locloud technical poster - bortom rum

Download LoCloud Technical Poster - Bortom rum

Post on 15-Jul-2015

28 views

Category:

Internet

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OAI-PMH

  www.locloud.eu

  MINT Erbjuderanvndaremjlighetenatt

  mappasinaegnametadataschemantill sektorns dataformat (LIDO , EDM, Carare Schema)

  Fljer gngse webbaserad arkitektur Stdjermultiplaorganisationer KompatibelmedEuropeana

  MORe

  Tjnsternafrskrd/insamling,inmatning,verifiering,transformering, frdling och publicering sker i MORe, vilketharfljandefunktioner:

  Frbttringstjnster Fleraingngar Kureringsorienterad StdfrRESTAPI Mngaformat Lttattanvnda Flexibelt Skalbart

  :Bortom rum

  LoCl

  oud

  is co

  -fund

  ed u

  nder

  the

  CIP

  ICT-

  PSP

  prog

  ram

  me

  LoCloud Collections

  Lttsamtochppetlagringssystem Erbjuds som en service Avsettfrsmminnesinstitutioner Enkelt,lttattstarta Stdjermultiplasamlingar Stdjermngadataformat Dodifierbartgrnssnitt Online support Flersprkig KompatibelmedEuropeana Myckettillgnglig

  Frbttrings- tjnster

  BakgrundslnkarLnkarautomatisktobjektisamlingarna

  tillbakgrundsinformation lagrad i DBpedia-sidor

  REST-service

  Koordinat- och ID-kodning Erbjudergeokodningtillbefintliga

  kulturarvsdata,medplatsinformation somkanknytastillkoordinater

  RESTAPI-std

  Matchning av ordlistor Skapar, hanterar, publicerar, delar,

  teranvnderontologier,taxonomier, tesaurar

  Flersprkigaordlistorochformat RESTAPI-std

  Tesaurar Lnkarautomatisktrelevantinformationfrnmetadata

  tillrelevantaklasserifreskrivnaordlistor REST-service

  Historiska platsnamn Halvautomatiskhanteringav

  funktionerfrgeoinformation Byggdfrinsamling,aggregering

  och frenklad anvndning av digitalkulturarvsinformation

  RESTAPI-std

  InsamlaPublicera

  Frbttra

  Kvalitets- vrdera

  Inmata

  Vrdera

  Transformera

  Andra tjnsterWikimedia

  WebbservicesomanvnderettREST-grnssnittkommunicerar med Wikimedia commons och underlttarutbyttetavinformationvilketinkluderar:

  titelbeskrivning datum bildadress (url) klla

  LoCloud Crawler Enuppsttningverktygfrattautomatisktextraherastruktureradmetadatafrnwebbsidor.

  LoCloud