Hrvatski Jezik -Ines Matić

Download Hrvatski Jezik -Ines Matić

Post on 01-Jan-2016

17 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnove hrvatskog jezika

TRANSCRIPT

<p> Hrvatski jezikJezik apstraktan sustav znakova i pravila po kojima se ti znakovi kombiniraju.</p> <p>Govor konkretna realizacija jezika.</p> <p>Fonem jezini znak.</p> <p>Grafem jezini znak u pismu.</p> <p>Hrvatski spada u skupinu junoslavenskih jezika (hrvatski, srpski, slovenski, makedonski, crnogorski i bugarski)</p> <p>Norme to su sustavi pravila kojima se odreuju naini koritenja standardnog jezika.</p> <p>1. Pravopisna norma nadimci se piu velikim slovom.</p> <p>2. Pravogovorna norma naglasci.</p> <p>3. Gramatika (morfoloka) pridjev s imenicom se slae u rodu, broju i padeu.</p> <p>4. Sintaktika norma</p> <p>5. Leksika norma</p> <p>6. Stilistika norma</p> <p>Glas najmanji odsjeak izgovorene rijei.</p> <p>Fon glas sam po sebi.</p> <p>Fonem najmanja jezina jedinica koja sama po sebi nema smisao ali ima razlikovnu ulogu.</p> <p>Fonetika prouava glasove (mjesto i nain tvorbe).</p> <p>Fonologija prouava foneme.</p> <p>Morfologija prouava vrste rijei.</p> <p>Strane rijei koje su ule u hrvatski jezik zapisujemo tako kako ih i izgovaramo, prilagodile su se i nemaju zamjene.</p> <p>Npr. </p> <p>join doint</p> <p>shopping oping</p> <p>sandwich sendvi</p> <p>Muka strana imena imaju padee. enska imena se dekliniraju kao i hrvatska. (. m.)</p> <p> ski, ki, ki posvojni pridjevi (malim slovima)</p> <p> ov, ev pripadnost (velikim slovima)</p> <p>1.) 7. st. Hrvati primaju kranstvo i latinski kao slubeni jezik.</p> <p>2.) 9. st. iril i Metoda vre pokrtavanje, te nakon smrti irila Metoda iri glagoljicu, a nakon Metodove smrti vre Staroslavenske obrede.</p> <p>3.) 12. st. na jugu Hercegovine i jednom dijelu Bosne iri se zapadna irilica bosanica.</p> <p>4.) Srednji vijek: karakterizira ga trojezinost (staroslavenski, hrvatski i latinski) i tropismenost (glagoljica, irilica i latinica)5.) 16. i 17. st. slubena latinica</p> <p>6.) 17. st. Bartol Kai Prva hrvatska gramatika na latinskom jeziku s akavskim primjerima.</p> <p>7.) 18. st. 1831. g. prijevod Biblije Matija Petar Katani (1750.-1825.)</p> <p>8.) 19. st. doba ujedinjenja hrvatskog standardnog jezika utemeljen na tokavskom narjeju.</p> <p>Humaka ploa (11-12 st.) najstariji spomenik u BiH. (glagoljica) rani oblik bosanice s 5 glavnih slova.</p> <p>Vinodolski zakonik najstariji spomenik hrvatske pismenosti (glagoljica) akavsko narjeje.1.) Nepostojano a javlja se u N i G mnoine</p> <p>vrabac vrapca</p> <p>narana naranaa</p> <p>laljivac laljivica</p> <p>2.) Palatalizacija k, g, h + e, i = , . . junak junae</p> <p>3.) Sibilarizacija k, g, h + i = c, z, s. majka majci</p> <p>4.) Jotacija c+j=; d+j=; g+j=; h+j=; e+j=lj; s+j=; t+j=; z+j=; n+j=nj. blag blai; tih tii; dalek dalji; pisati piem; list lie; brz bri; otok otoanin.</p> <p>5.) nepostojano a pas psi; san sni; borac borci; bijelac bijelci6.) Jednaenje suglasnika po zvunosti od+pad=otpad; ob+stati=opstati; iz+toiti=istoiti; zagreb+anin=Zagrepanin; Kinez+kinja=Kineskinja; glas+ba=glazbazvunildgzd---</p> <p>bezvuniptksfch</p> <p>7.) Po mjestu tvorbe tijesan tjenji; trbuh trbui; stan+mbeni=stambeni; zelen+mba=zelemba.8.) ispadanje od+dati=odati; bez+znaajan=beznaajan</p> <p>1) U znanstvenim i strunim djelima navodimo podatke o citiranim djelima.</p> <p>2) Bibliografska jedinica za knjigu sadri:</p> <p>a) ime autora</p> <p>b) naslov knjige</p> <p>c) mjesto izdavanja</p> <p>d) izdava</p> <p>e) godina izdavanja</p> <p>f) podnaslov ako postoji i odvaja se od naslova dvotokom i pie se velikim slovom.</p> <p>g) u prevedenim djelima ime prevoditelja</p> <p>h) ako je ponovljeno izdanje redni broj izdanja</p> <p>i) raspon</p> <p>Aleksandar Stipev, Socijalna povijest u Hrvata, Zagreb, kolska knjiga, 2001.</p> <p>3.) doktorske disertacije</p> <p>a) ime i prezime</p> <p>b) naslov (podatak o tipu rada, fakultet, predaja i godina obrane)</p> <p>c) ponekad moe izostati mjesto izdavanja</p> <p>d) ako ima vie autora (uz ime prvog dodaje se et i dr.)</p> <p>e) u knjigama ime urednika</p> <p>4.) internetska stranica</p> <p>Steve Hermish, PAOC, www.gmticsm.com, revizija, 3. veljae 2005. posjet 9. 3. 2005.</p> <p>Kad se izmjenjuje: HNK, posljednja promjena 16. 2. 2008.</p> <p>http://hnk.ftzg.hr/ posjet 9. 3. 2005.</p> <p>1. Kojoj grupi slavenskih jezika pripada hrvatski jezik</p> <p>junoslavenskoj</p> <p>2. Hrvatska pisma su: glagoljica, latinica, staroslavenska irilica.</p> <p>3. Rjenik Vladimir Ani, Vladimir Brodnjak.Pravopis BabiGramatika Teak, Babi4. Kao osnova hrvatskom standardnom jeziku posluilo je tokavsko narjeje. Ono je najrairenije napisana su hrvatska vrhunska djela.</p> <p>5. Prirodni (organski) govor dijalekt i narjeja dok standardni hrvatski jezik je usvojena (dogovorena) jezina norma.</p> <p>Josip1) Hrvatski spada u skupinu junoslavenskih jezika (hrvatski, srpski, slovenski, makedonski, crnogorski i bugarski)2)tko su govornici hrvatskog jezika</p> <p>3)to je dijalekt, a to narjeje</p> <p>4) to je hrvatski jezik, a to hrvatski standardni jezik</p>