Het wonder van Woerden

Download Het wonder van Woerden

Post on 12-Apr-2017

297 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>PowerPoint-presentatie</p> <p>Schilderskwartier Woerden</p> <p>Welmoed Visser Arie Haasnootgemeente Woerden / GrontmijOasen Drinkwater</p> <p>1</p> <p>Het wonder van Woerden</p> <p>Het Wonder van Woerden, ook wel het viswonder genoemd, vond plaats in 1576, tijdens het Beleg van Woerden door de Spaanse troepen. </p> <p>De stad Woerden werd door de Spanjaarden belegerd door 14.000 manschappen en, hoewel er vooraleerst veel voedsel binnen de stadspoorten was opgeslagen omdat de stad zich goed had voorbereid op het beleg, was er na een jaar een groot voedseltekort.</p> <p>De Spanjaarden riepen de Woerdenaren op om zich over te geven en zich te onderwerpen aan de koning van Spanje. Bovendien moesten zij terugkeren tot de Rooms-katholieke kerk. De inwoners van Woerden wilden dat niet. Overgave zou waarschijnlijk hetzelfde gevolg hebben als in Oudewater was gebeurd. Die stad was door de Spanjaarden ingenomen, geplunderd en de bevolking was uitgemoord.</p> <p>Tenslotte gebeurde het wonder. De bevolking werd van de hongerdood gered doordat er opeens, als door god gezonden, allemaal grote vissen, naar men zegt snoeken de stad via de Oude Rijn binnenkwamen. De inwoners konden de vissen makkelijk uit het water halen.</p> <p>De Spanjaarden braken vervolgens het beleg op, waarschijnlijk omdat juist op dat moment de Spaanse troepen in de Zuidelijke Nederlanden, rond Aalst, aan het muiten waren geslagen. Op vrijdag 24 augustus 1576 trokken de belegeraars zich terug.[4]</p> <p>2</p> <p>InhoudAchtergrond problematiek (Welmoed)Hypothese (Arie)Onderzoek (Welmoed)Wat betekent dit (Arie)</p> <p>3</p> <p>20 jaar durend proces</p> <p>4</p> <p>Onderzoek: wat is er aan de hand?Afbakening risicogebied (circa 500 koop- en huurwoningen)Intensief peilbuizennetwerk (&gt; 175 meetpunten)Inzicht bodemopbouw Hoogtes betonopzetters (bouwblokniveau)Inzicht in bouwstromenBeperkt inzicht in kwaliteit palen</p> <p>5</p> <p>Wie zijn betrokken?</p> <p>6</p> <p>Oplossingsrichtingen &amp; DilemmaTijdig funderingsherstel i.c.m. innovatieonderzoek ( 19 milj.)Infiltratiesysteem (85%) + tijdig funderingsherstel (15%) ( 10 milj.)Winning verplaatsen (50%) + tijdig funderingsherstel (50%) ( 52 milj.)</p> <p>Oevergrondwater uit het veenweidegebied</p> <p>Geochemische processen</p> <p>Grondwaterkwaliteit winning De Hooge Boom</p> <p>Effect onttrekken grondwater </p> <p>Analogie brongas</p> <p>InnovatieonderzoekSamenwerkingsovereenkomst</p> <p>Ernst en urgentie problematiek Het tempo van maatregelen Argumenten om te kiezen</p> <p>Fase 1</p> <p>Trekken van zes palen, waarvan3 met een betonopzetter.</p> <p>Fase 1 Houtonderzoek</p> <p>Fase 1 Houtonderzoek</p> <p>Vuren en grenen palenJaarringen (herkomst divers, verschillende kapjaren)Houtvochtgehalte droogstand (enkele meters)Schimmelaantastingbeperkt, schimmels niet actief door zuurstofgebrekAantasting onder water normaal verloop (bacterin)</p> <p>Fase 2 10 adressen onderzoeken</p> <p>GrondwaterstandenBodemopbouwBouwstromenDiepte betonopzetters </p> <p>Fase 2 Onderzoek</p> <p>Fase 2 Zuurstofmetingen</p> <p>Fase 2 Trillingsonderzoek</p> <p>ConclusieDe palen bevinden zich in een goede conditieLevensduur&gt;50 jaarNatuurlijke bescherming door afsluitende kleilaag</p> <p>En wat betekent dit?</p> <p>Risicofactoren:Maaivelddaling invloed veenBouwjaar funderingsmethode</p> <p>Typische bodemopbouw in dit gebied: </p> <p>Zand (aangebracht)</p> <p>Klei/veen</p> <p>Zand (1e wvp)</p> <p>En wat betekent dit?Risico paalrot beperkt zich vaak tot bovenste zandlaagAandachtspunt bij beoordeling risico paalrotAandachtspunt bij bepalen herstelmethode (m.n. bij paalkopverlaging)</p> <p>Natuurlijke bescherming door kleilaag belangrijkAantal doorboringen tot minimum beperkenBij noodzakelijke doorboringen aandacht besteden aan afwerking</p> <p>Wonder: dossier gesloten!</p> <p>Vragen en contact</p> <p>www.woerden.nlwww.oasen.nl</p> <p>Welmoed VisserArie Haasnootvisser.w@woerden.nlarie.haasnoot@oasen.nl</p>

Recommended

View more >