linijski qbasic programi

Download LINIJSKI  QBASIC  PROGRAMI

Post on 14-Jan-2016

74 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REM. CLS. LINIJSKI QBASIC PROGRAMI. PRINT. INPUT. END. NAPRED. IZLAZ. POJAM ALGORITAM. NAREDBE. SADRŽAJ. PRIMJERI. NAZAD. NAPRED. POJAM ALGORITAM I PREDSTAVLJANJE ALGORITMA. POJAM ALGORITMA: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • POJAM ALGORITAMNAREDBE PRIMJERI

 • POJAM ALGORITMA:Algoritam predstavlja konaan skup definisanih pravila za reavanje neke klase problema za konaan broj korakaPREDSTAVLJANJE ALGORITMA:-Govorom-Tabelom-Dijagram toka

 • Dijagram toka (blok ema ili organigram) je grafika predstava algoritma koja ima za cilj njihovu specifikaciju pomou skupa grafikih simbola koji oznaavaju pojedine operacije u algoritmu i skupa pravila za povezivanje grafikih simbola u celinu koja predstavlja algoritam.

 • NAREDBA-REMREMKako bi BASIC-program bio razumljiv koriste se tekstovi u obliku komentara koji objanjavajuprogram ili pojedine dijelove programa. Prilikom izvravanja programa komentar se zanemaruje, tako da ne predstavlja naredbu Komentar se pie u obliku:REM: tekst

 • NAREDBA-CLSCLS-to je naredba za brisanje ekrana

 • NAREDBA-INPUTINPUT- Uitavanje (ulaz) podataka pomou tastature u programskom jeziku MS Qbasic ostvaruje se pomou naredbe INPUT.Oblik naredbe:INPUT Komentar; promenjiva,promenjiva

  OBLIK NAREDBEISPIS NA EKRANUINPUT broj?_INPUT broj$?_IPUT a,b?_INPUT broj%?_INPUT Unesite bro; BROJUnesite broj ?_INPUT Unesite bro, BROJUnesite broj_INPUT r=, Rr=_INPUT Unesite dva broja:x,yUnesite dva broja:_

 • NAREDBA-PRINTPRINT-Ovom naredbom se zahtijeva ispis podataka na ekranu.Oblik naredbe:PRINT liste konstanti, promjenjivih i izraza

  NAREDBEU PROGRAMUIZLAZ IZ PROGRAMA( PRIKAZ NA EKRANU)PRINT 55PRINT 2PRINT -3 2-3PRINT A APRINT BASICBASICPRINT brojBrojPRINT C= ; CC=A=3B=4C=A+BPRINT C

  7

 • NAREDBA-ENDEND-Oznaava kraj programa

 • PRIMJER BR-1Sastaviti algoritam i napisati program koji rauna zbir dva broja?REM: ZBIR CLSINPUT A=, AINPUT B=, BC=A+BPRINT C= ; CEND

 • PRIMJER BR-2Sastaviti algoritam i napisati program koji rauna razliku dva broja?REM:RAZLIKACLSINPUT A= , AINPUT B= , BD=A-BPRINT D= ; DEND

 • PRIMJER BR-3Sastaviti algoritam i napisati program koji rauna povrinu i obim prvougaonika?REM: PRAVOUGAONIKCLSINPUT A=, AINPUT B=, BP= A*BO=2*(A+B)PRINT P= ; PPRINT O= ; OEND

 • PRIMJER BR-4Sastaviti dijagram toka i napisati program koji rauna povrinu i obim kvadrata?REM:KVADRATCLSINPUT A= , AP=A^2O=4*APRINT P= ; PPRINT O= ; OEND

 • PRIMJER BR-5Sastaviti dijagram toka i napisati program koji rauna brzinu kojom se kretao biciklista ako je poznat put koji je preao i vrijeme?REM: BRZINACLSINPUT s= , sINPUT t= , tV=s / tPRINT V= ; VEND

 • PRIMJER BR-6Sastaviti dijagram toka i napisati program koji raun povrinu i obim kruga ?REM: KRUGCLSINPU R= , RPI=3,14P= R^2 *PIO= 2*R*PIPRINT P= ; PPRINT O=; OEND