lores ictoverheid2015

Download Lores ictoverheid2015

Post on 23-Jul-2016

228 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • september 2015

  Bijlage bij ICT/Magazineht vakblad voor managers en ict-professionals

  September 2015kennis delen kennis maken

 • www.guarddata.nl

  Relax...we take care of your data.

 • 3september 2015

  Overheid en ICT De tweede editie van onze uitgave ICT/Overheid is een feit. Dat er nu jaarlijks een aparte titel verschijnt over de ICT bij de overheid, illustreert de groeiende dynamiek op dit gebied.

  Niet alleen in het bedrijfsleven of de gezondheidszorg verlopen de ict-ontwikkelingen razendsnel. Ook binnen de overheid gebeurt er enorm veel, helemaal nu de decentralisatie van taken in het sociale domein in gang is gezet.

  Binnen de landelijke en lokale overheden speelt er veel waarbij ICT van doorslaggevende betekenis kan zijn. Dit vergt een intensievere samenwerking met de diverse leveranciers van ict-oplossingen. De oude tijden waarin klant en leverancier niet vanzelfsprekend eenzelfde doel nastreefden, zijn de nitief voorbij. Ook binnen de overheid zal er veel meer in partnerships moeten worden gewerkt en zal ICT veel meer als een dienst of service worden aangeboden.

  Hierin ligt een taak voor de leveranciers, maar ook voor de overheden in de breedste zin van dat woord: gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, et cetera. Om als overheid te kunnen blijven voldoen aan uw taakstelling, wordt ICT in toenemende mate onmisbaar.

  In deze editie van ICT/Overheid presenteert een keur aan ict-leveranciers zich, die u hierbij kunnen helpen. Elk van hen beschikt over een eigen kernkwaliteit en specialisme. Hiermee kunt u gegaran-deerd in uw besluitvorming omtrent ICT uw voordeel doen. Geerhard EllensUitgever

  ColofonICT/OverheidBijlage bij ICT/Magazine,ht vakblad voor bestuurders, managers en it-professionals

  September 2015Jaargang 2

  Online: www.ictmagazine.nl

  ICT/Magazine is een uitgave van:De Nederlandse Uitgeefgroep BVPostbus 1517400 AD DeventerStaverenstraat 13 7418 CJ DeventerT (0570) 61 11 00F (0570) 61 11 52E info@dnu.nlW www.dnu.nl

  UitgeverGeerhard Ellens

  EindredacteurMarijke Dekker

  Productie cordinatieElise van Zuylenproductie@dnu.nl

  Redactie en medewerkersEd LuteMirjam HulsebosLisa Mooijmanredactie@dnu.nl

  Redactie uitgelichtIngezonden bijdragen vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

  Commercieel adviesTotal Publishing ServicesSjoerd Springer, John van Pelt, Stanley ten Voorde. ictmedia@dnu.nl

  Fotogra eBart JansenPetra van der Laan

  Ontwerp en vormgevingRutger Oosterho , LONCC BVwww.loncc.com

  DrukDrukkerij Roelofswww.drukkerij-roelofs.nl

  AfwerkingSikkens gra sche afwerkerswww.sikkensdeventer.nl

  DNU 2015

  Voorwoord

 • 4In deze editie van ICT/Overheid, de tweede jaargang alweer, presenteert een select aantal ict-leveranciers zich aan u. Zij leveren niet alleen tools en advies, maar committeren zich ook aan resultaten. Kortom, zij ontzor-gen u als overheid. In deze inleiding vindt u van een aantal van hen in het kort de expertises en kernproposities. Grote kans dat hier iets bij zit waarmee u uw voordeel kunt doen.

  SpraakverwerkingAlles en iedereen wil makkelijker, beter en e cinter werken. Een van de technologien die in dit opzicht de laatste tijd snel terrein wint, is spraakverwerking. Een belangrijke sprong voorwaarts is de koppeling van spreker en uitwerker via de Cloud. Zo ontstaat er via smartphone of digitale recorder via internet een exibele koppeling tussen diverse mede-werkers. Wachttijden behoren hierdoor tot het verleden en per auteur is de exibele support optimaal. Vakantiedagen, ziekte en onder-bezetting kunnen nu eenvoudig worden onder-vangen.Sinds kort levert Philips SpeechLive, wat snelle, gesproken bestandsuitwisseling altijd en overal mogelijk maakt. Daarnaast biedt Philips schrijfdiensten aan, wat organisaties in staat stelt een exibele schil te creren met de meest belangrijke ondersteuning voor het dagelijkse werk. Ateq International BV is de Nederlandse Philips-vertegenwoordiging voor alle producten en diensten op dit gebied. Voor creatieve op-lossingen en support rondom ICT in spraak-verwerking, moet u dus bij hen zijn.

  OverheidssoftwarestraatSteeds meer ZBOs, ministeries en provincies bouwen hun applicaties zelf. Zeker na de adviezen van de Commissie Elias is de beweging naar regievoering op projectrealisatie goed op gang gekomen. De Overheidssoft warestraat van Info Support helpt overheidsorganisaties bij een e cinte realisatie van projecten en het borgen van kwaliteit. De Overheidssoft -warestraat is een set aan tools en bijbehorende processen om als overheidsorganisatie zelf soft ware te ontwikkelen. Dit gebeurt in be-heersbare projecten waarbij methodieken als Agile en Scrum worden gebruikt. Naast deze tooling en procesondersteuning biedt Info Support ook begeleiding op de zachte kant: mensen en cultuur. Info Support onderscheidt zich doordat ze zich committeren aan een doelstelling. Lammert Vinke, Commercieel Unit Manager Overheid bij Info Support: We beloven bijvoorbeeld een productiviteits-

  verbetering van 25 procent. Dat is een heel andere benadering dan het naar binnen schuiven van een set aan tools. Best Value Procurement is daarmee ook een aanpak die goed bij ons past. We helpen onze klanten bij het behalen van een blijvend resultaat.

  Een modern beheersysteemGezamenlijk maakten Th ijs Adolfs en Frank Jan Uittenbogaart gisib GIS-georinteerde soft ware voor beheer van de openbare ruimte tot een gebruiksvriendelijk en compleet beheersysteem. Alle objecten in de openbare ruimte, zoals wegen, bomen en riolering, kunnen hiermee integraal beheerd worden. Het aantal standaarden op het gebied van ruimtelijk beheer neemt snel toe, wat de behoeft e aan een integraal beheersysteem vergroot. Het toepassen van standaarden enerzijds en de exibiliteit anderzijds lijken tegenstrijdig en vergen veel van een beheersysteem. Om

  Beter leren inspelen op de nieuwe dynamiek Zoals vrijwel alle sectoren is ook de overheid druk in beweging. Taakstellingen veranderen en de burger wordt zelfstandiger. Of u nu een gemeente bent, provincie, ministerie, waterschap, uitvoeringsorganisatie of andere overheidsinstantie, iedere overheid zal anders moeten leren werken. Hierbij kan ICT u van grote dienst zijn.

  kennis delen kennis maken

  www.ictmagazine.nl

 • september 2015

  5

  tegemoet te komen aan de toegenomen noodzaak van zon systeem, hebben KOAC-NPC en DG-groep besloten om een volledig nieuw beheersysteem te ontwikkelen. Hierin ligt de oorsprong van gisib. De kerntaak van gisib is om het proces van planmatig beheer van de openbare ruimte te ondersteunen. Voor functies die buiten deze scope vallen maar wel van belang zijn voor ruimtelijk beheer, wordt aangesloten op externe gespe-cialiseerde soft ware. Standaarden vergemak-kelijken deze aansluiting.

  BerichtenboxMet de Berichtenbox van MijnOverheid kun-nen overheidsorganisaties hun post snel en digitaal a everen bij burgers. Dat is goedkoper dan fysieke post en veiliger dan e-mail. Door digitaal berichten te sturen via de Berichtenbox, verbetert u uw dienstverlening richting burgers. De komende jaren zal de Berichtenbox uit-groeien tot d digitale postbus van de overheid. Op dit moment buigt de Eerste Kamer zich over een wetsvoorstel dat het de Belastingdienst mogelijk maakt om voornamelijk nog digitaal te communiceren met burgers. Als de wet wordt goedgekeurd, gaan 10 miljoen belasting-plichtigen in 2016 gebruikmaken van de Berichtenbox. De Berichtenbox voldoet aan strenge beveiligingseisen, verstuurt noti catie-berichten richting burgers zodra uw organi-satie een bericht plaatst en heeft een helpdesk die vragen van burgers beantwoordt. MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken. Via MijnOverheid

  kunnen zij bijvoorbeeld een herinnering krijgen als hun paspoort bijna verloopt of kunnen zij de status van een kapvergunning volgen. Daarnaast kunnen burgers via MijnOverheid controleren hoe zij bij hun gemeente geregis-treerd staan of kunnen zij hun inkomens-gegevens bekijken.

  Begrotingsapp Pepper owTalloze gemeenten orinteren zich op een begrotingsapp of een andere vorm van digi-talisering. Gemeente Putten heeft er al een. Zij zet nu een inke stap verder: via deze app verantwoording a eggen aan de burger over de uitvoering van de begroting. Nico Gerritsen, wethouder nancin, vertelt hoe de gemeente zaken inzichtelijker wilde maken en transpa-ranter wilde communiceren richting de burger. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben wij een externe tekstschrijver in de arm genomen die ons hielp het coalitieakkoord helder op te schrijven. Zo kregen we heel scherp wt we precies afspraken. Inhoudelijk en kwalitatief is er een grote slag gemaakt. Het was daarna vrij gemakkelijk om het coalitieakkoord, en later ook de begroting, in de begrotingsapp te zetten.

  Als tip geeft Gerard Maaskant, hoofd nancin, nog mee: Richt je begroting SMART in. Als je dat hebt gedaan, zal het inrichten van de app ook een stuk makkelijker gaan. Omgekeerd helpt de app om de begroting scherper in te richten. Op papier valt een onduidelijke for-mulering niet zo snel op, maar in een app komt

  dat direct naar voren en kun je je begroting verbeteren.

  Mobiel werken Overheidsorganisaties halen lang niet altijd het maximale rendement uit mobiel werken. IT-hardware dienstleverancier Scholten Awater heeft hun jarenlange ervaring op dit gebied gebundeld in het Always On-concept. Geen enkele organisatie kan haar medewerkers tegenwoordig nog een one size ts all-werk-plek bieden. Ambtenaren hebben vandaag de dag heel andere eisen rondom de middelen waarmee zij werken dan een paar jaar geleden, weet Harm Awater, salesmanager Public bij Scholten Awater. IT-afdelingen kunnen niet langer volstaan met het in de lucht houden va