laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfacil explorasyon...

37
LAPAROSKOPİDE KOMPLİKASYONLAR FATİH ATUĞ İstanbul Bilim Üniversitesi

Upload: others

Post on 09-Feb-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

LAPAROSKOPİDE

KOMPLİKASYONLAR

FATİH ATUĞ

İstanbul Bilim Üniversitesi

Page 2: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

LAPAROSKOPİK KOMPLİKASYONLAR

İşlem Sayısı: 894 Komplikasyon:% 13.2 İntraop:%.5.7

Postop:%7.5

Ölüm: % 0.2 Vasküler:% 2.8 Barsak Hasarı: %1.1 Açığa geçiş: %1.7 (Parsons,J et.al. Urology:63:27,2004)

Page 3: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Yanlış giden ne var ?

Page 4: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

KOMPLİKASYONLAR

Giriş

Pneumoperitonyum

İntraop

Postop

Erken

Geç

Page 5: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

GİRİŞ

İlk Giriş

Trokar

Page 6: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

GİRİŞ HASARLARI

Veres / Açık ? VERES AÇIK

(n=12,444) (n=489,335)

Vasküler % 0.008 % 0.0 Bowel % 0.08 % 0.05 Gaz embolisi % 0.001 % 0.0 Ölüm % 0.003 % 0.0

Bonjer,H:Br. J. Surg.84:599,1997

Page 7: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

GİRİŞ

TROKAR Hasarları

Page 8: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,
Page 9: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Bıçaksız künt uçlu trokarlar daha mı

emniyetli ?

Cevap: EVET !

Abdominal duvardan kanama riski

Keskin:%0.83 Künt: %0.16

Fıtık Riski

Keskin:%1.83 Künt: %0.19

Thomas, M., Kavoussi, L., Jarrett, T et al.: J.urol.170:61,2003: Mc Carus, S.et al: ACS,2004

Page 10: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Pneumoperitoneum

İntraoperatif Problemler

Gaz embolisi

Hiperkarbi

Postoperatif Problemler

Pneumomedisatinum/pneumotorax

Subkutan Amfizem

Postoperatif omuz ağrısı

Page 11: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

İNTRAOPERATİF KOMPLİKASYONLAR

Mahşerin 3 atlısı 1. Cardiak arrest 2. Vasküler 3. Barsak

Diğerleri: Dalak, Karaciğer, Pankreas, Mesane , Üreter, Diafram

Page 12: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

KARDİAK ARREST

İnsidans: %0.002-%0.03

Neden:

1. Vazovagal (peritonun ani distansiyonu)

2. Hiperkarbi

3. Hava embolisi

Page 13: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Vasküler Hasar

İnsidans: %0.5-2.8

Açığa geçiş oranı:%50

Mortalite:%9-17

Mekanizma

1. Veres iğnesi:%38

2.Trokar: %45

3. İntraoperatif:%17

Genel

Page 14: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Trokar Hasarı: abdominal duvar

En Sık: İEA veya SEA

İnsidans %0.5

Anahtar nokta: Lateral portlar orta hattan 5-6 cm öteye konmalı

Page 15: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

İntraoperatif Kanama

Page 16: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

İntraoperatif Kanama

Pneumoperitoneum 25 mmhg

Tamponade (sponge, Satinsky)

Hidrasyon/transfüzyon

Kanamanın Yeri?

Küçük Kanmalar: harmonic ± Fibrin Glue/Floseal

Büyük Kanmalar: Trans., Sütür (laparoTy clip), Fibrin

Glue/Floseal

Page 17: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Barsak Hasarı

Mekanizma

1.Veres İğnesi

2. Trokar

3.Mekanik

4.Elektrosurgical

5.Morselasyon

hasarı

Genel

İnsidans:%1.1-1.2

Conversiyon Oranı:% 52-90

Mortalite %2.5-5

Page 18: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Barsak Hasarı

Teşhis

Şüphe ? 1.Subfebril Ateş

2. WBC ↓

3.Sola Kayma(>%80)

4.Abdominal distansiyon

5. Diare ancak barsak

sesleri normal olabilir

Tedavi

Anında onarım

(eğer küçük ise

laparoskopik olarak

onar, büyük ise açığa

geçiş)

Page 19: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

DALAK “Look but do not touch”

Splenectomy

açık cerrahi %4.3

Laparoskopi %1.3

Neden:

Splenokolik/splenorenal ligamanların

Serbestlenmesi esnasında

Cooper C., Donovan, J.Jr. Et al.

J.urol.155:30,1996,

Simon,S., Andrews P.et al. J of

Urol.171:1447,2004

Page 20: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

PANKREAS

İnsidans:

radikal nefrektomilerin %2.8

Adrenalketomilerin%11.8

Teşhis:%75 atlanmakta

Hasar mekanizması: Mekanik

Teşhis: Abdominal ağrı,

Serum amylase, Serum lipase, WBC, CT

Hastanede kalış süresi: ort. 18 gün

Page 21: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

İNTRAOPERATİF KOMPLİKASYONLAR

Alet malfonksiyonu

1992-2001 FDA databases

Endovasküler stapler

Stapler ile ölüm 112

Hasarlar 2.180

Malfonksiyon 22,804

(Brown, S. And Woo, E.J Am. Col. Surg.199: 375,2004)

Page 22: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,
Page 23: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,
Page 24: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,
Page 25: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,
Page 26: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,
Page 27: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,
Page 28: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,
Page 29: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,
Page 30: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Postoperatif Problemler (Komplikasyonların ¼-1/5 intraoperatif olarak tanınmamaktadır.)

Erken

Kanama

Sıvı yüklenmesi

Ateş

Ağrı

İleus

Neuropathy

Thoracic

Page 31: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Problem: Postoperatif Kanama

Klinik

1. Ani Vasküler kollaps

(hipotansiyon,taşikardi)

Abdominal distansiyon

2.Persistan↑ nabız / ↓ Htc. /ağrı

Diagnostik Çalışmalar

1. ↓Hct/Hgb (ortalama 6-10 puan

düşme)

2.CT scan

Tedavi:

Transfüzyon

Acil explorasyon

(lap veya açık)

Page 32: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi

1. Laparoskopi esnasında, belirgin bir şekilde oliguri

görülür. Hastanın sıvı gereksinimi azalır. Bu her

seferinde anestezi doktoruna açıklanmalı aksi

taktirde hasta aşırı şekilde overhidrate olacaktır.

2. Bu, postoperatif kalp yetmezliğinin ve

transfüzyonların en sık görülen sebeplerindendir

Page 33: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Ayırıcı Tanı

1.Pulmoner Atelektazi

2.Barsak Perforasyonu

İnkarsere Herni

3.Vasküler: DVT,

Pulmoner emboli

Problem: Ateş

Teşhis

1.Akciğer Grafisi

2.CT scan

Kan sayımında sola

kayma/Abdominal

hassasiyet

3.Venöz dopler/pulmoner

Ct angio.

(serbest havaya asla güvenmeyin)

Page 34: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Pozisyona bağlı Komplikasyonlar

Neuropraxia

Rhabdomyolysis

Gluteal Kompartman sendromu

Alt extremite kompartman sendromu

Özellikle obes hastalarda ; uygun pozisyon, slikon yastıklar, bası yerlerine dikkat

Alt ekstremite kompartman sendromu

Page 35: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

Postoperatif Komplikasyonlar

GEÇ DÖNEM:

Lenfosel

Yara enfeksiyonu ve Abse oluşumu

Barsak perforasyonu

İnsizyonel Herni

Page 36: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,

“EXPERIENCE IS A WONDERFUL THING,

IT ENABLES YOU TO RECOGNIZE A

MISTAKE WHEN YOU MAKE IT AGAIN!!!”

Page 37: Laparoskopİde komplİkasyonlaruroonkoloji9.naklenkongre.com/sunumlar/311531.pdfAcil explorasyon (lap veya açık) Problem: Aşırı sıvı yüklenmesi . 1. Laparoskopi esnasında,