laadukas verkkototeutus - valmennus...webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys...

of 29 /29
11.4.2018 Laadukas verkkototeutus - valmennus Laatukriteerit osa 4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys 9.4.2018 klo 14-15

Upload: others

Post on 24-May-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

11.4.2018

Laadukas verkkototeutus -valmennus

Laatukriteerit osa 4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys

9.4.2018 klo 14-15

Page 2: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Ohjelma

• 13.3. klo 14-15.30 Webinaari: Pedagogiset mallit ja korkeakouluoppijat• Välitehtävä: oman verkkototeutuksen itsearviointi ja kehittämisalueet• 19.3. klo 14-15 Webinaari: työskentely – tehtävät ja sisällöt• 26.3. klo 14-15 Webinaari: ohjaus, palaute ja arviointi• 9.4. klo 14-15 Webinaari: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys• Välitehtävä: valmistautuminen vertaisarviointiin• 17.-18.4.2018 Lähitapaaminen Turussa (erillinen ilmoittautuminen)• Välitehtävä: verkkototeutuksen viimeistely• 19.4.-8.6.2018 Ohjaus sovitusti ryhmän/mentorin kanssa• Syksy 2018 Opintojakson toteuttaminen, opiskelijapalautteen

kerääminen sekä toteutuksen itsearviointi ja jatkokehittäminen. Ohjaus sovitusti, päätöswebinaari sekä osaamismerkkien haku ja myöntäminen.

Page 3: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys

• Aloitus

• Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa

• Outi: vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja saavutettavuus, yhteisopettajuus

• Päivi: pelillistäminen

• Marjo: käytettävyys ja ulkoasu

• Välitehtävä: valmistautuminen vertaisarviointiinValmistaudu kertomaan ja esittämään oma toteutus tai suunnitelma suhteessa laatukriteereihin (itsearviointi).

• Valmennuksesta - muistutus välitehtävästä, Padlet & LinkedIn

Page 4: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

Page 5: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Yhteisöllisyys verkko-opetuksessa

Mikä yhteisö?

= ihmisryhmä tai yhteenliittymä

= osakunta

= opiskelijayhteisö

Opettajan rooli yhteisössä?

YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ, TAVOITE, TOIMET, INTRESSIT..

Mikä yhteisöllisyys?

= ihmisten välinen yhteistyö + erilaiset yhteistyömuodot

TUKEE

- oppimista

- tuloksellisuutta

- vastavuoroisuutta

+ vahvistaa yhteisön toimintaa

11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

Millaisia vuorovaikutuksen

muotoja sinun verkkokurssillasi hyödynnetään?

Page 6: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Vuorovaikutuksen tavat

Minkälaista työskentelyä halutaan tukea?

Reaaliaikainen työskentely

- yhteiset dokumentit

- webinaarit + liveluennot

- työpajatyöskentely + työtilat

- yksilö/ & ryhmäohjaukset

- viestintä 24/7 (opiskelija - opettaja/ opiskelija- opiskelija)

Asynkroninen työskentely11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

Page 7: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Vuorovaikutuksen työvälineet

Reaaliaikainen työskentely- yhteiset dokumentit- webinaarit + liveluennot- työpajatyöskentely/ aivoriihet- työtilat- yksilö/ & ryhmäohjaukset- viestintä 24/7 (opiskelija - opettaja/ opiskelija- opiskelija)

Asynkroninen työskentely

11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

+ pilvipalvelut/ jaetut dokumentit+ verkkokokousjärjestelmät+ interaktiiviset viestiseinät

+ chatit, some-kanavat, WhatsApp-ryhmät

+ oppimisalustat+ sisältöjen jakokanavat

Page 8: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Yhteistyö sidosryhmien kanssaTyöelämäyhteistyö + oppilaitoksen ulkopuoliset toimijat

Case: Työelämäharjoittelun ohjaus

• Viikottainen opintopiiri (opettaja- opiskelijat) + välineenä AC

• Oppimisen asynkroninen reflektointi (opettaja, opiskelija, työelämän edustaja)

+ välineenä Google Classroom, Moodle

• Ohjauskeskustelut + välineenä AC

11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

Page 9: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Yhteisöllisyys verkko-opetuksessa

Mahdollisuudet

+ vaikuttava oppiminen

+ mielekäs oppimiskokemus

+ ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu osana yhteisöä

+ opettajan osallisuus ja oman ammatillisuuden vahvistaminen

+ opetus- ja opiskelukulttuurin monipuolistuminen

Haasteet

- "perinteinen" oppimiskäsitys & väli-neistön käyttöönotto

- tekniset haasteet & teknisten resurssien vähyys

- ylipäänsä resurssien vähyys uuden opettelemiseen ja haltuunottoon

- opettajan perinteinen rooli = "tavattavissa virka aikaan" = työn & roolin muutos!

11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

Page 10: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Yhteisöllisyyttä tukevia digivälineitä

11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

Page 11: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Nyt pelataan!Oletko valmis?

11.4.2018

Page 12: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

11.4.2018

Page 13: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

4/11/2018 HAMK Yleisesitys 2017

Page 14: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

4/11/2018 HAMK Yleisesitys 2017

Page 15: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

4/11/2018

Page 16: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

4/11/2018 HAMK Yleisesitys 2017

Page 17: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

4/11/2018

Kuinka monta kulmaa oli Octalys-kulmion kuviossa? Muistatko?

Page 18: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

Page 19: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Saavutettavuus ja käytettävyys– suunnittele kaikille

• aineistot saavutettavissa paikasta, ohjelmasta ja laitteistosta riippumatta

• yhteisölliset työvälineet, virtuaalitapaamiset

• havaittava, hallittava, ymmärrettävä, lujatekoinen

• saavutettavuus, käytettävyys, esteettömyys4/11/2018

HAMK Yleisesitys 2017https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/

http://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

• EU direktiivi (2016/2102)• edistää toimintamahdollisuuksia

digitaalisessa yhteiskunnassa

• minimitason vaatimukset --> parantaa digipalvelujen laatua

• WCAG 2.0 verkkosisällöin saavutettavuusohjeet, suosituksia onnistumiskriteerien saavuttamiseksi

• Kansallinen lainsäädäntö tulossa 9/2018

• DigiCompEdu

• eAMK laatukriteerit

Onko kurssillasi koulusi ulkopuolisia osallistujia?

Oletko miettinyt heidän saavutettavuutta?

Miten? Vastaa chatissa!

Page 20: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

Page 21: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Yhteisopettajuus ja tiimit

YHTEISOPETTAJUUS• sovitaan pelisäännöt• yhteinen työtila (O365, Google, Slack,

Padlet, moodle-pohja, ...)• sisältö ja aineisto yhdessä• onko jaettu aiheittain• odotetaanko, että jokainen ohjaa ja

arvioi osansa vai kaikki aktiivisia• paljon ryhmiä, jaetaanko ryhmät• viestintä opettajien kesken

(WhatsApp, Viber)• arviointi ajoissa

TIIMIT• opiskelijat voivat ilmoittautua

ryhmään esim. Moodlen wikissä (ja ope lisää ryhmään

• ryhmäkeskustelussa (ei näy muille ryhmille, voivat sopia missä toimivat)

• paljon ryhmiä - vertaisarvioinnit ja itsearvioinnit

• arvioi lopputulosta• NSTOPit haasteellisia – joutuu ehkä

odottamaan ryhmän muodostumista

11.4.2018HAMK Yleisesitys 2017

Page 22: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Esimerkki yhteisopettajuudesta ja yhteisöllisyydestä

Opintojenohjaus näkökulma

• Moodlessa koko koulutusohjelma

• ohjaus- ja tiedotusblogi

• Twitter

• Instagram

Voi hyödyntää myös opetuksessa

• blogit kurssialustana tai oppimispäiväkirjana

• Twitter & Instagram tehtävät ja keskustelu

• Google Docs jaetut dokumentit, kyselyt, kartoitukset

Vuorovaikutusta

Page 23: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Käytettävyys ja ulkoasu: Pedagogiset mallipohjat

11.4.2018

Mallipohjien tavoite:

• helpottaa opettajien suunnittelutyötä ja nopeuttaa kurssien valmistelua

• helpottaa opiskelijoiden työskentelyä, kun kurssipohjat ovat loogisia ja samantyylisiä

• Tuoda verkko-oppimisalustalle organisaation yhtenäinen visuaalinen ilme

• tukea pedagogista lähestymistapaa verkko-oppimisalustalle tehtävillä toteutuksilla

Page 24: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Suunnittelu

11.4.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän

Toteutus

Page 25: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Ohjelma

• 13.3. klo 14-15.30 Webinaari: Pedagogiset mallit ja korkeakouluoppijat

• Välitehtävä: oman verkkototeutuksen itsearviointi ja kehittämisalueet

• 19.3. klo 14-15 Webinaari: työskentely – tehtävät ja sisällöt

• 26.3. klo 14-15 Webinaari: ohjaus, palaute ja arviointi

• 9.4. klo 14-15 Webinaari: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys

• Välitehtävä: valmistautuminen vertaisarviointiin

• 17.-18.4.2018 Lähitapaaminen Turussa (erillinen ilmoittautuminen)

• Välitehtävä: verkkototeutuksen viimeistely

• 19.4.-8.6.2018 Ohjaus sovitusti ryhmän/mentorin kanssa

• Syksy 2018 Opintojakson toteuttaminen, opiskelijapalautteen kerääminen sekä toteutuksen itsearviointi ja jatkokehittäminen. Ohjaus sovitusti, päätöswebinaari sekä osaamismerkkien haku ja myöntäminen.

Löydät meidät LinkedInistä!

Digipeda CampusOnline

Page 26: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Turun Lähipäivät 17.-18.4.

Tavoite:

• oman toteutuksen kehittäminen eAMKlaatukriteereitä vastaavaksi

• oman osaamisen kehittäminen kokeillen jotainuutta digipedagogista ratkaisua syksynpilotoinnissa

Työskentelytapa:

• Työskennellään alakohtaisissa pienryhmissä

• Käydään jokaisen toteutus/suunnitelma läpi, n. 45min per toteutus• valmistaudu välitehtävään - kysymykset

seuraavalla dialla! :)

• Ryhmissä mukana myös digipedavalmentajia ja -sparraajia tukemassa toteutusten työstöä ja jakamassa kokemuksia

• BYOD - oma läppäri mukaan!

11.4.2018

Page 27: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Välitehtävä 2: Valmistautuminen vertaisarviointiin 17-18.4. Turku

Valmistaudu Turun lähitapaamiseen vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

1. Missä vaiheessa oma toteutuksesi tai suunnitelmasi on nyt?

2. Millaisia ajatuksia on herännyt laatukriteereistä tai webinaarien aiheista? Miten olet kehittänyt toteutustasi tai suunnitelmaasi eteenpäin suhteessa laatukriteereihin (itsearviointi)?

3. Millaista tukea, palautetta tai ideoita haluaisin muilta omaan toteutukseeni tai suunnitelmaani? Nosta esiin muutama kohta, joita haluat käsitellä Turun lähipäivien aikana pienryhmissä (vertaisarviointi).

4. Minkä hyvän käytänteen tai idean haluan jakaa muille pienryhmäläisille Turussa?

5. Minkä uuden digipedagogisen ratkaisun aion kokeilla pilottitoteutuksellani? (oman osaamisen kehittäminen)

Käytä apunasi verkkototeutuksen laatukriteerien lomakkeita sekä Padlet pohjaa.

Page 28: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Missä toimimme tämän jälkeen?

• Webinaarit:

• Adobe Connect, osoite: https://turkuamk.adobeconnect.com/online

• ei tarvita tunnuksia, osallistuminen vierailijana

• tallenteet jaetaan eAMK Pedagogiikka –sivulla

• eAMK Digipeda Asiantuntijayhteisö:

• suljettu LinkedIn-ryhmä, osoite: https://www.linkedin.com/groups/8650214/profile

• luo tunnukset tai liity ryhmään jo olemassa olevilla tunnuksillasi

• Osallistu keskusteluun, kysy, ideoi, kommentoi!

• Oman verkkototeutuksen laadun kehittymisen seuranta

• Tallenna ’eAMK-verkkototeutusten laatukriteerit’ Excel-taulukko eAMK Pedagogiikka –sivulta omalle koneellesi

• Käytä lomaketta itsearviointiin ja toteutuksen eteenpäin viemiseen välitehtävien ja palautteen avulla

• Oman digipedagogisen taidon kehittymisen seuranta

• Padlet, www.padlet.com

• Luo tunnukset tai käytä olemassa olevia tunnuksia (esim. Google)

• Kopioi tämä Padlet-pohja omaan Padlet-työpöytääsi (Padlet Dashboard/koti)• https://padlet.com/marjo_joshi/eAMKDigipedavalmennus

• Käytä sen jälkeen omaa eAMK Digipedavalmennus Padlet-pohjaa itsearvioinnin näkyväksi tekemiseen ja digipedagogisen polkusi eteenpäin viemiseen välitehtävien avulla

• Voit halutessasi jakaa Padlet-pohjasi muille nähtäväksi ja kommentoitavaksi, tai nostaa sieltä kysymyksiä esiin LinkedIn-ryhmälle

11.4.2018

Kysymyksiä?

Toiveita? Kommentteja?

Page 29: Laadukas verkkototeutus - valmennus...Webinaari 9.4: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys •Aloitus •Mari: yhteisöllisyys ja sitä tukevat välineet verkko-opetuksessa •Outi:

Tämä teos on lisensoitu Creative CommonsNimeä- JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Marjo Joshi, Päivi Klimenko, Jaana Kullaslahti, Outi Valkki, Mari Virtanen