soalan tmk t4 kssr - ppt 2015

Author: fywardaben

Post on 01-Mar-2016

36 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TMK T4

TRANSCRIPT

Mummy

BAHAGIAN A

Soalan Objektif

( 40 soalan)

Baca soalan dengan teliti. Kemudian pilih jawapan yang betul.

1.Perkataan komputer dalam bahasa Latin bermaksud

.

A.pengiraan

B.pendaraban

C.penjumlahan

D.penambahan

2.Berikut merupakan jenis-jenis komputer kecuali

A.komputer riba

B.komputer tablet

C.komputer timbul

D.komputer benam

3.Bahagian komputer yang mengandungi komponen seperti unit pemprosesan

pusat, papan idnuk, memori, sumber kuasa dan storan dipanggil sebagai

.

A.Unit fungsi

B.Unit sistem

C.Unit maklumat

D.Unit simpanan

4.Tiga jenis perisian utama komputer ialah sistem pengendalian,

dan program utiliti.

A.perisian aplikasi

B.perisian maklumat

C.perisian penggunaan

D.perisian penyimpanan

5.Diantara berikut, yang manakah bukan bahagian-bahagian penting komputer.

A.Pad sentuh

B.Tablet

C.Monitor

D.Tetikus

6.Apakah yang dimaksudkan dengan komputer ?

A.komputer ialah alat elektrik yang berupaya menghasilkan maklumat berdasarkan data yang diterima.

B.Komputer ialah alat elektrik yang berfungsi untuk menerima dan memproses data.

C.Komputer ialah alat elektronik yang berupaya untuk menerima dan menyimpan data sahaja.

D.Komputer ialah alat elektronik yang berupaya menerima, memproses dan menyimpan data untuk menghasilkan maklumat.

7.Meena ingin menyimpan gambar-gambar yang diambilnya ketika bercuti di Pulau Langkawi. Di antara peranti berikut, yang manakah akan Meena gunakan untuk memasukkan imej (grafik) ke dalam komputer?

A.Tetikus

B.Pengimbas kod bar

C.Pengimbas

D.Papan kekunci

8.Suraya ingin menyertai pertandingan menyanyi. Dia perlu merekodkan nyanyiannya dan menghantarkannya kepada pihak penganjur pertandingan. Bahagian komputer yang manakah yang paling sesuai digunakan oleh Suraya untuk menyimpan nyanyiannya?

A.Papan kekunci

B.Soket arus ulang alik

C.Pemacu cakera optik

D.Tetikus

9.Data yang telah diproses dipanggil ________________________.

A.maklumat

B.input

C.pemacu

D.simpanan

10. Di antara berikut yang manakah bahagian penting untuk memasukkan data?

A.Pencetak & pengimbas

B.Papan kekunci & tetikus

C.Pemacu cakera liut & pembesar suara

D.Monitor & tetikus

11.Jika tetikus rosak semasa menggunakan komputer riba, kita boleh menggunakan

sebagai pilihan untuk memilih dan menggerakkan objek pada paparan.

A.monitor

B.pad sesentuh

C.unit sistem

D.papan kekunci

12.Berikut merupakan jenis-jenis peranti input kecuali

A.pencetak

B.pengimbas

C.pen cahaya

D.papan kekunci

13.Apakah fungsi perisian aplikasi pada sesebuah komputer?

A.Membantu dari aspek keselamatan

B.Mengelak komputer daripada kecurian

C.Membantu melaksanakan tugas yang khusus

D.Memastikan komputer sentiasa ditutup dengan betul

Soalan 14, 15 dan 16 adalah berdasarkan simbol di bawah.

Simbol : Jenis-jenis perisian

14.Namakan simbol X.

A.Google Chrome

B.Adobe Photoshop

C.Microsoft Office Excel

D.Microsoft Office Word

15.Namakan simbol Y.

A.Microsoft Office Word

B.Microsoft Office Excel

C.Microsoft Office Power Point

D.Windows Media Player

16.Namakan simbol Z.

A.Paint

B.Linux

C.Google

D.Real Player

Soalan 17, 18, 19 dan 20 berdasarkan gambar di bawah. Tulis pilihan jawapan A, B, C, atau D pada ruangan yang disediakan ( ).

A

B

C

D

Gambar 2 : Jenis-Jenis Peranti

17.Peranti yang digunakan sebagai alat penunding untuk memilih program.( )

18.peranti yang digunakan untuk menyimpan data.

( )

19.Peranti yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer.( )

20.Peranti yang digunakan untuk mencetak maklumat.

( )

BAHAGIAN B

1.Suaikan bahagian A dengan keterangan yang betul pada bahagian B.

(8 markah)

2.Labelkan bahagian yang betul pada gambar komputer di bawah.

( 24 markah)

1.

4.

2.

5.

3.

6.

3.Padankan kabel yang digunakan untuk port-port di belakang Sistem Unit berikut.

5.Labelkan proses yang berlaku dalam sesebuah sistem komputer berdasarkan rajah di bawah.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh :

..

. ..

Pn. Nanthini Satgunasingam

Pn. Rafidah Kamaruddin Pn. Hashimah Abu Bakar

Guru TMK

Ketua Panitia TMK

PK Akademik

SK Jalan Kebun,

SK Jalan Kebun,

SK Jalan Kebun,

Shah Alam

Shah Alam

Shah Alam

4.Namakan perisian yang terdapat di dalam sesebuah komputer berdasarkan ikon yang diberi.

Microsoft ExcellDisk DefragmentorLinux

WindowsKaspersky AntivirusAdobe Reader

Internet ExplorerWindows Media PlayerSave

Microsoft WordSaveWin Rar

12 M

Soket AC

Port PS2

Port Audio

Port USB

Port Rangkaian

Port Monitor

12 M

Output

Proses

Input

Storan

24 M

PPT 2015 | TMK T4 | SK JALAN KEBUN, SHAH ALAM