saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 ·...

27
Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 1/27 Saavutettavuus ja k Saavutettavuus ja k ä ä ytett ytett ä ä vyys vyys esteet esteet ö ö n viestint n viestint ä ä yhteis yhteis ö ö jen v jen v ä ä lill lill ä ä Antti Raike Medialaboratorio, TaiK [email protected] http://www2.uiah.fi/virtu/UFA/ http://www.uiah.fi/~araike/ http://elokuvantaju.uiah.fi/

Upload: others

Post on 02-Jun-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 1/27

Saavutettavuus ja kSaavutettavuus ja kääytettytettäävyys vyys ––esteetesteetöön viestintn viestintää yhteisyhteisööjen vjen väälilllillää

Antti RaikeMedialaboratorio, TaiK

[email protected] http://www2.uiah.fi/virtu/UFA/

http://www.uiah.fi/~araike/http://elokuvantaju.uiah.fi/

Page 2: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 2/27

EsityksenEsityksen rakennerakenne

• Johdanto: “vammaisuus”?• Esimerkkejä

–Huoneistokeskus ja Speedo–Poliisi, Pelastustoimi ja YTV–CAST ja Elokuvantaju–EUDeaf2003

• Validointi: WAI, Bobby, (LeHTori)• Esteetön suunnittelu• Yhteenveto

Page 3: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 3/27

Kuulovammaisten verkkopalvelu?Kuulovammaisten verkkopalvelu?

• Carey 2005: “Disability is almost entirely an adventitious phenomenon”

• Esim. kuulovamman mittaus ei kerrokulttuurista taustaa–kuurot (viittomakieli, suomi)–huonokuuloiset ja kuuroutuneet

(suomi, viittomakieli)– kuurosokeat (taktiilinen viittomakieli,

suomi, pistekirjoitus)

Page 4: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 4/27

Kieli ja kulttuuriKieli ja kulttuuri

–palveluiden monikielisyys ja joustavuus–suomi, ruotsi ja muut auditiiviset kielet

kirjoitetussa muodossa–suomalainen viittomakieli videoleikkein

esitettynä (eduskunta, pelastustoimi, poliisi, kuluttajavirasto, Rölli ja metsänhenki DVD)

–äänitiedostojen esitys tekstinä–Bliss-symbolit (Papunet)

Page 5: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 5/27

• Visuaalisuus = ymmärrettävyys– tärkeää kaikille ihmisille– ”näet sitä mitä teet”–Ajattelun perusta on kuvissa

• Antonio Damasio: Descartesin erehdys, Tapahtumisentunne

• Ware, Colin 2000. Information Visualization. Perception for Design. London: Adacemic Press.

• Kuvat, grafiikka, videot, animaatiot

Visuaaliset aivotVisuaaliset aivot

Page 6: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 6/27

TeknologiaTeknologia

• Mahdollistaa hyvän palvelun– joustavuus, räätälöinti, kustomointi– saavutettavuus–käytettävyys, http://www.useit.com/

• Multimodaalisuus–monia eri reittejä ja tapoja

vuorovaikutteisuuteen–näkö, kuulo, tunto

Page 7: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 7/27

Esteet ja uhatEsteet ja uhat

– “kuka maksaa?”–käyttäjien hallinnollinen tai

lääketieteellinen niputtaminen–spesifi “vammaisteknologia”– “erityisryhmä”-ajattelu–esteet poistetaan analysoimalla palvelu

jo esituotantovaiheessa yhdessäkäyttäjien kanssa (co-design)

–betatestaus käyttäjien kanssa

Page 8: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 8/27

VVäälineline--esimerkkejesimerkkejää

• Tekstipuhelin (1970-1990-luvuilla)–puhelimen apuväline vs. tietoverkon

pääte = kallis lähestymistapa• Tekstiviesti (SMS) ja MMS

–kuurojen nopeasti omaksuma, edullinen ”pakettiratkaisu”

• Tekstitelevisio, Digi-TV–helppo ja tehokas, laajemman käytön

estää ”kuka maksaa?” -efekti

Page 9: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 9/27

MarkkinointiesimerkkejMarkkinointiesimerkkejää

• http://www.huoneistokeskus.fi/– selkeä peruspalvelu, visuaalinen, nopea

yhteydenotto palvelupyyntöön• http://www.speedo.com/

– visuaalisesti näyttävä– saavutettavuus varmistettava

• Theofanos & al. 2003. Guidelines for Accessible -and Usable-Web Sites: Observing Users Who Work With Screenreaders. http://www.redish.net/content/papers/InteractionsPaperAuthorsVer.pdf

Page 10: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 10/27

PalveluesimerkkejPalveluesimerkkejää

• http://www.pelastustoimi.fi/– uusi ikkuna vai ei?– hyvä kuvanlaatu

• http://www.poliisi.fi/– viittomakieltä, mutta missä?

• http://www.ytv.fi/– joukkoliikenteen reittiopas, onnistunut palvelu

korvaa puhelintiedustelun– tehty myös kosketusdemo vuonna 2001

Page 11: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 11/27

KieliesimerkkejKieliesimerkkejää

• http://www.eudeaf2003.org– lähes kaikki eurooppalaiset

viittomakielet–AAA: U.S. section 508, W3C:n WCAG

• http://www.tate.org.uk/collections/glossary/–BSL, selityksiä viitottuina

• http://elokuvantaju.uiah.fi/–monikielinen, helppokäyttöinen, vakaa,

toiminnot palvelimella (2001)

Page 12: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

SijaisnSijaisnääyttelijyttelijää--moduulimoduuli

12

Page 13: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

SijaisnSijaisnääyttelijyttelijää--viittomaviittoma

13

Page 14: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 14/27

ValidointiValidointi

• http://www.w3.org/WAI/–CSS, HTML, XHTML, Links etc.

• http://www.cast.org/bobby/– tavoitteena AAA-luokitus

• http://webxact.watchfire.com/• http://www.usablenet.com/

–Lift for Dreamweaver and FrontPage• Siisti koodi ja ohjeistuksen

noudattaminen!

Page 15: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 15/27

Suunnittelun pSuunnittelun päääämmääääririää 11

• tasapuoliset mahdollisuudet tiedon hankinnassa ja hallinnassa– puheentunnistus, puheen litterointi tekstiksi– viittomakielinen viestintä– multimodaalisuus

• osaamisen kehittäminen– kuurojen osallistumisen varmistaminen– co-design, käyttäjät ja tuottajat yhdessä

Page 16: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 16/27

Suunnittelun pSuunnittelun päääämmääääririää 22

• ihmisten vuorovaikutus ja yhteistoiminta– ryhmien sisällä ja ryhmien välillä– multimodaalisuus:

• http://www.archimuse.com/mw2002/papers/milekic/milekic.html

– kieliversiot, kieliteknologia– yhteissuunnittelu, co-design– testaukset jo suunnitteluvaiheessa

Page 17: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 17/27

Suunnittelun taustallaSuunnittelun taustalla

• demokratia ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet– hallintokieli ja -palvelut ymmärrettäväksi

(kielen funktiot)– kansalainen: asiakas? käyttäjä? kumppani? – velvollisuudet ja oikeudet tasapainossa– vuorovaikutus kielestä riippumatta >>

kieliteknologia

Page 18: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 18/27

VuorovaikutusVuorovaikutus

• palvelut, kulttuuritarjonta ja kansainvälisyys– perinteisesti etnisten vähemmistöjen tarpeet

osin ristiriidassa kansallisvaltion tavoitteiden kanssa >> ajattelun murros

– kuurot (ja yleisesti kuulovammaiset) hyötyvät tietoliikenteen standardeista (esim. Nokia communicator, W3C, open source)

– viittomakielinen tarjonta tietoverkoissa

Page 19: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 19/27

Digitaalinen kuiluDigitaalinen kuilu

• alueellinen tasa-arvoisuus– tietotekniikan avulla voidaan luoda

virtuaalisia yhteisöjä– etäopiskelun ja ”-olon” mahdollistaminen

• kestävä kehitys – simpuutteri ja linux (www.simputer.org)– standardit (www.w3.org/WAI/)– yhteistyö monella tasolla

Page 20: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 20/27

SyventSyventäävväätiettietäämysmys

Page 21: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 21/27

JJäälkitylkityööt (1)t (1)1. Luennoitsijan taustatiedot (selailu)

– Löytäjät (http://www.uiah.fi/ISBN/951-558-172-9/)

– AR (http://www2.uiah.fi/~araike/)

2. Peruskäsitteet (lue ja pohdiskele omien opintojesi kannalta)• Universal Design, Design for all, inclusive design

– http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_design– http://europa.eu.int/information_society/policy/

accessibility/dfa/index_en.htm– http://www.eaccessibility.org/– http://www.stakes.fi/dfa-suomi/

• Assistive technology & DfA– http://www.dinf.ne.jp/doc/english/prompt/0311

13wsis_ref.html

Page 22: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 22/27

JJäälkitylkityööt (2)t (2)3. Ns. vammaiset ja Design for All (lue ja pohdi)• WSIS2005

– http://wfd-ict.blogspot.com/– http://www.itu.int/wsis/

• Esimerkiksi vammaisjärjestöjen havaintojen mukaan UD/DfAtarkoittaa usein sitä, että vammaiset lopulta unohdetaan. Järjestöt ovat sitä mieltä, että UD/DfA on erinomainen asia sinänsä, mutta käytännössä jokainen järjestö joutuu kuitenkin "rähjäämään" omista asioistaan uudestaan ja uudestaan. Siksi mm. Tunisissa oli oma Disability Forum.

4. W3C:n WAI (selvitä standardien merkitys omalle työllesi)– http://www.w3c.tut.fi/– http://www.w3.org/

Page 23: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 23/27

JJäälkitylkityööt (3)t (3)

5.Validointi (tee testit)• WebXACT (tarkista oma sivustosi ja kerro tulokset)

– http://webxact.watchfire.com/• W3C validator service (tarkista joku muu

kaupallinen sivusto ja kerro tulokset)– http://validator.w3.org/

6.Työkalut saavutettavuuden varmistamiseksi (etsi itsellesi tarpeellisin työkalu ja kerro siitä muille) – http://www.webaim.org/products/

Page 24: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 24/27

JJäälkitylkityööt (4)t (4)7. Selvitä oman suosikkiohjelmasi saavutettavuus-

toiminnot. Esimerkiksi Flash- ja pdf-tiedostojensaavutettavuus (nykyisin kaikille ohjelmille löytyy vastaavat työkalut)

• Creating Accessible Macromedia Flash Content– http://www.webaim.org/techniques/flash/– http://www.macromedia.com/resources/a

ccessibility/• Defining Acrobat PDF Accessibility

– http://www.webaim.org/techniques/acrobat/

– http://www.adobe.com/enterprise/accessibility/main.html

Page 25: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 25/27

JJäälkitylkityööt (4)t (4)8. Kaksi artikkelia, lue ja kirjoita n. puolen sivun yhteenveto

oman työsi kannalta. • Carey, Kevin 2005. Accessibility: The Current Situation and

New Directions– http://www.ariadne.ac.uk/issue44/carey/

• Theofanos & Redish 2003. Guidelines for Accessible -andUsable-Web Sites: Observing Users Who Work WithScreenreaders. Interactions, bimonthly publication of the ACM, The Association for Computing, volume x.6, November-December 2003, 38-51. Saatavilla PDF-muodossa– http://www.redish.net/content/papers/Interactio

nsPaperAuthorsVer.pdf

9. Miten Habbo-hotellin saavutettavuus varmistetaan? Listaa ehdotuksia ja valmistaudu keskustelemaan muiden kanssa.

Page 26: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 26/27

YhteenvetoYhteenveto

Verkkotuotteiden esteettömyys:• teknisesti helppoa • sisällöllisesti tärkeää• kulttuurisesti mielekästä• taloudellisesti järjestettävissä• älyllisesti mielenkiintoista• sosiaalisesti hauskaa

Page 27: Saavutettavuus ja käytettävyys – esteetön viestintä yhteisöjen välillä · 2006-02-22 · Antti Raike/TaiK TKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100 22.2.2006 3/27 Kuulovammaisten

Antti Raike/TaiKTKK/Käytettävyyden peruskurssi T-121.2100

22.2.2006 27/27

Kiitos!Kiitos!

Antti Raike

http://elokuvantaju.uiah.fi/http://www.uiah.fi/~araike/

http://www.uiah.fi/ISBN/951-558-172-9/