matematika-geometrija-8. razred-formule

Click here to load reader

Post on 18-Dec-2014

4.741 views

Category:

Education

21 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Formule iz geometrije za učenike osnovne škole 8. razred.

TRANSCRIPT

 • 1. Zorana Raievi Geomatrijska tela (formule) Pokrenite prezentaciju na F5, a zatim ENTER Izaberite pitanje. Klik miem da pogledate odgovor. Klik dole levo na , a zatim biraj novo pitanje. uta-po 1 poen zelena-po 2 poena roza-po 3 poena crveno/plavo-po 5 poena 1
 • 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 *** 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
 • 3. 3 2ad Dijagonala kvadrata stranice a
 • 4. 4 2 3a h Visina jednakostraninog trougla stranice a
 • 5. 5 2 aP aO 4 Povrina i obim kvadrata stranice a
 • 6. 6 4 3 6 2 a P aO 6 Povrina i obim estougla stranice a
 • 7. 7 4 32 a P aO 3 Povrina i obim jednakostraninog trougla stranice a
 • 8. 8 MBP HBV Povrina i zapremina prizme
 • 9. 9 2 rP rO 2 Povrina i obim kruga poluprenika r
 • 10. 10 MBP 3 HB V Povrina i zapremina piramide
 • 11. 11 MBP HBV Povrina i zapremina valjka
 • 12. 12 cmd 26 Dijagonala kvadrata stranice a=6cm
 • 13. 13 cmh 23 Visina jednakostraninog trougla stranice a=6cm
 • 14. 14 2 9cmP cmO 12 Povrina i obim kvadrata stranice a=3cm
 • 15. 15 2 354 cmP 2 36cmO Povrina i obim estougla stranice a=6cm
 • 16. 16 2 39 cmP cmO 18 Povrina i obim jednakostraninog trougla stranice a=6cm
 • 17. 17 Povrina kruga poluprenika 5cm 2 25 cmP
 • 18. 18 2 d ro Poluprenik opisane krunice oko kvadrata dijagonale d
 • 19. 19 2 a ru Poluprenik upisane krunice u kvadrat stranice a
 • 20. 20 2 2a ro Poluprenik opisane krunice oko kvadrata stranice a
 • 21. 216 3a ru Poluprenik upisane krunice u jednakostranini trougao stranice a
 • 22. 22 3 h ru Poluprenik upisane krunice u jednakostranini trougao visine h
 • 23. 233 3a ro Poluprenik opisane krunice oko jednakostraninog trougla stranice a
 • 24. 24 3 2h ro Poluprenik opisane krunice oko jednakostraninog trougla visine h
 • 25. 25 aD 2 Velika dijagonala estougla stranice a
 • 26. 26 2 3a ru Poluprenik upisane krunice u estougao stranice a
 • 27. 27 3ad Mala dijagonala estougla stranice a
 • 28. 28 aro Poluprenik opisane krunice oko estougla stranice a
 • 29. 29 2 2 2 12 22 dd a Stranica romba, ako su poznate dijagonale.
 • 30. 30 0 360 2 r l Duina luka koji odgovara centralnom uglu
 • 31. 31 0 2 360 r Pi Povrina iseka, koji odgovara centralnom uglu
 • 32. 32 HrM 2 Omota valjka, ako je poznat poluprenik r i visina H
 • 33. 33 2 21 dd P haP Povrina romba (na dva naina)
 • 34. 34 2 aB 4 32 a B 4 3 6 2 a B Povrina baze pravilne 3,4,6-strane prizme
 • 35. 35 2 22 2 a sh Apotema etvorostrane piramide, ako je poznata osnovna ivica a i bona ivica s
 • 36. 36 2 22 2 a sh Apotema trostrane piramide, ako je poznata osnovna ivica a i bona ivica s
 • 37. 37 2 22 2 a sh Apotema estostrane piramide, ako je poznata osnovna ivica a i bona ivica s
 • 38. 38 2 22 6 3 a hH Visina trostrane piramide, ako je poznata apotema h i osnovna ivica a
 • 39. 39 2 22 2 3 a hH Visina estostrane piramide, ako je poznata apotema h i osnovna ivica a
 • 40. 40 2 22 2 a hH Visina etvorostrane piramide, ako je poznata apotema h i osnovna ivica a
 • 41. 41 2 22 3 3 a sH Visina trostrane piramide, ako je poznata bona ivica s i osnovna ivica a
 • 42. 42 2 22 2 2 a sH Visina etvorostrane piramide, ako je poznata bona ivica s i osnovna ivica a
 • 43. 43 222 asH Visina estostrane piramide, ako je poznata bona ivica s i osnovna ivica a
 • 44. 44 300 a b c Odredi strance b i c pravouglog trougla, ako je kateta b=6cm cmc cmb cma 12 6 36