historické fondy mzk v brně nejen statisticky

of 28/28
Historické fondy MZK v Brně nejen statisticky Jitka Machová [email protected]

Post on 15-Jun-2015

141 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentace z konference v Olomouci z roku 2011

TRANSCRIPT

2. Moravsk zemsk knihovna Vzkumn zmr (MK00009494301) Trvn 2004-2010 Hlavn koly: pln zpracovn historickch fond do databzov podoby a jej zpstupnn na Internetu publikovn Soupisu eskch tisk MZK v Brn a jihomoravskch klternch knihoven vzkum v oblasti digitalizace a zpstupnn 3. Moravsk zemsk knihovna Zpracovn fond do 1997 klasick rekatalogizace do lstkovho generlnho katalogu 1997 zahjena katalogizace podle AACR2/UNIMARC do Alephu 300 2000 naskenovn generln katalog UK Z1 (do roku 1950) 2001 pechod na Aleph 500 2004 pechod na MARC21 2004 vytvoena samostatn databze historickch fond MZK03, skenovn a zpstupnn katalog UHS 2005 -2010 retrokonverze a rekatalogizace HF,digitalizace Od 2011 itn rejstk, opravy, vytvoen databze Souborn katalog jihomoravskch historickch sbrek 4. Moravsk zemsk knihovna 5. Moravsk zemsk knihovna 6. Moravsk zemsk knihovna Historick fondy MZK 03 2004 ca 11.000 exemplovch zznam 2011 (z) ca 98.300 exemplovch zznam Retrokonverze ca 28.300 zznam Rekatalogizace ca 70.000 zznam 7. Moravsk zemsk knihovna Kmenov fond MZK Rukopisy (1105 jednotek, 1115 zznam) Prvotisky (385 jednotek, 596 zznam) Star tisky kmenovho fondu (40.226 jednotek, 47.555 zznam) Sbrka komenian (223 jednotek, 258 zznam) Sbrka zednsk literatury (334 jednotek, 331 zznam) Mollova sbrka map a grafik (8562 jednotek, 12.746 zznam) Grafick sbrky (4328 jednotek, 4895 zznam) Sbrka starch map (769 jednotek, 707 zznam) Star tisky SPK, STK (192 jednotek, 237 jednotek) 8. Moravsk zemsk knihovna UHS (25.681 jednotek, 29.509 bibl. zznam) Zmeck knihovna hrabat Chorinskch (se star knihovnou hrabat Walldorf) z Vesel nad Moravou Zmeck knihovna hrabat Khuen Belasi z Emina Dvora u Hruovan nad Jeviovkou Zmeck knihovna Kbeck von Kbau z Lechovic (torzo) Zmeck knihovna z Lys nad Labem - torzo Knihovna 1. nmeckho gymnzia v Brn Knihovna jihlavskho chirurgickho grmia Muzejn knihovna z Uherskho Brodu Knihovna mikulovskch piarist Knihovna znojemskch kapucn Knihovna koleje redemptorist ve Svitavch Knihovna biskupskho semine 9. Moravsk zemsk knihovna HF MZK podle typu dokumentu Knihy ca 78.940 titul asopisy ca 357 titul Grafiky ca 12.235 titul Mapy ca 6391 titul Mikrofilmy ca 377 titul 10. Moravsk zemsk knihovna Rozdlen knih podle msta vydn Nmecko esko Rakousko Francie Nizozemsko Itlie vcarsko Polsko Belgie Slovensko 11. Moravsk zemsk knihovna Rozdln knih podle jazyka dokumentu Nmina Latina Francouztina etina Italtina Anglitina panltina Poltina 12. Moravsk zemsk knihovna Rozdlen knih chronologicky 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 poet 13. Moravsk zemsk knihovna Soupis eskch tisk od Jaroslava Vobra z r. 2005 obsahuje 3002 titul 14. Moravsk zemsk knihovna 15. Moravsk zemsk knihovna 16. Moravsk zemsk knihovna 17. Moravsk zemsk knihovna 18. Moravsk zemsk knihovna 19. Moravsk zemsk knihovna 20. Moravsk zemsk knihovna 21. Moravsk zemsk knihovna 22. Moravsk zemsk knihovna Star zkon mikulovsk vt, pol. 15. stolet (exlibris a zlacen inicila s rozvilinou) 23. Moravsk zemsk knihovna 24. Moravsk zemsk knihovna 25. Moravsk zemsk knihovna 26. Moravsk zemsk knihovna 27. Moravsk zemsk knihovna Spoluprce a dal projekty Nrodn (Souborn katalog R, Databze nrodnch Autorit NK R, Knihopis, Kramerius) Mapy v MZK Mollova mapov sbrka Souborn katalog jihomoravskch historickch sbrek (VISK5) Mezinrodn (Europeana Travel, Manuscriptorium, EOD) 28. Moravsk zemsk knihovna v Brn www.mzk.cz Dkuji za pozornost