borivoj bukva - cilj je put sam

Download Borivoj Bukva - Cilj Je Put Sam

Post on 24-Nov-2015

40 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ova je knjiga namjenjena slobodnom on-line preuzimanju i dijeljenju. Za verziju knjige u tiskanom obliku, obratite se autoru na adresu:

  Borivoj BukvaPletenci 49.51000 RijekaHrvatska

  Tel: 051-329-502Mob: 091-587-68-67E-mail: borivojbukva@yahoo.com

  Koriteni internet linkovi:

  http://www.magicus.info/hr/magicus/index.php

  http://budan.blog.hr/

  http://www.karolina-rijecka.com/

  http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=86267

  http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=85888

  http://www.likovno-kozala.hr/home/index.php

  Grafika priprema: Robert A. Vrbnjak

 • Borivoj Bukva

  Cilj je put sm

 • Sadraj

  Predgovor...................................................................................5

  ivjeti u sjeni stvarnosti - svjesnost tragaa.............................7

  Cilj je put sm..........................................................................34Programi, teajevi, predavanja................................................42

  Borivoj Bukva: Haiku poezija - Haiku poetry..........................50Likovni i stvaralaki opus Borivoja Bukve.............................59

  Biografija.....................................................................75

 • 5Predgovor

  U vrijeme u kojem ivimo, materijalistiki determinirano,

  podvojeno doba neprestanih borbi i udnje za posjedovanjem

  s jedne strane i duhovne odvojenosti s druge, pravo je zado-voljstvo upoznati nekog kao to je Borivoj Bukva. Zanesenjak, poeta, slikar, istraiva u svijetu duhovnosti i rubnih podruja

  znanosti, ezoterik, planinar, maratonac, humanitarac i jo mno-go toga.

  Ideal osobe koju sve zanima, nemiran duh u vjeitoj po-trazi, svestran u svim pogledima, pravi renesansni ovjek. I kad bolje razmislim, iz pozicije urednika ove knjiice, ini se nemo-guim navesti sva podruja njegovih interesa, a kamoli upustiti

  se u imalo podrobnije i ozbiljnije istraivanje navedenog. Zbog

  toga je ova knjiga tako i zamiljena: kao nepretenciozan, na tre-nutke ak pomalo nelektoriran podsjetnik i presjek kroz samo

  neke od ideja, razmatranja i aktivnoti koja okupiraju ovog plod-nog rijekog autora.

  Tako u njenom prvom dijelu nailazimo na ivjeti u sjeni stvarnosti - svjesnost tragaa, tekst ve ranije objavljen u auto-rovoj knjizi New age u sjeni borova i Cilj je put sm, objavljen u asopisu Stella, dvije svojevrsne rasprave o koli ivota kroz

  koju svi kroimo na svom putu prema spoznaji, tekstove prepu-ne zanimljivih razmatranja iz psihologije, ezoterije, duhovnosti, ali isto tako i slobodnih aktivnosti, sporta, pa naravno i ljubavi,

 • 6te najvee umjetnikove muze i nadahnua. Tekstovima je dalje pridodan program predavanja i teajeva koji se nameu kao lo-gian slijed osobnog samorazvoja na putu potrage.

  Drugi dio knjige ulazi u domenu autorova umjetnika stva-ranja. Tako u njemu imamo krai izbor iz Bukvina haiku opu-sa, neodvojiva iskaza njegova zen umjetnika senzibiliteta, jer svi koji poznaju Borivoja Bukvu znaju da je on pravi haijin ili pjesnik koji ne samo da pie ve i ivi haiku, doivljava svijet i

  ivot oko sebe na haiku-nain, tojest ponaa se na nain kakav

  dolikuje haijinu. Kao pjesnik on je iskren, istinit, u japanskom znaenju rijei, on je makoto. Posljednjih desetak stranica knji-ge kratak je prikaz autorova likovna izraza, od strane kritiara

  ocjenjenog samo najviim ocjenama.

  I na koncu pitanje: tko je Borivoj Bukva?

  Inspiracija, prijatelj, a prije svega toplo i ljudski jednostav-no: Boro, ovjek velika srca!

  Ugodno vam itanje uz misao da je cilj ili ono emu tei-mo, zapravo isto toliko vano kao i put kojim emo do ostva-renja te tenje doi. A doi emo sigurno. Jedino to moramo

  uiniti je, upustiti se u potragu.

  Robert A.Vrbnjak

 • 7IVJETI U SJENI STVARNOSTI - SVJESNOST

  TRAGAA

  Voljna promjena samoga sebe ide putem udubljivanja u

  osobno i kolektivno nesvjesno. Tako se u naem smislu mistika esto odreuje kao religiozno nadahnuta sposobnost pojedinca

  za uvid u vlastito bie, a to se postie inspiracijom i korite-njem odreenih tehnika. Pa zar i sami Dion Fortune i Aleister

  Crowley ne vele da je: magija stvaranja promjena u svijesti u skladu s voljom? Neprestanim traganjem za osjeajima i uzbu-enjima proetim snanom voljom u naim mislima postajemo

  spiritualniji. Samo razvojem misli postajemo slobodni u pra-vom smislu rijei. Sloboda se raa kada omoguimo volji da

  postane jo snanija u naem razmiljanju Onaj koji posjeduje

  unutaranju snagu stjei e i znanje.

  Ova tajanstvena tema opinjava sve znanstvenike koji ele

  prodrijeti u nepoznato. Pri svakom pokuaju da ograniim polje

  mog istraivanja, ono mi je izmicalo i svaki sam put bivao sve

  odbaenijim dalje od polazne toke. Kako vjerujem u postoja-nje jednog svijeta iznad smrti, koji ne mora biti vjenost, u rije-enosti da vam ga na najjednostavniji nain pribliim pristupio

  sam realizaciji teksta IVJETI U SJENI STVARNOSTI.

  Pojedinci su oduvijek teili da kroz fantaziju i matu pro-dru do samosvjesnosti, u mjeru vlastita ivota. Posjedovanjem

  svijesti, biti toga svijestan, ujedno postajem svjestan i prostora

 • 8u kojem egzistiram. A beskonanost prostora ostvaruje besko-nanost moje svijesti. Dakle, ta univerzalnost moje svijesti daje

  mi individualnost kojoj teim.

  Sufi mudrac Adbdulhalik Gjuduvanija, ve u dvanaestom

  stoljeu kae: Budi svijestan svakog svog udaha. Budi svije-stan sebe uvijek i u svakoj situaciji. Dri svoju panju usmjerenu

  na ono to ini. Dri svoju namijeru u svijesti prilikom svakog

  koraka koji poduzima. Ti udi za slobodom i to ne smije ni

  jednog trenutka zaboraviti. U svim svojim vanjskim obavezama uvijek ostani iznutra slobodan. Naui da se ne identificiras ni s

  im, ma to to bilo. Bori se protiv svih misli koje su ti tue.

  Sri Rama Maharasi nije nikad pridavao naroiti znaaj bo-gatoj okultnoj tradiciji svoje kulture (Indije), niti je yogistike

  vjebe smatrao neophodnim uslovom za najvie spiritualno do-stignue, SEBE - realizaciju.

 • 9AKTIVNOST TRAGAA

  U koli ivota mi jedino uimo kroz bol i patnju. Svijet

  iluzija u kojem ivimo je podesan da nas naui patnjama i ne-voljama. Kroz patnju trebali bi nauiti razumijevati tekoe i

  probleme drugih. Sanjam, matam, prisutan u svijetu iluzija ja stvaram iluzije, meutim u isto vrijeme ja vrsto stojim na svo-jim nogama, svijestan svojih mogunosti i stvarnosti u kojoj

  ivim. Za razliku velike veine koji uporno misle da su prisutni

  u stvarnosti, na alost daleko od nje, njihovo je okruenje svijet

  istih iluzija iz kojih se ne mogu nikako izvui.

  IVOT, UM, BOG, su apstraktni pojmovi i baziraju se na

  istom procesu, sve je to problem spontaniteta, na kojem se za-sniva ovo moje kazivanje, napisano kroz tekst. Razlika izmeu

  uenog i ostalih je u tome to uen ovijek zna da ne zna, dok

  ostali to ne znaju. Uen ovjek nita ne moe nauiti, uenje je

  privid. Jedino to preostaje jest traganje za uspjenom metodom

  prisjeanja, a to se postie kroz razgovor i praktinu djelatnost.

  Biti svjestan onog to se radi, znai biti svjestan samoga sebe,

  tj. subjekta koji tu djelatnost obavlja. Suvremeni okultizam na-glaava da nema ispravnije navike od svjesnog rada. Od tradici-onalnih okultista jo je Buddha uinio raskid sa asketizmom, jer

  je prosvetljenje doivio upravo njegovim naputanjem (ostali

  su zapisi da se tada poeo bolje hraniti). Zen ne zahtijeva po-vlaenje iz svakodnevnog, obinog vota, omoguuje istrajnom

  praktiaru prosvetljenje upravo kroz obavljanje najobinijih

 • 10

  stvari i svakodnevnih poslova. Prihvaanje obinih stvari i sva-kodnevnih dogaaja, ne gledajui u njima nunost i moranje,

  ve mogunost da se kroz njih izrazi sebe. Sr Zena je da sve

  to se radi, radi s punom panjom, kao da je to najvanija stvar

  na svijetu (kako to Castanedin Don Huan takoer navodi). Ne-svakidanji doivljaj ili vizija koja vam se javila, tako da ste je

  proivjeli, predstavlja prekretnicu u vaem odnosu spram nepo-znatog. Potrebno je uroniti u ivot, doivjeti sebe kao besmrtno,

  neunitivo bie, treba sebe doivjeti. Vie takvih doivljaja la-gano e vas odvlaiti od svakodnevnice i vi privueni poinjete

  shvaati i drugu duhovnu stranu ivota, tajanstvenu, lijepu, isto

  tako interesantnu SJENU STVARNOSTI. Treba proi kroz pro-ivljeno iskustvo, da bi se to rijeima moglo izraziti ili napisati.

  Ta vizija ili doivljaj, praen nesvakidanjom promjenom koju

  ste kroz proivljeno uspjeli shvatiti, osjetiti, doivjeli pritom

  transformaciju svijesti, gotovo je nemogue rijeima izraziti i

  vjerno drugima prenijeti. Koliko god se trudili i koristili sve mogunosti prijenosa misli i rijei, prisutni e ostati hladni ili

  sumnjiavi prema vama, vi ste bili i ostali neshvaeni. Distanca

  koja je do tada postojala izmeu vas i okoline biti e jo vea.

  Prebacuje mi se sa zaviu da imam puno sree u ivotu,

  da sam nezainteresiran za stvarnost, da se samo zezam, sve lako stiem: lako je tebi kad drugi rade za tebe, i sline izjave. Svi

  takvi ne vide, odnosno ne ele priznati da su u krivu i da nema-ju pravo donositi takve zakljuke. U borbu za znanjem ne ele

  se uputiti, a za poteskoe koje trebaju prevladati trae kriv-ca u drugima. Vjeitih buntovnika bez razloga uvijek je bilo

 • 11

  u veini. Materijalna strana ivota i zgrtanje bogatstava nikad

  me nije pretjerano zanimala, novac je za mene oduvijek pred-stavljao nuno zlo. Na stazi duhovnog razvoja nalazim se ve

  dvadesetak godina. Zahvaljujui znanju, ako sam i postigao koji

  materijalni probitak, bilo je to samo u

Recommended

View more >