izv.prof.dr.sc. borivoj galović – pozvano izlaganje

Download Izv.prof.dr.sc. Borivoj Galović – pozvano izlaganje

If you can't read please download the document

Post on 08-Jan-2016

35 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EVALUACIJA ŠKOLOVANJ A PILOTA U HRVATSKOJ Evaluation of Pilot’s education and tra i ning in Croatia. Izv.prof.dr.sc. Borivoj Galović – pozvano izlaganje Me đ unarodna z nanstvena konferencija “Znanost i razvitak prometa” ZIRP 04 - Zagreb - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • EVALUACIJA KOLOVANJA PILOTA U HRVATSKOJ Evaluation of Pilots education and training in CroatiaIzv.prof.dr.sc. Borivoj Galovi pozvano izlaganje

  Meunarodna znanstvena konferencija Znanost i razvitak prometaZIRP 04 - Zagreb- Nove tehnologije u funkciji poveanja prometne sigurnosti-

 • Pregled kolovanja pilota od uspostave programa na FPZ do kraja 20-tog stoljea u RHPolazite: Uz valorizaciju da je u ex-Jugoslaviji cca 50% ukupnog zranog prometa realizirano u Hrvatskoj, s ciljem daljnjeg razvoja privrede - (AP Zagreb,Pan Adria i KL) osnovan je kolski centar za zrakoplovno osoblje (SSS i VS) - VZ. NPP je bio usklaen s vaeom regulativom i preporukama ICAO-a. Uspostavom Hrvatske, uz postojee kotinuirano kolovanje (SSS aerotehnikog i aeroprometnog osoblja, te VS i VSS aeroprometnog osoblja) s cilljem: Osamostaljenja zranog prometa RH;Deblokade totalne prometne izolacije RH (tijekom domovinskog rata);Uspostave i daljnjeg razvoja zranog prometa u RH, uspostavljeno je 1992. godine kolovanje pilota i kontrolora leta na FPZ (VS i VSS-vojni piloti) po programu usklaenom s vaeom regulativom i preporukama ICAO-a. Po tom programu do danas se upisalo 9 narataja - ukupno 142 kandidata . Narataj Upisano diplomiralo otpalo zaposleno nezaposleno CTN drugdje I 22 19 3 15 4 0 II 23 22 1 16 4 2 III 21 20 1 11 2 7 IV 22 20 2 0 4 16 V 10 10 0 0 0 10 UKUPNO 98 91 7 42 14 35

 • Zrani promet - obiljeje 20.-tog stoljea Treba li pilota u avionu ?Bar jo 30-tak godina da! (1971-2000) Iz saetog pregleda dosadanjeg kolovanja civilnih pilota u RH, uoavamo da gotovo 50 pilota vrlo uspjeno leti na suvremenim transpotnim zrakoplovima CTN-a (dio njih kao kapetani PIC), ali evidentan je i trenutni viak na tritu (broj nezaposlenih), to namee potrebu da evaluairamo sprovoenje dosadanjeg programa, kao i da odgovorimo na relevantna pitanja : 1. Da li nove tehnologije mogu doprinjeti poveanju prometne sigurnosti ?2. Kakve veze ima kolovanje pilota sa sigurnosti zranog prometa ? 3. Gdje je RH u uvoenju i sprovoenju globalnih programa za poveanje sigurnosti u zranom prometu ?4. Treba li RH kolovati vlastite pilote ?

 • Safety & Security ?Katkad se te dvije rijei koriste istodobno, no postoji znaajna razlika izmeu njih kad govorimo o zranom prometu: Sigurnost safety odnosi se na napore koje poduzimamo da bi osigurali zrakoplove od faktora koji mogu dovesti do ozljeda ili gubitaka. Zatita - security je samo jedna od komponenti koje mogu utjecati na sigurnost putnika. To nije u tolikoj mjeri povezano sa samim zrakoplovom, ve vie s prikupljanjem informacija, procedurama prije ukrcaja i s osobljem za zatitu na aerodromu.

 • Ugroena sigurnost ....Oigledna je injenica - da koritenjem razliitih zrakoplovnih standarda (u istom okruenju) moemo ugroziti zajedniku sigurnost. Za postizanje zajednike sigurnosti na globalnom nivou, sve su lanice ICAO-a usvojile unifikaciju standarda i slijede ICAO SRP. ICAO SRP International Civil Aviation Organization Standard Recommended Procedures Meutim, ekonomske, politike i kulturne razlike izmeu zemalja lanica ICAO rezultirale su s razliitim primjenama zajednikih standarda, opravdavajui razlike u implementaciji s pravom suvereniteta koju im daje ICAO konvencija. Kontinuirani rast zranog prometa u drugoj polovini 20.-tog stoljea rezultirao je s poveanim brojem nesrea i katastrofa, naroito u visoko-razvijenim zemljama. Kao rezultat i odgovor na poveanu pojavu nesrea (ali i iz ekonomskih razloga), izdvojile su se 2 regije North American & European primjenjujui pootreno pridravanje zrakoplovnih standarda kako bi postigle zadovoljavajui nivo sigurnosti FAR i JAR.

 • Posljednja dekada 20.-tog stoljea moe se obiljeiti kao najznaajnija s obzirom na globalnu sigurnost u zranom prometu . Programi za podizanje nivoa sigurnosti:

 • Programi za poveanje nivoa sigurnosti u EUROPIU svezi (katastrofalnih) nalaza pri sprovoenju IASA programa, ICAO je 1996. prvo zapoeo s dobrovoljnim sprovoenjem PANA - Program of Assessments of National Authorities , a koji je efektivno zapoeo 1998. na globalnoj, transparentnoj i obvezujuoj osnovi kao SOAP - Universal Safety Oversight Audit Program, s ciljem auditiranja svih drava lanica do kraja 2001. i ocjenjivanja sposobnosti Civilnih Zrakoplovnih Uprava (CAAs) u sprovoenju i udovoljavanju ICAO SRP. Generalni Direktor ECAC-a (European Civil Aviation Conference 38 member states) lansirao je SAFA program 1996. komplementaran s ICAO uvijetima ali s bottom-up pristupom tj. inspekcije na platformi za lanice i nelanice ECAC-a po istim mjerilima (provjera dokumentacije i zrakoplova, posade, opreme kabine sukladno s ICAO Annex 1,6 i 8). Veza izmeu ta dva programa (SOAP i SAFA) je kroz MOU (Memorandum Of Understanding) potpisanog u Nov.1997. i s amandmanom u Maju 1999. SAFA Program postao je operativan 2000.

  U zranom prometu suglasno s TEN (Trans-European Networks) i EU Common Transport Policy, naglaava se potivanje ekolokih aspekata, djelotvornosti u upravljavljanju i usmjeravanju prometa poduprto s primjenjivim inteligentnim prometnim sustavima, te naroito potivanje aspekata operativne sigurnosti. SAFA audits started 1996 with 29 Reports, and 2400 Reports in year 2000. At the end of year 2000. Total of 9700 Reports on audits are performed, covering 420 different operators from 110 states operating 116 different types of aircraft.

 • FANTASTINOPOSTIGNUE UKOMERCIJALNOM ZRANOM PROMETU - SAD- KRAJ 20-tog STOLJEAIzvor: Strateki plan FAA (Jan. 2001); vjerojatnost preivljavanja u transportnom zrakoplovu u SAD, prema Dr. Arnold Barnett dosegla je 5,8 x 106 prema 1 tj. ako letite jednom dnevno, u 22.000 godina neete poginuti na komercijalnom putnikom letu u SAD. (Survivability is developed measure by Dr. Arnold Barnett, of passengers odds of surviving next flight; it relates probability of not being in a fatal accident and probability of not surviving if fatal accident occurs)

 • KAKO SU POSTIGNUTI REZULTATI? 1995. Safer Skies - strateka orijentacija USA1998. Single sky (JSSI) - strateka orijentacija EU USA & EU : 20.-godinja harmonizacija FAR-JAR regulative i suradnja za globalno podizanje nivoa sigurnosti u zranom prometu

 • U SAD - CAST pristup

  IndustryCommercial Aviation Safety Team(CAST)Joint Safety Analysis Teams(JSAT)Government*Representing GE and RRDODNASA ICAOJAATCCAFAACASAAircraft CertificationFlight StandardsSystem SafetyAir Traffic OperationsResearchJoint Safety Implementation Teams (JSIT)Accident/incident analysesProblem statementsIntervention effectivenessIntervention feasibilityIntervention projects/plansImplementAIA RAAAirbus IATAALPA NACAAPA AAPAATA ATACBoeing FSFIFALPA P&W* NATCA Track for effectiveness

 • Mjere za smanjenje broja nesrea u katergoriji Controlled Flight Into Terrain1. Pilot Training

  Developed SOP Template Promoted and used CFIT Training AidIncorporated SOP and Training aid into air carriers CRM programs

  2. Controller Training

  Emphasized CFIT prevention procedures; conducted trainingEmphasized minimum safe altitude alerts

  prijedlog CAST (9.83% fatalnih)- Prijedlog GA JSC (17% fatalnih)CFIT Education, Awareness and Training FAA implemented a national education campaign on general risk factors and mountain flying operations.AOPA Air Safety Foundation produced mountain flying videos and seminarsDevelopment of improved data collection practices.

 • Mjere za smanjenje broja nesrea u katergoriji Approach & Landing (50%)1. Safety Culture

  Include appropriate safety information in company manuals and training programs for flight crews and maintenance staffContinuously improve the safety culture at air carriers2. Flight Crew TrainingDeveloping an Approach & Landing Training GuideTraining and evaluating flight crews on stabilized approaches, unusual attitudes, and upset recoveries

  prijedlog CAST (14.75% fatalnih)

 • Na prvo pitanje: Da li nove tehnologije mogu doprinjeti poveanju prometne sigurnosti ? - temeljem postignutih rezultata moemo odgovoriti da. Kako su realizirani rezultati? - stratekim opredijeljenjem i postavljanjem ciljeva; - uspostavom timova (privrede i drave) CAST i GA JSC za analiziranje, uspostavljanjem i sprovoenjem dodatnih i korektivnih mjera, nadziranje postignutih rezultata..... Na drugo pitanje: Kakve veze ima kolovanje pilota sa sigurnosti zranog prometa ? za smanjenje broja nesrea (preko 50%) i katastrofa ( 24.58% ) u kategoriji CFIT i A&L , i CAST i GA JSC kao prioritetno predlae: edukaciju i dokolovanje pilota i kontrolora; razvijanje kulture sigurnosti ..... Dakle moemo odgovoriti da je poveanje sigurnosti direktno zavisno o kolovanju i svjesnosti zrakoplovnog osoblja.

 • Visinu leta odreuje stav gdje je RH?Altitude is determined by attitude

  RH je bila u domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine tijekom kojeg perioda je uspostavila zrakoplovnu vlast, kontrolu zranog prometa, nacionalnog avioprevozioca i kolovanje potrebnog zrakoplovnog osoblja, te se pridruila meunarodnim zrakoplovnim asocijacijama (ICAO, ECAC, EUROCONTROL) s ciljem obnove i razvoja zranog prometa i privrede u cijelini. (period realizacije zacrtanog cilja); Meutim, pridruivanje zrakoplovnim asocijacijama uz beneficije donosi i obligacije preuzimanja, usvajanja i implementiranja zajednikih standarda za osiguranj

Recommended

View more >