanF2ilmu pengetahuanF3kesihatanF4F5F6F72.Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyahtahap kedua di Sepanyol.GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201124 25. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 Antara sumbangannya ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F103. Jelaskan faktor-faktor kejatuhan Bani Umaiyah. Faktor-faktor kejatuhan Bani Umaiyah ialah F1 F2 F3 F4KERAJAAN BANI ABBASIYAH4. Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah di dalam perkembangan intelektual? Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dalam intelektual ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201125 26. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20115. Apakah nilai yang boleh diambil daripada kemajuan bidang intelektual pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah? Antara nilainya ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201126 27. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011BAB 7 ISLAM DI ASIA TENGGARATAHAP PENGUASAANSUB TAJUK (TANDAKAN DI BAWAH)CemerlangBaikSederhanaPengaruh Islam di AsiaTenggaraPENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN1.Nyatakan pengaruh Islam dalam pentadbiran diAsia Tenggara.Pengaruh Islam dalam pentadbiran di AsiaTenggara ialahF1F2F3F4F5F6 SENI2.Jelaskan pengaruh Islam dalam kesenian di AsiaTenggara.Pengaruh Islam dalam kesenian di AsiaTenggara ialahF1F2F3F4F5F6F7GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201127 28. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20113. Jelaskan pengaruh Islam pada seni bina masjid di Asia Tenggara. Pengaruh Islam pada seni bina masjid di Asia Tenggara ialah F1 F2 F3 F4 F5 PENDIDIKAN4. Nyatakan pengaruh Islam dalam pendidikan di Asia Tenggara. Pengaruh Islam dalam pendidikan di Asia Tenggara ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201128 29. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 CARA HIDUP5. Nyatakan cara hidup penduduk Asia Tenggara setelah menerima Islam. Cara hidup penduduk Asia Tenggara setelah menerima Islam ialah F1 F2 F3 F4 F5 F66. Pada pandangan anda, apakah nilai-nilai murni yang harus ada pada diri seorang pelajar? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201129 30. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIABAB 8 SEBELUM KEDATANGAN BARAT TAHAP PENGUASAANSUB TAJUK(TANDAKAN DI BAWAH) Cemerlang BaikSederhanaPentadbiranPendidikanGaya HidupKESAN KEDATANGAN ISLAM TERHADAP POLITIK PENTADBIRAN1.Jelaskan pengaruh Islam dalam sistem pentadbirandi Tanah MelayuPengaruh Islam dalam sistem pentadbiran ialahF1F2F3F4F5F6KESAN KEDATANGAN ISLAM TERHADAPSOSIOBUDAYA PENDIDIKAN2.Apakah maksud pendidikan tidak formal?F1F2GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201130 31. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20113. Apakah maksud pendidikan formal? Maksud pendidikan formal ialah F1 F2 F3 F4 F54. Bagaimanakah pendidikan tidak formal disalurkan kepada anak-anak dalam masyarakat Melayu? Pendidikan tidak formal disalurkan melalui F1 F2 F3 F4 F5 F6 F75. Nyatakan kemahiran yangditerapkanmelalui pendidikan tidak formal. Kemahiran yang diterapkan melalui pendidikan tidak formal ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F76. Dimanakah pendidikan formal dilaksanakan selepas kedatangan Islam? F1 F2 F3 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201131 32. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 F4 F5 F67. Nyatakan peranan istana dalam kerajaan Melayu tradisional. F1 F2 F3 F4 F58. Jelaskan ciri-ciri pendidikan madrasah. Ciri-ciri pendidikan madrasah ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 GAYA HIDUP9. Jelaskan pengaruh Islam terhadap sistem hidup (Gaya hidup) masyarakat Melayu. Pengaruh Islam terhadap sistem hidup (Gaya hidup) masyarakat Melayu ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201132 33. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAHTAHAP PENGUASAANSUB TAJUK (TANDAKAN DI BAWAH)CemerlangBaik SederhanaZaman GelapRevolusi PertanianRevolusi PerindustrianPERUBAHAN MASYARAKAT DAN BUDAYA EROPAH ZAMAN GELAP1.Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap.Antara ciri-ciri Zaman Gelap ialahF1F2F3F4F5F6F72.Apakah persamaan masyarakat feudal Eropahdengan masyarakat Melayu tradisional?Antara persamaannya ialahF1F2F3F4F5F6GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201133 34. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20113. Apakah iktibar zaman Gelap Eropah kepada generasi muda hari ini? Antara iktibarnya ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6REVOLUSIPERTANIANDANREVOLUSIPERINDUSTRIAN REVOLUSI PERTANIAN4. Nyatakan kesan Revolusi Pertanianterhadap ciptaan baru. Kesan Revolusi Pertanian terhadap ciptaan baru ialah F1 F2 F3 F4 F5 F65. Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap pertanian komersial. kesannya ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201134 35. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 REVOLUSI PERINDUSTRIAN6. Nyatakan kesan Revolusi Perindustrian terhadap industri desa. kesannya ialah F1 F2 F3 F4 F57. Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap pengkhususan pengeluaran. kesannya ialah F1 F2 F2 F3 F4 F5 F68. Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap penggunaan teknologi. kesannya ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201135 36. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 BABDASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI 10 NEGARA TAHAP PENGUASAANSUB TAJUK(TANDAKAN DI BAWAH) CemerlangBaik SederhanaEkonomi DaganganPerusahaan GetahPenggunaan tenaga buruhluarUndang-undang berhubungtanahPerbandaranPembentukan MasyarakatMajmukPendidikan VernakularSektor PerkilanganPengangkutanKesihatanEKONOMI DAGANGAN EKONOMI DAGANGAN1.Apakah ciri-ciri ekonomi dagangan?Ciri-ciri ekonomi dagangan ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201136 37. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20112. Jelaskan kesan pengenalan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. Kesan pengenalan ekonomi dagangan di Tanah Melayu ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 PERUSAHAAN GETAH3. Jelaskan faktor perkembangan getah. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 PENGGUNAAN TENAGA BURUH LUAR4. Jelaskan faktor-faktor kemasukan buruh India dan Cina ke Tanah Melayu. F1 F2 F3 F4 F5 F6 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201137 38. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20115. Nyatakan dua cara kemasukan buruh India F1 F2 F36. Senaraikan dua cara kemasukan buruh Cina F1 F2 F3 F4DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN UNDANG-UNDANG BERHUBUNG TANAH7. Nyatakan sistem pemilikan dan penggunaan tanah masyarakatMelayutradisional sebelum kedatangan British. Sistem pemilikan dan penggunaan tanahnya ialah F1 F2 F3 F4 F5 F6 GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201138 39. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 20118.Mengapakah British memperkenalkanundang-undang berhubung tanah?British memperkenalkan undang-undang inikeranaF1F2F3F4F5F69.Senaraikan undang-undangtanahyangdiperkenalkan oleh British.Tanah MelayuF1F2F3SarawakF4F5SabahF610. Nyatakan kesan pengenalan undang-undangberhubung tanah kepada masyarakat Melayutradisional.Kesan pengenalan undang-undang tersebutialahF1F2F3F4F5F6F7F8GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201139 40. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011KESAN-KESAN DASAR EKONOMI PEMBANDARAN11. Jelaskan faktor perkembangan bandar baru.Faktor perkembangan bandar baru ialahF1F2F3F4F5F6F7 PEMBENTUKAN MASYARAKAT MAJMUK12. Apakah ciri-ciri masyarakat berbilang kaum diTanah Melayu?F1F2F3F4F5F6F7F813. Sebagai warganegara Malaysia, apakah cadangananda untuk mengekalkan perpaduan?Cadangan saya ialahF1F2F3F4F5F6GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201140 41. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 SISTEM PENDIDIKAN VERNAKULAR14. Jelaskan perkembangan sistem pendidikan.Perkembangan pendidikan ketika penjajahanialahF1H1aH1bF2H2aH2bH2cF3H3aH3bF4H4aH4b SEKTOR PERKILANGAN15. Jelaskan kemajuan sektor perkilangan di TanahMelayu pada abad ke-20.Sektor perkilangan di Tanah Melayu ialahF1F2F3F4F5F6F7GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201141 42. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN16. Jelaskan perkembangan sistem pengangkutan danperhubungan.Antara perkembangannya ialahF1H1aH1bH1cH1cF2F5F6F7F8 PERKHIDMATAN KESIHATAN17. Nyatakan usaha mengawal wabak penyakit akhirabad ke-19 hingga awal abad ke-20.Usaha-usahanya ialahF1F2F3F4F5F6SEMOGA BERJAYA dalam SPM 2011GURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201142 43. MODUL INTENSIF SEJARAH TINGKATAN 5 | EDISI MURID 2011 CatatanGURU CEMERLANG SEJARAH JPWPKL 201143