virtauksensäätöpalvelut käytettävyys ja suorituskyky · technical support 10 keinoa, joilla...

3
Optimoitu prosessin suorituskyky Virtauksensäätöpalvelut Käytettävyys ja suorituskyky

Upload: others

Post on 16-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Virtauksensäätöpalvelut Käytettävyys ja suorituskyky · Technical support 10 keinoa, joilla varmistetaan tuotantolaitoksen turvallisuus, käytettävyys, luotettavuus ja suorituskyky

Optimoitu prosessin

suorituskyky

Virtauksensäätöpalvelut

Käytettävyys ja suorituskyky

Page 2: Virtauksensäätöpalvelut Käytettävyys ja suorituskyky · Technical support 10 keinoa, joilla varmistetaan tuotantolaitoksen turvallisuus, käytettävyys, luotettavuus ja suorituskyky

Technical support

10 keinoa, joilla varmistetaan tuotantolaitoksen turvallisuus, käytettävyys, luotettavuus ja suorituskyky

Saavuta käytettävyyden ja suorituskyvyn tavoitteet – hyödynnä Metson palvelujaAjattele tuotantoympäristönne tavanomaista päivää. Tavoitteet täyttyvät, kunnes jokin venttiileistä ei enää toimi ja tuotanto häiriintyy. Kunnossapito-osasto ryhtyy heti korjaamaan laitetta, jotta tuotanto saadaan taas käyntiin mahdollisimman pian. Miten tällaiset tilanteet voitaisiin välttää?

Kun laitoksen käytettävyys ja suorituskyky on pidettävä hyvällä tasolla, on tiedettävä, mitä toimenpiteitä tarvitaan ja milloin, jotta odottamattomat keskeytykset vältetään.Tällöin huomio kiinnitetään todennäköisesti niihin laitteisiin, jotka todennäköisimmin hajoavat ja jotka ovat tuotannon kannalta kriittisiä. Mutta riittääkö se?

Uskomme, että kun asennetut laitteet ja niiden elinkaari tunnetaan ja niiden kunto on analysoitu, voidaan määrittää oikeat kunnossapitotoimet, joilla ehkäistään venttiilien hajoaminen. Kun venttiilien tärkeimpiä varaosia on varastossa,

ne on helpompi korjata alkuperäisen suorituskyvyn tasolle ja tuotanto saadaan nopeasti uudelleen käyntiin. Lisäksi neuvojemme ja asiantuntemuksemme avulla on helpompi tunnistaa ongelmien perimmäiset syyt ja parantaa prosessin yleistä suorituskykyä.

Metson asiantuntijat tekevät yhteistyötä asiakkaan kanssa voidakseen tarjota joustavia palveluja aina tilanteen ja tulevien kehitystarpeiden mukaan.

Parempi tuotantosuunnitelma on vain yhden askelen päässä.

Laadukas venttiilihuolto

Alkuperäiset varaosat

Teemme yhteistyötä ja tarjoamme

Tekninen tuki

Asennuskannan tuntemus

Kunnossapitosuositukset

Optimoitu varaosavarasto

Venttiilien ja prosessin suorituskykytiedot

Korjaustoimien priorisointi

Prosessin vuorovaikutusten ja juurisyiden tunnistaminen

Tietämys Kokemus Resurssit

Venttiili- ja prosessitiedot

Tuotannon rajoitukset

Ratkaistavat ongelmat

Laitoksen/yhtiön tavoitteet

Aktiivinen tila

Reaktiivinen tila

Laitteen käyttöä parannettu

Huoltotavoite saavutettu

Tuotanto varmistettu

Valvottu suorituskyky 1. Käytä alkuperäisiä varaosia

2. Huolla venttiileitä Metson asiantuntemuksen avulla

3. Tunne asennetut laitteet ja niiden elinkaari

4. Toteuta suositellut päivitykset/toimenpiteet

5. Luokittele venttiilit niiden kriittisyyden mukaan

6. Noudata venttiilien huollossa kriittisyyteen perustuvaa strategiaa

7. Pidä varastossa tärkeimpiä varaosia

8. Valvo venttiilien ja prosessin suorituskykyä

9. Seuraa ongelmia ja ratkaise ne

10.Pyydä apua asiantuntijoilta

Page 3: Virtauksensäätöpalvelut Käytettävyys ja suorituskyky · Technical support 10 keinoa, joilla varmistetaan tuotantolaitoksen turvallisuus, käytettävyys, luotettavuus ja suorituskyky

Metso Oyj,metso.com/valvesKatso palvelukeskusverkoston yhteystiedot osoitteessa metso.com/contacts CB

S015

FI V

ersi

o 10

/201

8 ©

Met

so O

yj. K

aikk

i täs

sä e

sitt

eess

ä es

iinty

vät t

uote

nim

et o

vat M

etso

Oyj

:n ta

vara

mer

kkej

ä.