lietuvių liaudies muzika

Download Lietuvių Liaudies Muzika

Post on 07-Nov-2015

228 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Traditional Lithuanian folk music

TRANSCRIPT

Lietuvi Liaudies Muzika

Lietuvi Liaudies MuzikaPareng August Tomaeviit 8a

1

anraiRaudosYra pats seniausias anras, susijs su laidojimo ir vestuvi apeigomis. Pagal tai raudos skirstomos raudas(laidotuvi) irverkavimus(vestuvi).Raudos atliekamos subtiliai imituojant verkim. Profesionals raudotojai buvo kvieiami laidotuves ir vestuves atlikti subtiliems raudojimams, jie sugebdav pravirkdyti minias moni.Raudotoj vis dar yra piet ir ryt Lietuvoje.

SutartinsSutartins yra auktaii dainavimo stilius. Lietuvi sutartini tekstuose labai maai odi, jie kartojasi, daug priedaini. Melodijos trumputs ir siauros apimties. Jas sudaro du -penki skirtingo auktumo garsai. Taiau domiausia sutartinse tai ritmas ir harmonija. Baigiant dainuoti sutartines danai kiojama. Kokiais bdais bebt dainuojama, visada skamba tik du balsai. Dainuojant sutartines danai bdavo ir okama ramiais, nuosekliais judesiais.

Giesms

is anras yra krikionikos paskirties, ir, palyginus su kitais, labai jaunas. Dauguma giesmi atsirado krikionikus tekstus derinant su liaudies melodijomis, m formuotis XVIXVII a. pradedant krikionti valstiei sluoksniui. Dalis giesmi turisenojo tikjimoelement.

Stiliai ir vairovLietuvi liaudies dainos skiriasi priklausomai nuo etnini region. Svarbiausios tradicijos yrapiet auktaii,vakar auktaii ir iaurs ryt auktaii dainos.Regioniniai skirtumai pirmiausia irykja dainavimo stiliuose, kurie gali bti:vienbalsikumas(monofonija),homofoninis daugiabalsumas,heterofonija(mirus vienbalsio ir daugiabalsio dainavimo tipas) ir polifonija.Vienbalsumas bdingas dzkams. J dainos nepaprastai graios, dainingos ir daniausiai lidnos, j ritmas gana sudtingas,- danai besikeiianiu metru, nereguliariai pasikartojaniais akcentais, kuriantis laisvo, nesuvaryto pasakojimo spd.Daugiabalsumas bdingiausias emaitijai, kur jis ypa archajikas, taiau daugiau ar maiau paplits po vis Lietuv. Be to, emaiiai savo melodijose mgo iskirti aukiausij gaida ir j patsti. Tai skiriamasis emaii dain bruoas.iaurs auktaiiai dainavo daugiabalses dainas. J dainos linksmos, daug paprastesns. Dainos iek tiek velnesns, dainingesns.Heterofonijabdingiausia ryt Lietuvai, Auktaitijai.Polifonijai priskiriamossutartins, kurios gyvojoje tradicijoje inyko XX-ojo a. viduryje, taiau labai populiariai atliekamos folkloro ansambliuose.

Dkoju u dmes!!!