soalan sains sukan t4 2008

Author: bitt

Post on 30-May-2018

287 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  1/24

  4571/1

  Nama :.. Kelas: .

  PEPERIKSAAN BERSAMA AKHIR TAHUN 2008

  DAERAH KUANTAN

  PENGETAHUAN SAINS SUKANTINGKATAN 4

  Kertas 1

  Satu Jam Lima Belas Minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan

  objektif yang disediakan.

  Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

  2

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  2/24

  4571/1

  Arahan: Bagi soalan 1 hingga 30, tiap-tiap soalan diikuti oleh empatpilihan jawapan yangberhurufA,B, CdanD. Pilihsatujawapan yang betul bagi tiap-tiap soalan.

  1. Jelaskan definisi tepat Sains Sukan

  A. Satu kajian yang sistematik yang membabitkan sains dalam sukan melibatkanperubatan fisioterapi, pemakanan, biokimia, anatomi,fisiologi psikologi sosio dan

  biokemamik

  B. Kajian menyeluruh yang merangkumi aspek sains dalam sukan

  C. Bidang pengajaran yang melibatkan sukan seperti psikologi, fisiologi, biokimia dan anatomi.

  D. Satu cabang ilmu kesukanan yang berasaskan sains dalam fisiologi dan anatomi.

  2. Apakah kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang dalam sukan kepada seseorang atlet

  A. Atlet akan sentiasa dihormati

  B. Menjadi panduan kepada atlet untuk memudahkan perjalanan perlawanan

  C. Menjadikan seseorang atlet itu lebih berdisiplin dan beretikaD. Mewujudkan suasana harmoni dalam perlawanan

  3. Sejarah perkembangan Sains Sukan bermula dengan...

  A. Penubuhan Sekolah Sukan Malaysia pada tahung 1970 yang bertujuan untuk mencungkil

  bakat-bakat atlet di peringkat sekolah lagi

  B. Mata peljaran Pendidikan Jasmani diperkenalkan di semua peringkat sekolah

  C. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ditubuhkan pada tahun 1968 untuk

  menganjur dan melaksanakan program pembangunansukan sekolah-sekolah di

  Malaysia.

  D. Institusi Pengajian Awam mula memperkenalkan program-program dalam bidang SainsSukan

  4. Manakah antara berikut merupakan fungsi pengurusan sukan.

  A. Merancang, mengelola, mengarah, menggubal

  B. Merancang, menyedia bajet, mengawal, mengelola, menyediakan jadual pertandingan.

  C. Merancang, menggubal jadual pertandingan, mengurus latihan

  D. Merancang, Mengawal, menyedia bajet, menyedia jadual pertandingan

  5. Kejohanan Bola Tampar Daerah Temerloh telah disertai oleh 8 pasukan. Berapakah jumlahperlawanan yang akan berlangsung

  A. 20

  B. 24

  C. 26

  D. 286. Pilih padanan yang betul.

  3

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  3/24

  4571/1

  AKeagresifan

  Kasar/ KetaraBertujuan mencederakan individu lain dengan niat

  untuk melihat individu tersebut menderitan kesakitan

  B Kesan Atribusi Kesan yang dialami olet atlit akibat daripada faktor

  dalaman

  C

  Keagresifan

  Instrumental

  Bermain mengikut peraturan dengan penggunaan daya

  fizikal serta peralatan dalam permainan

  D Asertif Bertujuan mencederakan individu lain dengan niat untukmendapatkan ganjaran tertentu

  7. Kemahiran mengawal kebimbangan adalah

  A. terapi pernafasan, terapi sukan, visualisasi, pemusatan

  B. terapi pernafasan, pemusatan, relaksasi, visualisasi

  C. pemusatan,relaksisasi, terapi sukan, pemusatan

  D. pemusatan, terapi pernafasan, visualisasi, relaksisasi

  8. Penyataan di atas merujuk kepada

  A. Strategi menjatuhkan pihak lawan

  B. Faktor atribusi

  C. Faktor yang mempengaruhi keagresifan

  D. Faktor Kebimbangan

  9. Pilih susunan aras organisasi structural manusia yang betul.

  A. Aras sel Aras molekul Aras tisu Aras organ Aras sistemB . Aras tisu Aras sel Aras molekul Aras organ Aras sistem

  C . Aras sel Aras molekul Aras tisu Aras organ Aras sistem

  D. Aras molekul Aras sel Aras tisu Aras organ Aras sistem

  10. Antara berikut yang manakah fungsi sistem rangka ?

  4

  Faktor Psiko-Fisiologikal

  - Tindakan seorang peninju yangagresif apabila merasakan pihak

  lawan untuk mencederakannya.

  Faktor Semasa

  Sorakan penonton

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  4/24

  4571/1

  i. Membentuk rangka tubuh

  ii. Menyokong berat badan

  iii. Melindungi organ dalaman

  iv. Tempat penstoran mineral

  A. i, ii dan iii sahaja

  B . i, iii dan iv sahajaC. i, ii dan iv sahaja

  D. i, ii, iii dan iv

  11. Antara berikut yang manakah bukan tulang panjang ?

  A. Radius

  B. Tibia

  C. Skapula

  D. Humerus

  12. Apakah otot antagonis yang terlibat semasa melakukan fleksi tangan ?

  A. Pektoralis

  B. Deltoid

  C. Trisep

  D. Bisep

  13. Antara pergerakan-pergerakan berikut manakah yang melibatkan penguncupan

  isotonik ?

  A. Menaiki tanggaB. Lentik belakang

  C. Latihan menggunakan mesin multi-gym

  D. Menolak dinding dengan siku bengkok

  Rajah 1

  14. Terdapat beberapa jenis sendi yang dikategorikan sebagai sendi sinovial. Nyatakan bahagian tulang

  yang berkaitan dengan rajah 1.

  5

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  5/24

  4571/1

  A. Sendi siku dan lutut

  B. Sendi antara radius dan ulna

  C. Sendi antara metakarpal falang

  D. Sendi antara karpal dan tarsal

  15. Pada sendi ini tulang-tulang disambung dengan kartilej atau diikat oleh ligamen. Jenis sendi ini

  hanya membenarkan pergerakan yang terhad.

  A. Sendi fibrous

  B. Sendi sinovial

  C. Sendi cartilagenous

  D. Sendi vertebra

  16. Apakah otot yang mempunyai bentuk sel yang tunggal, sangat panjang dan berjalur?

  A. Otot licinB. Otot rangka

  C. Otot kardiak

  D. Otot fiber

  Sistem Keperluan Oksigen Penghasilan ATP Jangka masa

  Anaerobik Alaktik Tidak perlu Sedikit 10 saat

  Anaerobik Laktik Tidak perlu Sedikit X

  Aerobik Perlu Banyak Lebih 3 minit

  Jadual 2

  17. Apakah X?

  A. 10 saat hingga 1 minit

  B. 1 minit hingga 2 minit

  C. 1 minit hingga 3 minit

  D. 2 minit hingga 3 minit

  18. Apakah yang dimaksudkan dengan kecergasan fizikal.

  A. Kecergasan keseluruhan yang merangkumi komponen- komponen mental, sosial,

  emosi, fizikal dan rohani.

  B. Kecergasan yang melibatkan keupayaan individu untuk berfikir dan menggunakanmaklumat untuk meningkatkan kualitit hidup seharian dan berfungsi secara optimal.

  C. Kecergasan yang melibatkan keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan

  untuk menghadapi cabaran dalam kerja harian dan menpunyai lebihan tenaga untuk

  kecemasan.

  D. Kecergasan yang melibatkan keupayaan individu untuk berinterksi dengan orang lain bagi

  mewujdkan perhubungan yang baik bagi meningkatkan kualiti hidup semua pihak.

  6

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  6/24

  4571/1

  19. Manakah di antara komponen berikut yang dikaitkan dengan komponen kecergaan fizikal

  berdasarkan kesihatan.

  A. Fleksibiliti

  B. KelajuanC. Ketangkasan

  D. Masa reaksi

  20. Padanan berikut adalah benar tentang komponen kecergasan fizikal.

  21. Komponen- komponen fizikal atau sistem tenaga adalah berbeza antara satu sukan

  dengan sukan yang lain. Latihan fizikal yang dijalankan perlulah khusus kepada

  kehendak indivudu atau sesuatu sukan yang diceburi.

  Kenyataan di atas adalah dimaksudkan dengan prinsip latihan fizikal berikut.

  A. Prinsip perbezaan individu

  B. Prinsip kekhususan

  C. Prinsip kebolehbalikan

  D. Prinsip kepelbagaian individu

  22. Definisi yang tepat tentang frekuensi latihan dalam prinsip latihan bebanan adalah seperti berikut.

  A. Kualiti kerja yang dikenakan seperti kelajuan larian atau ulangan maksima.B. Masa yang diambil bagi menjalankan sesuatu latihan seperti satu jam sesesi.

  C. Prestasi fizikal yang menurun jika tidak dilakukan lebih daripada 72 jam.

  D. Kekerapan latihan yang dilakukan seperti dua sesi sehari atau lima sesi seminggu.

  23. Atlet- atlet olahraga MSSM telah menjalani latihan yang sama dari awal sesi latihan sehingga

  akhir sesi latihan selama seminggu. Walaubagaimanapun tahap kecergasan atlet masih di tahaplama. Mengapakah hal yang sedemikian berlaku dalam pasukan tersebut.

  A. Atlet tidak mematuhi prinsip kekhususan.

  B. Atlet tidak mematuhi prinsip perbezaan individu

  C. Atlet tidak mematuhi prinsip kepelbagaian latihan

  D. Atlet tidak mematuhi prinsip kebolehbalikan

  7

  Berdasarkan kesihatan Berdasarkan lakuan motor

  A Kelajuan Ketangkasan

  B Fleksibiliti Masa reaksi

  C Ketangkasan Kelajuan

  D Daya tahan otot Kekuatan otot

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  7/24

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  8/24

  4571/1

  Rajah 3

  28. Berdasarkan rajah 3, nyatakan jenis latihan yang dilakukan oleh atlet tersebut.

  A. Latihan Isometrik

  B. Latihan Isotonik

  C. Latihan Isokinetik

  D. Latihan Bebanan

  29. Seorang atlet angkat berat telah mengambil satu hidangan makanan yang terdiri daripada 14glemak, 8g protien, dan 18g karbohidrat. Kirakan jumlah kalori ( C ) yang telah diambil oleh atlet

  tersebut?

  A. 254.9 kilokalori

  B. 0.2549 kilokalori

  C. 2394 kilokalori

  D. 0.2394 kilokalori

  30. Apakah yang akan berlaku jika seorang atlet wanita itu mengalami kitaran haid yang tidak normaldan hormon reproduktif yang kurang?

  A. Kekurangan densiti mineral tulang.

  B. Kekurangan hormon testiteron

  C. Kekurangan hormon androgen propesteronD. Kekurangan sebatian organik kompleks

  Rajah 4

  9

  Mengguling Merangkak Diri tanpa

  sokongan

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  9/24

  4571/1

  31. Tahap pencapaian motor berfokus kepada perkembangan yang berlaku selepas dua tahunkelahiran. Apakah aspek tahap pencapaian motor berdasarkan rajah 4?

  A. Aspek keupayaan bukan lokomotorB. Aspek keupayaan motor

  C. Aspek keupayaan lokomotorD. Aspek kawalan postur

  32. Apakah kemahiran yang akan mempengaruhi atlet sukan badminton dan perahu layar?

  A. Kemahiran terkawalB. Kemahiran luar kawal

  C. Kemahiran berterusanD. Kemahiran bersiri

  33. Terdapat dua jenis lakuan motor dalam sistem biologi manusia, salah satunya adalah lakuanmotor involuntori yang menjurus kepada

  A. Lakuan motor yang terhasil daripada pergerakan otot licin dan kardiak

  B. Lakuan motor yang terhasil adalah dalam kawalan

  C. Pelaku telah menghasilkan lakuan yang dipengaruhi oleh interaksi pelaku dengan

  persekitaran

  D. Semua lakuan motor yang dihasilkan secara luar kawalan

  34. Antara pergerakan berikut yang manakah melibatkan sistem tuas kerja kelas ketiga?

  i. Fleksi sendi sikuii. Ektensi leher

  iii. Ektensi sendi lutut

  iv. Abduksi kaki

  A. i,ii dan iii

  B. i, ii dan iv

  C. i, iii dan iv

  D. ii, iii dan iv

  35. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan pemindahan pembelajaran positif

  A. kemahiran hantran bola sepak kemahiran hantaran bola keranjang

  B. kemahiran hantaran bola jaring kemahiran hantaran bola baling

  C. kemahiran pukulan badminton kemahiran pukulan tennis

  D. kemahiran menghantar bola hoki kemahiran menghantar bola sepak

  10

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  10/24

  4571/1

  Rajah 5

  36. Di antara berikut, manakah yang dapat menerangkan tentang ciri-ciri lengkuk dalam prosespembelajaran dalam rajah 5?

  A. Peningkatan prestasi yang tinggi di awal proses dan berkurangan di penghujungnya

  B. Tiada terdapat peningkatan dalam prestasi di awal dan akhir proses pembelajaranC. Prestasi yang tidak seimbang di sepanjang proses pembelajaran

  D. Peningkatan prestasi yang seimbang sepanjang proses pembelajaran

  Rajah 5

  37. Dalam mempelajari kemahiran mengelecek bola hoki ketika bergerak, apakah aspek keupayaan

  motor yang diperlukan oleh pemain hoki?

  A. Ketepatan kawalanB. Koordinasi pelbagai anggotaC. Ketangkasan manual

  D. Kelajuan pergerakan tangan

  11

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  11/24

  4571/1

  38. Kemahiran terkawal ialah kemahiran yang dihasilkan dalam persekitaran yang stabil dan tindakanditentukan oleh pelaku. Antara acara berikut yang manakah merupakan kemahiran motor yang

  berasaskan kemahiran terkawal

  A. Badminton

  B. Berkayak

  C. TenisD. Golf

  Rajah 6

  39. Namakan jenis pergerakan dalam rajah 6.

  A. SirkumduksiB. Pronasi

  C. Supinasi

  D. Abduksi

  40. Pergerakan yang melibatkan pergerakan sesaran menegak dan mendatar pada arah dan kelajuan

  yang sama?

  A. Sukan papan luncur

  B. Sukan luncur ais

  C. Sukan luncur salji

  D. Sukan terjun

  12

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  12/24

  4571/1

  Bahagian A

  [40 markah]

  Jawabsemua soalan.

  Salah satu objektif Dasar Sukan Negara adalah membentuk masyarakat yang sihat,

  berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang meluas dan peluang yang lebih dbaik

  dalam sukan di semua peringkat masyarakat.Huraikan sumbangan Dasar Sukan Negara kepada

  1. a) Individu

  ...................................................................................................................................

  .

  ...............................................................................................................................

  [2markah]

  b) Negara

  ...................................................................................................................................

  ..

  [2

  markah]

  Semasa perlawanan akhir perlawanan badminton peringkat MSSM,

  Rahim berasa gementar dan gugup. Dia seringkali melakukan kesalahan yang sama.

  Tekanan yang dihadapi membuatkan Rahim bimbang.

  2. a) Berikan definisi kebimbangan.

  ...................................................................................................................................

  .

  ...............................................................................................................................

  .

  [2 markah] b) Nyatakandua jenis teknik mengawal kebimbangan.

  ....................................................................................................................................

  13

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  13/24

  4571/1

  ...................................................................................................................................

  .[2 markah]

  3. Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan sendi-sendi yang terdapat pada tubuh manusia.

  Rajah 1.1 Rajah 1.2

  a) Namakan jenis sendi pada Rajah 1.1 dan Rajah 1.2

  Rajah 1.1 : ..

  Rajah 1.2 : [2 markah]

  b) Sendi yang sama seperti pada Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 terdapat pada bahagian lain tubuh

  manusia.

  Lengkapkan Jadual 1.3 untuk menyatakan kedudukan sendi-sendi itu.

  Jenis sendi Sendi pada Rajah 1.1 Sendi pada Rajah 1.2

  Kedudukan di tubuh

  Jadual 1.3

  [2 markah]

  4. Jadual 2 menujukkan ciri-ciri sistem tenaga.

  Sistem TenagaSumber

  Intensiti Jangka Masa Acara Sukan

  14

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  14/24

  4571/1

  X fosfokreatin tinggi 10 saat P

  Y glukos/glikogen tinggi 1 3 minit Q

  Z

  glukos/glikogen/

  lemak/protein rendah/sederhana

  lebih 3 minit R

  Jadual 2

  a) Namakan sistem tenaga Y.

  ..............................[1 markah]

  b) Berikan satu contoh acara sukan R.

  [1 markah]c) Bandingkan dua kaedah latihan untuk atlet dalam acara sukan P dan R.

  Atlet P Atlet R

  (i)

  (ii)

  [2 markah]

  5. a) Berikan definisi yang tepat tentang kecergasan fizikal.

  [2 markah]

  b) Senaraikan jenis sukan yang boleh membantu meningkatkan kecergasan fizikal seseorang

  individu.......................................................................................................................................................

  .

  ......................................................................................................................................................[2 markah]

  6. Berdasarkan jadual berikut, senaraikan komponen- komponen kecergasan fizikal.

  Komponen berdasarkan kesihatan Komponen berdasarkan lakuan motor

  15

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  15/24

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  16/24

  4571/1

  ..

  ..

  [2 markah]

  8. Rajah 4 menunjukkan piramid panduan makanan untuk atlet.

  Rajah 4

  a) Berikan definisi pemakanan sukan?

  ..

  ..

  [1 markah]

  b) Nyatakan satu kepentingan pemakanan sukan kepada atlet?

  ..

  [1 markah]

  17

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  17/24

  4571/1

  c) Berdasarkan piramid makanan dalam rajah 4, nyatakan bilangan hidangan yang diperlukan oleh atlet

  dalam kumpulan 2 dan 5.

  Kumpulan 2:

  Kumpulan 5:

  [2 markah]

  Rajah 5

  9. a) Satu kriteria pergerakan rajah di atas adalah berpandukan kepada bagaimana suatukemahiran itu dimulakan dan berakhir. Berikan dua contoh yang sesuai bagi kriteria ciri

  pergerakan yang sama iaitu dimulakan dan berakhir?

  [2 markah]

  b) i. Nyatakan jenis pergerakan berkemahiran di X.

  ..

  [1 markah]

  ii. Di Y kemahiran sesorang itu boleh dipertingkatkan menerusi latihan yang kerap dan praktis

  yang bersistematik. Berikan dua unsur penting yang harus diambil kira untuk

  mengukuhkan penguasaan sesuatu kemahiran?

  a:

  18

  PergerakanBerkemahiran

  X Y

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  18/24

  4571/1

  b:

  [2 markah]

  10. Rajah di bawah menunjukkan lengkuk pembelajaran kemahiran dan prestasi P dan Q

  a) Nyatakan satu contoh kemahiran dalam permainan yang digambarkan oleh lengkuk

  pembelajaran kemahiran dan prestasi motor P dan Q.

  P: .

  Q: .

  [2 markah]

  b) Nyatakan dua perbezaan antara lengkuk pembelajaran kemahiran dan prestasi motor P dan Q

  [2 markah]

  19

  P Qi) i)

  ii) ii)

  P Q

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  19/24

  4571/1

  Bahagian B

  [20 markah]Jawab mana-mana dua soalan.

  1. Pengurusan adalah satu usaha untuk mengelola atau menyelesaikan satu pertandingan atau

  kejohanan sukan bersama dengan orang lain, sekumpulan orang semata-mata untuk

  membantu mencapai objektif yang diingini.

  Huraikan fungsi-fungsi pengurusan sukan [10 markah]

  2. Lakar dan huraikan fungsi-fungsi struktur neuron yang berikut.

  (a) Dendrit(b) Ekson

  (c) Badan sel [10 markah]

  3. Setiap tahun, atlet- atlet di Malaysia akan mewakili negeri masing- masing untuk beraksidalam Sukan Olahraga MSSM. Setiap atlet dikehendaki menyiapkan diri dengan latihan-

  latihan yang memenuhi prinsip-prinsip latihan fizikal bagi mendapatkan kecergasan fizikal

  dan mencapai kejayaan dalam acara yang diwakili.

  a. Apakah yang dimaksudkan dengan kecergasan fizikal. [2 markah]

  b. Senaraikan dan jelaskan prinsip- prinsip latihan fizikal tersebut. [8 markah]

  4 a. Terangkan kedudukan fulkrum, daya dan beban dalam tuas kelas pertama [3 markah]

  b. Terangkan anggota badan yang bertindak sebagai fulkrum, daya dan beban dalam satu

  aktiviti sukan melibatkan tuas kelas pertama.

  [7

  markah]

  20

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  20/24

  4571/1

  Skema jawapan Peperiksaan Akhir Tahun 2008

  Bahagian A

  1. a) Kebimbangan bermaksud

  - Kesan kognitif @ emosi yang terhasil daripada persepsi terhadap situasi yang

  dihadapi

  - Perasaan yang subjektif berpunca dari tafsiran @ persepsi seseorang induvidu

  terhadap sesuatu situasi yang menghasilkan kebangkitan dan tekanan.

  b) Teknik mengawal kebimbangan

  - Terapi pernafasan

  - Pemusatan (centering)- Relaksasi

  - Visualisasi

  2. a) Individu

  - Pembentukan sahsiah, kesedaran dalam diri individu dan pembangkitkan

  semangat pertandingan

  - Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal

  - Memanfaatkan masa senggang

  - Mengurangkan tekanan hidup

  - Interaksi sosial yang bermakna

  - Perkembangan kemahiran-kemahiran asas

  b) Negara

  - Mencapai kecemerlangan di peringkat tertiggi

  - Menigkatkan maruah bangsa dan negara di pesada sukan antarabangsa

  - Memupuk persahabatan

  3. (a) Rajah 1.1 : Sendi kondil

  Rajah 1.2 : Sendi lesung

  (b) Pergelangan kaki, pinggul

  4. (a) Anaerobik laktik

  (b) Marathon

  (c) i. Latihan jeda, Latihan jarak jauh perlahan(LSD)

  ii. Latihan pliometrik, Latihan Fartlek

  21

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  21/24

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  22/24

  4571/1

  b. i. P - perlahan di awal pembelajaran

  Q - terdapat pergerakan yang mudah dipelajari dan berlaku dengan cepatii P - mendadak pada akhir pembelajaran

  Q - terdapat pergerakan yang sukar dipelajari dan berlaku dengan kadar yang

  perlahan

  Bahagian B

  Skema esei

  Soalan 1Fungsi pengurusan sukan

  i) Merancang

  - Masa yang diperuntukan, bilangan peserta, belanjawan yang diberi

  - Jadual latihan, prapertandingan dan pertandingan,penenpatan tempat latihan,

  keperluan atlet/ badan sukan

  ii) Pengelolaan

  - Masa yang diperuntukan, bilangan peserta.

  - Belanjawan yang diberi

  - Kemudahan yang disediakan

  iii) Pengarahan

  - Maklumat perancangan dan bentuk latihan atau pertandingan

  - Memberi arahan AJK yang lain menjalankan tugas mereka

  - Pemantauan dan pemerhatian ke atas perjalanan AJK

  iv) Pengawalan

  - Mengawal selia bidang tugas AJK pengurusan yang lain

  - Bersedia memberi bantu muladan bantuan terapi kepada atlet yang mengalami

  kecederaan semasa latihan/ pertandingan

  v) Penyediaan belanjawan

  - Menyediakan kertas kerja program yang dirancangkan

  - Meneliti kertas kerja- Mendapatkan belanjawan daripada sekto/ bahagian tertentuseperti Kementerian

  Belia dan Sukan

  - Mendapatkan tajaan

  vi) Pemimpin (jurulatih, pengurus, pakar pemakanan)

  - Merangka rancangan latihan

  - Mengaplikasikan prinsip-prinsip dan kaeah latihan

  - Menetapkan ujian mendapatkan skor

  - Pemakanan atlet

  vii) Penilaian

  - Post morterm- Membuat penilaian setelah selesai sesuatu pertandingan

  23

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  23/24

  4571/1

  - Sebagai penambahaikan untuk program yang akan datang

  -

  Soalan 2

  (a) Dendrit- merupakan fiber-fiber halus bercabang-cabang yang mengunjur dari badan

  sel.- berfungsi membawa impuls-impuls saraf ke badan sel.

  (b) Akson

  - merupakan satu fiber panjang yang membawa impuls saraf keluar dari

  badan sel.

  - akson disaluti dengan bahan putih dan berlemak yang dikenali sebagai

  mielin.

  - mielin melindungi dan menebat fiber-fiber serta meningkatkan kadar

  transmisi impuls saraf.

  (c) Badan sel

  - mengandungi nukleus dan merupakan pusat metabolik sel.

  Soalan 3

  a. Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menhadapi

  cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di

  samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan.

  b. Prinsip lebihan bebanan.

  Prestasi fizikal akan meningkat bila berlaku penambahan dalam beban kerja.

  Penambahan beban kerja perlu dilakukan secara progresif setelah badan atau sistembiologi dapat mengadaptasi kepada beban kerja yang dikenakan.

  Prinsip kekhususan.

  Konponen fizikal atau sistem tenaga adalah berbeza antara sukan dengan sukan yang lain.

  Latihan fizikal yang dijalankan perlulah khusus kepada kehendak individu atau sukan

  yang diceburi.

  Prinsip kebolehbalikan

  Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal. Sekiranya latihan tidak dilakukan

  secara berterusan, penurunan dalam presati akan berlaku. Prestasi fizikal akan menurundengan ketara jika latihan tidak dilakukan lebih daripada 72 jam.

  Prinsip kepelbagaian latihan

  Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu dalam sesuatu

  aktiviti bagi mengelakkan kebosanan.

  Soalan 4

  24

 • 8/14/2019 soalan sains sukan T4 2008

  24/24

  4571/1

  a) Terangkan kedudukan fulkrum, daya dan beban dalam tuas kelas pertama

  - berlaku apabila fulcrum berada di antara daya dan beban

  - tuas kelas pertama menggunakan daya yang kecil untuk mengatasi beban yang besar

  tetapi pergerakan perlahan-

  B D

  F

  (b) Terangkan anggota badan yang bertindak sebagai fulkrum, daya dan beban dalam satu

  aktiviti sukan melibatkan tuas kelas pertama.

  Acara lontar peluru- siku bertindak sebagai fulcrum

  - penguncupan otot trisep memberi daya

  - peluru sebagai beban

  25