iacob, gh. - istoria secolului xx

Download IACOB, Gh. - Istoria Secolului XX

Post on 15-Jul-2015

71 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROF. DR. GHEORGHE IACOB

ISTORIA SECOLULUI XX

2002

Cuprins

I. Sub semnul politicii faptului mplinit ................................................................. 1 II. Tradi ie i nnoire n regimul constitu ional 1. Constitu ia de la 1866......................................................................................... 7 2. Partidele politice de guvern mnt .................................................................... 10 3. Mecanismul guvern rii ................................................................................. 21 4. Monarhia .......................................................................................................... 27 5. Via a parlamentar . Regimul politic. Politicianismul ...................................... 35 6. Regimul constitu ional dup Marea Unire ....................................................... 39 III. Tr s turi ale moderniz rii.................................................................................... 47 1. Strategia moderniz rii ...................................................................................... 47 2. Interdependen a na ional / modernizare ........................................................... 50 3. Cheia moderniz rii raportul industrie / agricultur .................................... 55 4. Realizarea unui ritm accelerat .......................................................................... 58 5. Confruntarea cu intense presiuni str ine .......................................................... 59 IV. Nivelul de trai n Romnia interbelic ................................................................. 64 1. Locuin ele......................................................................................................... 67 2. Alimenta ia ....................................................................................................... 69 3. Asisten a sanitar i starea de s n tate a popula iei ......................................... 72 4. Natalitatea i mortalitatea................................................................................. 74 5. Salarii................................................................................................................ 76 6. Pre uri ............................................................................................................... 79 V. Locul Romniei n Europa de la 878 la 938..................................................... 85 1. Perioada 1878-1914.......................................................................................... 85 2. Perioada interbelic .......................................................................................... 94 3. Considera ii finale .......................................................................................... 102

III

Tema I Sub semnul politicii faptului mplinitDup parcurgerea acestei teme ve i nv a: . Importan a Unirii Principatelor n procesul de modernizare a Romniei 2. Domnia lui Al.I.Cuza i politica faptului mplinit 3. Carol I. Continuitate i schimbare

Dezam gi i n speran ele i a tept rile lor ndrept ite, romnii au adoptat principiul ajut -te singur i Dumnezeu te va ajuta ...1.

n numeroase lucr ri privind istoria noastr modern i n special n cele care se refer la perioada dintre Unire i Independen , importante acte politice sunt nregistrate n categoria faptului mplinit2. i istoria altor popoare, care au parcurs evenimente asem n toare, poate oferi exemple similare. Referindu-ne, ns , la Europa, n secolul na ionalit ilor, credem c Nicolae Iorga avea dreptate cnd aprecia sistemul faptului mplinit ca un element de originalitate creat de romni...3. Semnificative sunt, n acela i sens, cuvintele lui Cavour: Unirea Principatelor i consultarea votului poporului este nceputul unei ere nou n sistemul politic al Europei4. Exist , ns , i opinii care consider politica faptului mplinit o exagerare, o specula ie a istoriografiei. Referindu-se la momentul instaur rii dinastiei str ine pe tronul Romniei, C. R dulescu-Motru aprecia c Adev rul adev rat este cu totul altul. Autoritatea faptului ndeplinit n anul 1866 vine de la mprejurarea, c acei care ar fi putut mpiedica faptul n-au voit-o sau n-au putut-o face. A a este totdeauna cazul

David Mitrany, Rumania: Her History and Politics, n: Arnold J. Toynbee, D. Mitrany, D.G. Hogarth, The Balkans. A History of Bulgaria, Serbia, Greece, Rumania, Turkey, Oxford, 1915, apud Romnii la 1859 II, Bucure ti, 1984, p.419. 2 Vezi: Leonid Boicu, Diploma ia european i triumful cauzei romne (1856-1859), Ia i, 1978; Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucure ti, 1979; Gh. Cliveti, Romnia i Puterile Garante. 1856-1878, Ia i, 1988; Gh. Platon, Istoria modern a Romniei, Bucure ti, 1985 .a. 3 N. Iorga, Locul Romnilor n Istoria Universal , Edi ie ngrijit de Radu Constantinescu, Bucure ti, 1985, p.404; referindu-se la domnia lui Al.I. Cuza, N. Iorga apreciaz c : cel mai important act al acestui regim de fapt mplinit era perfec ionarea Unirii... (Ibidem, p. 405). 4 Dan Berindei, Epoca Unirii..., p.95.

1

1

faptului mplinit n istorie, ca i n via a omeneasc n general. Aceea ce se voie te i nu se mpiedic , se mpline te5. Seria faptelor mplinite, prezentate ca atare n istoriografia noastr , include: dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza; opera de consolidare a Unirii; secularizarea averilor m n stire ti; lovitura de stat din 2 mai 1864; 11 februarie 1866; aducerea prin ului str in; adoptarea Constitu iei de la 1866; proclamarea independen ei de stat a Romniei. Subscriem acelor opinii care acord o mare importan semnifica iilor interne i externe ale dorin elor Adun rilor ad-hoc de la Ia i i Bucure ti. Referindu-se la acest moment, Dan Berindei vorbe te de un prim fapt mplinit de care Europa a trebuit s ia cuno tin 6, iar Gh. Cliveti apreciaz c prin adoptarea mo iunilor unioniste nc din prim vara anului 1857, ca i prin proclamarea de adun rile ad-hoc a dorin elor fundamentale, romnii anun au deja politica faptului mplinit7. n fapt, Adun rile ad-hoc au stabilit un adev rat program de afirmare na ional , dep ind cu mult obiectivul stabilit de Congresul de la Paris. Forurile de la Ia i i Bucure ti a c ror maturitate politic poate fi comparat cu a oric rui for reprezentativ european8 realizau o deschidere c tre politica faptului mplinit. Aceste acte politice prezint o tr s tur comun : manifestarea voin ei romnilor din cele dou Principate, apoi din Romnia, de a- i decide singuri soarta, n confruntarea cu politica restrictiv a unor puteri europene, n special a puterilor vecine. Politica faptului mplinit reprezint reac ia factorilor politici din Romnia la hot rrile de cele mai multe ori nefavorabile pentru cauza romnilor puterilor garante (exprimate n congrese i conferin e interna ionale). Oamenii politici romni dovedeau astfel Europei c Romnia nu este un produs al diploma iei marilor puteri cum se afirma de c tre unele cancelarii europene care pot, deci, interveni oricnd n acest spa iu, i c na iunile mici pot s - i croiasc i singure drumul n istorie9.

C. R dulescu-Motru, Regele Carol I i Destinul Romniei (Discurs inut la Academia Romn , 26 mai 1939), n Din via a Regelui Carol I. M rturii, Bucure ti, 1939, p.273. Trebuie men ionat c autorul discursului comb tea ideea faptului mplinit i pentru a pune mai mult n lumin meritele lui Carol I: Autoritatea faptului mplinit nu venea, a adar, din repezeala cu care s-au mplinit formele instaur rii pe tron a Prin ului, ci din nsu irile nn scute ale acestuia. Faptul s-a mplinit, fiindc Prin ul Carol I a fost b rbatul potrivit mprejur rilor prin care trecea neamul romnesc la 1866 (Ibidem, p.275). 6 Autorul noteaz : Faptele mplinite au marcat, ncepnd din 1857, istoria modern a romnilor. Marile puteri au fost puse n fa a unor rezolv ri de situa ii i au trebuit s le accepte. Drumul nu a fost u or, au existat i riscuri, dar destoinica mbinare a curajului i ndr znelii cu sim ul posibilului a asigurat succesiv i ireversibil drumul ascendent al na iunii moderne romne (Dan Berindei, Societatea romneasc ..., p.186). 7 Gh. Cliveti, op.cit., p.50. 8 L. Boicu, op.cit., p.116-117. 9 O posibil defini ie g sim la Gh. Cliveti: ...Politica faptului mplinit ni s-a dezv luit aproape de la sine drept principala modalitate de raportare a romnilor fa de regimul de garan ie colectiv , izbnzile de la 1859 sau 1866 nsemnnd tot attea momente de violare a ordinei garantate i de sfidare a atitudinii n colectiv a naltelor cur i . (Gh. Cliveti, op.cit., p.14).

5

2

Avnd n vedere importan a major pentru evolu ia istoriei noastre moderne, dar i necesitatea exemplific rii, st ruim asupra a dou dintre aceste acte istorice: dubla alegere a domnitorului Al.I. Cuza i proclamarea Independen ei de stat a Romniei. Alegerea lui Al.I. Cuza ca domn n ambele Principate a reprezentat o solu ie inteligent i curajoas a romnilor, pentru situa ia creat prin hot rrile Conferin ei de la Paris. Faptul mplinit de romni a surprins i a derutat complet diploma ia, care nu se a tepta deloc la acest rezultat (exist i opinii contrare n.ns., Gh.I.), dup cum sesiza J. Jooris, diplomat belgian la Constantinopol10. Alte m rturii ale vremii completeaz aceast imagine asupra evenimentului istoric: Solu ia att de extraordinar 11; abila i ndr znea a ac iune politic 12; o victorie rar ntlnit n istorie13; norocita inspirare14. Aceast tr s tur de originalitate este nt rit de natura i nota comun a sentimentelor care au nso it vestea evenimentelor de la Ia i i Bucure ti15: la Viena, surpriz i cea mai mare uimire; la Constantinopol, stupefac ie i uimire, accelernd deruta; la Paris, surpriz i admira ie; la Petersburg, o destul de mare surpriz . Invocnd acest moment istoric, ca exemplu de maturitate politic ce trebuia urmat de Parlamentul Romniei I.C. Br tianu declara n Adunarea Deputa ilor, la 1 iunie 1883, cu prilejul dezbaterii modific rilor Constitu ie