l183 - srpski jezik i književnost - laza kostić - katarina petrović - rada milosavljević

of 11 /11
Laza Kostić

Author: nasaskolanet

Post on 25-Jul-2015

607 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Laza Kosti 2. romantiar zaetnik srpskog modernogpesnitva pesnik koji je iao ispredsvojih savremenika pesnik, dramski pisac, esejist,novinar, prevodilac,diplomata, profesor, politikibuntovnik, pozorisni kritiarestetiar i filozof godinu dana pre smrti napisaoje svoju najlepu pesmu:Santa Maria della Salute 3. Pesmu Medju javom i med snom napisao je1863. godine definisavi poeziju kao naroito stanjeduha i pokazavi u slikama da je ona proizvod sna ijave svesnog i podsvesnog... 4. Srce moje samohrano, ko te dozva u moj dom?neumorna pletisanko, to pletivo plete tankomedju javom i med snom . Medju javom i med snomSrce moje, srce ludo,ta ti misli s pletivom?ko pletilja ona stara,dan to plete, no opara, Srce moje, srce kivno,medju javom i med snom ubio te ivi grom! to se ne da meni ivu razabrati u pletivu medju javom i med snom! 5. Na poetku pesnik se obraa svom srcu gde je ova re izgubila svoje pravoznaenje i postala metafora za nevidljivi i neuhvativi deo pesnikovog JA. Pesnik srce naziva samohranim jer ono je deo njega ali se ponaa kao da jeodvojeno samostalno. 6. Naziva ga pletisankom (onim koji plete snove), nije proizvod ni potpune noini pravog dana, odnosno ni iste jave ni sasvim nejasnog sna. Pletivo nastaje uprostoru koji je medju javom i med snom . 7. U drugoj strofi srce je ludo jer radi neto to je teko i nemogue. Pesnik seudi njegovoj tvrdoglavosti i ne moe da je razume. Njegovo JA se podelilo naonaj razumski deo (koji promilja, shvata i kontrolie) i onaj drugi deo (koji ininesvesno, neshvatljivo) Pesnik srce poistoveuje sa pletiljom, ona tei savrenstvu koje se nikadane moe postii 8. Na poetku poslednje strofe srce vie nije ni samohrano ni ludo , ono je sadakivno. Uzvinik na kraju drugog stiha pokazuje da je nepomirljivost izmedju srca injega prela u sukob.Tu nepomirljivost pokazuje stih: ubio te ivi grom! Kojipoveava emocionalnost u pesmi. 9. Srce je kivno zato to stavlja pesnika na muke: ono se ponaainadzijski, stvara pletivo, a pesnik ne moe da odgonetne odakle jeono nastalo, niti da objasni ta je u njemu java a ta san. 10. Pesma pokazuje da je obraanje pesnika srcu u stvari jedan viduspostavljanja dijaloga sa samim sobom odnosno sa svojom pesnikom prirodom. 11. U svom eseju O pesnikom zanosu u kome kaze: To nije ni java nisan to nije ni svest ni zanos, to je neki suton uoi zanosa, kad svesna java prelazi upesniki zanoskad ga prodje zanos, pesnik zapie zapisnik o onome sto sedogodilo. To je pesma.