aÇiliŞ oturumu gerÇekleŞtİrİldİturkrad2017.naklenkongre.com/pdfs/2kasim.pdf ·...

of 6/6
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, TÜRKRAD 2017 Kongresi’ne katılarak verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Bilgi ve deneyimlerimizi arttırmanın yanı sıra, mesleki sorunlarımızı da ortaya koyup tartıştığımız yeni bir Ulusal Radyoloji Kongresinde buluşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kongremizin Bilimsel Kurulu geçen yıl düzenlenen Ulusal Radyoloji Kongresi sırasında ilk toplantısını yaparak çalışmaya başladı. Bilimsel Kurul, TÜRKRAD 2017 için iki ana konu belirledi. Bunlardan ilki çoklu organ tutulumu yapan ve dolayısı ile tüm vücuda ait radyolojik bulguları olabilen “Sistemik Hastalıklar”, diğeri ise son yıllarda giderek önemi artan, klinik durum ve hastaya göre seçilecek en uygun görüntüleme yönteminin belirlenmesi konularını kanıta dayalı ilkelere göre ele alan ve gelecekte bilgi sistemleri aracılığı ile tıp pratiğimizde de değişikliklere yol açması beklenen “Tetkik Uygunluğu ve Algoritma” olarak belirlendi. Kongremizde birinci ve ikinci gün tam gün sürecek olan “Baş-Boyun Radyolojisi” ve “Kas-İskelet MRG” kurslarının yanı sıra, yine ilk gün öğleden sonra özellikle hastanelerimizde radyasyon güvenliği sorumlusu olarak görev yapan meslektaşlarınız için yararlı olacağını düşündüğümüz “Hastane Radyasyon Güvenliği Sorumlusu İçin Pratik Bilgiler” konulu bir panel yer alıyor. Ayrıca “5. Temel Girişimsel Radyoloji Kursu” da geçen yıl olduğu gibi kongre içerisinde yapılacak. Bu yıl kongremizde toplam 135 konuşmacımız bulunuyor. Bunların 129’u ülkemizden, 6’sı ise yurtdışından katılan meslektaşlarımız. Oturumlarda kongre ana konuları yanında, bilgilerimizi tazelemeye yönelik temel konular da programa dahil edildi. Ayrıca güncel konulara ve yeni gelişmelere de program elverdiğince yer vermeye çalışıldı. Sizlerden aldığımız geri bildirimlerin ışığında bu yıl “Olgu Temelli” oturumların sayısını arttırdık. Ayrıca meslektaşlarımızın bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve çalışmalarını daha geniş kitleler ile paylaşabilmeleri için, olgu temelli sunular ve mini kurslar dışındaki konuşmaların süresini 20 dakikaya düşürüp konuşmalar arasına 2 adet sözlü bildiri sunumu ve oturumların sonuna tartışma bölümlerini ekledik. AÇILIŞ OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ Türk Radyoloji Derneği (TRD) tarafından bu yıl 38.’si gerçekleştirilen Ulusal Radyoloji Kongresi açılış oturumu kongre katılımcılarının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan oturumda konuşan TRD Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya; kış okulu faaliyetleri ve merkezi asistan sınavları hakkında bilgi vererek, radyoloji alanı hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan web sayfası hakkındaki gelişmeleri kongre katılımcıları ile paylaştı. Ardından söz alan Prof. Dr. Utku Şenol, yeterlik kurulunun faaliyetlerini özetledi. 2 Kasım 2017, Perşembe Meslektaşlarımızın oturum seçiminde karar vermelerine yardımcı olabilmek için konuları 2 ayrı seviyeye ayırdık: Seviye 1 oturumları ilgili konuya ait temel başlıklar, seviye 2 oturumları ise daha spesifik ve ileri düzey başlıklar şeklinde oluşturduk. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun düzenlediği, tetkik yoğunluğunun bizlere neler kaybettirdiği konusunun ele alınacağı, “Aramızda Konuşacaklarımız” oturumunda, “17 Haziran 2017 tarihinde yapılmış olan “Tetkik Yoğunluğu Çalıştayı”nın sonuçları meslektaşlarımızın görüşlerine sunulacak. Ayrıca “Meraklısına Az Kuantum Fiziği, Nanotıp’a Giriş” ve kongrenin son gününde “Radyologlarda Tükenmişlik Sendromu ve Yaşam Doyumu” konulu oturumların da ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Kongremizde 113’ü sözel, 576’sı poster bildiri olmak üzere toplam 689 bildiri sunulacak. Son gün yapılacak kapanış oturumunda, en iyi sözel bildiri, en iyi poster ödülleri sahiplerini bulacak. Ayrıca gelecek yıl TÜRKRAD 2018 Bilimsel Kurul Başkanlığını yapacak olan Dr. Murat Danacı’nın düzenlediği “Film Okuma Oturumu” ve “Günün Olguları” yarışmalarında en çok doğru yanıt veren meslektaşlarımıza da ödülleri verilecek. Kapanış oturumunda kongre hazırlık sürecinde yaşananları, bu süreçte emeği geçenleri ve kongre istatistiklerini sizlerle paylaşacağım. Oturumun son bölümünde ise “Sürpriz Konuk” sizlerle birlikte olacak. Bu yıl 38.’si yapılmakta olan Ulusal Radyoloji Kongremizin bilimsel yönü ile hepimiz için yararlı ve güzel bir kongre olmasını dilerim. Ayrıca bilimsel programın dışında kalan saatlerde “Kongre Düzenleme Kurulu”nun sizler için hazırlamış olduğu sosyal program ile keyifli saatler geçireceğinizi umuyorum. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. Can Çevikol TÜRKRAD 2017 Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kaya’nın derneğin 3 dergisi hakkındaki bilgilendirmesi sonrası söz alan Prof. Dr. Mustafa Seçil ise Diagnostic and Interventional Radiology (DIR) faaliyetlerini aktardı. Prof. Dr. Kaya uluslararası ilişkilerimizden ve RSNA 2016’daki “Turkey presents” oturumundan bahsetti. Prof. Dr. Boris Brkljacic ise ESR aktiveleri hakkında bilgiler verdi. Oturum, Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol’un konuşması sonrası tamamlandı.

Post on 22-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DEERL MESLEKTALARIM,TRKRAD 2017 Kongresine katlarak verdiiniz destekten dolay teekkr ederim. Bilgi ve deneyimlerimizi arttrmann yan sra, mesleki sorunlarmz da ortaya koyup tarttmz yeni bir Ulusal Radyoloji Kongresinde bulumann heyecan ve mutluluunu yayoruz.

Kongremizin Bilimsel Kurulu geen yl dzenlenen Ulusal Radyoloji Kongresi srasnda ilk toplantsn yaparak almaya balad. Bilimsel Kurul, TRKRAD 2017 iin iki ana konu belirledi. Bunlardan ilki oklu organ tutulumu yapan ve dolays ile tm vcuda ait radyolojik bulgular olabilen Sistemik Hastalklar, dieri ise son yllarda giderek nemi artan, klinik durum ve hastaya gre seilecek en uygun grntleme ynteminin belirlenmesi konularn kanta

dayal ilkelere gre ele alan ve gelecekte bilgi sistemleri aracl ile tp pratiimizde de deiikliklere yol amas beklenen Tetkik Uygunluu ve Algoritma olarak belirlendi.

Kongremizde birinci ve ikinci gn tam gn srecek olan Ba-Boyun Radyolojisi ve Kas-skelet MRG kurslarnn yan sra, yine ilk gn leden sonra zellikle hastanelerimizde radyasyon gvenlii sorumlusu olarak grev yapan meslektalarnz iin yararl olacan dndmz Hastane Radyasyon Gvenlii Sorumlusu in Pratik Bilgiler konulu bir panel yer alyor. Ayrca 5. Temel Giriimsel Radyoloji Kursu da geen yl olduu gibi kongre ierisinde yaplacak.

Bu yl kongremizde toplam 135 konumacmz bulunuyor. Bunlarn 129u lkemizden, 6s ise yurtdndan katlan meslektalarmz. Oturumlarda kongre ana konular yannda, bilgilerimizi tazelemeye ynelik temel konular da programa dahil edildi. Ayrca gncel konulara ve yeni gelimelere de program elverdiince yer vermeye alld. Sizlerden aldmz geri bildirimlerin nda bu yl Olgu Temelli oturumlarn saysn arttrdk. Ayrca meslektalarmzn bilgi alveriinde bulunabilmeleri ve almalarn daha geni kitleler ile paylaabilmeleri iin, olgu temelli sunular ve mini kurslar dndaki konumalarn sresini 20 dakikaya drp konumalar arasna 2 adet szl bildiri sunumu ve oturumlarn sonuna tartma blmlerini ekledik.

AILI OTURUMU GEREKLETRLDTrk Radyoloji Dernei (TRD) tarafndan bu yl 38.si gerekletirilen Ulusal Radyoloji Kongresi al oturumu kongre katlmclarnn youn ilgisiyle gerekletirildi. Sayg duruu ve stiklal Mar okunmas ile balayan oturumda konuan TRD Bakan Prof. Dr. Tamer Kaya; k okulu faaliyetleri ve merkezi asistan snavlar hakknda bilgi vererek, radyoloji alan hakknda halk bilgilendirmek amacyla hazrlanan web sayfas hakkndaki gelimeleri kongre katlmclar ile paylat. Ardndan sz alan Prof. Dr. Utku enol, yeterlik kurulunun faaliyetlerini zetledi.

2 Kasm 2017, Perembe

Meslektalarmzn oturum seiminde karar vermelerine yardmc olabilmek iin konular 2 ayr seviyeye ayrdk: Seviye 1 oturumlar ilgili konuya ait temel balklar, seviye 2 oturumlar ise daha spesifik ve ileri dzey balklar eklinde oluturduk.

nceki yllarda olduu gibi bu yl da Trk Radyoloji Dernei Ynetim Kurulunun dzenledii, tetkik younluunun bizlere neler kaybettirdii konusunun ele alnaca, Aramzda Konuacaklarmz oturumunda, 17 Haziran 2017 tarihinde yaplm olan Tetkik Younluu altaynn sonular meslektalarmzn grlerine sunulacak. Ayrca Meraklsna Az Kuantum Fizii, Nanotpa Giri ve kongrenin son gnnde Radyologlarda Tkenmilik Sendromu ve Yaam Doyumu konulu oturumlarn da ilginizi ekeceini dnyorum.

Kongremizde 113 szel, 576s poster bildiri olmak zere toplam 689 bildiri sunulacak. Son gn yaplacak kapan oturumunda, en iyi szel bildiri, en iyi poster dlleri sahiplerini bulacak. Ayrca gelecek yl TRKRAD 2018 Bilimsel Kurul Bakanln yapacak olan Dr. Murat Danacnn dzenledii Film Okuma Oturumu ve Gnn Olgular yarmalarnda en ok doru yant veren meslektalarmza da dlleri verilecek. Kapan oturumunda kongre hazrlk srecinde yaananlar, bu srete emei geenleri ve kongre istatistiklerini sizlerle paylaacam. Oturumun son blmnde ise Srpriz Konuk sizlerle birlikte olacak.

Bu yl 38.si yaplmakta olan Ulusal Radyoloji Kongremizin bilimsel yn ile hepimiz iin yararl ve gzel bir kongre olmasn dilerim. Ayrca bilimsel programn dnda kalan saatlerde Kongre Dzenleme Kurulunun sizler iin hazrlam olduu sosyal program ile keyifli saatler geireceinizi umuyorum.Sevgi ve sayglarmla,

Prof. Dr. Can evikolTRKRAD 2017 Bilimsel Kurul Bakan

Prof. Dr. Kayann dernein 3 dergisi hakkndaki bilgilendirmesi sonras sz alan Prof. Dr. Mustafa Seil ise Diagnostic and Interventional Radiology (DIR) faaliyetlerini aktard. Prof. Dr. Kaya uluslararas ilikilerimizden ve RSNA 2016daki Turkey presents oturumundan bahsetti. Prof. Dr. Boris Brkljacic ise ESR aktiveleri hakknda bilgiler verdi. Oturum, Kongre Bilimsel Kurul Bakan Prof. Dr. Can evikolun konumas sonras tamamland.

KOLESTEATOMA NEDR? TPLER? AYIRICI TANI

Koleasteatoma; zellikle orta kula ilgilendiren, fakat temporal kemiin baka blgelerinde de grlebilen bir hastalktr. Ba-boyunda, hatta vcudun farkl blgelerinde de oluabilen bu hastalk; olmamas gereken bir blgede bir deri paracnn bulunmas olarak dnlebilir. Genel olarak keratinize yass epitel ile evrili, konsantrik olarak byyen, ekspansil, eksfolye keratin birikimi olarak tanmlanmaktadr. Bir dier deyile kulak zarndan orta kulaa doru vakumlanm ters evrilmi deri kesesine benzetilebilir. Aslnda

neoplazik deildir, kanserlemez ve tamamen iyi huylu bir hastalktr. evresindeki yangsal hcreler ile birlikte, malign hastalklardakine benzer kemik ykmna, sonrasnda bir takm istenmeyen durumlara yol aabilir.

Kolesteatomalar her yata grlebilir; ocukluk yata daha agresif seyredebilir, erikin ya grubunda ise komplikasyonlar daha sk grlr. Kazanlm ve doumsal olmak zere iki ayr tipi vardr. Daha sk grnen edinsel koleasteatomalarn olu mekanizmalarna ynelik teoriler arasnda en sk grlen retraksiyon teorisidir. Buna gre kulak zarndaki baz blgelerden, orta kulak basncndaki azalma sonucunda ceplemeler oluabilir; sonrasnda d kulak yolundaki deri orta kulak boluuna tanabilir.

Orta kulak enfeksiyonlarna benzer, fakat arsz, kulak aknts ve iitme kayb en sk karlalan yaknmalardandr. Fizik incelemede; kulak aknts ve iyileme dokusu, kulak zarnda perforasyon, retraksiyon cebi ve eer varsa komplikasyonlara ait santral sinir sistemi bulgular saptanabilir. Fizik bak bulgular ve radyolojik grntleme yntemleri tan iin yeterlidir. Bunun haricinde bakaca bir laboratuvar incelemeye yada biyopsiye gereksinim yoktur.

Kolesteatomal hastalarda ilk tercih edilecek grntleme yntemi bilgisayarl tomografidir. Grntlemedeki birincil ama temporal kemik anatomisini ve kiisel zellikleri ortaya koymaktr. Kolesteatomalar dier yanglar ve kitleler gibi yumuak doku dansitesinde grnrler. Bulunduklar alanda komu kemiklerde oluturduklar deiikliklerle tannabilirler. Kemik yaplardaki deiiklikler baz komplikasyonlarn da ilk iaretisi olabilir. Tany desteklemede ve zellikle komplikasyonlarn grntlenmesinde ise tercih edilen yntem manyetik rezonans grntlemedir. Bu yntemle kafa ii komplikasyonlar da kolaylkla ortaya konulabilir.

Kolesteatomalarn saaltm yntemi cerrahidir. Yangy bir nebze azaltma dnda la saaltmnn faydas ou zaman olmamaktadr. Ak yada kapal timpanomastoidektomi saaltmnda tercih edilen cerrahi yntemlerdir. Cerrahide ama kolesteatomaya yol aan deri dokusunun tamamen uzaklatrlmasdr. Cerrahi tam baarl grnse bile kolesteatoma nks edebilir. Bu nedenle klinik deerlendirmeden sonra, geride doku kalma olasln bertaraf etmek iin klasik yaklam, ikinci bak cerrahisi uygulanagelmitir. Son yllarda bu alanda kullanlmaya balayan diffzyon arlkl manyetik rezonans sekansyla 2 mmden byk kolesteatomalarn gsterilebildii bildirilmektedir. Bylece manyetik rezonans grntleme, cerrahi yapmadan, geride kalan yada yeniden oluan kolesteatomay byk bir dorulukla ortaya koyabilir; hastay cerrahiden ve getirebilecei olumsuzluklardan uzak tutabilir.

Prof. Dr. Can Zafer KaramanAdnan Menderes niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal

lke ekonomilerinin belirli bir kii bana gelir dzeyine ulatktan sonra orada skp kalmas durumuna orta gelir tuza denilmektedir. Orta gelir tuza bir ekonomide kii bana gelir dzeyinin belirli bir aamadan teye gidememesi halini ya da belirli bir gelir dzeyine ulatktan sonra durgunluk iine girilmesi durumunu zetleyen bir yaklamdr. Rakamsal olarak ise orta gelir Dnya Bankas verilerine gre 1.000$ - 12.500$ aralnda ifade edilmektedir.

lkemizin uan kii ba gelir miktar 10.500$ civarndadr. Trkiye 2000 ile 2010 yllar arasnda kii ba gelirini 3000$ seviyesinden 10.000$

civarlarna karm olmasna ramen son 6-7 ylda bu seviyelerin stne kmay baaramam ve orta gelir tuzana dmtr.

Trkiye 2023 iin kii ba 25.000$ gelir hedefi belirlemitir. Ancak bu hedefe ulaabilmesi ve ayn zamanda orta gelir tuzandan kabilmesi iin yapsal reformlarn yan sra verimliliini artrmas gerekmektedir. Verimlilik artndan kast elinde bulundurduu bilgiyi ve deeri katma deerli hale getirmektir.

Trkiyede Ar-Ge harcamalarnn milli gelire oran yzde 1 civarndadr. Yksek gelir grubundaki gelimi ekonomilerde bu oran yzde 1,5 ila 3,5 arasnda deimektedir. 2023teki hedefimiz, 2 trilyon dolar milli gelire ulamak ve bunun yzde 3 kadar Ar-Ge harcamas yapmak anlamna gelmektedir. Gelimi lkelerin ihra mallarnn kilogram bana ortalama fiyat 5 dolar iken Trkiyenin ihra mallarnn kilogram bana ihracat fiyat ise bu ortalamann ok altnda kalmaktadr. 2014 ylnda kilogram bana 1.59 dolar, 2015 ylnda 1.44 dolar ve 2016 ylnda 1.39 dolardan ihracat yaplmtr. Bu veriler net biimde gstermektedir ki Trkiyenin katma deeri yksek rnlere arlk vermesi gereklidir.Bir lkenin orta gelir tuzandan kmas, kilogram bana daha yksek deerlerde ihracat gerekletirmesi ancak ve ancak yksek teknoloji alannda retim yapmas ile mmkn olabilir. lkede retilen nitelikli bilginin ekonomik deere dnm iin ncelikli bilgi retiminin belirli strateji erevesinde tevik edilmesi, ardndan retilen bilginin tespit edilmesi, korunmas ve nihayetinde bilginin pratie aktarlmas gerekmektedir. Bu srecin tamamna teknoloji transferi sreci denilmektedir.Bilginin ana retim kayna hi phesiz niversitelerdir. niversitelerde aratrma yapan akademisyenlerin rettikleri bilginin toplum yararna ekonomik deere dntrlmesi lkenin kalknmas adna olmazsa olmazdr. Teknoloji transfer ofisleri, niversitelerde retilen bilginin ekonomik deere dnm iin gerekli tm faaliyetleri gerekletirmektedirler. Akademisyenler, bir yandan aratrmalarn gerekletirirken bir yandan bu aratrmalarn neticelerini ticariletirmek iin yeterli zaman bulamamaktadrlar, stelik ticariletirme sreci ayr bir uzmanlk alan haline gelmitir. Teknoloji transferi uzmanlar, ticariletirme srecinde akademisyenin i orta gibi hareket ederler.Bilginin, ekonomik deere dnmnn en ok bilinen iki yolu vardr:

1-) Lisanslama: Aratrmac, gerekletirdii aratrmalarn neticesinde bir bulua imza att ise, bu bulu; patent, know-how, faydal model gibi fikri hak koruma yntemleri ile koruma altna alnr.

Ardndan patent, ierdii bilgiyi pratie aktarabilecek reticilerin ilgisine sunulur, karlkl anlamay mteakip patent haklar retici firmaya devredilir ve karlnda bir bedel alnr, bu bedel toplu olarak alnabilecei gibi retilecek rn zerinden bir pay da alnabilir. Lisanslama, bilginin ekonomik deere dnmnn gereklemesinde en kestirme ve en az riskli yoldur.

2-) Spin-Out: Bu yntemde, aratrmac kendi rettii bilgiyi oluturaca bir ekip ile birlikte arac kullanmadan ticariletirir. Yani bu yntemde aratrmac, ayn zamanda bir giriimciye dnr ve kendi irketini kurar. Bu yntem, meakkatli, zorlu, uzun ancak frsatlarla dolu bir yntemdir. Lisanslama ynteminde, elde edilecek kazanlar belirli bir ereve ierisinden batan belirlenir, ancak spin-out yani irketleme ynteminde elde edilecek kazanlarn ulaaca boyut batan n grlemez. Bu nedenle riskli bir yntem olarak grnse de aslnda aratrmacnn karakteri ile dorudan balantl bir yntemdir. Giriimcilik karakterine sahip aratrmaclarn spin-out kurmalar tavsiye edilmektedir.

Trkiyede her iki yntemi gerekletirmek iin aralar bulunmaktadr. niversitelerde kurulu bulunan teknoloji transfer ofisleri zellikle lisanslama iin olduka faydal hizmetler sunmaktadrlar. Bununla birlikte 4691 sayl Teknoloji Gelitirme Blgeleri Kanunu kapsamnda akademisyenlere teknoparklarda irket kurma hakk tannmtr. Bu maksatla kurulmu bulunan 64 teknopark bugn akademisyenlere hizmet vermektedir. Teknoparklarda gerekletirilen ar-ge faaliyetlerinden dolay akademisyenlere eitli vergi muafiyetleri tanmlanmtr.

Bugn, Trkiyedeki niversitelerin en baarl aratrmalar gerekletirdii alanlarn banda hi tartmasz salk gelmektedir. Tbbi aratrmalar, teorik dzeyde olduka iyi bir seviyeye ulam iken bu aratrmalarn neticelerinin pratie aktarlmasnda arzu edilen noktada olunmad da aikardr. Dnyada gerekletirilen salk harcamalarnn ok az bir ksm lkemizde retilen teknolojiler ile karlanmaktadr, yani salk alannda nitelikli bilgiyi reten ancak bunu teknolojiye eviremeyen bir lke konumundayz. Bu da bizi salkta tketici bir toplum haline getirmektedir. Salk alannda ortaya konulan akademik baarlarn artk teknolojik baarlara dntrlmesi gerekmektedir. Bu noktada srecin ilk olarak aratrmaclar tarafndan tetiklenmesi gerekmektedir. Bizlerin hekimler olarak bilim ve aratrma srecine ilave olarak retim srelerine de ilgi gstermemiz ve katk salamamz byk nem tamaktadr. Bunun iin de aratrmalarmzn neticesinde ortaya kan yeni bulularn ticari deere aktarlabilmesi iin bu sonular yaynlamadan evvel patent almay veya irket kurmay ncelememiz hayati nem tamaktadr. Bu durum lkemizde teknoloji tabanlar firmalarn artmasna da byk katk salayacaktr.

Prof. Dr. Abdulhakim CokunTRD Ynetim Kurulu yesiErciyes niversitesi ocuk Radyolojisi Bilim Dal Bakan

TEKNOLOJ TRANSFER VE BZ

TNNTUSLU OLGULARDA RADYOLOJK YAKLAIM: SAVA MI? DANS MI? Radyoloji pratiinde, genellikle pulsatile formu iin tansal algoritmalar

oluturulmu bu patolojide, aslnda olgularn %99u, herhangi bir vaskler iliki ya da pulsatilite ile birliktelik gstermeyen subjektif form tinnitus ile bavururlar.

Poplasyonun %10-15inde subjektif tinnitus varl sz konusudur. te bu grubun %1-2sinin de, tinnitusun verdii rahatszlk nedeni ile tedavi iin salk kurulularna bavurduu bilinmektedir.

Daha nce inanlann aksine, tinnitusda, balatc etkenin ilikili olabilmesine karn, nlamay devam ettiren kaynan, iitme ile ilikili ve de genellikle de ilikisiz santral mekanizmalar olduu Kabul edilmektedir.

Bu nedenle, yeni tedavi metodlar, iitme aygtndan ok, santral sinir sistemine yneliktir. Bunlardan biri de rTMS (repetitive transmagnetik stimlasyon) olup, ileri nroradyolojik grntleme ile etkilenmi santral sinir sistemi disfonksiyonu gsterildiinde, tedavi daha hedefe ynelik yaplacak ve daha baarl olacaktr.

Bu nedenle, yeni teknikleri biz radyoloji hekimlerinin de benimsemesi ve kullanmas, ilerletmesi gerekmektedir.

Bu yeni algoritmada, d kulaktan balayp, Heschl girusunda sonlanan, koordinasyonu ise beyin networklar tarafndan salanan bu sistemin, tm aamalarn grntlemeye almak, hedefimiz olmaldr.

Dikkat edilmesi gereken nokta ise, semikantitatif metodlarda tecrbemizi arttrmak, fonksiyonel veya ileri modalitelerde ise klinik korrelasyonu olan objektif bulgular kullanarak deerlendirmenin evrensel olmasn salamaktr. Dier yandan da, ulusal verileri Dnya literatur ile de karlatrarak olas farkllklarn bilincinde protokol olgulara gre bireyselletirmek gerekebileceini bilmelidir.

Balk sorusunun cevab: Daima BARI.

Do. Dr. Dzgn YldrmAcbadem niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal

NOBEL DL VE KAS-SKELET SSTEM Sabah 5 sularnda alan telefonu ile derin uykusundan koparlan Dr. Rosbash, aileden birinin ebediyete yolculuu haberini alaca korkusu ile at telefonunda Nobel temsilcisiyle konuacan tahmin etmemiti (1). Bu telefonun, doktorun periyod geninin rettii proteinlerini nasl etkilediini, ilerde srf bu proteinlerin retimi aksad diye hasta olup olmayacan kestirmek g, kesin olansa; kendisine byk dln mjdelendiidir. Bu sene Nobel Tp dl hcrelerin kendi iinde biyolojik saati nasl ilettii zerine olan almalara gitmitir (2). Suprakiazmatik nkleustaki esas saatten baka her hcrenin de kendi saati olduu, bozulmasnn ise koca bir sistemi ykabileceine dair temel verileri

tayan almalardr bunlar. Birleik Krallk Ulusal Salk Servisi (NHS)nce yaynlanan Risk Atlas nda yer alan grafie gre kas-iskelet hastalklarndan lm riskinin st sralarda oluuna baklrsa, saatin iyi altnn bilinmesinin nemi ak (3). Hcre ii saat kas, kemik, kkrdak ve tendonun homeostazn salamaktadr. Saatin, basite sosyal ya da d evre etkileri ile bozulmas sistemin hastalklarna kap amaktadr. Miyofibril diziliminde deiiklik, osteoklast / blast aktivitesinde farkllama, byme planda defektler ve osteoartrit geliimi ile kalsifik tendinopati bunlardan sadece birka (4, 5). Hatta intervertebral diskin molekler saatinin bir paras olan Bmal1 geninin farelerde hedeflenmi delesyonunun diskin dejenerasyonu ile sonuland rapor edilmitir (6). Disk dejenerasyonu ite, T2-ada hipointens Szn ksas, bu bulgularn kas-iskelet hastalklarnn nedeninden ayr, egzersiz ve beslenme iin en iyi zamandan tutun da tedavi ve nlenmesine kadar karanlkta kalan pek ok konuya k olaca phesiz. Grntleme ayann imdilik bahsi gemese de belki ilerde kas-iskelet sistemini daha iyi deerlendirmek zere yapabileceklerimizi de reneceizdir. Hepiniz sirkadyen ritminize iyi bakn. Keyifli bir kongre geirmeniz dileiyle

Kaynaklar:1. https://www.nytimes.com/2017/10/02/health/nobel-prize-medicine.html2. https://www.medimagazin.com.tr/hekim/tibbi-gelismeler/tr-nobel-tip-2017-odulu-biyolojik-saatimiz-nasil-calisiyor-iste-tum-detaylar-2-19-74888.html3. http://www.businessinsider.com/the-things-most-likely-to-kill-you-in-one-infographic-2015-2

4. Dudek M, Meng QJ. Running on time: the role of circadian clocks in the musculoskeletal systemBiochem. J. 2014; 463: 18 (Printed in Great Britain) doi:10.1042/BJ201407005. Aoyama S, Shibata S. The Role of Circadian Rhythms in Muscular and Osseous Physiology and Their Regulation by Nutrition and Exercise. Front. Neurosci. 2017; 11:63. doi: 10.3389/fnins.2017.000636. Dudek M, Yang N, Ruckshanthi JPD, et al. The intervertebral disc contains intrinsic circadian clocks that are regulated by age and cytokines and linked to degeneration . Ann Rheum Dis 2016;0:19. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209428

Prof. Dr. Hatice Tuba Sanal SB, Glhane Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal

Tansal radyolojide, radyasyon ieren tetkiklerin kullanm arttka, ocuklarda normal toplumda grlen, dk olarak bildirilen radyasyona bal kanserler artmaya balamtr. Bildiimiz gibi, oalma hz yksek olan hcrelere sahip ocuklar ve genler, erikinlere gre radyasyona daha duyarldr. 2008 ylnda ABD ulusal kanser enstitsnden yaynlanan bilgilere gre, dozu drlmeden ekilen ocuk abdomen BT de (200mAS) alnan efektif doz 11-24 mSV olup dozu ayarlamas yaplan incelemede(50 mAS) alnan efektif doz 3-6 mSV e gerilemektedir. ocuk hastalklarnn tansal grntlenmesinde BT kullanm ok nemlidir. Ancak burada tetkik dozunun drlmesi de tan koyma zorluu karmayacak ekilde yaplmaldr(ALARA: As Low As Reasonable Achiable). Radyasyona bal kanser oluumunu engellemek iin yaplacak bu ilemin, grnt kalitesinin olumsuz ynde etkileyerek, hastann tansn koymada glk karmamas gerekir. Literatrde verilen bilgilere gre ocuklara ekilen BT says yllar ierisinde azalmtr. Ancak bu daha ocuk hastanelerinde geerlidir. Gnmzde, lkemizde kmlatif hasta dozunu takip edebilen uygulamalar yoktur. Dier lkelerde ise Uluslararas Atomik Enerji Komitesi (Smartcard projesi) ve eitli kurulular tansal grntlemede alnan radyasyon dozunu izlemek iin eitli uygulamalar gelitirmeye almaktadrlar. (Zacharias C, Alessio A,. Otto RK, Iyer RS, et al. Pediatric CT: Strategies to Lower Radiation Dose. AJR 2013;200:950-956)BT de alnan radyasyon dozuna X nn enerjisi(kVp), tp akm (mA), gantri rotasyon zaman( ekspojur sresi), kesit kalnl(kolimasyon), pitch(360 derece gantri rotasyonunda masann hareket ettii mesafe), tp ile BT izomerkezi arasndaki mesafe ve ekim uzunluu etkilidir. X nn enerjisini(kVp) arttrmak radyasyon dozunu arttrr. Tp akmni (mA) arttrmak radyasyon dozunu arttrr. Gantri rotasyon zamann ( ekspojur sresi) ksaltmak, yada gantrinin daha hzl dnmesi radyasyon dozunu azaltr. Kesit kalnl(kolimasyon) azalrsa radyasyon dozu artar. Pitch(360 derece gantri rotasyonunda masann hareket ettii mesafe) artarsa radyasyon dozu azalr( uygun tp akm ile beraber). Tp ile BT izomerkezi arasndaki mesafe uygun ayarlanrsa radyasyon dozu azalr. ekim uzunluu artarsa alnan radyasyon artar. lkemizde, zellikle, ocuk acil servislerindeki radyoloji nitelerinde gereksiz ocuk BT istemleri artmtr. ocuklarn radyasyondan korunmas iin ocuklara uygun ekim parametreleri ile tetkik protokolleri hazrlanmaldr. Hasta dozunu takip etmek iin gereken uygulamalar ile zellikle ocuk hastalarn ald radyasyon dozu en aza indirilmelidir.

Prof. Dr. Handan GleryzDokuz Eyll niversitesi ocuk Radyolojisi Bilim Dal

OCUK BT TETKKLERNDE ALINAN RADYASYON DOZU NASIL AZALTILIR?

TRD KONGRELERAfi-Kitap Kapakc-Bror

Kolleksiyonu

SERG

Bu sergi TRD Tarih Aratrmalar Grubunun Bir Etkinliidir, 2017

PROF. DR. EMNE OSMA

Prof. Dr. Emine OSMA 1945 ylnda retmen baba ve ev hanm bir annenin ocuu olarak Malatyada dnyada geldi. Liseyi stn baar ile Gaziantep Lisesinde tamam-lad. Aabeyi Ankarada hu-kuk okuduu iin ailesi ni-versite tercihini Ankaradan yapmasn istediler. nceleri eczac veya kimyager olmak istedi. Beyaz nlk ak ile tercihini tptan yana kulland ve Ankara niversitesi Tp Fa-kltesinde okudu.

Meslek hayatnda en ok An-kara niversitesi Tp Fakl-tesindeki Prof. Dr. Uluhan

Berkten etkilendi. Okulun bitmesine yakn Hacettepede ziyaret ettii radyoterapi asistan arkada hem iki ay ua izni olacan, hem de ua nedeniyle o zamann paras 150 lira fazla cret alacaklarn syleyip radyolojiyi tercih etmesi ko-nusunda srar etti. Blmn hocas ile tantrld ve hatta ayakst snav yaplp blme daha okulu bitmeden kabul edildi. O dnemde blmde kadn radyolog Soniz Evren var-d.

Asistanlnda radyoloji blmnde sadece rntgen cihazlar ve ift tpl bir floroskopi cihaz vard. Son senesinde optik ayna sistemi olan hastann grntsnn aynaya yanstld floroskopi cihaz geldi. Daha net grnt elde edildii iin daha az radyasyon verilirdi.

En az film, en az radyasyon ve en iyi kaliteli grntler prensibi ile alrlard. ift kontrastl tetkikler kendi tabiri ile birer sanat eseri gibiydi. Uzmanlktan sonra zmire yerleti ve zmir Tepecik Eitim ve Aratrma Hastanesinde almaya balad. Blmde gnde en az 300 hastann raporu elle yazlrd. ,Hacettepeden gelmi gen bir hanmefendiye nceleri kim-se bilgi anlamnda pek itibar etmedi. Anamnez tehisin ya-rsdr fikrini savunan Prof. Dr. Emine Osma, gerektiinde hastay grmek zere servise kt. Ayakta Direk Batn Gra-fisinde; gen hastada youn aort kalsifikasyonlarn grp,

hastann anamnezini sorunca, sfiliz tans koydu. Bir gn z-mirin nl bir i adamnn ei epigastriumda batma ikayeti ile geldi, akcier grafisinde retrokardiyak opasiteyi g-rnce; Hafta sonu balk yedi-niz mi? diye sordu . Aile a-rd. Hatta byk klkl bir balk, trana myd? deyince, aile bsbtn ard. zefa-gustaki balk klna akcier

grafisinden tan koyarak, tm hastanenin gvenini ve bee-nisini kazand.

Avukat olan ei ile 1976 da evlendi ve 1979 da bir kz oldu.

1980 ylnda Tepecik Eitim ve Aratrma Hastanesinde ef oldu. 1985 ylnda 9 Eyll niversitesinin dekannn srar zerine niversiteye yardmc doent olarak geip, kurucu retim yelerinden oldu. 1989 ylnda doent ve 1996 yln-da profesr oldu. Tm branlarla ayr ayr haftalk konseyler dzenledi. Salk Bilimleri Meslek Yksek Okulunda 6 sene radyoloji program bakanl yapt ve radyoloji teknisyen ei-

timine ok nem verdi. Radyoloji Asistanl yapan genlere 7 altn tavsiyede bulun-du: 1)Rapor dillerini iyi kullanmallar, kesin ve mulak olmala-r gereken yerleri iyi bilmeliler. Matematii ve iiri sevenin, radyolojiyi de seveceine inanan ve radyoloji raporlarn iire benzeten Prof. Dr. Emine Osma, raporlarn tpk iirdeki duy-gular gibi 3-4 satrda zyle toparlanmas gerektiine inand.

PROF. DR. ESN EMN STN

1936 ylnda retmen anne ve babann ocuu olarak Malatyada dnyaya geldi. lk, orta ve lise eitimini Malatyada tamamlad. Fen blmnden o zaman Olgunluk snavlar ad verilen snav pekiyi derecesi ile bitirince Ankara Tp Fakltesine 1955 ylnda snavsz kabul edildi. 1961 ylnda mezun oldu.

1958 ylnda Ankara niversitesi Tp Fakltesinde renci iken, radyoloji stajnda o zaman hocas olan Prof. Dr. Emin Faik stn ile tant. Radyoloji staj esnasnda film okumada hevesli olunca hocasnn dikkatini ekti. Staj sonunda Emin Faik stn kendisini yanna arp, ok farkl bir rencisiniz sizin radyoloji asistan olmanz isterim dedi. rencisinden ok etkilenen Prof. Dr. Emin Faik stn, nl edebiyat dergisi Varlk ta Esin Hanma ithafen yazd Mutluluk isimli yazy yaz tatilinde memleketi Malatyaya gnderince Esin Hanm ok ard. 1960 yl boyunca, Esin Hanma ilgisinden sz ettii mektuplar gnderdi. Gen kadn nce mektup-

lara yant vermedi. Ancak nezaket ve duygu ykl szcklere uzun sre kaytsz kalamad ve mektuplamaya baladlar. Emin Faik stn sonunda Ankarada evlenme teklifinde bulundu ve nianlandlar. Prof. Dr. Emin Faik stn Ege niversitesi Radyoloji Enstitsn kurmak iin z-mirde greve balaynca 1,5 yl ayr kalmak zorunda kaldlar. Nianllk dneminde yazdklar kendisinin tabiri ile Dostluun, akn, sevginin en temiz hali dedii mektuplar evliliklerinin 50. yldnmnde kitaplatrd. 1961 ylnda evlendiler. 31 Austos 1961de Ege niversitesi radyo-loji blmne ayak bast ve emekli oluncaya dek 42 yl alt. iftin evliliklerinden kendileri gibi doktorluk mesleini seen iki olu oldu.

Esin stn aslnda ocuk asistanl yapmak istiyordu ama Prof. Dr. Emin Faik stn, eini 24 saat yannda grmek istediini belirtip radyoloji asistanl yapmas istemiti. Evliliklerinin 12. ylnda ne yazktr ki, Prof. Dr. Emin Faik stn lenf kanseri nedeniyle hayatn kaybetti. ok sevdii eini kaybeden Prof. Dr. Esin stn, hayat arkadann ismini yaatmak iin mahkemeye bavurdu. Adn Esin Emin olarak deitirdi.

1965 ylnda uzman, 1976 ylnda doent ve 1981 ylnda profesr oldu. Radyoloji Bilim Dalnda lkenin ilk kadn doenti, profesr ve ayn zamanda ilk bayan ana bilim dal bakan oldu. Faklte yne-tim kurulu bakanl ve yelii ile Ege niversitesi senatosunda Tp Fakltesi temsilcilii grevlerini yapt. Ege niversitesi glendirme vakfnn ilk hizmet dln ald.

2)Grmek iin bilmek gerekir. fikrini benimseyen hocamz ok okumann nemi belirtti. Raporlarnda ncelik srasn gzetip, en az 3 ayrc tan vererek klinisyene yol gstermeyi ama edindi. 3) Kendimizi kabul ettirmek iin bir tek silahmz var o da bil-gimiz. Klinisyenlerin gvenini kazanmak iin ok okumak ve bilgimizi doru ve yerinde gstermemiz gerektiine inand.4) Kesin bir tan veremiyorsanz, hastay asla etiketlemeyin ilkesini savundu. Eine akcier kanseri, kz kardeine meme kanseri tans koyan Prof. Dr. Emine Osma, empati yapmann nemini vurgulad. 5) Anamnez ok nemlidir diyerek hasta bilgisi olmayan ra-porlar okumamalarn tavsiye etti. 6) Radyoloun mtevazi olmasn, bilemedii yerde dier ar-kadalarndan tavsiye almas gerekliliini belirtti.7) Bir departmana aile gz ile bakmak lazm derken, ren-ci ve asistanlar ile ilgilenmenin, iyi geinmenin ve onlara rol model olmann nemini vurgulad. Radyolojiyi sevmeyen yapamaz diyen Prof. Dr. Emine Osma, emekli olduu gn saat 17.00 a kadar rapor okudu. Hatta raporun sonunda: Nokta bitti ve ben de bittim! dedi. 2012 ylnda ya haddinden emekli oldu. Ama son 5 senedir 2017 ylnn bana kadar szlemeli olarak akcier tmr konseyle-

rine ve asistan eitimine gnll katld. Tm akademisyenlik hayat boyunca derledii kendi vakalarn-dan oluan Solunum Sistemi Radyolojisi kitab vardr.

Hazrlayan:Yrd. Do. Tuana AkbaAcbadem niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal

TRK RADYOLOJSNE KATKI VEREN KADIN RADYOLOGLAR

ok sayda radyoloji uzman yeti-tirdi, Ege niversitesinde dier tm birimlerle multidisipliner yaklam ile konseyler dzenlediler. Konusu ile ilgili olarak ilk kez yaplan 1. Ege Meme Grntleme Yntemleri Sempozyumunu dzenledi.

Prof. Dr. Esin Emin stn niversi-tedeki grevinden 2003 tarihinde emekli olarak ayrld. 200 akn aratrma, olgu sunumu ve derleme niteliinde bilimsel yaynlar mev-cuttur. Be kitap blm hazrlad. Meme Radyolojisi, Mamografi At-las, skelet Sistemi Radyolojisi kitaplarnn yan sra an ve derleme kitaplar bulunmaktadr.

Hazrlayan:Yrd. Do. Tuana AkbaAcbadem niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal

Johns Hopkins Hastanesinden bir aratrma, MR inceleme ncesi ocuk yaam uzman konsltasyonunun zorunlu hale gelmesinin anestezi gereksinimini azalttn ortaya koydu. 5-10 ya aras ocuklarda bu uygulama ile anestezi oran %45ten %35e inmitir. Bu azalma, herhangi bir bir teknolojik ara kullanlmadan gereklemitir.

BTde radyasyon maruziyeti nedeniyle MRn pediatrik olgularda kullanm giderek artmaktadr. Bununla birlikte, MR incelemenin uzun olmas, nedeni ile genel anestezi gerekebilmektedir. MR inceleme ncesi anksiyete ve korkuyu ortadan kaldrmak iin ocuklar ve aileleri, sertifikal bir ocuk yaam uzman ile grtrlyor. ocuk yaam uzman, danman ve retmen melezi bir grev olarak tanmlanabilir. ocuk yaam uzman, inceleme tarihinden nce ocuk ve aile ile buluarak inceleme gn iin beklentiler hakknda detaylar verir. Sonra ocuk ve ailesinin hastaneye girileri srasnda onlar karlar ve hastanedeki srete onlara refakat eder. Ayrca, inceleme srasnda ocuun sakin kalmas iin kullanlacak mekanizmalar da anlatr.

Aile ile bu grmeden ve ocuu gzlemledikten sonra MR inceleme srasnda ocuun genel anestezi alp almayacana karar verir.

Eer ocuk ok hareketliyse, bu ocuun ibirlii yapmayaca anlamna gelmez. Bazen teknisyenlerin bu ocuk anestezisiz MRda durabilir mi? dedikleri ocuklar durabilir. Dikkat eksiklii-hiperaktivite hastal tanl ocuklar da bunu baarabilir. Ortamda rahatlatc bir mzik olmas, aile bireylerinden birinin yannda kalmas yardmc olabilir.

MR ekimi ncesinde MR simlasyonu ile de sedasyon ihtiyac azaltlabilir. ocuk ve ebeveynlerinden biri, almayan MR odasna alnr. Bir pediatrist veya ocuk yaam uzman ocua incelemenin neden gerektiini, cihazn nasl altn anlatr, kaydedilmi MR alma sesi ocua dinletilir.

Yararlanlan kaynak: http://blog.myesr.org/reducing-kids-mri-anxiety-brick-by-brick/

Hazrlayan: Do. Dr. Suzan aylsoyEskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal

Radyologlar, hastalarn anlayabilmesi iin daha basit rapor yazmay renebilirler mi? Evet. Dijital Grntleme Dergisinde yaynlanan bir makaleye gre, kk bir alma ile daha efektif, basit rapor yazabilirler. Aratrmaclar, 14 radyolog iin bir saatlik bir yazma altay yaptktan sonra katlmclarn, eitim oturumundan ncesine gre, hastalar iin daha anlalr olan ultrason raporlar hazrladn buldu. altay, raporun ortalama uzunluu ve okunma kolayl dzeyinde istatistiksel olarak nemli bir iyileme salad.

Hastalarn kendi radyoloji raporlarna ulam gitgide kolaylarken, tbbi okuryazarla sahip olmayan veya hi okumam olanlar, ierii anlamakta zorlanabilir. Aratrmaclara gre, tbbi raporlar hastalar iin anlalabilir hale getirmek, tbbi bilgiye ak eriim amalarn gerekletirmek iin kritik nem tayor.

nceki almalar birok tbbi dokmann ve eitim materyalinin anlala bilirliinin niversite dzeyinde veya stnde olduunu bulmutur. Bununla birlikte, ABD Nfus Saym, ortalama yetikinlerin yedinci ile dokuzuncu snf dzeyinde eitim aldn gsterdi.

Balangta, yazm stillerinin, raporun uzunluunu ve okuyucunun eitim dzeyini dikkate alan bir lt kullanarak nesnel olarak deerlendirilebileceini nermilerdir. Ayrca, bir yazm altaynn rapor okunabilirliinde niceliksel gelimeler salayp salayamayacan belirlemek istediler (JDI, 8 Mays 2017).

almann ilk aamasnda, rasgele seilen nispeten basit ve nispeten daha karmak iki ultrason vakasnn bir rnei iin 14 radyologdan, sonu blmn yazmalar istendi:. Sonularn etkilememek iin radyologlara yazma eitimi verilecei sylenmedi veya atlye sonrasnda deneyi tekrarlayacaklar sylenmedi.

Raporlarn okunabilirliini len ekip, daha sonra radyologlara basit yap ve ksalk gibi kavramlar vurgulayan ve kritik bilgileri kaybetmeden daha etkili bir ekilde nasl yazacanz vurgulayan bir saatlik yazl bir altay dzenledi.

altaydan iki hafta sonra radyologlardan, ayn iki vakada, eitim srasnda rendikleri prensipleri uygulayarak sonu blmn yazmalar istendi. Ardndan, aratrmaclar, eitimin ksa vadeli etkinliini deerlendirmek iin ultrason raporlarnn okunabilirliini tekrar lp istatistiksel olarak test etti.

Ortalama metin uzunluunda iyilemeler (p = 0.024) ve ortalama anlalabilirlik dzeyindeki iyilemeler (p = 0.022) istatistiksel olarak anlamlyd.

Eitimden sonra anket yantlarnda, 14 radyolog, rapor yazm stilinin deitirilebileceine inandklarn belirtti. Buna ek olarak,% 71, yazma stilinin hem hasta hem de hekimlerle iletiim iin optimize edilebileceine inandn belirtti.

Yazarlar, Bu almada tanmlanan dilsel deikenlerin hastalarn durumlarn, salk sistemini nasl kullandklarn ve nihai olarak klinik sonular nasl etkilediini belirlemek iin gelecekteki aratrmalara ihtiya vardr diye yazmlardr.

Alntlanan kaynak: www.auntminnie.com

Hazrlayan: Do. Dr. Suzan aylsoyEskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal

RADYOLOGLAR VE HASTA 2OCUK HASTA MR NCELEME NCES OCUK YAAM UZMANI KONSLTASYONU OCUKLARI SAKNLETRYOR

RAPORLAR HASTALAR N BASTLETRLMEL M?

RADYOLOJ MZELER -2ek Cumhuriyetinde, Praga 30 km uzaklktaki Stanislav Slabyhoudek Mzesinde de X--n tpleri sergilenmektedir.

Henk Dijkstrann eski elektronik cam eyalar ieren koleksiyonunda, balca Geissler ve Crookes tpleri (X-n tpnn ncleri) yer alr ve bu koleksiyon yalnzca internet yo-luyla sergilenmektedir.

Remscheid-Lennepteki Alman Roentgen Mzesi 1932de kurulmutur ve Wilhelm Con-rad Roentgenin doduu eve 150 metre uzaklktadr. W.C.Roentgenin doduu ev ise X-n fizii, teknii ve medikal teknolojiye ait kitaplarn bulunduu bir ktphane olarak kullanlmaktadr.

Hindistan X-n mzesi (Pune), Hindistan Silahl Kuvvetler Tp Okulunun kampsndedir ve ilgin klinik durumlara ait 20.000den fazla film rnei sergilenmektedir. Giorgie Basilenin Lambalar ve Tpler koleksiyonundaki X-n tpleri, randevu alndktan sonra ziyaret edilebilir.

Moskovadaki IRO (Institute for Roentgen Optics) mzesinde, balca kapiller optikler, X-n optik sistemleri, X-n aletleri sergilenmektedir.

Radyoloji Enstitsne yakn olan Palermo Radyoloji Mzesinde 1995ten beri sofistike ve modern cihazlar yer almaktadr.

Powerhouse Mzesinin X-n ekipman koleksiyonunda, dnyamz deitiren fikirler ve teknolo-jiler temelli sunumlar ve programlar sergilenmektedir (Sydney, Avustralya) Roentgen Hatra Mze-si, W.C.Roentgenin X nlarn kefettii Wuerzburgtadr.

New Yorkta da Schenectady adnda, baz X-n ekipmanlarnn bulunduu bir mze vardr.

Londra Bilim Mzesinde de bir X-n tp koleksiyonu bulunmaktadr.

Schweiz Teknik Mzesi (svire), X-n teknolojilerinin bulunduu 2500 elektro-teknik cihaz inter-net yoluyla sergilemektedir.

The Bakken Mzesi (Minnesota, ABD), X-n artefaktlarndan oluan koleksiyona ev sahiplii yap-maktadr.

Udo Radtkenin tp koleksiyonunda (Gtersloh, Almanya), bazlar X-n tp olan 8000 tpten olumaktadr ve 48 m2 bir odada sergilenmektedir.

Kuzey Avustralya Medikal Miraslar Topluluunun Sydneydeki mzesinde baz X-n tpleri ve me-dikal grntleme cihazlar da yer almaktadr.

Polonya, Opalada Grzegorz Jezierskiye ait zel bir X-n tp koleksiyonu vardr.

Yararlanlan kaynak: http://www.x-ray-optics.de

Hazrlayan: Do. Dr. Suzan aylsoyEskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal

KARE BULMACA

DNN CEVABI

SOLDAN SAA 1. Hastalk anlamnda eski szck./ Rusada Evet... Heybe dokuyucusu. 2. Muharrik. 3. Eski dilde deirmen./ Mersin aacnn dier ad.... Tasavvufta Tanr. 4. Kaynbirader. ... Bak, Nazar. 5. nsanln anayurdu olarak tasvir edilen kayp kta... Tuzlu.... Peygamberleri Hudu dinlemedikleri iin Tanr tarafndan yok edilen kavim. 6. Aydn, Bilgili kimse. 7. Bir kahve cinsi. 8. Tutu, potek, Bend. 9. Dessas.

YUKARIDAN AAI 1. Radyasyonla alan kiilerin maruz kald radyasyon miktarn belirlenmesi iin kullanlan cihazlar 2. Kamer-Mah.... Mahi, Balk.... Aa dallarnn tomurcuk yeri / Bir tr uha 3. Birinin lmn haber veren. ... Erike. 4. Gz kapal inanlan dnce. / Halk, nsanlar. ... Yatacak yer. 5. Utanma duygusu, Ar.... Uzunlamasna olan. 6. Posta srcs. 7. Bir kabilenin blnd paralardan her biri.... Arazi belirlemede kullanlan geometrik biimli tahta. 8. Yapma, etme, yerine getirme. 9. ark, Trk. (YIR.)... Dai.

Hazrlayan: Do. Dr. Suzan aylsoyEskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal

1 2 3 4 5 6 7 8 9123456789

KNYESahibi: Trk Radyoloji Dernei adna Prof. Dr. Tamer Kaya

Editr: Do. Dr. Suzan AYLISOY

KONGRE TV REHBER

Sueno Hotels Deluxe nfo 1

Calista Luxury Resort Hotel Kanal 1

Bellis Deluxe Hotel Kanal 3

RSKTEN KAMADA SON NOKTA

Eski dostlar, onlarla samalamay gze alabildiimiz iin anstr. Ralph Waldo Emerson Gerekten Ralph Waldo Emerson hakl. Onlarla samalayabildiim bir sr eski arkadam olduu iin anslym. Ve onlar da benimleyken samalayabiliyorlar. Zaten ben de yle isterim. Bu ekilde tercih ederim.

Son zamanlarda bu eski arkadalarmdan birisi benimle kvrmada son nokta bir raporu

paylat. Ben baz kk deiiklikler yaptm ve sizlerin keyfinize, saygdeer dikkatinize, potansiyel medikolegal yardmnza ya da belki de sadece kendi kahkahalarma sunuyorum. Herkes kvrma sanatn yapyor. Herkes. Bazlarmz bunu dierlerinden daha iyi yapar ve bazlar bu konunun incelikleri hakknda bilgilendirme yapmal. Kvrma konusunda hi kimse bir patologdan daha iyi olamaz. Biz radyologlar da iyiyiz. Bazlarmz uzmanlar. Ama biz radyologlar ancak kahverengi kemer seviyesine ykseliyoruz. Patologlar siyah kemeri takarlar.

te burada! Sizi temin ederim, bu sizi rapor odasnda bir yldz yapacaktr:alma, hastann duruu, hareket artefakt, pozisyonlamaya dayanamama, d ve i donanmdan kaynaklanan artefakt, dk doz teknii, intravenz, oral, rektal veya intratekal kontrast madde uygulanmamas ve ekipman sorunlar nedeni ile snrldr. Bu kstlamalar dahilinde, klinik ilgi alannn grntlenen kesimlerinde olas herhangi bir akut anormallie kesin iaret eden gross bulgu saptanmamtr. Bununla birlikte, mevcut almada tanmlanamayan klinik olarak anlaml patoloji olasl, gz ard edilemez. Bu nedenle, beyin, sella, yz, TME, temporal kemik, boyun, servikal, torakal ve lomber spinal, kardiyak, toraks, abdomen, pelvis, prostat, uyluk, diz , bacak, ayak bilei, ayak, ayak parmaklar, gs kafesi, skapula, omuz, st kol, dirsek, n kol, el ve el parmaklar kontrastl MR incelemesi ile daha ileri deerlendirme nerilir. Buna ek olarak, BT rografisi, MR defekografi, Sniff testi, MUGA almas, mastoid hava hcrelerinin radyografileri, kemik ya almas, ultrason rehberliinde parasentez veya biyopsi ve antogram da klinik olarak endikasyon varsa veya konfirmasyon iin yararl olabilir. nceki almalarla karlatrma da yararl olabilir.

Yararlanlan kaynak: http://www.appliedradiology.com/articles/wet-read

Hazrlayan: Do. Dr. Suzan aylsoyEskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal