laadukas verkkototeutus - valmennus · käsikirjoitus –storyboard –visuaalinen suunnitelma...

of 32 /32
Laadukas verkkototeutus - valmennus Pedagogiset mallit ja korkeakouluoppijat 13.3.2018 klo 14-15.30

Upload: others

Post on 23-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Laadukas verkkototeutus -valmennus

Pedagogiset mallit ja korkeakouluoppijat 13.3.2018 klo 14-15.30

Page 2: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Tervetuloa digipedavalmennuksen ensimmäiseen webinaariin!

• Valmennusohjelma ja ennakkokyselyn tulokset

• Pedagogiset mallit ja suunnittelu• CarpeDiem -malli ja käänteinen oppiminen• Verkkotutkintojen suunnittelu ja toteutus Turun AMK:ssa

• Kysy valmennuksesta

• Välitehtävän ohjeistus ja käytettävät välineet

• Palautetta webinaarista ja digipedavalmennuksesta

Oletko jo aiemmin osallistunut

digipeda-valmennukseen

omassa oppilaitoksessasi?

Page 3: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Webinaari 13.3. – ohjelma +työkalut

• Aloitus – tekniikan testaus 5 min (+10 min etuajassa)

• Valmennusohjelma ja ennakkokyselyn tulokset 15 min. Jaana

• Pedagogiset mallit ja suunnittelu:• Aktivoivat kysymykset osana sessiota

• CarpeDiem malli ja käänteinen oppiminen, Jaana 20 min

• Verkkotutkinto Turun amk, Marjo 20 min.

• Kysy valmennuksesta 10 min.

• Palaute 5 min.

• Äänen ja yhteyden testaus, oikeudet (osallistuminen, esittämine, hallinnointi)

• Esitys – powerpoint

• kysymykset/kommentit chat, mikrofoni

• Kyselytyökalu, poll (AC)

• Esitys, eri vaihtoehdot: työpöytä/sovellus, tiedosto kommentit/kysymykset chat

Page 4: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Valmennusohjelma• Kohderyhmä

• Pilottitoteutusten opettajille ja asiantuntijoille• 60 toteutusta 21 ammattikorkeakoulusta

• Tavoitteena• opiskelijoille tarjottavat verkkototeutukset ovat hankkeen

laatukriteerien mukaisia• tuotetaan uutta tai kehitetään jo olemassa olevaa omaa

verkkototeutusta• Toimintaympäristöinä:

• webinaarit: http://turkuamk.adobeconnect.com/online• eAMK-hankkeen sivusto: http://www.eamk.fi/fi/pedagogiikka2/• LinkedIn-ryhmä: Digipeda CampusOnline

https://www.linkedin.com/groups/8650214/profile

• Toteuttajana: • Teema 3: Digipedavalmennus & Teema 1: Yhteinen opintotarjonta

Page 5: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Onko sinulla jo LinkedIn -

profiili?

Page 6: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Viisi tärkeintä – oma kehittyminen

Page 7: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Valmennusohjelma – toiveita & terveisiä

kaikki apu ja vinkit ovat tarpeen

hienoa, jos tallennatte webinaarit - joustava aikataulu

ilmapiiri, että kaikkea voi kysyä

hyvä käydä omia toteutuksia läpi ja saada niistä palautetta

"buffet"-henkisen valmennuksen – voi ottaa sen minkä kokee tarpeelliseksi

konkreettista verkkopedaa, esimerkkejä, vinkkejä

hyviä esimerkkejä ja antakaa konkreettisia kehitysehdotuksia

millaisia erilaisia työkaluja on käytettävissä?

millaisia tehtävätyyppejä voi tarjota?

mitä keinoja verkko-opetuksessa voidaan käyttää?

miten saada verkko-opetukseen imua ja paloa?

erilaisien välineiden monipuolinen käyttö ja esittely

tietää jo aika paljon verkko-opetuksesta

erilaiset oppijat heti alusta asti suunnittelussa

oppimaan innostavia ja jopa opiskelijoita koukuttavia

oppimisanalytiikan hyödyntämisessä

keskustelemaan asioista oman osaamisalueeni henkilöiden kanssa

itselleni uutta, joten kaikki uusi

oppi otetaan ilolla vastaan

Millainen sinun

toteutuksesi on?

Page 8: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Ohjelma• 13.3. klo 14-15.30 Webinaari: Pedagogiset mallit ja korkeakouluoppijat

• Välitehtävä: oman verkkototeutuksen itsearviointi ja kehittämisalueet • 19.3. klo 14-15 Webinaari: työskentely – tehtävät ja sisällöt• 26.3. klo 14-15 Webinaari: ohjaus, palaute ja arviointi• 9.4. klo 14-15 Webinaari: vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys

• Välitehtävä: valmistautuminen vertaisarviointiin • 17.-18.4.2018 Lähitapaaminen Turussa (erillinen ilmoittautuminen)

• Välitehtävä: verkkototeutuksen viimeistely • 19.4.-8.6.2018 Ohjaus sovitusti ryhmän/mentorin kanssa • Syksy 2018

• Opintojakson toteuttaminen, opiskelijapalautteen kerääminen sekä toteutuksen itsearviointi ja jatkokehittäminen.

• Ohjaus sovitusti, päätöswebinaari sekä osaamismerkkien haku ja myöntäminen.

Page 9: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit
Page 10: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit
Page 11: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Pedagoginen malli

• teoriaperustainen työväline opetuksen suunnitteluun

• monia erilaisia, joissa yhteisiä periaatteita:

• oppiminen on oppijasta lähtevää osallistumista hyödyntävää tiedon luomista

• yksin sekä yhdessä asioiden työstämistä ja kokeilemista käytännön toiminnassa

• kompleksisten asioiden syvälliseen oppimiseen tarvitaan sekä yksin, että yhdessä tekemistä

Millaisia pedagogisia

malleja sinä olet hyödyntänyt?

Page 12: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Pedagogiset mallit ja oppimisen skriptaus

Yhteistä- oppijan aktiivisuus &

itseohjautuvuus- tilannesidonnaisuus- vuorovaikutus ja yhteistoiminta- aidot tilanteet yhteistyössä

työelämän kanssa

• oppimistilanteiden suunnittelu vaiheittain

• yhteisöllisessä ja yhteistoiminnallisessa oppimisessa on tarpeen työskennellä tietyt vaiheet, jotka tukevat sekä oppimista että yhteisöllisyyttä

• käytännössä malli pilkotaan pienemmiksi tehtävänannoiksi tai työvaiheiksi esim.• verkkokeskustelun etenemisen suunnittelu• oppimistehtävien toteuttaminen

eriteltyjen vaiheiden kautta

14.3.2018

Page 13: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit
Page 14: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Carpe Diem Learning Design• Opetuksen suunnittelun menetelmä tiimissä – tiimiopettajuus

• Yhteisöllisyys – palautteen anto toisille

• Voidaan työstää moduuleja, opintokokonaisuuksia, koulutuksia…

• Luodaan uutta, kehitetään vanhaa, muutetaan digitaaliseksi…

• Osaamisperustaisuus, opiskelijakeskeisyys

Gilly Salmon

http://www.gillysalmon.com/carpe-diem.html

(CC BY-NC-ND 4.0)

Page 15: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Carpe Diem prosessi

Pre-Workshop

Workshop WorkshopPost-

Workshoptoteutus

Rakenna prototyyppi

Tsekkaa, testaa,

kerää palautetta4.

Tilannekatsaus ja muokkaus.

Toiminta-suunnitelma

2-4 viikkoa ennentyöpajoja

Noin 4 viikkoa päätyöpajojen jälkeen, 2 h

Kerää palaute osallistujilta

Valmistautuminen työpajaan

Tsekkaa toiminta-suunnitelma, missä tarvitaan tukea

Koko päivän kestävät työpajat, 2 kpl

Gilly Salmonhttp://www.gillysalmon.com/carpe-diem.html(CC BY-NC-ND 4.0)

Page 16: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Käsikirjoitus – Storyboard – visuaalinen suunnitelma

Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon

Gilly Salmonhttp://www.gillysalmon.com/carpe-diem.html(CC BY-NC-ND 4.0)

1. Aikataulu - viikot2. Otsikko - teema/sisältö3. Prosessin vaihe - 5. askelmaa5. Nimeä työskentely/tehtävät – face-to-face ja verkossa4. Arviointi ja palaute

Page 17: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

http://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html(CC BY-NC-ND 4.0)

Pääsy oppimisympäristöön

Kulttuurin rakentaminen

Tiedon jakaminen, tutorointi

Tiedon rakentelu

Reflektointi, soveltaminen, uuden kehittäminen

Page 18: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Pedagoginen käsikirjoitus

Osaamis-

tavoitteet

Sisällöt Oppiminen

opiskelijan

toimintana

Ohjaus ja

palaute

opettajan

toimintana

Tiedon-

lähteet

Digi-työkalut

Osaamisena

- osaamisen eri

ulottuvuudet

Tavoite 1

Tavoite2

kuvaus

sisällöstä

Sisältö1

Sisältö2

- mitä osataan nyt?

- miten opitaan?

- miten osaaminen

on saavutettavissa?

- miten työskennel-

lään?

- oppimistehtävät?

- milloin yksin ja

ryhmässä?

- ajankäyttö ja

työmäärä

- miten osaaminen

osoitetaan?

- mitä ja millaista

ohjausta?

- kuka ohjaa ja

antaa

palautetta?

- open ja tutorin

ajankäyttö ja

työmäärä

- miten ja kuka

arvioi & antaa

palautetta?

- etukäteen

tuotettua vai

prosessissa

syntyvää?

- itsetuotettua

vai valmista

- eri mediaele-

mentit

- aihiot

- luennot ym…

- mitä työkaluja

työskentelyä

tukemaan?

- oppimisalusta?

- reaaliaikaiset

vuorovaikutus-

työkalut

- blogit,wikit

- sos. media?

- appsit?

Page 19: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

OHJAAJATIIMIN MATKA

Osaamisen kokonaisarviointi

Orientointi, oppimistehtävien suunnittelu, osaamisen ohjaus ja arviointisuunnitelma

YHTEISÖLLINEN OPPIMISPROSESSI

Orientaatio

OPISKELIJATIIMIN MATKA

Kunkin moduulin oppimistulokset luovat

pohjan seuraavan moduulin orientaatiolle

Opiskelijatiimin viikkopalaverit verkossa

Itsenäinen työskentely yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Ohjaajan kannustus ja tuki, jatkuva ohjaus verkossa

Oppimistulosten esittely ja arviointi

Ketterän korkeakouluoppimisen malli HAMKPirjo Valokorpi 2017

Page 20: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

OHJAAJATIIMI

Orientointi, oppimistehtävien suunnittelu, osaamisen ohjaus ja

arviointisuunnitelma

Ohjaajan kannustus ja tuki, jatkuva ohjaus verkossa

Ennen moduulin/osan aloitusta: Oppimistehtävän/-tehtävien ja -prosessin suunnittelu Materiaalien ja virikeaineistojen kokoaminen Ohjausvideoiden luominen

Moduulin/osan aikana: Palautetta verkossa –osaamisen kehittymisen jatkuvaa arviointia AsiantuntijaohjaustaVinkkejä ja ideoita tiimin sisäisellä foorumilla ja/tai koko ryhmän työtilassa

Moduulin/osan lopussa: Oppimistuotosten ja -prosessinkokonaisarviointi ja rakentava palaute opiskelijatiimeilleUuden moduulin/osan osaamistavoitteiden ohjaaminen edellisen pohjalta

Osaamisen kokonaisarviointi

Ohjaajatiimin oman toiminnan ja syklin

reflektointi

Ketterän korkeakouluoppimisen malli HAMKPirjo Valokorpi 2017

Page 21: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Itsenäinen työskentely yhteisen suunnitelman mukaisesti

OPISKELIJATIIMIOrientaatio

Opiskelijatiimin viikkopalaverit ja jatkuva vuorovaikutus verkossa

Opiskelijatiimin suunnittelupalaveri - oppimistehtävän ja siihen liittyvän työyhteisön analyysi - yhteisen osaamisen tunnistaminen ja osaamistavoitteiden laatiminen- toimintatavat, roolit, vastuut ja aikataulutus- palaverin dokumentointi

Tiimi kokoontuu säännöllisesti työstämään oppimistehtävää suunnitelmansa mukaisesti- palaverien dokumentointi Tiedon jakaminen, uuden tiedon luominenVertaisarviointia ja –ohjausta

Tiimien yhteinen verkkokohtaaminen Itsenäinen työskentely yhteisen suunnitelman mukaisesti

Tiimin oppimistulostenesittely toisille tiimeille- erilaiset yhteisölliset javuorovaikutteiset menetelmät

Oman ja tiimin toiminnan ja tulosten reflektointi

Ketterän korkeakouluoppimisen malli HAMKPirjo Valokorpi 2017

Page 22: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Verkkotutkintojen pedagoginen suunnittelu Turun AMK:ssa

M Joshi, 3/2018, Koulutuksen kehittäminen, TUAS

Onko teidän AMK:ssanne jo

verkkotutkintoja?

Page 23: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Syksyllä 2017 alkaneet verkkotutkinnot• International Business Online

• 210ECTS, 3,5v.• 100% verkko, 46 opiskelijaa (englanninkielinen, osallistujia Suomesta ja ulkomailta)• https://www.tuas.fi/en/study-tuas/degree-programmes/bba/

• Sosionomi• 210ECTS, 3,5v.• Kaksi rinnakkaista toteutusta: 100% verkko (20 opiskelijaa) ja monimuoto (20

opiskelijaa)• https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosionomi/

• Mediatuottaja• 210ECTS, 2v.• Ahotointi 90ECTS, opinnot 120ECTS• https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/tradenomi-amk-

mediatuotanto-verkko-opinnot/

Page 24: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Yhteiset toimintatavat

• Laatutyö•Opettajien tuki:

• Verkkopedagogiset toimintatavat ja ratkaisut• Pedagoginen OPS- ja toteutussuunnitelma• Verkko-oppimisympäristön pedagogiset mallipohjat• Tekniset tukipalvelut ja toimintaympäristöt

• Opiskelijoiden tuki• Yhteiset tukipalvelut • Orientoivat opinnot

• Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö• Hyvien käytänteiden jalkauttaminen

Page 25: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

LaatuviitekehysOpettajan digitaidot, opettajan rooli ja pedagogiset ratkaisut

Page 26: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Opettajien verkko-opetustaidot

Opettajan pedagoginen ja tekninen osaaminen

Page 27: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Pedagoginen ja tekninen suunnittelu

SUUNNITTELU:ohjaus, aktivointi, arviointi, vuorovaikutus

www.tpack.org

http://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html

http://www.gillysalmon.com/carpe-diem.html

Page 28: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Pedagoginen ja tekninen toteutus

TOTEUTUS: Ohjaus, aktivointi, arviointi, vuorovaikutus

Page 29: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Hyviä käytänteitä opetuksen suunnitteluun

Tutkinto-opetuksen laadukas suunnittelu ja toteutus• laatutyön varmistus

Opettajien pedagoginen ja tekninen osaaminen• pedagogiset lähtökohdat ja toimintatavat

• teknisten ratkaisujen sujuva hallinta

Opintojaksojen yhteissuunnittelu ja aikataulutus• työmäärän tasapainotus + yhteisopettajuus

• viestintä ja ohjaus, työnjako

• kiinnostavuus, kurssien erilaisuus

• työtilan helppous, yhdenmukaisuus, tekninen toimivuus

Aktiivinen osallistaminen• säännölliset verkkotapaamiset

• palaute ja ohjaus

• viestintä ja tiedotus

Opiskelijoiden tukeminen• pedagoginen ja tekninen osaaminen

• ohjaus ja arviointi

• ryhmäytyminen

Minkä edellä mainituista luulet aiheuttavan eniten haasteita?

Page 30: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

14.3.2018

Välitehtävä 1: Oman verkkototeutuksen itsearviointi ja kehittämisalueet

1. Reflektoi päivän webinaarin aiheita omaan toteutukseesi nähden. Miten viet pedagogista suunnittelua eteenpäin?

2. Arvioi omaa verkkototeutustasi laatukriteerit-taulukon avulla (Jaetaan seuraavassa webinaarissa)

• Valitse kriteeristöstä ne kohdat, jotka sinulle tuntuvat tärkeimmältä tämän eAMK-pilottikurssin kehittämisen osalta.

3. Pohdi, millaiset tavoitteet sinulla on kehittämiskohteiden osalta, miten saavutat tavoitteet ja millaista tukea tarvitset matkan varrella.

• Nosta jokaisesta kehittämiskohteesta esiin jokin kysymys tai ajatus, johon toivoisit tukea tai ohjausta. Kirjaa kysymyksesi tai ajatuksesi omaan Padlet-pohjaasi (katso ohjeet Padletin käyttöön seuraavassa diassa)

4. Voit halutessasi tuoda kysymyksiä tai ajatuksia esiin koko pilottiryhmälle LinkedIn-ryhmässä

5. Osallistu tuleviin eAMK Digipeda-webinaareihin, joissa käsitellään laatukriteerejä esimerkkien valossa. Kirjaa uusia ideoita ja vastauksia kysymyksiisi omaan Padlet-pohjaasi. Mitä ajatuksia tai

kysymyksiä herää välitehtävästä?

Page 31: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

Missä toimimme tämän jälkeen?

• Webinaarit:

• Adobe Connect, osoite: http://turkuamk.adobeconnect.com/online

• ei tarvita tunnuksia, osallistuminen vierailijana

• tallenteet jaetaan eAMK Pedagogiikka –sivulla

• eAMK Digipeda Asiantuntijayhteisö:

• suljettu LinkedIn-ryhmä, osoite: https://www.linkedin.com/groups/8650214/profile

• luo tunnukset tai liity ryhmään jo olemassa olevilla tunnuksillasi

• Osallistu keskusteluun, kysy, ideoi, kommentoi!

• Oman verkkototeutuksen laadun kehittymisen seuranta

• Tallenna ’eAMK-verkkototeutusten laatukriteerit’ Excel-taulukko eAMK Pedagogiikka –sivulta omalle koneellesi

• Käytä lomaketta itsearviointiin ja toteutuksen eteenpäin viemiseen välitehtävien ja palautteen avulla

• Oman digipedagogisen taidon kehittymisen seuranta

• Padlet, www.padlet.com

• Luo tunnukset tai käytä olemassa olevia tunnuksia (esim. Google)

• Kopioi tämä Padlet-pohja omaan Padlet-työpöytääsi (Padlet Dashboard/koti)• https://padlet.com/marjo_joshi/eAMKDigipedavalmennus

• Käytä sen jälkeen omaa eAMK Digipedavalmennus Padlet-pohjaa itsearvioinnin näkyväksi tekemiseen ja digipedagogisen polkusi eteenpäin viemiseen välitehtävien avulla

• Voit halutessasi jakaa Padlet-pohjasi muille nähtäväksi ja kommentoitavaksi, tai nostaa sieltä kysymyksiä esiin LinkedIn-ryhmälle

14.3.2018

Kysymyksiä?

Toiveita? Kommentteja?

Page 32: Laadukas verkkototeutus - valmennus · Käsikirjoitus –Storyboard –visuaalinen suunnitelma Kuvataan oppimisprosessi konkreettisesti fläpille tai verkkoon Gilly Salmon ... Voit

14.3.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän

“Laadukasta ristiinopiskeluaDigipedavalmennuksen avulla”